Наукова бібліотека Хмельницького національного університету  ВИХОВНА РОБОТА
1.

Акимова, М.К. Взаимосвязь правовой культуры личности с ее гражданским самосознанием [Текст] / М. К. Акимова, С. В. Персиянцева // Инновации в образовании. – 2016. – №2. – С. 86-100.

2.

Бондаренко, Е.В. Формирование профессионально-субъектной позиции студентов медицинского вуза [Текст] / Е. В. Бондаренко // Высшее образование сегодня. – 2016. – №8. – С. 55-59.

3.

Войдило, Я. Основні ресурси ефективності гуманітарно-світоглядної підготовки майбутніх інженерів [Текст] / Я. Войдило // Вища освіта України. – 2015. – №4. – С. 61-67.

4.

Галата, С. Гендерна рівність: стереотипи і зрушення [Текст] / С. Галата // Освіта України. – 2016. –  28 берез. (№12). – С. 12.

5.

Геворкян, М. Некоторые технологии реализации задач межнационального поликультурного диалога в образовательном процессе ВУЗа [Текст] / М. Геворкян // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – №1. – С. 32-35.

6.

Ергазина, А.А. К вопросу о самоидентификации в процессе интеркультурной деятельности студента [Текст] / А. А. Ергазина // Высшее образование сегодня. – 2016. – №8. – С. 32-35.

7.

Кесницька, І. Компоненти здорового способу життя студенток вищих навчальних закладів [Текст] / І. Кесницька, М. Пальчун // Теорія і методика фізичного виховання. – 2016. – №2. – С. 29-34.

8.

Коваль, Ю.В. Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців при реалізації здоров'язберігальних технологій у вищому навчальному закладі [Текст] / Ю. В. Коваль // Безпека життєдіяльності. – 2016. – №1. – С. 7-8.

9.

Лякішева, А. Сутнісні особливості академічної групи як середовища соціальної взаємодії студентів [Текст] / А. Лякішева, Л. Грицюк // Вища школа. – 2016. – №6. – С. 69-78.

10.

Найденов, О. Реалізація української національної ідеї у вищої освіті в в умовах інформаційного суспільства [Текст] / О. Найденов // Вища освіта України. – 2016. – №2. – С. 66-73.

11.

Невструева, Т.Х. Категориальная структура личных стремлений в контексте целевой системы личности (на примере студентов вуза) [Текст] / Т. Х. Невструева, М. А. Помченко, Н. В. Резанова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №8. – С. 49-55.

12.

Романкова, Л. Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей студентської молоді [Текст] / Л. Романкова // Вища освіта України. – 2015. – №4. – С. 54-61.

13.

Супрунова, О.В. Особенности субъективного благополучия и жизнестойкости в контексте личностных свойств [Текст] / О. В. Супрунова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №6. – С. 55-58.

14.

Халайцан, А. Формування основ культури здоров'я особистості студента [Текст] / А. Халайцан // Професійне становлення особистості. – 2015. – №4. – С. 277-283.

15.

Чебанова, О. Сучасність і людина як проблема в аспекті культурологічного підходу [Текст] / О. Чебанова // Вища школа. – 2016. – №3. – С. 54-61.

16.

Чубарева, О. Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному полі сучасних студентів [Текст] / О. Чубарева // Вища освіта України. – 2016. – №3. – С. 79-85.

17.

Шулкін, Д. Соціально-економічний портрет студента [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2016. –  13 черв. (№23). – С. 13.

18.

Эзрох, Ю.С. Кураторство в высшей школе: что делать? [Текст] / Ю. С. Эзрох // Инновации в образовании. – 2016. – №4. – С. 117-119.


Останні зміни 01.02.2017 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail