Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Абанкина, И.    Образование: и целой жизни мало [Текст] / И. Абанкина // Вокруг света ( укр. издание). – 2011. – №12. – С. 190-192. – [История образования].
2. Абрамов, Ф.В.    Качество высшего образования и коррупция в ВУЗах: факторы динамики [Текст] / Ф. В. Абрамов // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №11-12. – С. 8-10.
3. Андрущенко, В.    Академічна співпраця [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2012. – №3. – С. 5-7. – [Нещодавно у Києві відбулись загальні збори Національної академії наук України, де обговорювалися питання про посилення ролі науки в процесі державотворення та розвиток її основних напрямів. У контексті обговорення головної доповіді Президента НАНУ Бориса Євгеновича Патона було представлено виступ В. Андрущенка про співпрацю НАН України з провідни­ми університетами держави].
4. Антипьев, А.Г.    Проблемы взаимодействия вузов и работодателей на рынке труда [Текст] / А. Г. Антипьев // Alma mater. – 2012. – №4. – С. 16-21.
5. Аудит системы менеджмента качества в образовательной среде вуза [Текст] / А. И. Конопля, Т. А. Олейникова, В. А. Овод, В. А. Солянина // Высшее образование сегодня. – 2012. – №5. – С.4-19.
6. Афанасьев, А.Д.    Стратегия организации управления выпуском учебных изданий для высшей школы [Текст] / А. Д. Афанасьев // Alma mater. – 2012. – №2. – С. 37-41.
7. Балюк, Г.    Проблеми правового регулювання впровадження концепції сталого розвитку у вітчизняну освіту [Текст] / Г. Балюк // Університетські наукові записки. – 2012. – №1. – С. 613-618.
8. Башмакова, Н.И.    Современные подходы к управлению качеством образования [Текст] / Н. И. Башмакова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №10. – С. 45-47.
9. Безвезно, Л.    Соціальні інтереси українців та міcце освіти в системі ресурсів їхньої реалізації [Текст] / Л. Безвезно // Вища освіта України. – 2011. – №4. – С. 22-30.
10. Бирченко, Е.    Высшая школа и бизнес: в поисках путей эффективного взаимодействия [Текст] / Е. Бирченко // Новий колегіум. – 2012. – №1. – С. 11-12.
11. Бирченко, Е.    Карьерный рост выпускников в системе показателей качества высшего образования. [Текст] / Е. Бирченко // Новий колегіум. – 2012. – №1. – С. 12-16.
12. Біда, О.    Пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг у ВНЗ [Текст] / О. Біда, Л. Прокопенко // Рідна школа. – 2011. – №10. – С. 8 - 11.
13. Боголіб, Т.М.    Конкуренція університетів: світовий досвід і українські реалії [Текст] / Т. М. Боголіб // Вісник НАН України. – 2012. – №10. – С. 31-42.
14. Боголіб, Т.М.    Модернізація економічного механізму діяльності університетів [Текст] / Т. М. Боголіб // Економіка України. – 2012. – №9. – С. 24-32.
15. Болюбаш, Я.    Про національну систему рейтингового оцінювання діяльності ВНЗ [Текст] / Я. Болюбаш // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2012. – №7. – С. 7-10.
16. Бублій, Г.    Позабюджетні джерела фінансування системи вищої освіти [Текст] / Г. Бублій // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 181-187.
17. Булій, Г.    Удосконалення системи державного регулювання вищої освіти [Текст] / Г. Булій // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 211-215.
18. Бурцева, Е.В.    Рефлексия в образовательном процессе как условие развития личностного самоуправления [Текст] / Е. В. Бурцева // Alma mater. – 2012. – №5. – С. 48-51.
19. Василь Кремінь: "Освіта, підготовка молоді до життя завжди були і є найактуальнішими завданнями сучасності" [Текст] : [інтерв'ю з президентом НАПН України Василем Кременем] /  розмову вела А.Пугач // Рідна школа. – 2012. – №3. – С.3-6.
20. Васюта, В.Б.    Визначення потреби в спеціалістах з вищою освітою в Україні [Текст] / В. Б. Васюта, О. В. Григор'єва, В. В. Васюта // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 63-66.
21. Винницький, М.    В Європу - через МОНМС або Суперечності законопроектів "Про вищу освіту" [Текст] / М. Винницький // Дзеркало тижня. – 2012. – №1. – С. 1, 12.
22. Візіренко, С.    Проблеми формування освітнього потенціалу регіону [Текст] / С. Візіренко // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 64-68.
23. Воловець, Я.В.    Інноваційні комунікаційно-новітні технології - необхідний елемент комплексної системи якості управління освітою [Текст] / Я. В. Воловець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 301-307.
24. Воронов, М.В.    Закономерности, тенденции и противоречия в системе современного образования [Текст] / М. В. Воронов, Г. И. Письменский // Инновации в образовании. – 2012. – №4. – С. 10-28.
25. Гаврилюк, В.Я.    Децентралізація менеджменту вищих навчальних закладів як спосіб підвищення ефективності їх функціонування [Текст] / В. Я. Гаврилюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 16-23.
26. Гамукин, В.В.    От ценности образования — к цене обучения: финансовые риски перехода [Текст] / В. В. Гамукин // Alma mater. – 2012. – №2. – С. 31-37.
27. ГлебоваЛ, Н.    Подходы к формированию независимой оценки качества профессионального образования [Текст] / Н. ГлебоваЛ, М. В. Гуськова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 2-6.
28. Глузман, О.В.    Багатоваріантність вітчизняного освітнього простору [Текст] / О. В. Глузман // Гуманітарні науки. – 2012. – №1. – С. 4-6.
29. Глузман, О.В.    Імперативи економічного та організаційно-педагогічного розвитку регіональної системи вищої освіти [Текст] / О. В. Глузман // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 9-12.
30. Горбушина, С.Н.    Структурирование функции качества образовательных услуг [Текст] / С. Н. Горбушина, А. Ф. Сафина, А. Х. Ильясова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №2. – С. 21-24.
31. Горська, С.    Якісна освіта - для всіх [Текст] / С. Горська // Освіта. – 2012. – №6-7. – С. 3. – [Ліцензування ВНЗ].
32. Грищенко, І.М.    Економічний аспект освіти в сучасному вимірі [Текст] / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11. – С. 80-85.
33. Губерський, Л.    "Не може бути успішної держави без конкурентоспроможних фахівців" [Текст] / Л. Губерський // Урядовий кур'єр. – 2011. – №235. – С. 8.
34. Деревяненко, Б.В.    Обсяг повноважень навчальних закладів при припиненні відносин зі споживачами [Текст] / Б. В. Деревяненко // Університетські наукові записки. – 2012. – №3. – С. 220-227.
35. Деревянко, Б.    Визначення критеріїв класифікації навчальних закладів [Текст] / Б. Деревянко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №2. – С. 23-26.
36. Деревянко, Б.    Визначення критеріїв класифікації навчальних закладів [Текст] / Б. Деревянко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №2. – С. 23-26.
37. Деревянко, Б.    Комерційний статус суб'єктів господарювання, що надають послуги у сфері освіти [Текст] / Б. Деревянко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №8. – С. 114-118.
38. Ефимчук, О.С.    Педагогические условия формирования профессионально-личностных компетенций будущих специалистов в условиях высшей школы [Текст] / О. С. Ефимчук // Высшее образование сегодня. – 2012. – №2. – С. 29-33. – [Качество образования].
39. Жуков, Г.Н.    Как оценить конкурентоспособность образовательного учреждения [Текст] / Г. Н. Жуков // Инновации в образовании. – 2012. – №2. – С. 56-65.
40. Жуланова, И.В.    Гуманитарный вектор высшего образования сегодня: намерения и возможности [Текст] / И. В. Жуланова, А. М. Медведев // Высшее образование сегодня. – 2012. – №10. – С. 37-44.
41. Захаревич, Г.О.    Державне кредитування здобуття вищої освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / Г. О. Захаревич // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №9-10. – С. 41-44.
42. Зинченко, Н.С.    Подход к стимулированию развития науки и образования в Украине [Текст] / Н. С. Зинченко // Проблеми науки. – 2012. – №8. – С. 2-8.
43. Зіньковський, Ю.    Новий етап взаємодії системи освіти та ринку праці [Текст] / Ю. Зіньковський // Вища школа. – 2012. – №3. – С. 39-50.
44. Іщенко, М.    Особливості та проблеми національної вищої освіти [Текст] / М. Іщенко, М. Хоменко // Вища школа. – 2011. – №11. – С. 7-15.
45. Карагодина, О.В.    Проблемы оценки квалификации выпускников вузов на основе профессиональных стандартов [Текст] / О. В. Карагодина // Высшее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 6-9.
46. Качан, Л.    Освіта - основа інтеграції в соціум [Текст] / Л. Качан // Соціальний захист. – 2012. – №9. – С. 16-19.
47. Качнев, В.И.    Концепция развития высшей школы [Текст] / В. И. Качнев // Высшее образование сегодня. – 2012. – №9. – С. 21-24.
48. Кириченко, О.    Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу [Текст] / О. Кириченко, Ю. Вігівська // Вища школа. – 2011. – №11. – С. 29-39.
49. Кобець, А.    Ступінь зрілості вітчизняного ринку освітніх послуг [Текст] / А. Кобець // Економіка та держава. – 2011. – №11. – С. 131-133.
50. Кобець, А.С.    Інноваційна і підприємницька функції на етапі реформування системи освіти в державі [Текст] / А. С. Кобець // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 113-115.
51. Комарова, О.А.    Освіта у вимірі інформаційного суспільства [Текст] / О. А. Комарова // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №7-8. – С. 50-53.
52. Комарова, О.А.    Особливості формування випереджального рівня освітнього потенціалу суспільства [Текст] / О. А. Комарова // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №9-10. – С. 57-60.
53. Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах [Текст] // Педагогічна газета. – 2012. – №11. – С. 1-3. – [Загальні збори НАПН України].
54. Косова, Б.    Кризис образования и задача университетов и общественных наук [Текст] / Б. Косова // Вища освіта України. – 2012. – №3. – С. 16-24.
55. Кремень, В.    Чому і що потрібно змінювати в українській освіті? [Текст] / В. Кремень // Урядовий кур'єр. – 2012. –  1 листоп. (№200). – С. 4. – [Слід виробити в молоді здатність навчатися впродовж життя і застосовувати знання як основу практичної діяльності].
56. Кремень, В.Г.    Зміцнювати науковий фундамент освітньої модернізації (Звітна доповідь "Про діяльність НАПН України у 2011 р. та в період 2007 — 2012 pp.і завдання перспективного розвитку") [Текст] / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2012. – №1. – С. 4-13. – [Висвітлено ключові питання діяльності академії, її здобутки, зокрема умови й механізми якісних зрушень в академічній роботі, нерозв'язані проблеми та пріо­ритетні завдання академії на найближчу перспективу].
57. Кузнецов, А.А.    О совершенствовании взаимодействия вузов с абитуриентами [Текст] / А. А. Кузнецов, Д. С. Рыбаков, В. А. Губкин // Высшее образование сегодня. – 2012. – №3. – С. 28-34. 
58. Куклін, О.    Концептуальні засади фінансово-економічного управління системою вищої освіти [Текст] / О. Куклін // Банківська справа. – 2012. – №5. – С. 51-58.
59. Куклін, О.    Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України [Текст] / О. Куклін // Вища школа. – 2012. – №8. – С. 28-36. – [У статті представлено авторський погляд на трансформацію системи вищої освіти в умовах інноваційного розвитку України. Автор пропонує стратегічні пріоритети та завдання розвитку вищої освіти України].
60. Кукурудза, І.    Проблеми функціонування та розвитку послуг вищої школи в Україні [Текст] / І. Кукурудза // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 72-78.
61. Куліков, А.    Результативність державних видатків на освітню діяльність [Текст] / А. Куліков // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 222-227.
62. Куліков, А.    Фінансування вищої освіти України за рахунок позабюджетних коштів [Текст] / А. Куліков // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 195-200.
63. Куліков, А.    Фінансування діяльності вищих навчальних закладів [Текст] / А. Куліков // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 213-217.
64. Ларина, Р.    О совершенствовании системы менеджмента качества высшего учебного заведения [Текст] / Р. Ларина, И. Ю. Гришин // Гуманітарні науки. – 2011. – №2. – С. 10-16.
65. Либак, І.А.    Ринок освітніх послуг і конкурентоспроможність навчальних закладів [Текст] / І. А. Либак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 192-196.
66. Линовецька, О.    Автономія і відповідальність навчального закладу [Текст] / О. Линовецька // Вища освіта України. – 2012. – №1. – С. 56-60.
67. Линовецька, О.    Соціальне призначення освіти: теоретико-методологічний контекст [Текст] / О. Линовецька // Вища освіта України. – 2011. – №4. – С.10-17.
68. Лободіна, З.    Перспективи удосконалення управління фінансовими ресурсами галузі освіти [Текст] / З. Лободіна // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 17-24.
69. Лопушанська, Г.    Місія освітнього менеджменту й технологія його впровадження [Текст] / Г. Лопушанська // Освіта і управління. – 2012. – №2-3,Т.15. – С. 45-55.
70. Луговий, В.    Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук виокремив та розвиває важливий напрям педагогічної науки - університетологію [Текст] / В. Луговой // Трибуна. – 2012. – №1-2,3-4. – С. 24-25.
71. Луговий, В.І.    Економічно-організаційні засади освіти в Україні та світі: порівняльний аналіз [Текст] / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2012. – №1. – С. 64-69. – [Здійснено порівняння економічно-організаційних засад освітніх систем України та передових країн світу. Доведено, що, маючи конкурентоспроможне фінансування, ві­тчизняна освіта взагалі, професійна та вища освіта зокрема характеризуються неефективною організацією, розпорошеністю, подрібненістю, малокомплектністю, звідси — великою витратністю, низьким інституційним потенціалом і недостатньою якістю].
72. Малієнко, О.    Вступ-2012: марафон із перешкодами Текст] / О. Малієнко // Віче. – 2012. – №17. – С. 46.
73. Матронина, Л.Ф.    Стандартизация образования в информационную эпоху. Методологический анализ [Текст] / Л. Ф. Матронина, Г. Ф. Ручкина // Alma mater. – 2012. – №4. – С. 21-25.
74. Матюх, С.А.    Сучасні аспекти управління інноваційним потенціалом вищих навчальних закладів в Україні за умов новітніх глобалізаційних процесів [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 248-251.
75. Мельничук, О.    Захист права на освіту державно-громадськими органами управління освітою [Текст] / О. Мельничук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №1. – С. 6-9.
76. Мельничук, О.    Інститут омбудсмана в механізмі захисту права людини на освіту [Текст] / О. Мельничук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №2. – С. 7-10.
77. Минаев, В.А.    Рейтинги образовательных учреждений: в чем их смысл и цели? [Текст] / В. А. Минаев // Высшее образование сегодня. – 2012. – №8. – С. 4-10.
78. Мінакова, Т.П.    Підходи до оцінювання якості вищої освіти [Текст] / Т. П. Мінакова // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №7-8. – С. 50-52.
79. Мокін, Б.І.    Ендаумент-фонд як альтернативне джерело для підвищення фінансової стійкості вищого навчального закладу [Текст] / Б. І. Мокін, Н. С. Гончарук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 131-135.
80. Набок, М.    Міжнародна стандартна класифікація освіти в Україні [Текст] / М. Набок // Педагогічна газета. – 2012. – №11. – С. 5.
81. Настрошвілі, С.Г.    Інвестиційне та інноваційне забезпечення розвитку сфери вищої освіти [Текст] / С. Г. Настрошвілі // Проблеми науки. – 2012. – №3. – С. 33-38.
82. Натрошвілі, С.Г.    Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів як основа поліпшення якості освітніх послуг [Текст] / С. Г. Натрошвілі // Проблеми науки. – 2012. – №8. – С. 19-27.
83. Ніколаєнко, С.    Вища освіта потребує справжньої підтримки [Текст] / С. Ніколаєнко // Голос України. – 2011. – №223. – С. 5.
84. Олексин, А.    Аналіз фінансування вищої освіти в Україні [Текст] / А. Олексин // Держава та регіони. – 2011. – №6. – С. 287-290.
85. Олексин, А.    Порядок фінансування видатків навчальних закладів [Текст] / А. Олексин // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 216-219.
86. Онищенко, О.    Корупція - не злочин? Про хронічну хворобу вищої освіти та про те, як її лікувати [Текст] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2012. –  24-30 листоп. (№42-43). – С. 12.
87. Основні показники діяльності ВНЗ України на початок 2011/12 навчального року [Текст] // Вища школа. – 2012. – №5. – С. 65-117. – [Статистика вищої освіти].
88. Павко, А.І.    Сучасний університет в умовах викликів глобалізованого світу [Текст] / А. І. Павко // Вісник НАН України. – 2012. – №10. – С. 63-67.
89. Паращенко, Л.І.    Напрями трансформації державного управління освітою в управління відносинами з клієнтами [Текст] / Л. І. Паращенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 102-105.
90. Парпан, У.    Освіта як вагомий чинник розвитку суспільства в умовах глобалізації [Текст] / У. Парпан // Митна справа. – 2012. – №4. – С. 42-49.
91. Парсяк, В.    Систематизація особливостей освітніх послуг як специфічного товару [Текст] / В. Парсяк, І. Дибач, К. Парсяк // Економіка та держава. – 2012. – №7. – С. 54-57.
92. Парфьонова, Л.Г.    Місце та роль системи вищої освіти у сучасному суспільстві [Текст] / Л. Г. Парфьонова // Економіка розвитку. – 2012. – №3. – С.91-96.
93. Півняк, Г.    Інновації як визначальна складова сучасної вищої освіти [Текст] / Г. Півняк // Вища школа. – 2012. – №10. – С. 3-7. – [Висвітлено основні інноваційні чинники діяльності Національного гірничого університету, які дозволяють досягти високих результатів в освітній і науковій діяльності, розвинути міжнародні контакти].
94. Плівачук, К.    Реформа національної школи чи глобалізація? [Текст] / К. Плівачук, В. Цимбалюк // Дзеркало тижня. – 2011. – №43. – С. 13.
95. Подолянчук, С.    Наукова складова у світових рейтингах університетів [Текст] / С. Подолянчук // Вища школа. – 2012. – №5. – С. 7-15. – [Аналізуються світові рейтинги університетів з погляду відображення в них наукової складової, яка має значний вплив на місце у рейтингу. Визначаються причини відсутності українських ВНЗ у світових рейтингах університетів.].
96. Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів [Текст] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2012. – №7. – С. 4-7.
97. Похресник, А.    Стратегічна роль цілісного освітньо-наукового комплексу [Текст] / А. Похресник // Вища освіта України. – 2011. – №4. – С. 30-36.
98. Почтовюк, A.Б.    Розвиток менеджменту вищої школи на сучасному етапі [Текст] / A. Б. Почтовюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 7-10.
99. Про організацію навчання та стажування студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах за кордоном: Рішення колегії МОНМС [Текст] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2012. – №13-14-15. – С. 26-38.
100. Прокопенко, А.    Система перспективного управління у вищому навчальному закладі [Текст] / А. Прокопенко // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 25-34.
101. Радіонова, І.Ф.    Соціальний капітал у формуванні екстерналій освітньої сфери [Текст] / І. Ф. Радіонова, Н. О. Ткаченко // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №11-12. – С. 3-7.
102. Разуваев, С.Г.    Профессиональная социализация и профессионализация в системе высшего образования [Текст] / С. Г. Разуваев // Alma mater. – 2012. – №4. – С. 25-28.
103. Рейтинг вищих навчальних закладів 2012 за версією журналу "Деньги" [Текст] // Вища школа. – 2012. – №5. – С. 21-30.
104. Рижа, Т.В.    Інформаційне забезпечення управління фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів [Текст] / Т. В. Рижа // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 282-289.
105. Родіонов, О.В.    Реалізація процесного підходу в системі управління якістю послуг ВНЗ [Текст] / О. В. Родіонов // Проблеми науки. – 2012. – №3. – С. 20-25.
106. Савченко, О.    Бізнес-освіта в Україні [Текст] / О. Савченко // Дзеркало тижня. – 2012. – №18. – С. 8.
107. Самчук, З.    Світоглядні орієнтири адекватного аналізу визначальних викликів і відповідей на них освітньої сфери [Текст] / З. Самчук // Вища освіта України. – 2012. – №1. – С. 10-20.
108. Сафонова, В.    Ринок послуг вищої освіти: сутність, класифікація [Текст] / В. Сафонова // Університетські наукові записки. – 2011. – №3. – С. 461-468.
109. Свиридов, А.Н.    Преемственность при переходе на новые образовательные стандарты: критериальный подход [Текст] / А. Н. Свиридов // Alma mater. – 2012. – №4. – С. 62-66.
110. Семенюк, Е.    Сьогодення: нові пріоритети та акценти у філософії освіти [Текст] / Е. Семенюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №23(723). – С. 89-94.
111. Сергеев, М.Г.    Маркетинговая служба как инструмент рынка труда и рынка образовательных услуг [Текст] / М. Г. Сергеев // Alma mater. – 2011. – №11. – С. 60-68.
112. Сірий, Ю.М.    Соціальна політика держави в галузі надання освітніх послуг [Текст] / Ю. М. Сірий // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №17. – С. 127-128.
113. Січкаренко, Г.    Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України [Текст] / Г. Січкаренко // Освіта і управління. – 2012. – №2-3,Т.15. – С. 73-80.
114. Скляревская, В.А.    Основные направления повышения качества обучения в вузах с точки зрения действующих стандартов качества [Текст] / В. А. Скляревская // Alma mater. – 2012. – №5. – С. 64-68.
115. Смолінська, О.    Інноваційне управління у вищій педагогічній освіті з урахуванням співвідношення категорій організаційної культури та тендеру [Текст] / О. Смолінська // Освіта і управління. – 2012. – №1,Т.15. – С. 33-32.
116. Совсун, І.    Держзамовлення-2012: яке майбутнє  замовляє держава? [Текст] / І. Совсун // Дзеркало тижня. – 2012. – №1 верес. (№30). – С. 11.
117. Соловьев, В.П.    О гарантии качества подготовки выпускников в системе высшего образования [Текст] / В. П. Соловьев // Высшее образование сегодня. – 2012. – №2. – С. 17-21.
118. Стрілець, С.    Стандарти фахової підготовки у системі вищої освіти України: напрями вдосконалення [Текст] / С. Стрілець // Рідна школа. – 2012. – №1-2. – С. 17-22.
119. Суліма, Є.    Вища освіта в контексті національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012—2021 роки [Текст] / Є. Суліма // Вища школа. – 2012. – №3. – С. 7-15.
120. Сухарніков, Ю.    Концептуальні підстави розробки і впровадження Національної рамки (академічних) кваліфікацій України [Текст] / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2012. – №3. – С. 16-38.
121. Табачник, Д.    "Якісна освіта - фундамент нашої національної ідеї" [Текст] / Д. Табачник // Урядовий кур'єр. – 2011. – №235. – С. 2-3.
122. Татур, Ю.Г.    Институциональное образование и профессиональная деятельность личности с позиций концепции непрерывного образования [Текст] / Ю. Г. Татур // Высшее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 23-25.
123. Терованесов, М.P. (Терованесов, М. P.. Кратт О. А.)   Інерційний характер розвитку вищої освіти [Текст] / М. P. Терованесов // Економіка розвитку. – 2012. – №3. – С. 96-99.
124. Ткаченко, Л.    Українські дипломи на ринку праці [Текст] : [Про проблему невідповдності освітньо-кваліфікаційних структур робочої сили і робочих місць] / Л. Ткаченко // Дзеркало тижня. – 2012. –  1 груд. (№44). – С. 8.
125. Топ-60 українських університетів згідно з рейтингом вебометрика та їхнє місце у світовому рейтингу [Текст] // Освіта і управління. – 2012. – №1,Т.15. – С. 164-168.
126. Тюлєнєв, Г.Д.    Індикатори економічної безпеки ВНЗ як економічної корпорації: призначення та методи визначення [Текст] / Г. Д. Тюлєнєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 177-179.
127. Уваркіна, О.    Особливості сучасного розвитку української національної освіти [Текст] / О. Уваркіна // Вища освіта України. – 2012. – №1. – С. 20-25. – [Реформування освіти].
128. Фещенко, Н.    Проблеми фінансового забезпечення розвитку освіти в Україні [Текст] / Н. Фещенко // Держава та регіони. – 2012. – №3. – С. 115-122.
129. Хаминіч, С.Ю.    Теоретичні аспекти маркетингової діяльності вищих навчальних закладів [Текст] / С. Ю. Хаминіч, О. В. Пирог // Проблеми науки. – 2012. – №7. – С. 39-45.
130. Харківська, А.    Управління системою вищої освіти в контексті XXI ст [Текст] / А. Харківська // Новий колегіум. – 2011. – №3. – С. 33-38.
131. Хоружий, Г.    Вища освіта на шляху оптимізаці [Текст] / Г. Хоружий // Шлях освіти. – 2011. – №4. – С. 22-28.
132. Хохленко, О.    Проблеми кредитування вищої освіти в Україні [Текст] / О. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №3. – С. 91-92.
133. Цалько, Ю.    Особливості фінансових відносин приватних вищих навчальних закладів в Україні [Текст] / Ю. Цалько // Економіка та держава. – 2011. – №12. – С. 81-83.
134. Чухрай, Н.І.    Вітчизняні університети на ринку інновацій [Текст] / Н. І. Чухрай, Ю. П. Сальник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 221-227.
135. Швидун, В.    Історіографічний аналіз визначення поняття державного управління вищою освітою в Україні [Текст] / В. Швидун // Економіка та держава. – 2012. – №5. – С. 124-127.
136. Шевченко, Т.Н.    Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения [Текст] / Т. Н. Шевченко // Alma mater. – 2012. – №5. – С. 60-63.
137. Шекера, О.    Реформа - як свіже повітря. Зміни в освітній сфері давно стали нагальними [Текст] / О. Шекера // Урядовий кур'єр. – 2011. – №235. – С. 4.
138. Шилова, В.    Механізми впливу на управління системою вищої освіти в Україніе теоретичні аспекти [Текст] / В. Шилова // Економіка та держава. – 2012. – №4. – С. 123-124.
139. Шкодовський, Ю.    Харківський національний університет будівництва та архітектури. Історія та сьогодення [Текст] / Ю. Шкодовський // Новий колегіум. – 2012. – №1. – С. 3-8.
140. Шулікін, Д.    Володимир Луговий: Автономія має розглядатись у парі з відповідальністю [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2012. – №6. – С. 5. – [Автономія ВНЗ].
141. Шульгіна, Л.    Формування інформаційного підгрунтя інноваційного розвитку вищої освіти [Текст] / Л. Шульгіна // Університетські наукові записки. – 2012. – №2. – С. 273-279.
142. Эверт, Н.А.    Концептуально-диагностические возможности модернизации педагогической практики высшей школы [Текст] / Н. А. Эверт, И. А. Дроздова // Alma mater. – 2012. – №5. – С. 32-38.
143. Якубовський, Р.    Правові проблеми фінансування навчальних закладів із альтернативних джерел [Текст] / Р. Якубовський // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №4. – С. 98-101.
144. Ярослав Болюбаш: "Українська вища школа має  потужний науково-педагогічний потенціал" [Текст] // Освіта України. – 2012. –  15 жовт. (№42). – С. 7.


Останні зміни 14.01.2013 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail