Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ВИХОВНА РОБОТА

Дяченко, М. Особливості соціалізації майбутніх журналістів у процесі підготовки до професійно-творчої діяльності [Текст] / М. Дяченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – №1. – С. 45-56.

Іванова, Т.В. Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді [Текст] / Т. В. Іванова, В. Ф. Іванов // Педагогіка і психологія. – 2013. – №2. – С. 46-55.

Калько, І.В. Умови та можливості реалізації ідеї гендерної рівності студентської молоді [Текст] / І. В. Калько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – №1. – С. 56-61.

Кондрак, Е. Мораль і етика у взаємодії з наукою, освітою і релігією [Текст] / Е. Кондрак // Освіта і управління. – 2013. – №1-2. – С. 129-134. – [Суспільство і духовність: виклики 21 ст.].

Куліненко, Л. Освіта як чинник формування громадянських якостей особистості [Текст] / Л. Куліненко // Вища освіта України. – 2013. – №2. – С. 33-40.

Лякішева, А.В. Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи [Текст] / А. В. Лякішева // Педагогіка і психологія. – 2012. – №4. – С. 69-74.

Максименко, С.Д. Психологічні механізми самореалізації особистості в медіапросторі [Текст] / С. Д. Максименко // Педагогіка і психологія. – 2013. – №2. – С. 14-18.

Малыхина, И.А. Особенности организации и становления учебно-воспитательной системы вуза в условиях демократизации современного общества [Текст] / И. А. Малыхина // Инновации в образовании. – 2013. – №7. – С. 118-126.

Мамчур, Н. Роль естетичного виховання у підготовці майбутніх вчителів [Текст] / Н. Мамчур // Освіта і управління. – 2013. – №1-2. – С. 110-116.

Опыт организации проблемно-ориентированной внеаудиторной деятельности студентов [Текст] / И. С. Александров, В. Р. Строкина, А. М. Афанасьева, С. В. Тучков // Инновации в образовании. – 2013. – №4. – С. 120-128.

Плоха, Т.В. Формування екологічного світогляду майбутнього робітника - важливе завдання освітян вищих навчальних закладів [Текст] / Т. В. Плоха, С. X. Авраменко // Екологічний вісник. – 2013. – №4. – С. 25-26.

Сергеева, В.В. Практическая реализация программы взаимодей­ствия субъектов воспитательно-образовательного процесса педагогического вуза в формировании патриотической культуры будущих педагогов [Текст] / В. В. Сергеева // Высшее образование сегодня. – 2012. – №12. – С. 76-80.

Сорокіна, Г. Дослідження передумов розвитку функціонально компетентної особистості у вищій школі [Текст] / Г. Сорокіна // Вища школа. – 2013. – №1. – С. 57-72. – [Описується педагогічне дослідження, присвячене виявленню суб'єктивних та об'єктивних факторів, що сприятимуть створенню педагогічних умов, які сприятимуть інтелектуальному, творчому зростанню особистості та спонукати­муть до розвитку функціональних компетентностеи у навчальному процесі ви­щого закладу освіти.].

Сорокіна, Г. Дослідження передумов розвитку функціонально компетентної особистості у вищій школі [Текст] / Г. Сорокіна // Вища школа. – 2013. – №1. – С. 57-72. – [Описується педагогічне дослідження, присвячене виявленню суб'єктивних та об'єктивних факторів, що сприятимуть створенню педагогічних умов, які сприятимуть інтелектуальному, творчому зростанню особистості та спонукати­муть до розвитку функціональних компетентностеи у навчальному процесі ви­щого закладу освіти.].

Тимощук, О. Військове виховання знову в моді: яка ціна такої популярності? [Текст] / О. Тимощук // Дзеркало тижня. – 2012. – 22 груд. (№47-48). – С. 14.

Федоренко, С.В. Корекційна тренінгова програма для сприяння зниженню комп'ютерної залежності для самопізнання у студентів / С. В. Федоренко // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – №1. – С. 28-39.

Черевко, Л.А. Виховання екологічної свідомості та культури молодого покоління [Текст] / Л. А. Черевко // Екологічний вісник. – 2013. – №4. – С. 23-24.

Чернишова, Є. Концептуальні підходи до реалізації ідеї тріумфу особистості у контексті її саморозвитку [Текст] / Є. Чернишова // Вища школа. – 2013. – №8. – С. 78-88. – [Розглядається один із напрямів досягнення суспільного визнання результативності діяльності людини, її значущості у накопиченні соціального капіталу шляхом розроблення концептуальних положень досягнення "тріумфу особистості" з акцентом на функціонування системи вищої освіти. Здійснено термінологічний аналіз змістовно значущих понять.].

Чибісова, Н. Виховна робота як пріоритетний напрям діяльності приватних ВНЗ України [Текст] / Н. Чибісова // Вища школа. – 2013. – №8. – С. 95-100. – [Розглядаються питання організації виховної роботи у приватних ВНЗ України. Виховна робота визначається як пріоритетний напрям діяльності приватних вищих навчальних закладів, що підтверджується певними традиціями та ритуалами, особливими формами і методами виховної роботи, які склалися в окремих закладах освіти.].

Шукшина, Т.И. Развитие культурно продуктивной личности в условиях базового центра педагоги­ческого образования [Текст] / Т. И. Шукшина, П. В. Замкин // Высшее образование сегодня. – 2013. – №1. – С. 60-67.

Яковенко, М. Естетичні спрямування сьогодення: аналіз тенденцій [Текст] / М. Яковенко // Вища школа. – 2013. – №8. – С. 70-77. – [У статті розглядаються особливості формування естетичної теорії сьогодення. Систематизовано наявні тенденції західної естетичної думки. Представлено типологію мультипарадигмального поля естетичного.].


Останні зміни 13.01.2014 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail