Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ВИХОВНА РОБОТА
1. Бех, І.Д.   Ідентифікація у вихованні та розвитку особистості [Текст] / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2013. – №4. – С. 42-49.
2. Жорнова, О.І.   Благополуччя студента: осягти чи ігнорувати? [Текст] / О. І. Жорнова, О. І. Жорнова // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №4. – С. 1-6.
3. Заїка, Є.    Особливості інтелектуального та особистісного розвитку студентів, які практикують трансцендентальну медитацію [Текст] / Є. Заїка, С. Готвянський // Психологія і суспільство. – 2013. – №2. – С. 137-143.
4. Захарін, С.    Атестація наукових кадрів: головне - прозорість [Текст] / С. Захарін // Дзеркало тижня. – 2014. –  15 берез. (№9). – С. 12.
5. Зеленов, Ю.Н.    Использование методов моделирования при осуществлении педагогической профилактики экстремистских проявлений среди учащихся в системе непрерывного профессионального образования [Текст] / Ю. Н. Зеленов // Инновации в образовании. – 2014. – №4. – С. 26-35.
6. Зеленов, Ю.Н.    Педагогическая деятельность в высших учебных заведениях как элемент системы профилактики молодежного экстремизма [Текст] / Ю. Н. Зеленов // Инновации в образовании. – 2014. – №9. – С. 121-128. – [Актуальные проблемы воспитательной работы в образовательной сфере].
7. Иванова, Г.А.    Кризис идентичности как следствие "отчуждения в культуре" и педагогические условия его преодоления в учебной коммуникации в гуманитарном вузе [Текст] / Г. А. Иванова // Инновации в образовании. – 2014. – №6. – С. 124-138.
8. Ігумнова, О.    Ґенеза негативних психічних станів студентів [Текст] / О. Ігумнова // Психологія і суспільство. – 2013. – №3. – С. 110-116.
9. Кадишева, Л.Б.    Особливості прояву почуття власної гідності у студентів-психологів [Текст] / Л. Б. Кадишева // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №8. – С. 36-40.
10. Кобей, Н.В.    Особливості навчання учнівської та студентської молоді з ознаками обдарованості [Текст] / Н. В. Кобіей // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – №8. – С. 26-32.
11. Кондакова, Е.П.    Основы классификации форм, методов и средств музейной педагогики с позиции учебно-воспитательного процесса [Текст] / Е. П. Кондакова // Инновации в образовании. – 2014. – №10. – С. 47-62.
12. Литвиненко, А.Н.    Соотношение стилей воспитания у мужчин и женщин [Текст] / А. Н. Литвиненко // Инновации в образовании. – 2014. – №5. – С. 134-139.
13. Миннегалиев, М.М.    Воспитательная направленность физической культуры и спорта в профилактике девиантного поведения подростков [Текст] / М. М. Миннегалиев // Инновации в образовании. – 2014. – №9. – С. 128-136.
14. Назаренко, Г.А.    Використання сучасних виховних технологій у процесі ціннісного становлення учнівської молоді [Текст] /Г.А.Назаренко //Педагогіка і психологія.– 2014.– №1.– С. 37-44.
15. Панченко, В.М.    Аналіз феномену життєвої перспективи особистості в період навчання у ВНЗ [Текст] / В. М. Панченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №1. – С. 51-55.
16. Перетягина, Н.Н.    Гендерный подход в целостном образовании: потребность и перспектива развития дополнительного образования [Текст] / Н. Н. Перетягина, Г. П. Добшикова // Инновации в образовании. – 2014. – №5. – С. 67-79.
17. Попов, А.И.    Влияние форм организации творческой подготовки в вузе на эго-идентичность личности студента [Текст] / А. И. Попов // Инновации в образовании. – 2014. – №4. – С. 75-83.
18. Сняданко, І.І.    Діагностика рівня навчальної самоефективності студентів [Текст] / І. І. Сняданко // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №1. – С. 45-51.
19. Стадний, Є.    Покажіть свого Гірша, шановні викладачі [Текст] : [йдеться про врахування індексу Гірша, точніше його середнього значення по галузі та університету для акредитації ВНЗ, як стимулювати українських викладачів публікуватись у міжнародних фахових журналах, підвищуючи цитування їхніх праць] / Є. Стадний // Дзеркало тижня. – 2014. –  15-21 лют. (№5). – С. 12.
20. Терехова, Г.В.    Ресурсный подход к организации продуктивной деятельности субъектов ТРИЗ-образования [Текст] /Г.В.Терехова //Инновации в образовании.– 2014.– №3.– С. 103-113.– [Продуктивная деятельность развития личности на основе теории решения изобретательных задач].
21. Технология развития личности и универсальных учебных действий в общеобразовательной школе [Текст] / Г. М. Анохинина, Т. В. Дубовицкая, Е. С. Лукина, Ю. А. Савинков // Инновации в образовании. – 2014. – №7. – С. 5-11.
22. Федорова, М.А.    Методологические основания формирования самостоятельной деятельности в современном процессе обучения [Текст] / М. А. Федорова // Инновации в образовании. – 2013. – №11. – С. 115-125. – [Психологические аспекты инноваций в образовании].
23. Фролова, Т.    Крокуємо до толерантності. Проблемний нарис [Текст] / Т. Фролова // Психолог. – 2014. – №19. – С. 56-60.
24. Шаюк, О.    Особливості формування емоційно-вольового компонента толерантності у майбутніх економістів [Текст] / О. Шаюк // Психологія і суспільство. – 2013. – №3. – С. 126-131.
25. Яковенко, М.    Дослідження естетичної компоненти освітнього простору [Текст] / М. Яковенко // Вища школа. – 2014. – №1. – С. 73-80. – [У статті розглядаються процеси естетизації освітнього простору. Висвітлена естетизація знання, мислення та взаємин суб'єктів освітнього процесу. Коментується усвідомлення естетичного смаку.].


Останні зміни 06.02.2015 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail