Наукова бібліотека Хмельницького національного університету МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
 1.  

Андрущенко, В.    Академічна мобільність в українському просторі вищої освіти: реалії, виклики та перспективи розвитку [Текст] / В. Андрущенко, Д. Свириденко // Вища освіта України. – 2016. – №2. – С. 5-12.

 1.  

Антонюк Т. Міжнародні зв'язки Національного авіаційного університету як вияв загальних тенденцій інтеграції вищої освіти України / Т. Антонюк // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. - 2015. - Вип. 24. - С. 141-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mzu_2015_24_11

 1.  

Бурдонос, Л.І.    Входження вищої школи України до міжнародної системи освіти [Текст] / Л. І. Бурдонос // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №12. – С. 96-102.

 1.  

Бурдонос, Л.І.    Входження вищої школи України до міжнародної системи освіти [Текст] / Л. І. Бурдонос // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №12. – С. 96-102.

 1.  

Возняк, О.    Порівняльний аналіз формальної та неформальної освіти в контексті євроінтеграції освітнього простору [Текст] / О. Возняк // Вища школа. – 2016. – №2. – С. 41-47.

 1.  

Возняк, О.    Порівняльний аналіз формальної та неформальної освіти в контексті євроінтеграції освітнього простору [Текст] / О. Возняк // Вища школа. – 2016. – №2. – С. 41-47.

 1.  

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" // Вища освіта України. - 2015. - № 1. - С. 112-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_1_19

 1.  

Ісаєнко, В.М.    Освіта для збалансованого розвитку: європейський вимір [Текст] / В. М. Ісаєнко // Екологічний вісник. – 2016. – №2. – С. 13-14.

 1.  

Кириченко К. І. Проблеми інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору / К. І. Кириченко // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 11-12. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_11-12_15

 1.  

Комарова О. А. Пріоритетні напрями державної освітньої політики / О. А. Комарова // Проблеми економіки. - 2015. - № 1. - С. 107-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_1_14.

 1.  

Кондирова, К.Ж.    Интеграционные процессы образования в условиях глобализации [Текст] / К. Ж. Кондирова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №2. – С. 35-38.

 1.  

Кононенко, Ю.    З думкою про майбутнє вищої освіти в Україні [Текст] / Ю. Кононенко, Г. Данильчук // Вища школа. – 2016. – №4. – С. 93-100. – [Болонський процес].

 1.  

Кононенко, Ю.    З думкою про майбутнє вищої освіти в Україні [Текст] / Ю. Кононенко, Г. Данильчук // Вища школа. – 2016. – №4. – С. 93-100. – [Болонський процес].

 1.  

Кулик, О.    Становлення новітньої вітчизняної філософії освіти: євроінтеграційний контекст [Текст] / О. Кулик // Вища школа. – 2016. – №2. – С. 48-56.

 1.  

Кулик, О.  Становлення новітньої вітчизняної філософії освіти: євроінтеграційний контекст [Текст] / О. Кулик // Вища школа. – 2016. – №2. – С. 48-56.

 1.  

Култаєва, М.Д. Освітня євроінтеграція чи конституювання європейського простору? [Текст] / М. Д. Култаєва // Педагогіка і психологія. – 2015. – №4. – С. 23-29.

 1.  

Курбатов, С.    Якість університетської освіти: висока планка британського стандарту [Текст] / С. Курбатов // Освіта України. – 2016. –  14 берез. (№9-10). – С. 46.

 1.  

Лукашенко, А.    Методологія викладання дисциплін гуманітарного циклу: європейські орієнтири для сучасної вищої школи [Текст] / А. Лукашенко // Вища школа. – 2016. – №3. – С. 86-92.

 1.  

Лукашенко, А.    Методологія викладання дисциплін гуманітарного циклу: європейські орієнтири для сучасної вищої школи [Текст] / А. Лукашенко // Вища школа. – 2016. – №3. – С. 86-92.

 1.  

Мокін, Б.І. Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті європейської інтеграції України [Текст] / Б. І. Мокін // Педагогіка і психологія. – 2015. – №4. – С. 30-37.

 1.  

Некрач, А.    Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО - запорука входження України в європейський цивілізаційний простір [Текст] / А. Некрач // Вища школа. – 2016. – №3. – С. 11-22.

 1.  

Нестерова, М.    Імплементація когнітивних технологій соціальної згуртованості в систему вищої освіти: європейський досвід [Текст] / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2016. – №1. – С. 42-49.

 1.  

Помінова І. І. Інституційна трансформація вищої освіти як траєкторія ефективної інтеграції в сучасну світову економіку / І. І. Помінова // Бізнес Інформ. - 2015. - № 1. - С. 34-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_1_6

 1.  

Почтовюк А. Б. Вища освіта України: європейська інтеграція / А. Б. Почтовюк, Л. В. Сухомлин // Економічний форум. - 2015. - № 2. - С. 98-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_2_17

 1.  

Романюк, О.    Європейський досвід педагогічної освіти і розвитку педагогічної майстерності [Текст] / О. Романюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. – №4,Т.5. – С. 157-162.

 1.  

Соснін, О.    Про поточні проблеми та перспективи підготовки кадрів для міжнародного науково-технічного співробітництва [Текст] / О. Соснін, В. Гулай // Віче. – 2016. – №11-12. – С. 30-35.

 1.  

Терентьєва Н. О. Інтеграція університетської освіти та економіки в умовах другої академічної революції (загальний огляд) / Н. О. Терентьєва // Педагогічний альманах. - 2014. - Вип. 24. - С. 300-306. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_24_51

 1.  

Українська, О.О.    Європейські стандарти в контексті забезпечення якості мовної освіти [Текст] / О. О. Українська // Педагогіка і психологія. – 2016. – №1. – С. 46-50.

 1.  

Чугаєвський В. Г. Соціалізуючі функції вищої освіти в контексті європейської інтеграції / В. Г. Чугаєвський // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - 2015. - Вип. 12. - С. 110-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2015_12_15


Останні зміни 01.02.2017 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail