Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  НАУКОВА РОБОТА
1.

Булкин, И.А. Иностранные поступления как структурный элемент совокупного финансирования НИОКР в Украине (аспект Классификации видов научно-технической деятельности) [Текст] / И. А. Булкин // Проблеми науки. – 2013. – №7. – С. 2-16.

2.

Віктор Бондаренко: "Удосконалення системи атестації науковців є справою державної ваги" [Текст] // Освіта України. – 2013. – 23 верес. (№38). – С. 4.

3.

Єгоров, І. "Потрійна спіраль" у МОНівській інтерпретації [Текст] : [проблеми інтеграції наукової і освітньої діяльності] / І. Єгоров // Дзеркало тижня. – 2013. – 10-16 серп. (№28). – С. 12.

4.

Загірняк, М.В. Забезпечення конкурентоспроможності наукових досліджень через підвищення рівня наукових видань [Текст] / М. В. Загірняк, С. А. Сергієнко // Педагогіка і психологія. – 2013. – №2. – С. 72-78.

5.

Зміненно систему опублікування результатів диссертацій [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2013. – 29 серп. (№155). – С. 20.

6.

Керівники здобувають учені звання [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2013. – 29 серп. (№155). – С. 20. – [Розподіл аспірантів за соціально-гуманітарними напрямками у 2013 р.].

7.

Кузьменко, С. Фальшива тривога [Текст] : [стан в частині публікації результатів досліджень вітчизняних учених у зарубіжних виданнях] / С. Кузьменко // Дзеркало тижня. – 2013. – №1-3. – С. 12.

8.

Лякішева, А. Проблема групової згуртованості: аналіз наукових досліджень [Текст] / А. Лякішева // Вища школа. – 2013. – №5. – С. 93-102. – [Розглядається проблема групової згуртованості, представлені погляди науковців на сутність формування групової згуртованості в процесі взаємодії. Також представлені внутрішньогрупові процеси, консолідуючі відносини, настановлення, взаємодії і характеристики стану, оскільки однією з вагомих скла­дових цієї поведінки є стихійні процеси, на основі яких часто реалізується гру­пова поведінка.].

9.

Мазур, В. Наперсточники від науки [Текст] : [найпоширенішим способом псевдонаукової діяльності є плагіат раніше виконаних досліджень або публікацій. Ситуація в Україні] / В. Мазур // Дзеркало тижня. – 2013. – 23-29 берез. (№11). – С. 1, 12.

10.

Наука працює на результат [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2013. – 29 серп. (№155). – С. 19. – [Наукова робота ВНЗ].

11.

Ошкадьоров, С. Бездумне роздавання наукових ступенів страшніше від "експорту" вчених [Текст] / С. Ошкадьоров // Урядовий кур'єр. – 2013. – 14 берез. (№48). – С. 8-9.

12.

Ошкадьоров, С. Бездумне роздавання наукових ступенів страшніше від "експорту" вчених [Текст] / С. Ошкадьоров // Урядовий кур'єр. – 2013. – 14 берез. (№48). – С. 8-9.

13.

Суржик, Л. Кульова порука [Текст] : [історія захисту докторської дисертації І.Дячук як відображення системи атестації наукових кадрів у країні] / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2013. – 27 черв.-5 лип. (№24). – С. 1, 12.

14.

Суржик, Л. Наука в ручному режимі [Текст] : [атестація наукових кадрів] / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2013. – 17 серп. (№29). – С. 10.

15.

Суржик, Л. Втрата мізків [Текст] : [рада молодих учених застерігає докторів наук і професорів при владі: зниження вікового цензу молоді призведе до згубних наслідків] / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2013. – 16 листоп. (№42). – С. 12.

16.

Филиппов, В.Н. Не ВАК делает науку - наука делает ВАК [Текст] / В. Н. Филиппов // Высшее образование сегодня. – 2013. – №3. – С. 5-8.Останні зміни 13.01.2014 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail