Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
1.

Базалук, О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти [Текст] / О. Базалук // Освіта і управління. – 2013. – №1-2. – С. 73-80.

2.

Косова, Б. Криза освіти і завдання університетів та суспільних наук [Текст] / Б. Косова // Вища освіта України. – 2012. – №4. – С. 25-31. – [Філософія освіти 20-го століття: пошук пріоритетів].

3.

Омельчук, С.А. Методологічна сутність категорії дослідження із філософсько-гносеологічного погляду [Текст] / С. А. Омельчук // Педагогіка і психологія. – 2012. – №4. – С. 36-42.

4.

Скиртач, В. Проблема суб'єкта вищої освіти в контексті дисциплінарної влади (роздуми, навіяні М. Фуко) [Текст] / В. Скиртач, О. Перг // Вища освіта України. – 2013. – №2. – С. 40-48.

5.

Фурман, В. Ґенеза толерантності та перспективи українотворення [Текст] / В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – №1. – С. 6-21.

6.

Щедровський, Г. Методологічне значення опозиції натуралістичного і системодіяльнісного підходів [Текст] / Г. Щедровський // Психологія і суспільство. – 2013. – №1. – С. 40-48. – [Методологія як сфера миследіяльності].


Останні зміни 13.01.2014 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail