Наукова бібліотека Хмельницького національного університету  ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
 1.  

Акимова, М.К.    Взаимосвязь правовой культуры личности с ее гражданским самосознанием [Текст] / М. К. Акимова, С. В. Персиянцева // Инновации в образовании. – 2016. – №2. – С. 86-100.

 1.  

Андрущенко, В. Інформаційна парадигма освіти: переваги та ризики [Текст] / В. Андрущенко // Професійне становлення особистості. – 2015. – №4. – С. 14-19.

 1.  

Бак М. Інформатизація освіти як предмет філософсько-педагогічного дискурсу / М. Бак // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. - 2015. - Вип. 36. - С. 25-34 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2015_36_5

 1.  

Бак М. Інформатизація освіти як предмет філософсько-педагогічного дискурсу / М. Бак // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. - 2015. - Вип. 36. - С. 25-34 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2015_36_5

 1.  

Бех, Ю. Космополітизм як світоглядно-ідеологічна платформа розбудови освіти XXI століття [Текст] / Ю. Бех // Вища освіта України. – 2015. – №4. – С. 11-17.

 1.  

Бондар, В.    Проблеми теоретичної компетентності та методологічної культури дослідників у галузі педагогічних наук [Текст] / В. Бондар // Вища освіта України. – 2016. – №3. – С. 18-24. – [Філософія освіти 21 века.: пошук пріоритетів].

 1.  

Галата, С.    Гендерна рівність: стереотипи і зрушення [Текст] / С. Галата // Освіта України. – 2016. –  28 берез. (№12). – С. 12.

 1.  

Готько Н. В. Аналітична філософія освіти: інтегративний синтез філософії мови, педагогіки і психолінгвістики в осягненні сутності особистості та її суспільних практик / Н. В. Готько // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 64. - С. 206-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_64_20.

 1.  

Зубченко Л. В. Філософія освіти та діалогічний контекст розвитку навчального процесу / Л. В. Зубченко // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 99. - С. 299-302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_99_75

 1.  

Кірик, Т.    У пошуках нових освітніх парадигм для України XXI століття [Текст] / Т. Кірик // Вища освіта України. – 2016. – №3. – С. 30-37.

 1.  

Коваленко, В.    Синергетична теорія метровізації розуму та розумових технологій у галузі дидактологістики вищої школи [Текст] / В. Коваленко // Вища освіта України. – 2016. – №3. – С. 37-42.

 1.  

Коваленко, В. Денотативні закони фахового розуму та розуміння у сфері дидактологістики вищої школи [Текст] / В. Коваленко // Вища освіта України. – 2015. – №4. – С. 17-24.

 1.  

Корсак, Ю.    Нооуніверситет - XXI як потенційний лідер у майбутньому суспільстві [Текст] / Ю. Корсак, К. Корсак // Вища освіта України. – 2016. – №4. – С. 27-33.

 1.  

Крисоватий, А.    Сутність паритетної освітньої діяльності [Текст] / А. Крисоватий // Психологія і суспільство. – 2016. – №3. – С. 61-68. – [Філософія освіти].

 1.  

Кулик, О.  Становлення новітньої вітчизняної філософії освіти: євроінтеграційний контекст / О. Кулик // Вища школа. – 2016. – №2. – С. 48-56.

 1.  

Мінц М. О. Філософія освіти: інноваційний розвиток освіти / М. О. Мінц, А. І. Олійник // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філософія. - 2015. - Т. 257, Вип. 245. - С. 48-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduf_2015_257_245_11

 1.  

Мінц М. О. Філософія освіти: інноваційний розвиток освіти / М. О. Мінц, А. І. Олійник // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філософія. - 2015. - Т. 257, Вип. 245. - С. 48-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduf_2015_257_245_11

 1.  

Мінц М. О. Філософія освіти: інноваційний розвиток освіти / М. О. Мінц, А. І. Олійник // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філософія. - 2015. - Т. 257, Вип. 245. - С. 48-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduf_2015_257_245_11.

 1.  

Пилипенко, О.    Превентивна парадигма у дискурсі аксіологічних соціальних комунікацій в освіті [Текст] / О. Пилипенко // Вища школа. – 2016. – №3. – С. 23-32.

 1.  

Романенко М. Філософія освіти: проблеми конституювання / М. Романенко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2013. - № 2. - С. 34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2013_2_5

 1.  

Рубанец, О.    Когнітивний аспект методологічного оновлення вищої школи [Текст] / О. Рубанец // Вища освіта України. – 2016. – №3. – С. 24-30.

 1.  

Силадій, І.    Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації [Текст] / І. Силадій // Вища освіта України. – 2016. – №4. – С. 34-38.

 1.  

Сорочинська Т. А. Сучасна концепція філософії освіти в Україні / Т. А. Сорочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - 2016. - Вип. 13(1). - С. 33-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_13(1)__13.

 1.  

Суліма, Є.    Філософія освітньої паритетності: парадигма діалогічності [Текст] / Є. Суліма // Психологія і суспільство. – 2016. – №3. – С. 53-61. – [Філософія освіти].Останні зміни 02.02.2017 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail