Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
1.

Гузненков, В.Н. Информационные технологии в графических дисциплинах технического университета [Текст] / В. Н. Гузненков // Инновации в образовании. – 2013. – №6. – С. 108-114.

2.

Гунченко, Ю.О. Інформаційна технологія побудови тренажерно-моделюючих систем інтенсивної підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення [Текст] / Ю. О. Гунченко, А. А. Кобозєва // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – №2. – С. 165-170.

3.

Гуржій, А.М. Технологія створення аудіовізуальних електронних засобів [Текст] / А. М. Гуржій, В. П. Волинський, Л. П. Ткачова // Педагогіка і психологія. – 2013. – №2. – С. 66-72.

4.

Джулій, В.М. Інформаційні технології в системі навчання в вищих навчальних закладах [Текст] / В. М. Джулій, С. Р. Красильников, І. В. Власюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – №1. – С. 191-194.

5.

Морозов, В. Упровадження новітніх інформаційних технологій у сучасний педагогічний дискурс [Текст] / В. Морозов // Вища освіта України. – 2013. – №2. – С. 54-59.

6.

Синьов, В.М. Потенціал віртуального комп'ютерного середовища в аспекті корекційної медіаосвіти і соціальної реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності [Текст] / В. М. Синьов, А. Г. Шевцов // Педагогіка і психологія. – 2013. – №2. – С. 61-65.
Останні зміни 13.01.2014 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail