Наукова бібліотека Хмельницького національного університету МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
1. Ахметова, С.Г.    Новые образовательные технологии в вузе: проблемы и опыт [Текст] / С. Г. Ахметова // Инновации в образовании. – 2015. – №4. – С. 105-111.
2. Біляковська, О.    Особливості системи тестування на базі соціального інтернет-підходу [Текст] / О. Біляковська, А. Мельничин // Педагогічна. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – №29. – С. 77-85.
3. Ваганова, Ю.Г.    Комплексные задачи как средство формирования предметныхи метапредметных результатов освоения основной образовательной программы обучающихся [Текст] / Ю. Г. Ваганова // Инновации в образовании. – 2015. – №2. – С. 61-69.
4. Высокоc, М.И.    Развитие и совершенствование дистанционного обучения в высшей школе, влияние на уровень знаний студентов и зависимость рентабельности предприятий текстильной промышленности от компетентности специалистов [Текст] / М. И. Высокоc, Д. М. Садыкова // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2014. – №2. – С. 151-154.
5. Гадживая, П.Д.    Игровые методы обучения в подготовке будущих специалистов в условиях педагогического университета [Текст] / П. Д. Гадживая // Инновации в образовании. – 2015. – №4. – С. 25-34.
6. Гриневич, Т.Б.    Використання краєзнавчого матеріалу у навчальному та виховному процесі у вищій школі негуманітарного профілю навчання [Текст] / Т. Б. Гриневич, Л. В. Цубов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №9(790). – С. 116-122.
7. Жарська, І.О.    Використання інтернет-середовища для просування освітніх послуг вищих навчальних закладів [Текст] / І. О. Жарська, Д. В. Зіньковська // Економічні наукиВісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №1(83). – С. 49-58.
8. Журавлева, О.П.    Интерактивный режим организации образовательного процесса в контексте профессионально-личностного становления студентов педагогического вуза [Текст] / О. П. Журавлева, Л. П. Михалева // Инновации в образовании. – 2015. – №3. – С. 30-47.
9. Клименко, В.    Структура навчального плану і фаховий рівень випускника технічного університету [Текст] / В. Клименко // Вища школа. – 2015. – №1. – С. 54-65.
10. Козієвська, О.    Державне регулювання процесів академічної мобільності у країнах Скандинавії (на прикладі Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції) [Текст] / О. Козієвська // Вища освіта України. – 2014. – №4. – С. 101-109.
11. Кузнецова, В.А.    Системный анализ проблемы делового общения в педагогическом коллективе [Текст] / В. А. Кузнецова, О. Ю. Кузнецова // Инновации в образовании. – 2015. – №3. – С. 98-108.
12. Левченко, О.М.    Методика масового імпортування питань із відповіддю так/ні у ВНС Львівської політехніки [Текст] / О. М. Левченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №13(803). – С. 74-80.
13. Михайленко, В.    Математичні пакети прикладних програм для комп'ютерного аналізу напівпровідникових перетворювачів електроенергії з багаторозгалуженими структурами [Текст] / В. Михайленко, В. Піксотов, О. Скринник // Вища школа. – 2014. – №9. – С. 59-62. – [У статті проведено порівняння використання різних математичних пакетів прикладних програм. Показано переваги використання математичних пакетів MatLab і MathCAD. Також розкриваються можливості використання методу 6а-гатопараметричних модулюючих функцій.].
14. Перминова, Л.М.    Дидактика в контексте современного научного знания [Текст] / Л. М. Перминова // Инновации в образовании. – 2015. – №3. – С. 57-70.
15. Ревинская, О.Г.    Обучение студентов поиску оптимальных условий проведения учебного эксперимента по физике с помощью теоретических моделей [Текст] / О. Г. Ревинская, Н. С. Кравченко // Инновации в образовании. – 2015. – №2. – С. 25-42.
16. Симакова, Е.С.    Теория регулятивности текста в методическом осмыслении [Текст] / Е. С. Симакова // Инновации в образовании. – 2015. – №2. – С. 50-61.
17. Тріщ, Б.    Навчально-методичний комплекс із вищої математики [Текст] / Б. Тріщ // Педагогічна. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – №29. – С. 105-110.
18. Чайківська, Р.Т.    Методичні засади покращення засвоєння матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів електронної дисципліни [Текст] / Р. Т. Чайківська, Т. В. Чайківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №13(803). – С. 86-89.


Останні зміни 21.01.2016 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail