Наукова бібліотека Хмельницького національного університету  НАУКОВА РОБОТА
 1.  

Асєєв Г. Структура метричних досліджень у сучасному наукознавстві / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – К., 2016. – № 1. – С. 6–9.

 1.  

Базылев, В.Н.    Академическое письмо как фрагмент научно-исследовательской деятельности бакалавра [Текст] / В. Н. Базылев // Инновации в образовании. – 2016. – №3. – С. 5-16.

 1.  

Базылев, В.Н.    Академическое письмо как фрагмент научно-исследовательской деятельности бакалавра [Текст] / В. Н. Базылев // Инновации в образовании. – 2016. – №3. – С. 5-16.

 1.  

Безвух С. В. Соціальне партнерство науки і бізнесу: форми взаємодії, проблеми і рекомендації щодо їх вирішення / С. В. Безвух, А.Ю. Стопчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 3, т. 3. – C. 7–14.

 1.  

Благодєтєлєва-Вовк, С.    Плагіат як ознака суспільної деградації [Текст] / С. Благодєтєлєва-Вовк // Дзеркало тижня. – 2016. –  10-16 верес. (№32). – С. 1, 13.

 1.  

В Україні створять середовище для винаходів: МОН та GrowthUp підписали угоду про партнерство з питань комерціалізації наукової діяльності// Osvita.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/50656/

 1.  

Віктор Мартинюк: "Розвивати науку допоможе бізнес" [Текст] // Освіта України. – 2016. –  11 квіт. (№14). – С. 5

 1.  

Вільський, Г. Формування критеріїв оцінювання наукової значущості студентських конкурсних досліджень [Текст] / Г. Вільський, Б. Михалишин, Л. Івлєва // Вища школа. – 2015. – №12. – С. 29-34.

 1.  

Возняк, О.  Порівняльний аналіз формальної та неформальної освіти в контексті євроінтеграції освітнього простору / О. Возняк // Вища школа. – 2016. – №2. – С. 41-47.

 1.  

Волянюк, Н. Наукові маркери психологічної безпеки особистост [Текст] / Н. Волянюк, Г. Ложкін // Професійне становлення особистості. – 2015. – №4. – С. 36-43.

 1.  

Вузовська наука в умовах форс-мажору [Текст] // Юридичний вісник України. – 2016. –  22-28 квіт. (№16). – С. 14.

 1.  

Вузовська наука в умовах форс-мажору [Текст] // Юридичний вісник України. – 2016. –  22-28 квіт. (№16). – С. 14.

 1.  

Галата, С.    Метастази плагіату [Текст] / С. Галата // Освіта України. – 2016. –  11 квіт. (№14). – С. 8-9.

 1.  

Галата, С.    Чесність - це внутрішній принцип [Текст] / С. Галата // Освіта України. – 2016. –  10 жовт.(№40). – С. 10-11. – [Плагіат].

 1.  

Гогунський, В.    SCOPUS: пошук публікацій університету [Текст] / В. Гогунський, О. Колесніков // Вища школа. – 2016. – №2. – С. 100-101.

 1.  

Голуб Т. П. Науково-дослідницька робота студентів у реаліях інноваційної інженерної освіти в університетах Німеччини та України / Т. П. Голуб // Наука і освіта. - 2012. - № 8. - С. 46-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2012_8_15

 1.  

Гонтарева, І.    Підготовка наукового видання ВНЗ до входження у міжнародну наукометричну базу [Текст] / І. Гонтарева // Вища школа. – 2016. – №2. – С. 88-97.

 1.  

Гонтарева, І.  Підготовка наукового видання ВНЗ до входження у міжнародну наукометричну базу / І. Гонтарева // Вища школа. – 2016. – №2. – С. 88-97.
Гогунський, В.  SCOPUS: пошук публікацій університету / В. Гогунський, О. Колесніков // Вища школа. – 2016. – №2. – С. 100-101.

 1.  

Горшковам, О.О.    Программно-целевой подход в процессе формирования исследовательских компетенций студентов технических вузов [Текст] / О. О. Горшковам // Высшее образование сегодня. – 2016. – №9. – С. 27-31.

 1.  

Гоцуляк, Ю.    Наукова освіта в Україні: теоретичний та нормативно- правовій контекст [Текст] / Ю. Гоцуляк, М. Гальченко // "Педагогіка" та "Психологія" Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – №4. – С. 5-12.

 1.  

Грудініна, Н.Д.  Список використаних джерел як важлива складова наукової публікації / Н. Д. Грудініна // Педагогіка і психологія. – 2015. – №4. – С. 85-87.

 1.  

Грудініна, Н.Д. Список використаних джерел як важлива складова наукової публікації [Текст] / Н. Д. Грудініна // Педагогіка і психологія. – 2015. – №4. – С. 85-87.

 1.  

Дегтярьова, І.  Молоді вчені - за якісні трансформації у сфері науки та вищої освіти / І. Дегтярьова // Світ. – 2016. – №3-4. – С. 2.

 1.  

Джордж, М. (Джордж, МОНБИО)   Поміщики в науці. Як наукові видання отримали феодальні права? [Текст] / М. Джордж // Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – №1. – С. 37-40.

 1.  

Джордж, М. (Джордж, МОНБИО)   Поміщики в науці. Як наукові видання отримали феодальні права? [Текст] / М. Джордж // Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – №1. – С. 37-40.

 1.  

Дівінська, Н.О.    Професійна компетентність викладача як умова ефективної організації дослідницької діяльності студентів [Текст] / Н. О. Дівінська // Педагогіка і психологія. – 2016. – №1. – С. 41-45.

 1.  

Жигірь В. Особливості науково-дослідної роботи магістрантів професійної освіти у ВНЗ / В. Жигірь // Молодь і ринок. - 2016. - № 7. - С. 15-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_7_5

 1.  

Зубченко Л. В. Науково-дослідна робота студентів як фактор професійного становлення майбутнього спеціаліста галузі фізичного виховання, спорту та здоров’я людини / Л. В. Зубченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2016. - Вип. 46. - С. 85-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_46_14

 1.  

Ільєнко, Б.    Болонський процес і наука в Україні [Текст] / Б. Ільєнко // Світ. – 2016. –  жовтень (№37-38). – С. 3.

 1.  

Ільницький, Д.О.    Науково-освітня інфраструктура як детермінанта глобального конкурентного лідерства [Текст] / Д. О. Ільницький // Економіка України. – 2016. – №5. – С. 23-39.

 1.  

Ільницький, Д.О.    Науково-освітня інфраструктура як детермінанта глобального конкурентного лідерства [Текст] / Д. О. Ільницький // Економіка України. – 2016. – №5. – С. 23-39.

 1.  

Китова, Е.Т.    Дискуссия как инструмент поиска оптимального решения научной проблемы [Текст] / Е. Т. Китова, Е. Г. Скрибицкий // Инновации в образовании. – 2016. – №7. – С. 45-54.

 1.  

Китова, Е.Т.    Дискуссия как инструмент поиска оптимального решения научной проблемы [Текст] / Е. Т. Китова, Е. Г. Скрибицкий // Инновации в образовании. – 2016. – №7. – С. 45-54.

 1.  

Клочек, Г. Наука освіти [Текст] : [настав новий етап у житті вищої школи, який вимагає створення принципово нової методологічно-методичної парадигми] / Г. Клочек // Дзеркало тижня. – 2015. –  21-27 листоп. (№44-45). – С. 12.

 1.  

Ковалів, І.    Плагіат виявлятимуть миттєво [Текст] / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2016. –  28 лип. (№140). – С. 3.

 1.  

Коломієць, С.С.    Науково-дослідна робота як засіб розвиткутворчого потенціалу особистості студента [Текст] / С. С. Коломієць, Я. Г. Тікан // Педагогіка і психологія. – 2016. – №2. – С. 30-36.

 1.  

Комарницький, В.    Вузовська наука і поліція: можливості співпраці [Текст] / В. Комарницький // Юридичний вісник України. – 2016. –  15-21 квіт. (№15). – С. 12. – [Методологічне та наукове-методичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції].

 1.  

Коноваленко В. Як боротися з ПФУ при незаконному зменшенні розміру пенсії / В. Коноваленко // Дзеркало тижня. – К., 2016. – 20–26 лют. (№ 6). – С. 7.

 1.  

Короденко М. Михайло Винницький: "Нова європейська аспірантура має стати двигуном покращення якості української вищої освіти" : випускник Кембриджського університету, доктор філософії і піонер на ниві підготовки українських PhD, один зі співавторів нового Закону "Про вищу освіту", радник міністра освіти і науки розповідає про еволюційну реформу аспірантури / М. Короденко // Освіта України. – 2016. – № 29. – 25 липня. – С. 10-11.

 1.  

Луговий, В.І. Дослідження в університетах, навчання в академіях: шлях до інтеграції освіти і науки [Текст] / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2015. – №4. – С. 11-21.

 1.  

Мазур, В. Плагіат або крадіжка [Текст] : [чи передбачає нове законодавство очищення науки від мародерів] / В. Мазур // Дзеркало тижня. – 2015. –  5-11 груд. (№47). – С. 1, 12.

 1.  

Мартинюк В. "Розвивати науку допоможе бізнес" / В. Мартинюк ; розмову вів Максим Короденко // Освіта України. – К., 2016. – 11 квіт. (№ 14). – С. 1, 5.

 1.  

Мельниченко, С.    Інтеграція науки в освітній процес [Текст] / С. Мельниченко // Вісник Київського національного торговельно- економічного університету. – 2016. – №4. – С. 148-161.

 1.  

Мішеніна Т. Організація науково-дослідницької роботи майбутніх учителів філологічних спеціальностей у змісті компетентнісно-орієнтованої вищої освіти / Т. Мішеніна // Молодь і ринок. - 2014. - № 2. - С. 112-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_2_23

 1.  

Мішеніна Т. Організація науково-дослідницької роботи майбутніх учителів філологічних спеціальностей у змісті компетентнісно-орієнтованої вищої освіти / Т. Мішеніна // Молодь і ринок. - 2016. - № 2. - С. 112-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_2_23

 1.  

Наукові дослідження щодо розробки моделі "Керівник суб'єкта господарювання, компетентний у сфері цивільного захисту" [Текст] // Безпека життєдіяльності. – 2016. – №10. – С. 16-18.

 1.  

Одотюк І. Чому в нас не прискорюється інноваційний розвиток? / І. Одотюк // Урядовий кур’єр. – К., 2016. – 20 січ. (№ 11). – С. 4.

 1.  

Похресник, А.    Науки і вища освіта учора, сьогодні і завтра [Текст] / А. Похресник // Вища освіта України. – 2016. – №2. – С. 31-37.

 1.  

Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 р. № 1287 // Офіційний вісник України. – К., 2016. – № 5. – С. 399–424.

 1.  

Рабаданова Л. Бібліометричний аналіз наукових публікацій у галузі національно-патріотичного виховання в загальнодержавній реферативній базі даних "Україніка наукова" (1998–2015) / Л. Рабаданова // Вісник Книжкової палати. – К., 2016. – № 2 (235). – C. 10–14.

 1.  

Романюк Т. Академік Кришталь про мозок і те, чому вчені світового рівня тікають з України / Т. Романюк // Віче. – К., 2015. – № 19/20. – С. 23.

 1.  

Руднева, Н.В.    Комплексный подход к организации научно-исследовательской деятельности в процессе формирования правовой культуры студентов вуза [Текст] / Н. В. Руднева // Инновации в образовании. – 2016. – №3. – С. 36-43.

 1.  

Савельєв М. Г. Науково-дослідна робота з проблем наступності у проектно-технологічній підготовці майбутніх учителів технологій / М. Г. Савельєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2016. - № 2. - С. 374-383. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_2_47

 1.  

Салапатов, В.    Перспективи розвитку наукових досліджень ФОТІУС [Текст] / В. Салапатов // Вища школа. – 2016. – №4. – С. 26-30.

 1.  

Селіванов, А.    Наукова корупція як породження плагіату та недоброчесності псевдовчених [Текст] / А. Селіванов // Голос України. – 2016. –  11 листопю (№215). – С. 5.

 1.  

Смілянська А. Наука – не тягар, а шанс для країни / А. Смілянська // Голос України. – К., 2016. – 14 квіт. (№ 69). – С. 7.

 1.  

Смілянська, А.    Повернути науку до вишів [Текст] / А. Смілянська // Голос України. – 2016. –  18 лист. (№220). – С. 3.

 1.  

Совсун, І.    Подолати плагіат. Місія неможлива? [Текст] / І. Совсун, А. Чубко // Дзеркало тижня. – 2016. –  17-23 верес. (№33). – С. 12.

 1.  

Соловьов В. Антитеза науки і влади / В. Соловьов // Дзеркало тижня. – К., 2016. – 23–29 січ. (№ 2). – С. 12.

 1.  

Стріха, М.    Фінансування університетської науки: між ризиками стагнації і непередбачуваності [Текст] / М. Стріха // Світ. – 2016. –  Травень (№17-18). – С. 2.

 1.  

Стріха, М.    Фінансування університетської науки: між ризиками стагнації і непередбачуваності [Текст] / М. Стріха // Світ. – 2016. –  Травень (№17-18). – С. 2.

 1.  

Стріха, М.  Яке фінансування потрібне науці / М. Стріха // Урядовий кур'єр. – 2016. – №5 лютого (№23). – С. 6-7.

 1.  

Суржик, Л.    Дисертації -"взять и отменить"? [Текст] : [наукова робота у вищій школі] / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2016. –  24-30 верес. (№34). – С. 12.

 1.  

Суржик, Л.    Як зупинити дисертаційний вал? [Текст] : [перший крок до реформи системи атестації наукових кадрів] / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2016. –  16 лип.-5серп.(№26). – С. 1, 12.

 1.  

Федоренко, В.    Шляхи і методи запобігання плагіату наукових творів та утвердження академічної доброчесності [Текст] / В. Федоренко // Голос України. – 2016. –  20 верес. (№178). – С. 4-5.

 1.  

Федорова, Е.И.    Роль междисциплинарой интеграции в научно-исследовательской работе студентов [Текст] / Е. И. Федорова // Инновации в образовании. – 2016. – №6. – С. 63-68.

 1.  

Хом'як, І.  Про ентузіазм, равликів і ефетктивність університетської науки / І. Хом'як // Освіта України. – 2016. – №25 січ. (№3). – С. 11.

 1.  

Хом'як, І. Про ентузіазм, равликів і ефетктивність університетської науки [Текст] / І. Хом'як // Освіта України. – 2016. –  25 січ. (№3). – С. 11.

 1.  

Чи врятує парламент вітчизняну науку? [Текст] // Освіта України. – 2016. –  25 квіт. (№16). – С. 4.

 1.  

Чи врятує парламент вітчизняну науку? [Текст] // Освіта України. – 2016. –  25 квіт. (№16). – С. 4.

 1.  

Чигрина, И.Ю.    Анализ структуры и содержания понятия "исследовательские умения" [Текст] / И. Ю. Чигрина, М. А. Городилова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №7. – С. 43-47.

 1.  

Шевченко А. Чи є вихід з кризи науки в Україні? / А. Шевченко, В. Шадура // Дзеркало тижня. – К., 2016. – 27 лют.–4 берез. (№ 7). – С. 12.

 1.  

Шевченко, А.    Потяг "ЄДП" рушив, а Україна залишилася на платформі [Текст] / А. Шевченко, В. Шадура // Дзеркало тижня. – 2016. –  23-28 квіт (№15). – С. 12. – [Україна не подала до Єврокомісії Дорожньої карти участі в Євпроейському дослідницькому просторі (ЄДП) від країн-членів та асоційованих країн. ].

 1.  

Шишка, Р.    Політика інтелектуальної власності у вузах на наукових установах [Текст] / Р. Шишка // Юридичний вісник України. – 2016. –  25-31 берез. (№12). – С. 12.

 1.  

Шквыр, О.Л.    Научно-исследовательская работа как средство подготовки будущих учителей начальных классов к исследовательской деятельности [Текст] / О. Л. Шквыр // Инновации в образовании. – 2016. – №7. – С. 60-69.

 1.  

Шулікін, Д.    Університетська наука - "оборонці" [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. –  28 берез. (№12). – С. 8.

 1.  

Як готуватимуть докторів філософії та докторів наук: Уряд затвердив Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук // Osvita.ua. –Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/50988/

 1.  

Ярошенко, О.Г.    Практичний стан студентської науково-дослідницької діяльності в університетах [Текст] / О. Г. Ярошенко, Ю. А. Скиба // Педагогіка і психологія. – 2016. – №1. – С. 32-40.


Останні зміни 02.02.2017 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail