Наукова бібліотека Хмельницького національного університету  ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
1. Коновальчук В. І. Проблема творчого потенціалу особистості у філософії освіти / В. І. Коновальчук // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 99. - С. 302-306. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2015_99_76.pdf
2. Андрущенко, В.    Філософія в педагогічному процесі: статус та функціональне визначення [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2015. – №1. – С. 5-12.
3. Андрущенко, В.    Філософія в педагогічному процесі: статус та функціональне визначення [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2015. – №1. – С. 5-12.
4. Галустян, О.Б.    Социально-философские основы современного образовательного процесса [Текст] / О. Б. Галустян // Инновации в образовании. – 2015. – №3. – С.4-15.
5. Галустян, О.Б.    Социально-философские основы современного образовательного процесса [Текст] / О. Б. Галустян // Инновации в образовании. – 2015. – №3. – С.4-15.
6. Зубченко Л. В. Філософія освіти та діалогічний контекст розвитку навчального процесу / Л. В. Зубченко // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 99. - С. 299-302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2015_99_75.pdf
7. Кірик, Т.    Філософсько-освітній аналіз первинної еволюції концепту "неогуманізм" [Текст] / Т. Кірик // Вища освіта України. – 2015. – №2. – С. 30-37.
8. Коваленко, В.    Денотативна дидактологістика у вищій школі: зміна філософських пріоритетів [Текст] / В. Коваленко // Вища освіта України. – 2015. – №2. – С. 9-16.
9. Крисоватий, А.    Основні парадигми освіти та їх сутнісна характеристика [Текст] / А. Крисоватий // Психологія і суспільство. – 2015. – №1. – С. 114-122.
10. Лещенко, М.    Філософсько-педагогічні засади розвитку транснаціональної вищої освіти [Текст] / М. Лещенко, Н. Авшенюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. – №3,Т.5. – С. 92-97.
11. Мінц М. О. Філософія освіти: інноваційний розвиток освіти [Електронний ресурс]/ М. О. Мінц, А. І. Олійник // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філософія. - 2015. - Т. 257, Вип. 245. - С. 48-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchduf_2015_257_245_11.pdf
12. Міщенко М. М. Філософія освіти: соціокультурний вимір / М. М. Міщенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2015. - Вип. 60. - С. 278-286. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2015_60_28.pdf
13. Мозгова Н. Дискусія щодо місця філософії в системі освіти: історико-філософський екскурс у минуле [Електронний ресурс] / Н. Мозгова // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. - 2015. - Вип. 37. - С. 40-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vird_2015_37_9.pdf
14. Опанасюк, Ю.    Формування інформаційної філософії освіти в умовах глобалізації [Текст] / Ю. Опанасюк // Вища освіта України. – 2015. – №2. – С. 44-49.
15. Родигіна, І.В.    Філософські основи компетентністного підходу в освіті [Текст] / І. В. Родигіна // Педагогіка і психологія. – 2015. – №1. – С. 14-20.
16. Родигіна, І.В.    Філософські основи компетентністного підходу в освіті [Текст] / І. В. Родигіна // Педагогіка і психологія. – 2015. – №1. – С. 14-20.
17. Якимчук, О.    Філософсько-психологічні підвалини освітнього простору тоталітарного суспільства [Текст] / О. Якимчук // Вища освіта України. – 2015. – №1. – С. 81-85.
18. Якимчук, О.    Філософсько-психологічні підвалини освітнього простору тоталітарного суспільства [Текст] / О. Якимчук // Вища освіта України. – 2015. – №1. – С. 81-85.


Останні зміни 21.01.2016 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail