Наукова бібліотека Хмельницького національного університету  НАУКОВА РОБОТА
1. Андрій Гевко: "Плагіат починається не з дисертації" [Текст] // Освіта України. – 2014. –  8 груд. (№46). – С. 5.
2. Бедратюк, Л.П.    Процедура публікації результатів наукових досліджень в міжнародних рецензованих журналах [Текст] / Л. П. Бедратюк, Ю. В. Шутяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 302-305.
3. Безвух, С.В.    Соціальне партнерство науки бізнесу: форми взаємодії, проблеми [Текст] / С. В. Безвух, А. Ю. Стопчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.3. – С. 7-14.
4. Бєляєва, М.    Розвиває економіку й робить людей щасливішими [Текст] / М. Бєляєва // Освіта України. – 2015. –  16 листоп. (№46). – С. 10. – [Науковий потенціал України].
5. Волинська, М.    Вчені-переселенці, чи Великий соціальний експеримент? [Текст] / М. Волинська // Світ. – 2002. –  жовт. (№39-40). – С. 1,2.
6. Гуйтур, М.    Онлайн-мобілізація наукових (науково-педагогічних) працівників на модернізацію економіки України [Текст] / М. Гуйтур, В. Коноваленко, А. Козловський // Вища школа. – 2015. – №2-3. – С. 107-118.
7. Єгорова Л. М. Розробка та застосування сучасного діагностико- контролюючого інструменту при вивченні хімії у технічних ВНЗ як наукова проблема / Л. М. Єгорова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Засоби навчальної та науково-дослідної роботи". - 2010. - Вип. 32. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_zntndr_2010_32_9.pdf
8. Загірняк, М.    Наукометричні бази даних — наступний щабель розвитку чи якір для науковця [Текст] / М. Загірняк, С. Сергієчко, П. Костенко // Вища школа. – 2014. – №9. – С. 44-54.
9. Заславський, О.    Не так страшне безгрошів'я... [Текст] / О. Заславський // Дзеркало тижня. – 2015. –  26 верес.-2 жовт. (№35). – С. 13.
10. Заславський, О.    Не так страшне безгрошів'я... [Текст] / О. Заславський // Дзеркало тижня. – 2015. –  26 верес.-2 жовт. (№35). – С. 13. – [Держава мусить піти на максимальне спрощення всіх бюрократичних процедур і створення преференцій як для молодих вчених, так і тих, хто досяг міжнародного знання].
11. Захарін, С.    Хто прийде на зміну ВАК-ДАК? [Текст] : [новий закон "Про вищу освіту" містить низку новацій в сфері атестації наукових кадрів] / С. Захарін // Дзеркало тижня. – 2015. –  4-10 квіт. (№12). – С. 12.
12. Захарін, С.    Хто прийде на зміну ВАК-ДАК? [Текст] : [новий закон "Про вищу освіту" містить низку новацій в сфері атестації наукових кадрів] / С. Захарін // Дзеркало тижня. – 2015. –  4-10 квіт. (№12). – С. 12.
13. Захаров, С.В.    Алгоритм введения результатов научной и инновационной деятельности малых инновационных предприятий в хозяйственный оборот регионов [Текст] : [введення (комерціалізація) результатів наукової та інноваційної діяльності ВНЗ і академічної науки в господарський оборот регіонів, Росія] / С. В. Захаров // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С. 198-203.
14. Ільницький, Д.    Науково-освітнє державно-приватне партнерство - запорука міжнародної конкурентоспроможності [Текст] / Д. Ільницький // Журнал Європейської економіки. – 2015. – №2,Т.14. – С. 128-148.
15. Квіт, С.    Українська наука воєнного часу: виклики і партнери [Текст] / С. Квіт // Світ. – 2015. –  серпень (№31-32). – С. 1-2.
16. Колесникова, К.    Моніторинг публікацій кафедр університету [Текст] / К. Колесникова, А. Негрі // Вища школа. – 2015. – №1. – С. 76-77.
17. Корсак, Ю.    Необхідність нових наук і термінів для забезпечення ноопрогресу людства у XXI столітті [Текст] / Ю. Корсак // Вища школа. – 2015. – №6. – С. 79-90.
18. Котова А. В.  Прищеплення навичок науково-дослідної роботи студентам немовних факультетів на заняттях з англійської мови / А. В. Котова, Н. М. Савченко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. - 2014. - Вип. 25. - С. 44-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vmvn_2014_25_8.pdf
19. Котова А. В. Прищеплення навичок науково-дослідної роботи студентам немовних факультетів на заняттях з англійської мови / А. В. Котова, Н. М. Савченко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. - 2014. - Вип. 25. - С. 44-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vmvn_2014_25_8.pdf
20. Кремень, В.    Чи нині наукові академії так само потрібні, як і раніше? [Текст] / В. Кремень // Голос України. – 2015. –  3 лют.(№18). – С. 9.
21. Мулявин, С.Ф.    Как написать и защитить кандидатскую диссертацию? Советы молодому исследователю [Текст] / С. Ф. Мулявин, А. Н. Лапердин, Э. А. Мулявин // Инновации в образовании. – 2015. – №1. – С. 58-71.
22. Наука в університетах: рівняння на Європу [Текст] // Освіта України. – 2015. –  13 берез. (№11-12). – С. 1.
23. Наукове майбутнє України [Текст] // Освіта України. – 2015. –  16 листоп. (№46). – С. 1,8.
24. Нестерова, А.    Трансдисциплінарність сучасної науки як виклик для вищої освіти [Текст] / А. Нестерова // Вища освіта України. – 2014. – №4. – С. 29-35.
25. Нестерова, М.    Когнітивістика в системі вищої освіти: інформаційно-комунікативний контекст [Текст] / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2015. – №3. – С. 35-40. – [Новітня наука та сучасна освіта].
26. Подолянчук, С.В.    Комплексний підхід до моніторингу наукової діяльності структурних підрозділів педагогічних університетів [Текст] / С. В. Подолянчук // Педагогіка і психологія. – 2015. – №1. – С. 38-43.
27. Похресник, А.    Чи варто очікувати на переорієнтацію сучасної вищої освіти у напрямі техно- і нанотехнонаук? [Текст] / А. Похресник // Вища школа. – 2015. – №7-8. – С. 38-46. 
28. Прилуцький, Ю.    Фінансування української науки за європейським зразком [Текст] / Ю. Прилуцький, К. Теребіленко // Світ. – 2015. – № (29-30). – С. 1-2.
29. Прошкін Т. В.  Діагностика інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університеті / Т. В. Прошкін // Освітологічний дискурс. - 2015. - № 1. - С. 192-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/osdys_2015_1_20.pdf
30. Равчина, Т.    Педагогічне керівництво процесом формування наукових знань студентів у вищій школі [Текст] / Т. Равчина // ПедагогічнаВісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – №29. – С. 61-70.
31. Рач, В.    Концептуальна модель формування змісту програм  з підготовки докторів філософії [Текст] / В. Рач, О. Медведєва // Вища школа. – 2015. – №4-5. – С. 38-51.
32. Розвиток національної системи реферування (до 20-річчя Українського реферативного журналу "Джерело") [Текст] / В. В. Петров, О. С. Онищенко, А. А. Крючин [та ін.] // Вісник НАН України. – 2015. – №10. – С. 71-75.
33. Хоружа, Л.    Морально-етичні принципи та норми наукової діяльності викладача вищої школи [Текст] / Л. Хоружа // Вища школа. – 2015. – №6. – С. 9-19.
34. Шевцова, М.В.    Використання інтелект-картна уроках іноземної мови [Текст] / М. В. Шевцова // Педагогічна майстерня. – 2015. – №9. – С. 3-11.
35. Шулик, Д.    Українська наука - гра за новими правилами? [Текст] / Д. Шулик // Освіта України. – 2015. –  11 трав. (№18). – С. 8-9. – [Стимулювання наукових установ].
36. Шулікін, Д.    Наука і "оборонка" [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. –  5 жовт. (№40). – С. 8-9.
37. Шулкін, Д.    Закон про науку: погляд університетів [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2015. –  25 трав. (№21). – С. 7.
38. Шулкін, Д.    Коли наука зустрічає інвестора [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2015. –  19 жовт. (№42). – С. 12.
39. Шулкін, Д.    Наукови "Горизонт" [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2015. –  30 берез. (№13). – С. 6. – [Участь України в Рамковій програмі ЄС із наукових досліджень "Горизонт 2020"].

Останні зміни 21.01.2016 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail