Наукова бібліотека Хмельницького національного університету 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

 1.  

Абакумова О. О. Засадничі принципи і досвід дистанційної освіти [Електронний ресурс] / О. О. Абакумова // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 102. - С. 337-341. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_102_88

 1.  

Болванко, А.К.    Разработка заданий профессионально-направленного содержания по аналитической химии для дистанционного обучения [Текст] / А. К. Болванко, Е. В. Радин // Инновации в образовании. – 2016. – №9. – С. 19-25

 1.  

Борисенко К. Б. Географічна освіта в Україні: виклики дистанційного навчання / К. Б. Борисенко, Н. Л. Кравчук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2015. - Вип. 22. - С. 21-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2015_22_8

 1.  

Бухун Ю. В. Дистанційне зондування землі з космосу в інвестиційному вимірі / Ю. В. Бухун. // Економіка. Управління. Інновації. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_2_7

 1.  

Гилязова, А.А.    Информационные технологии - катализатор пополнения интеллектуального потенциала обучающихся [Текст] / А. А. Гилязова // Инновации в образовании. – 2016. – №6. – С. 84-93.

 1.  

Голощук, Р.О.    Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес [Текст] / Р. О. Голощук, Н. О. Думанський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №9(829). – C. 349-358.

 1.  

Гук, Н.А.    Дистанційна освіта як чинник підвищення зайнятості населення [Текст] / Н. А. Гук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 38-41.

 1.  

Захар, О.    Особливості застосування технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики [Текст] / О. Захар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №1(831). – С. 23-29.

 1.  

Золотарьова, І.    Використання можливостей Microsoft Onenote для організації дистанційної індивідуальної та групової роботи студентів [Текст] / І. Золотарьова, О. Плоха // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №1(831). – С. 9-16.

 1.  

Качуровська О. Б. Дистанційна освіта як засіб формування інформаційної компетентності учителя-логопеда / О. Б. Качуровська, М. В. Соколовська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - 2013. - Вип. 23. - С. 98-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_30

 1.  

Морозов Д. С. Модель спільної розробки курсів у платформах дистанційного освіти / Д. С. Морозов, В. Є. Зайцев // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2015. - Т. 45, вип. 1. - С. 42-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_45_1_7

 1.  

Опанасюк Ю. І. Дистанційне навчання як інноваційна технологія [Електронний ресурс] / Ю. І. Опанасюк // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 94. - С. 298-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_94_75

 1.  

Опанасюк, Ю.    Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти [Текст] / Ю. Опанасюк // Вища освіта України. – 2016. – №1. – С. 49-54.

 1.  

Рыбакова, О.Г.    Дистанционная технология образования: традиция или новация? [Текст] / О. Г. Рыбакова, И. Б. Нордман // Высшее образование сегодня. – 2016. – №3. – С. 12-15.

 1.  

Смирнов, А.В.    Дистанционное обучение магистрантов иностранному языку на основе межкафедральных проектов [Текст] / А. В. Смирнов // Высшее образование сегодня. – 2016. – №3. – С. 57-61.

 1.  

Шаховська, Н.Б.    Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до самостійних наукових досліджень [Текст] / Н. Б. Шаховська, В. А. Висоцька, Л. В. Чирун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №22(832). – C. 254-284.


Останні зміни 01.02.2017 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail