Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
1.

Авшенюк, Н.М. Сутнісні характеристики ступеневих програм вищої освіти у транснаціональному освітньому просторі [Текст] / Н. М. Авшенюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 85-92.

2.

Акульшина, Т. Міжнародні проекти як засіб створення інноваційного освітнього простору [Текст] / Т. Акульшина // Управління освітою. – 2012. – №23. – С. 11-14.

3.

Андрущенко, В. Можливість і дійсність конституційного процесу в європейському освітньому просторі [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2012. – №4. – С. 9-13.

4.

Білокопитов, В.І. Освітні програми Європейського Союзу для університетів та студентів [Текст] / В. І. Білокопитов // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 103-109.

5.

Бурлакова, И.И. Эволюция в образовании [Текст] / И. И. Бурлакова // Инновации в образовании. – 2013. – №3. – С. 23-27. – [Международные стандарты качества образования].

6.

Гуменюк, А. Особливості формування загальноєвропейського гуманітарного простору: місце Україн и [Текст] / А. Гуменюк, К. Денисенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №1,Вип.105. – С. 22-38.

7.

Дебич, М. Європейські інновації у підготовці кадрів для XXI століття [Текст] / М. Дебич // Вища освіта України. – 2012. – №4. – С. 86-91.

8.

Дебіч, М.А. Світові явища інтеграції у вищій освіті та перспективи участі України в європейських проектах [Текст] / М. А. Дебіч // Шлях освіти. – 2013. – №2. – С. 18-21.

9.

Калашнікова, С. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність європейської платформи модернізації вищої освіти [Текст] / С. Калашнікова // Вища освіта України. – 2013. – №2. – С. 95-101.

10.

Кириченко, В.І. Когнітивний конструктивізм і рівень інтегрованості педагогічної системи навчальної дисципліни в контексті європейського досвіду [Текст] / В. І. Кириченко, М. Є. Скиба // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 75-81.

11.

Клименко, О. Формування та розвиток Європейського освітнього простору [Текст] / О. Клименко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – №1. – С.53-60. – [Проаналізовано історичні передумови формування та розвитку Європейського освітнього простору (ЄОП) в умовах Болонської декларації. Проведено аналіз документів, що стали основою для формування ЄОП].

12.

Клименко, О. Формування та розвиток Європейського освітнього простору [Текст] / О. Клименко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – №1. – С.53-60. – [Проаналізовано історичні передумови формування та розвитку Європейського освітнього простору (ЄОП) в умовах Болонської декларації. Проведено аналіз документів, що стали основою для формування ЄОП].

13.

Козієвська, О. Проблема вибору галузей навчання іноземними студентами:міжнародний розподіл [Текст] / О. Козієвська // Вища школа. – 2013. – №2. – С. 60-72. – [Досліджується сучасний стан і перспективи світового розподілу міжнародних та іноземних студентів, які реалізують академічну мобільність, за освітніми напрямами. Зокрема, визначаються закономірності такого розподілу, фактори, які на нього впливають, та їх взаємозв 'язок.].

14.

Козієвська, О. Проблема вибору галузей навчання іноземними студентами:міжнародний розподіл [Текст] / О. Козієвська // Вища школа. – 2013. – №2. – С. 60-72. – [Досліджується сучасний стан і перспективи світового розподілу міжнародних та іноземних студентів, які реалізують академічну мобільність, за освітніми напрямами. Зокрема, визначаються закономірності такого розподілу, фактори, які на нього впливають, та їх взаємозв'язок.].

15.

Колокольцева, З.У. Тенденции развития мирового образовательного процесса [Текст] / З. У. Колокольцева, О. Б. Лобанов // Инновации в образовании. – 2013. – №7. – С. 26-34.

16.

Лещенко, С.И. Проблемы интеграции субъектов профессионального образования в современных условиях [Текст] / С. И. Лещенко, В. Л. Пермилов // Инновации в образовании. – 2013. – №1. – С. 4-24.

17.

Майборода, В. Проблеми розвитку праксеологічних умінь майбутніх компетентних фахівців вищої школи України [Текст] / В. Майборода // Вища освіта України. – 2012. – №4. – С. 31-37. – [Болонський процес і Україна].

18.

Марченко, И.П. Проблемы интеграции субъектов профессионального образования в современных условиях [Текст] / И. П. Марченко // Инновации в образовании. – 2013. – №1. – С. 24-35.

19.

Пашков, А.П. Шляхи забезпечення якісної освіти у вищих навчальних закладах (на прикладі кращих вищих навчальних закладів світу та України) [Текст] / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. – 2013. – №3. – С. 10-17.

20.

Ромашова, Я. Міжнародна навчальна міграція: ситуація та прогнозування наслідків [Текст] / Я. Ромашова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №5-2. – С. 130-140.

21.

Серебрянський, С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір [Текст] / С. Серебрянський // Вища школа. – 2013. – №4. – С. 7-15.

22.

Сушенцева, Л.Л. Теоретичні засади професійної мобільності у працях зарубіжних учених [Текст] / Л. Л. Сушенцева // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 67-73.

23.

Чистякова, І.А. Особливості діяльності університетських мереж: європейський контекст [Текст] / І. А. Чистякова // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 127-135.

24.

Чорноморець, І.М. Система вищої педагогічної освіти України в контексті впровадження міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО-2011) [Текст] / І. М. Чорноморець // Шлях освіти. – 2013. – №1. – С.19-24.Останні зміни 13.01.2014 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail