Наукова бібліотека Хмельницького національного університету  ВИХОВНА РОБОТА
1. Андреєва М. О.  Виховна робота у ВНЗ з розвитку соціальної компетентності студентів із особливими потребами / М. О. Андреєва // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2015. - Вип. 38. - С. 7-14 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzkp_2015_38_3.pdf
2. Бех, І.Д.    Державницьке виховання як суспільно-освітній пріоритет [Текст] / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2015. – №2. – С. 14-18.
3. Богданова, Н.    Естетичний чинник у структурі студентського самоврядування [Текст] / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2015. – №3. – С. 65-71.
4. Вербицька, П.В.    Виховання громадянина і патріота України як суспільно-педагогічний виклик [Текст] / П. В. Вербицька // Педагогіка і психологія. – 2015. – №3. – С. 58-63.
5. Волкова, А.С.    Як створити умови для розвитку креативної особистості в умовах гуртожитку [Текст] / А. С. Волкова // Педагогічна майстерність. – 2015. – №6. – С. 40-43.
6. Гольцберг, К.    Настанови, які змінюють наші гендерні ролі [Текст] : [про виховання справжніх чоловіків і жінок] / К. Гольцберг // Дзеркало тижня. – 2015. –  27 черв. - 3 лип. (№23). – С. 13.
7. Гончаров, М.Н.    Об актуальности формирования нравственно-патриотических ценностей курсантов на начальном этапе военнопрофессиональной подготовки [Текст] / М. Н. Гончаров // Инновации в образовании. – 2015. – №5. – С. 155-157.
8. Гуров, В.Н.    Толерантность: понятие, сущность и проблемы формирования в современном вузе [Текст] / В. Н. Гуров, Ф. Ф. Каримов // Инновации в образовании. – 2015. – №4. – С. 144-147.
9. Завальнюк, О.    Значення фізичної культури і спорту у вихованні патріотичних почуттів особистості [Текст] / О. Завальнюк // Вища освіта України. – 2015. – №3. – С. 71-77.
10. Завальнюк, О.    Фізична культура і спорт в структурі патріотичного виховання особистості [Текст] / О. Завальнюк // Вища освіта України. – 2015. – №1. – С. 65-71.
11. Загірняк, М.В.    Громадянськість студентської молоді в Україні: стан і перспективи [Текст] / М. В. Загірняк, В. В. Сергієнко // Педагогіка і психологія. – 2015. – №3. – С. 53-57.
12. Зима, О.    Профорієнтаційна робота як елемент виховного процесу в університеті [Текст] / О. Зима // Вища школа. – 2015. – №9-10. – С. 96-107.
13. Зубалій, В.    Класифікації методів військово-патріотичного виховання допризовної молоді. (За науковою літературою) [Текст] / В. Зубалій // Фізичне виховання в школі. – 2015. – №3. – С. 36-40.
14. Кірик, Т.    Актуальність завдання формування особистості студента в умовах європейських надій України [Текст] / Т. Кірик // Вища школа. – 2015. – №7-8. – С. 100-107.
15. Короденко, М.    Патріотизм - запалити, не дати згаснути [Текст] / М. Короденко // Освіта України. – 2015. –  7 верес. (№36). – С. 8-9.
16. Летік І. В.  Виховна робота з іноземними студентами як запорука формування творчої особистості майбутнього лікаря / І. В. Летік, О. В. Васильєва, С. М. Потапов // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2014. - Вип. 37. - С. 189-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzkp_2014_37_25.pdf
17. Ліпін, М.    Освіта як простір розвитку сутнісних сил особистості [Текст] / М. Ліпін // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №3,Т.2. – С. 39-48.
18. Манько, В.    Особливості деонтологічної підготовки правоохоронців у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання [Текст] / В. Манько, В. Артемов // Вища школа. – 2015. – №7-8. – С. 16-28.
19. Мунгиева, Н.З.    Интернациональное воспитание как один из факторов межнационального общения [Текст] / Н. З. Мунгиева // Инновации в образовании. – 2015. – №6. – С. 116-123.
20. Ничкало, Н.Г.    Професійний розвиток особистості: концептуальні засади і перспективи досліджень [Текст] / Н. Г. Ничкало // Педагогіка і психологія. – 2015. – №1. – С. 5-13.
21. Овсійчук, Ю.В.    Вплив ЗМІ на психіку молоді в умовах інформаційної війни [Текст] / Ю. В. Овсійчук // Педагогічна майстерня. – 2015. – №7. – С. 18-21
22. Остапенко, О.    Концепція військово-патріотичного виховання в системі освіти України [Текст] / О. Остапенко, М. Зубалій // Вища школа. – 2015. – №4-5. – С. 118-127.
23. Потапов Е. В. Нормативно-правове забезпечення організації окремих питань виховної роботи зі студентами вищих медичних навчальних закладів / Е. В. Потапов // ScienceRise. - 2015. - № 3(4). - С. 97-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/texc_2015_3(4)__18.pdf
24. Потапов Е. В. Шляхи організації виховної роботи у вищих медичних навчальних закладах / Е. В. Потапов // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2015. - № 2. - С. 28-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Psmno_2015_2_8.pdf
25. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки: указ Президента України від 13 жовт. 2015р. №580/2015 [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2015. –  17 жовт. (№193). – С. 10.
26. Ружицька, Н.    Толерантність як психологічна категорія [Текст] / Н. Ружицька // Психолог. – 2015. – №5. – С. 34-40.
27. Семенюк, М.    Теоретичні засади проблеми розвитку креативності обдарованих студентів [Текст] / М. Семенюк // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – №7. – С. 27-31.
28. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2015. –  17 жовт. (№193). – С. 10.
29. Сухомлинська, О.    Громадянське виховання і сучасна освіта: від здобутого - до нових акцентів і наголосів [Текст] / О. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 2015. – №2. – С. 5-14
30. Тарасов, М.В.    Образ родины как инновационный ресурс патриотического воспитания молодежи [Текст] / М. В. Тарасов // Инновации в образовании. – 2015. – №6. – С. 124-129.
31. Татенко, В.О.    Феномен соціалізації в контексті суб'єктно-вчинкового підходу [Текст] / В. О. Татенко // Педагогіка і психологія. – 2015. – №3. – С. 44-52.
32. Терлецький, В.К.    Криза патріотичної та екологічної просвіти молоді як одна з найголовніших причин інфляції національної державності [Текст] / В. К. Терлецький, А. Б. Філіпенко // Екологічний вісник. – 2014. – №4. – С. 11-12.
33. Чуйкова, О.    Етика цінності життя в гуманітарній підготовці студента-медика (на прикладі діяльності св. Луки Войно-Ясенецького та А. Швейцера) [Текст] / О. Чуйкова // Вища освіта України. – 2015. – №2. – С. 82-89.
34. Як подолати агресію та бути толерантним [Текст] // Психолог. – 2015. – №17-18. – С. 32-35.
35. Ящук, І.    Діяльність студентських творчих колективів у розвитку патріотизму сучасної молоді [Текст] / І. Ящук // Мистецтвознавство. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2014. – №14. – С. 248-255.

Останні зміни 21.01.2016 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail