Наукова бібліотека Хмельницького національного університету  ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1.

Stankevych, І.V.    Internal and external factors of impact on the quality of higher [Текст] / І. V. Stankevych // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №1. – С. 286-291.

2.

Андрейчук С. К. Проблеми формування національної моделі державного управління вищою освітою в Україні на сучасному етапі / С. К. Андрейчук // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2015. – Вип. 9. – С. 177-186.

3.

Андрущенко, В.    Вчитель XXI століття: нова стратегія Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2016. – №4. – С. 5-14.

4.

Андрущенко, В.    Ідеологічні засади сучасного законотворення в галузі освіти [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2016. – №1. – С. 5-10.

5.

Антонова, О.М.    Формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки ВНЗ [Текст] / О. М. Антонова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 117-126.

6.

Бабич, Л.М. Раціональне використання інтелектуально-освітнього потенціалу - складова національної безпеки України [Текст] / Л. М. Бабич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №5,Т.1. – С. 54-57.

7.

Багатиренко, О.    Нове у розміщенні на поточних рахунках власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури [Текст] / О. Багатиренко // Фінансовий контроль. – 2016. – №2. – С. 46-48.

8.

Байжолова, Р.    Проблемы кадрового обеспечения инновационной сферы [Текст] / Р. Байжолова, Ж. Абылкасимова, А. Рамашова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №4. – С. 232-245.

9.

Байжолова, Р.    Проблемы кадрового обеспечения инновационной сферы [Текст] / Р. Байжолова, Ж. Абылкасимова, А. Рамашова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №4. – С. 232-245.

10.

Бакіров, В.    Харківський університетський консорціум: новий рівень інкорпорації університетських ресурсів [Текст] / В. Бакіров, Л. Бєлова // Вища освіта України. – 2016. – №1. – С. 10-17.

11.

Білик, О.    Студент, батьки і гуртожиток: сепарація начанням [Текст] / О. Білик // Дзеркало тижня. – 2016. –  19-25 листоп. (№43-44). – С. 13.

12.

Богатирьов, О.    Фізмат ЧНУ: віхи становлення [Текст] / О. Богатирьов, Л. Кляцька, Ю. Лященко // Вища школа. – 2016. – №4. – С. 65-69.

13.

Бреус, С.В.    Використання збалансованої системи показників у діяльності вищих навчальних закладів [Текст] / С. В. Бреус, Є. Б. Хаустова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №9. – С. 109-116.

14.

Бурцева, К.Ю. Взаємозв'язок системи внутрішнього контролю та оцінювання ризиків втрати фінансової стійкості закладів освіти [Текст] / К. Ю. Бурцева, О. Б. Вокіна, О. В. Шнейдер // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №10. – С. 410-418.

15.

Виші позбавлять обов’язку шукати роботу випускникам: Парламентський Комітет з питань науки і освіти розглянув законопроект щодо працевлаштування випускників// Osvita.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/51148/

16.

Вітренко, А.О.  Теоретичні аспекти капітальних видатків у процесі бюджетування вищих навчальних закладів України [Текст] / А. О. Вітренко // Економіка @ держава. – 2015. – №12. – С. 80-84.

17.

Вітренко, Ю.М.  Освіта як послуга: економічний аспект / Ю. М. Вітренко // Педагогіка і психологія. – 2015. – №4. – С. 44-49.

18.

Вітренко, Ю.М. Освіта як послуга: економічний аспект [Текст] / Ю. М. Вітренко // Педагогіка і психологія. – 2015. – №4. – С. 44-49.

19.

Вітченко, А.    Стандартизація вищої освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи вдосконалення [Текст] / А. Вітченко // Вища школа. – 2016. – №9. – С. 36-56.

20.

Волощенко-Віслобокова, О.М.    Створення умов для реалізації права на релігійну освіту - ознака правової держави [Текст] / О. М. Волощенко-Віслобокова // Труди Київської Духовної Академії. – 2016. – №24. – С. 334-339.

21.

Воробієнко П. П. Цільовий підхід до менеджменту вищої освіти / П. П. Воробієнко, І. В. Станкевич // Проблеми економіки. – Х., 2015. – № 2. – С. 33–41.

22.

Галата С. Як розподілити повноваження у вищих навчальних закладах? / С. Галата // Освіта України. – К., 2016. – 8 лют. (№ 5). – С. 6.

23.

Галата, С. "Горизонт 2020": шукайте свою нішу! [Текст] / С. Галата // Освіта України. – 2015. –  7 груд. (№49). – С. 8-9. – [Участь у програмі - це не тільки можливість отримати фінансування і пережити кризовий час. Це шанс побудувати нову систему , яка буде імплементована в європейський науковий простір].

24.

Гапон, В.В. Аналіз державного нерухомого майна вищих навчальних закладів [Текст] / В. В. Гапон, О. А. Барабаш, Т. О. Ханюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 200-206.

25.

Гапон, В.В. Аналіз забезпечення системи вищої освіти науково-педагогічними кадрами [Текст] / В. В. Гапон, М. І. Шараєвська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 163-168.

26.

Гаращук О. В. Вища освіта України: траєкторія підвищення її якості / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2015. – № 819. – С. 381-390.

27.

Греба, Р.    Децентралізація освіти та освітні фінанси [Текст] / Р. Греба // Вища школа. – 2016. – №6. – С. 31-29.

28.

Грищенко І. М. Фактори і підвищення ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів України / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 134-141.

29.

Грищенко, І.    Модель підприємницького університету [Текст] / І. Грищенко // Освіта України. – 2016. –  7 листоп. (№44). – С. 10-11.

30.

Дворнина, Д.А.    Совершенствование нормирования труда как одно из эффективных направлений кадровой политики (на примере частного вуза) [Текст] / Д. А. Дворнина // Высшее образование сегодня. – 2016. – №6. – С. 20-24.

31.

Додонов, Р. Розділені університети: повернутися не можна залишитися [Текст] : [університети Донбасу і Луганщини] / Р. Додонов // Дзеркало тижня. – 2015. –  12-18 груд. (№48). – С. 13.

32.

Егорова, Ю.А.    К вопросу о педагогическом идеале и стратегической цели высшей школы [Текст] / Ю. А. Егорова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №9. – С. 15-18.

33.

Єфремов, В. Збереження кадрового потенціалу вищої школи в умовах системної кризи в Україні [Текст] / В. Єфремов // Вища школа. – 2015. – №12. – С. 75-84.

34.

Журавська, H.    Глобальний характер міжнародної трудової міграції: виклики та завдання вищої освіти [Текст] / H. Журавська // Порівняльна професійна педагогіка. – 2016. – №3,Т.6. – С. 91-95.

35.

Журавська, H.    Глобальний характер міжнародної трудової міграції: виклики та завдання вищої освіти [Текст] / H. Журавська // Порівняльна професійна педагогіка. – 2016. – №3,Т.6. – С. 91-95.

36.

Забезпечення розвитку вищої освіти — важлива складова стратегічних цілей соціальної держави [Текст] / Н. Ф. Єфремова, Н. Ф. Стеблюк, О. Чічкапь, І // Економіка @ держава. – 2016. – №11. – С. 4-10.

37.

Загірняк Д. Координати вищої школи України відносно моделей вищої освіти / Д. Загірняк, О. Кратт // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2016. - № 1. - С. 28-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_1_5

38.

Загородній, А.    Чи потрібен Україні Академічний університет? [Текст] / А. Загородній, О. Кордюк, В. Шадура // Дзеркало тижня. – 2016. –  11 трав. (№21). – С. 11.

39.

Зміст нової якості : з усіх завдань з імплементації Закону "Про вищу освіту" створення нових стандартів є наймасштабнішим з точки зору кількості людей, які активно долучаються до процесу. Нещодавно на сайті МОН було оприлюднено проекти перших 15 стандартів // Освіта України. – 2016. – № 29. – 25 липня. – С. 8-9.

40.

Иванова, А.В.    Организация педагогической поддержки самообразования студентов в многоуровневой системе высшего образования [Текст] / А. В. Иванова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №3. – С. 8-12.

41.

Кirov, K. (Кirov, Ch.)   Оцінювання когерентності систем управління якістю вищої освіти та ідентифікація сфер поліпшення [Текст] / K. Кirov, C. Кrachunov // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №11(821). – С. 136-142.

42.

Каленюк І. С. Сучасні ризики розвитку вищої освіти в Україні / І. С. Каленюк, О. В. Куклін, В. А. Ямковий // Економіка України. - 2015. - № 2. - С. 70-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_2_7

43.

Калінічева Г.  Вища освіта України в контексті сучасних цивілізаційних змін / Г. Калінічева // Українознавчий альманах. - 2014. - Вип. 17. - С. 146-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_17_43

44.

Каньковская, А. Оценка эффективности высшего образования [Текст] / А. Каньковская, С. Цветкова // Професійне становлення особистості. – 2015. – №4. – С. 81-87.

45.

Карпенко А. В. Вища освіта України: проблеми та перспективи / А. В. Карпенко, Д. М. Юртаєв // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2015. - № 6. - С. 96-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2015_6_22

46.

Києво-Могилянська академія відзначила 400-річчя // Віче. – К., 2015. – № 21 (401). – C. 70.

47.

Кірик, Т.    Реформи освіти в Україні у світлі західних інноваційних ідей [Текст] / Т. Кірик // Вища школа. – 2016. – №6. – С. 40-49.

48.

Клочек, Г.    Про час "Х" у реформуванні освіти [Текст] / Г. Клочек // Дзеркало тижня. – 2016. –  13 серп. (№28). – С. 12.

49.

Коваленко, В.    Розумові технології у вирішенні глобальних і фахових проблем вищої освіти [Текст] / В. Коваленко // Вища освіта України. – 2016. – №1. – С. 30-37.

50.

Коваленко, О.    Правові основи та реалізація закону України "Про вищу освіту" у вітчизняних університетах [Текст] / О. Коваленко // Вища освіта України. – 2016. – №4. – С. 23-26.

51.

Ковалів І. Вступ-2016: бюджетники фінішували першими / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2016. – № 151. – 12 серпня. – С. 5.

52.

Ковальський, В.    Освіта в екзилі. Переміщений заклад освіти: життєва драма чи спосіб продовження активного життя [Текст] / В. Ковальський // Юридичний вісник України. – 2016. –  6-12 травня. (№18). – С. 4.

53.

Ковнір, Д.О.    Економічні проблеми функціонування державних вищих навчальних закладів [Текст] / Д. О. Ковнір // Економіка @ держава. – 2016. – №5. – С. 82-86.

54.

Коврегін, В.В.    Інноваційні механізми забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу [Текст] / В. В. Коврегін // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №10. – С. 58-60.

55.

Козлакова, Г.    Регіональний університет як науково-освітнє середовище для підготовки лідерів вищої школи [Текст] / Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2016. – №4. – С. 64-69.

56.

Колесник, М.    Вища освіта не задовольняє потреби ринку праці [Текст] / М. Колесник // Голос України. – 2016. –  2 квіт. (№ 60). – С. 9.

57.

Колесник, М.    Вища освіта не задовольняє потреби ринку праці [Текст] / М. Колесник // Голос України. – 2016. –  2 квіт. (№ 60). – С. 9.

58.

Кондирова, К.Ж.    Интеграционные процессы образования в условиях глобализации [Текст] / К. Ж. Кондирова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №2. – С. 35-38.

59.

Кононенко, В.І.    Інтеграція гуманітарної науки й освіти в процесах державотворення [Текст] / В. І. Кононенко // Педагогіка і психологія. – 2016. – №2. – С. 49-57.

60.

Короденко М. Леонід Губерський: "Сьогодні університет повинен боротися за кожного абітурієнта" : про підсумки вступної кампанії, систему розподілу державного замовлення, про те, як можна заохотити молодь здобувати гостродефіцитні професії, розповів ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський / М. Короденко, Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. – № 32. – 15 серпня. – С. 5.

61.

Короденко М. Модель підприємницького університету : про виклики, які постають перед українськими вишами, вплив ефективності господарювання ВНЗ на реформування галузі, питання управління закладом і проведення комплексу заходів з енергоефективності розповідає ректор КНУ технологій та дизайну І. Грищенко / М. Короденко // Освіта України. – 2016. – № 44. – 7 листопада. – С. 10-11.

62.

Короденко М. Олег Шаров : "Зміна системи фінансування може стати наступною рішучою реформою у вищій освіті України" / М. Короденко // Освіта України. – 2016. – № 18-19. – 16 травня. – С. 5-6.

63.

Короденко, М.    2017-й: освітній рік у цифрах [Текст] / М. Короденко // Освіта України. – 2016. –  12 груд. (№49). – С. 5.

64.

Короденко, М.    Вступ до ВНЗ: результати і перспективи [Текст] / М. Короденко // Освіта України. – 2016. –  12 верес. (№36). – С. 1, 8-9.

65.

Короденко, М.    Як вспупатимуть до ВНЗ у 2017 році [Текст] / М. Короденко // Освіта України. – 2016. –  21 листоп. (№46). – С. 4-5.

66.

Король А. Вища освіта України: етапи розвитку / А. Король // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. - 2016. - № 1. - С. 93-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_1_20

67.

Кочарян, І.С. Економічна ефективність системи моніторингу навчальних потужностей у вищій освіті [Текст] / І. С. Кочарян // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №10. – С. 140-146.

68.

Красильникова, Г.    Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення її якості [Текст] / Г. Красильникова // Вища школа. – 2016. – №9. – С. 67-76.

69.

Кремень, В.Г.    Про результати діяльності НАПН України у 2015 р.та завдання на 2016 р. [Текст] / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2016. – №2. – С. 5-14.

70.

Кузьмінський, А.    Інтеграційні підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до педологічної науки у контексті поглядів третього тисячолптя [Текст] / А. Кузьмінський // Порівняльна професійна педагогіка. – 2016. – №2,Т.6. – С. 102-109.

71.

Кулик Н. Освіта майбутнього: випробування прогресом / Н. Кулик // Освіта України. – К., 2016. – 1 лют. (№ 4). – С. 12–13. [Чи виконує система освіти функції сьогодні, коли нові технології та інновації кардинально змінили життя на планеті? Які зміни можна очікувати у цій царині найближчим часом]

72.

Кулик, Н.  Освіта майбутнього: впробування прогресом / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. – №1 лютого (№4). – С. 12-13. – [Як мислити творчо, як співпроцювати з іншими - ось що важливо сьогодні в освіті].

73.

Ладика В. Як економити мільйони на опалення. Ректор СНАУ [Сумського національного аграрного університету] Володимир Ладика перевів очолюваний ним виш із газу на біосировину / В. Ладика ; спілкувався М. Короденко // Освіта України. – К., 2016. – 14 берез. (№ 9/10). – С. 47.

74.

Левківський, К.    Реформування вищої освіти в контексті імплементації Закону України "Про вищу освіту": нормативно-правові аспекти забезпечення якості [Текст] / К. Левківський, Л. Івлєва // Вища школа. – 2016. – №5. – С. 74-81.

75.

Линовицька, О.    Державна політика в галузі освіти: документи, норми, принципи [Текст] / О. Линовицька // Вища освіта України. – 2016. – №4. – С. 15-20.

76.

Липов, В.В.  Системи вищої освіти: порівняльний інституціональний аналіз / В. В. Липов // Економіка розвитку. – 2015. – №4. – С. 23-32.

77.

Лиско, Н.А.    Організація бухгалтерського обліку у вищих навчальнихзакладах за новими нормами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі [Текст] / Н. А. Лиско // Економіка @ держава. – 2016. – №1. – С. 105 -108.

78.

Литвин, І.    Сутність системи суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг [Текст] / І. Литвин // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №5. – С. 63-66.

79.

Ліля Гриневич: "Важливо почати зміни в українській школі вже сьогодні" [Текст] // Освіта України. – 2016. –  2 травня. (№17). – С. 4-5.

80.

Лімборський І. Університет початку XXI століття: між глобалізацією та кризою гуманітарних наук / І. Лімборський // Всесвіт. – К., 2015. – № 11/12 (1043/1044). – C. 250–256.

81.

Лімборський, І.    Університет початку XXI століття: між глобалізацією та кризою гуманітарних наук [Текст] / І. Лімборський // Всесвіт. – 2015. – №11-12. – С. 250-256.

82.

Лодкина, Т.В.    Взаимодействие вуза с работодателями как условие качественной подготовки специалиста [Текст] / Т. В. Лодкина, Т. А. Вискова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №3. – С. 19-23.

83.

Лященко, Л.    Аналіз шляхів і засобів успішних мовних змін в Україні [Текст] / Л. Лященко // Вища школа. – 2016. – №2. – С. 22-31.

84.

Магута, О.В.    Розвиток вищої освіти та економічна динаміка в Україні [Текст] / О. В. Магута // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №6. – С. 58-65.

85.

Мартинюк, В.    Концептуальні підходи до трактування сутності сучасної фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти [Текст] / В. Мартинюк // Світ фінансів. – 2016. – №1. – С. 109-118.

86.

Марченко Н. Принципи гуманізації і гуманітаризації освіти у наукових пошуках А. Г. Погрібного та їх розвиток у працях українських учених / Н. Марченко // Вища освіта України. - 2014. - № 1. - С. 106-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2014_1_18

87.

Матат Д. Вартість освітніх послуг / Д. Матат // Освіта України. – К., 2016. – 4 квіт. (№ 13). – С. 10.

88.

Матат Д. Термінологічна дискусія / Д. Матат // Освіта України. – К., 2016. – 29 лют. (№ 7/8). – С. 6.

89.

Матат, Д.    Вартість освітніх послуг [Текст] / Д. Матат // Освіта України. – 2016. –  4 квіт. (№13). – С. 10.

90.

Матат, Д.    Розглянути і затвердити: Колегія МОН [Текст] / Д. Матат // Освіта України. – 2016. –  19 верес. (№37). – С. 4-5. – [Конкуренція вишів є одним із інструментів підвищення якості вищої освіти].

91.

Миронова, М.Д.    Инновационная региональная система профессионального образования как фактор развития человеческого капитала региона [Текст] / М. Д. Миронова, Л. Ф. Нугуманова, С. В. Маркова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №4. – С. 204-212.

92.

Михайленко, О.    Постіндустріальна освіта: куди йдемо? [Текст] : [результати українсько-канадського міжуніверситетського пілотного проекту] / О. Михайленко, Т. Блейон // Дзеркало тижня. – 2016. –  19-25 листоп. (№43-44). – С. 11.

93.

Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" [Текст] // Вища школа. – 2016. – №2. – С. 7-9.

94.

Мінакова, Т.П.    Особливості освітніх послуг у сучасних умовах [Текст] / Т. П. Мінакова // Економіка @ держава. – 2016. – №1. – С. 112-118.

95.

Мовне питання : МОН і громадські активісти дійшли згоди щодо поправок до статті 7 законопроекту "Про освіту" // Освіта України. – 2016. – № 41-42.– 24 жовтня. – С. 4.

96.

Мокін, Б.І.    Система підтримки прийняття рішень з використання коштів, отриманих вищим навчальним закладом від надання платних послуг [Текст] / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, Ю. В. Мокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 372-383.

97.

МОН планує змінити умови прийому до вищих навчальних закладів // Голос України. – К., 2016. – 12 берез. (№ 45). – С. 6.

98.

Моргулець, О.Б.    Методичні підходи до аналізу ефективності управління ВНЗ [Текст] / О. Б. Моргулець, О. О. Григоревська // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №8. – С. 323-333.

99.

Набок, М.В.    Інтеграція освіти і науки України як проблема державної політики у сфері науки і технологій [Текст] / М. В. Набок // Педагогіка і психологія. – 2016. – №3. – С. 26-38.

100.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького [Текст] // Вища школа. – 2016. – №1. – С. 11-16.

101.

Несторенко Т. П. Ценность высшего образования для индивида / Т. П. Несторенко, О. В. Бордоусов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 3, т. 3. – C. 171–174.

102.

Нечиплренко, Л.    Історія становлення навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров'я [Текст] / Л. Нечиплренко, І. Хоменко // Вища школа. – 2016. – №4. – С. 70-75.

103.

Нижник, О.    Адміністративно-правові інструменти реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти [Текст] / О. Нижник // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №2. – С. 117-121.

104.

Николаева, А.Д.    Стратегическое инновационное управление региональной системой образования как фактор ее устойчивого развития [Текст] / А. Д. Николаева // Инновации в образовании. – 2016. – №10. – С. 69-83.

105.

Николаева, А.Д.    Стратегическое инновационное управление региональной системой образования как фактор ее устойчивого развития [Текст] / А. Д. Николаева // Инновации в образовании. – 2016. – №10. – С. 69-83.

106.

Ніколаєнко, С. Освітянам потрібно лобіювати свої інтереси [Текст] / С. Ніколаєнко // Освіта України. – 2015. –  7 груд. (№49). – С. 5.

107.

Нінова, Т.    Історичний шлях: від природничого відділення до навчально-наукового інституту природничих наук [Текст] / Т. Нінова // Вища школа. – 2016. – №4. – С. 39-45.

108.

Олег Шаров : "Зміна системи фінансування може стати наступною рішучою реформою у вищій освіті України [Текст] // Освіта України. – 2016. –  16 травн. (№18-19). – С. 5-6.

109.

Олег Шаров : "Зміна системи фінансування може стати наступною рішучою реформою у вищій освіті України [Текст] // Освіта України. – 2016. –  16 травня. (№18-19). – С. 5-6.

110.

Олег Шаров : "Зміна системи фінансування може стати наступною рішучою реформою у вищій освіті України" [Текст] // Освіта України. – 2016. –  16 травн. (№18-19). – С. 5-6. Онищенко, О.    Чи той це випадок, коли варто поспішати? [Текст] : [сертифікати ЗНО тепер будуть дійсні кілька років] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2016. –  21-27 трав. (№18). – С. 12.

111.

Онищенко О. Cтатус чи визнання? / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – К., 2016. – 16–22 січ. (№ 1). – С. 12. [Статус "національний" українські університети будуть отримувати і підтверджувати за новим порядком. Чи потрібен вишам статус "національний"?]

112.

Онищенко, О.    Вступ-2016: гримуча суміш ЗНО, іспитів і пільг [Текст] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2016. –  2 лип. (№24). – С. 12.

113.

Онищенко, О.    Гнилий компроміс [Текст] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2016. –  2-8 квіт. (№12). – С. 1, 11. – [Як депутати запускали НАЗЯВО (Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти)].

114.

Онищенко, О.    Як бізнес розвиває освіту [Текст] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2016. –  24 черв.-1 лип. (№23). – С. 12.

115.

Опубліковано консолідований рейтинг ВНЗ України - 2016 [Текст] // Хімія. – 2016. – №15-16. – С. 4-5.

116.

Осецький, В.Л.    Особливості використання ендавменту та фандрейзингу в освітній практиці [Текст] / В. Л. Осецький, І. Л. Татомир // Фінанси України. – 2016. – №3. – С. 86-100.

117.

Остапенко, О.І.    Соціальні цінності та орієнтації у професійній діяльності молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів України [Текст] / О. І. Остапенко, В. І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №7(837). – C. 404-410.

118.

Охріменко, О.    Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників: що змінилося [Текст] / О. Охріменко // Головбух: Бюджет. – 2016. – №7. – С. 10-13.

119.

Пільги зі вступу до ВНЗ для учасників Революції Гідності та АТО [Текст] // Соціальний захист. – 2016. – №3-4. – С. 47-48.

120.

Пільги зі вступу до ВНЗ для учасників Революції Гідності та АТО [Текст] // Соціальний захист. – 2016. – №3-4. – С. 47-48.

121.

Подольська, Е.    Децентралізація освіти: нові виклики, ризики й регіональні виміри [Текст] / Е. Подольська, О. Назаркин // Вища освіта України. – 2016. – №2. – С. 25-31.

122.

Половинчак, Л.А.    Економічне обґрунтування розмежування витрат на проживання в гуртожитку вищого навчального закладу за джерелами фінансування для реалізації управлінської функції контролю бюджетних установ [Текст] / Л. А. Половинчак, Т. М. Чебан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 81-86.

123.

Половинчак, Л.А.    Економічне обґрунтування розмежування витрат на проживання в гуртожитку вищого навчального закладу за джерелами фінансування для реалізації управлінської функції контролю бюджетних установ [Текст] / Л. А. Половинчак, Т. М. Чебан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 81-86.

124.

Полторак, С.Т.    Розвиток системи вищої військової освіти України та за кордоном: державноуправлінські аспекти [Текст] / С. Т. Полторак // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №3. – С. 70-73.

125.

Похресник, А.    Критичний філософський аналіз тенденції створення рейтингів ВНЗ світу [Текст] / А. Похресник // Вища освіта України. – 2016. – №4. – С. 76-83.

126.

Присенко, М.    Стандартизація вищої освіти: реформи та їх наслідки [Текст] / М. Присенко // Вища школа. – 2016. – №9. – С. 9-27.

127.

Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів : закон України від 18 лютого 2016 р. No 1017 - VIII //Урядовий кур’єр. К., 2016. – 15 берез. (N49). – C.4.

128.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2013 року № 1541 ["Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства"] наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 р. № 1272 // Офіційний вісник України. – К., 2016. – № 6. – С. 185–194.

129.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2013 року № 1052 ["Про затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту, форми інноваційного проекту та Порядку проведення державної експертизи інноваційних проектів"] : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1325 // Офіційний вісник України. – К., 2016. – № 7. – С. 124.

130.

Про внесення змін до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка : постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 325 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2016. – № 37. – С. 27-29.

131..

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями педагогічного профілю : наказ Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2016 р. №343 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2016. – № 36. – С. 397-400.

132.

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) : постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2016. – № 29. – С. 13-25.

133.

Про наукову і науково-технічну діяльність: закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII // Офіційний вісник України. – К., 2016. – № 2. –С. 19–86.

134.

Прозорость університетів. Рейтенг ВНЗ [Текст] // Освіта України. – 2016. –  12 верес. (№36). – С. 7.

135.

Радиш Н.Які зміни можуть бути в умовах вступу? Міністерство освіти вдосконалює Умови прийому до вищих навчальних закладів, які визначають основні процедури вступу / Н. Радиш // Osvita.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/consultations/50640/

136.

Радиш, Н.    Вступні іспити у ВНЗ замість ЗНО: чи виправдана така преференція? [Текст] / Н. Радиш // Дзеркало тижня. – 2016. –  21-27 трав. (№18). – С. 12.

137.

Рекомендації щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 № 1/9-454 // Фізичне виховання в школі. – 2015. – №6. – С. 2.

138.

Рижа, Т.В. Забезпечення якості вищої освіти в Україні: напрями вдосконалення державного регулювання [Текст] / Т. В. Рижа, Т. Т. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 187-190.

139.

Річний звіт про виконання бюджетних програм міністерства освіти за 2015 рік [Текст] // Освіта України. – 2016. –  14 берез. (№9-10). – С. 5-35.

140.

Савченко, С.О.    Моделювання організаційно-функціональної структури системи управління ВНЗ [Текст] / С. О. Савченко, Я. М. Манькута // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №5,Т.1. – С. 22-27.

141.

Сакало, Є.    Студентські профспілки: реформувати не можна залишити [Текст] / Є. Сакало // Освіта України. – 2016. –  4 квіт. (№13). – С. 12.

142.

Салов, В.    Особливості проектування вищої освіти згідно з чинною нормативною базою [Текст] / В. Салов // Вища школа. – 2016. – №9. – С. 27-35.

143.

Седіх, И.Ю.    Проблемы оценки качества образования [Текст] / И. Ю. Седіх // Инновации в образовании. – 2016. – №1. – С. 69-79.

144.

Селізар, В. Соціальне партнерство як шлях до підвищення якості освіти [Текст] / В. Селізар // Професійне становлення особистості. – 2015. – №4. – С. 76-81.

145.

Сергій Квіт: "В освіті не повинно бути вертикалі влади, замість неї потрібне саморегулювання" [Текст] // Освіта України. – 2016. –  25 січ. (№3). – С. 4-5.

146.

Сергій Квіт: "В освіті не повинно бути вертикалі влади, замість неї потрібне саморегулювання" // Освіта України. – 2016. – №25 січ. (№3). – С. 4-5.

147.

Сидоренко, О.Л.  Дослідження результатів зовнішнього незалежного оцінювання у контексті підвищення якості освіти: регіональний досвід / О. Л. Сидоренко // Педагогіка і психологія. – 2015. – №4. – С. 44-49.

148.

Силадій, І.    Демократизація як відповідь освіти на виклики глобалізованого світу [Текст] / І. Силадій // Вища освіта України. – 2016. – №1. – С. 54-59.

149.

Силадій, І.    Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації [Текст] / І. Силадій // Вища освіта України. – 2016. – №4. – С. 34-38.

150.

Симонова, М.    Володимир Петренко - фундатор національної системи стандартів вищої освіти [Текст] / М. Симонова // Вища школа. – 2016. – №9. – С. 7-9.

151.

Сікорський, П.    Зовнішні чинники і їх вплив на якість вищої освіти в Україн [Текст] / П. Сікорський // Вища освіта України. – 2016. – №4. – С. 51-57.

152.

Снігир, Л.П.    Класифікація загроз економічній безпеці вищого навчального закладу [Текст] / Л. П. Снігир // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №5,Т.1. – С. 28-32.

153.

Снігир, Л.П. Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів як механізм забезпечення економічної безпеки освіти [Текст] / Л. П. Снігир // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 157-162.

154.

Снігур, Л.П.    Роль вищої освіти в системі економічної безпеки держави [Текст] / Л. П. Снігур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №6. – С. 233-237.

155.

Снігур, Л.П.    Роль вищої освіти в системі економічної безпеки держави [Текст] / Л. П. Снігур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №6. – С. 233-237.

156.

Совсун И. "Прием в вузы вне конкурса отменен" / И. Совсун ; беседу вела Е. Копанева // Факты и комментарии. – К., 2016. – 26 февр. (№ 36). – С. 15.

157.

Совсун, І.    По справедливості, а не по домовленості [Текст] : [як виші ділили державне замовлення] / І. Совсун // Дзеркало тижня. – 2016. –  6-12 серп. (№27). – С. 1, 12.

158.

Совсун, І.    Чек-лист реформи. Що змінюється у вищій освіті [Текст] / І. Совсун // Освіта України. – 2016. –  29 лют. (№7-8). – С. 5.

159.

Сорока, В.    Фінансування не можна полишити [Текст] / В. Сорока // Освіта України. – 2016. –  14 берез. (№9-10). – С. 1, 4. – [Фінансування ВНЗ].

160.

Сперанская, Н.И.    Гуманистическая и гуманная педагогика: паронимичность и синонимичность контента [Текст] / Н. И. Сперанская, О. Е. Яцевич // Высшее образование сегодня. – 2016. – №3. – С. 4-8.

161.

Співаковський, О.    Деякі нотатки за підсумками вступної кампанії [Текст] / О. Співаковський // Голос України. – 2016. –  7 верес. (№169). – С.4.

162.

Співаковський, О.    До вищої освіти якісно нового рівня [Текст] / О. Співаковський // Голос України. – 2016. –  20 верес. (№178). – С. 4.

163.

Співаковський, О. Врятувати якість, врятувати освіту [Текст] / О. Співаковський // Голос України. – 2016. –  26 жовт. (№203). – С. 10-11.

164.

Стадний, Є.    Економіка вступної кампанії [Текст] / Є. Стадний // Дзеркало тижня. – 2016. –  2 лип. (№24). – С. 12.

165.

Стадний, Є.    Старий-новий держплан для вищої освіти [Текст] / Є. Стадний // Дзеркало тижня. – 2016. –  16-22 квіт. (№14). – С. 11.

166.

Стипендії отримуватимуть кращі [Текст] // Світ. – 2016. –  грудень (№45-46). – С. 1.

167.

Стрелюк, О. Вступ-2016: не лише нові спеціальності... [Текст] / О. Стрелюк // Дзеркало тижня. – 2015. –  28 листоп.-4 груд. (№46). – С. 1, 12.

168.

Сухаріков, Ю. Методологічні засади перебудови й осучаснення вищої освіти України [Текст] / Ю. Сухаріков // Вища школа. – 2015. – №12. – С. 35-61.

169.

Тести: тренувальні й апробаційні. За результатами обробки реєстраційних документів учасників ЗНО, станом на 29 березня зареєстровано 267 172 особи, які братимуть участь у цьогорічному тестуванні // Голос України. – 2016. – № 59. – 1 квітня. – С. 10.

170.

Тимофеев, Ю.Е.    Змішане фінансування вищої освіти — шлях до її розвитку [Текст] / Ю. Е. Тимофеев, Ю. Б. Чернянвська // Економіка @ держава. – 2016. – №11. – С. 30-34.

171.

Тимочко, Т.В.    Україна потребує освіти для збалансованого розвитку [Текст] / Т. В. Тимочко // Екологічний вісник. – 2016. – №2. – С. 9-10.

172.

Ткачук, П.    Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного - провідний видовий вищий військовий навчальний заклад України [Текст] / П. Ткачук // Вища школа. – 2016. – №7-8. – С. 7-14.

173.

Трофіменко, Л.І.    Об'єктивне і суб'єктивне оцінювання якості освіти: світовий досвід для України [Текст] / Л. І. Трофіменко // Педагогіка і психологія. – 2016. – №4. – С. 32-39.

174.

Тяглов, С.    Взаємодія урядових структур, підприємств та освітніх установ: регіональні риси та можливості інтеграції [Текст] / С. Тяглов, К. Гарібова, В. Череміна // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №4. – С. 221-231.

175.

Україна в ТОП-50 країн з найкращою системою ВНЗ: за результатами світового рейтингу QS HigherEducationSystemStrengthRankings 2016 Україна опинилася на 45-му місці серед країн з найкращою системою вищоїосвіти // Корреспондент.net. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ukraine/3685635-ukraina-v-top-50-krain-z-naikraschoui-systemoui-vnz

176.

Україна. Верховна Рада.  
Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради України від 7 вересня 2016 р. № 1494-VIII. Серед одержувачів – доктор медичних наук, доцент СумДУ Атаман Юрій Олександрович / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2016. – № 181. – 23 вересня. – С. 4.

177.

Україна. Закони.  
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників : Закон України від 6 жовтня 2016 року № 1662-VIII / Україна. Закони // Голос України. – 2016. – № 219. – 17 листопада. – С. 5.

178.

Україна. Закони.   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : Закон України від 14 червня 2016 р. № 1415-VIII / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2016. – № 54. – С. 12-13.

179.

Україна. Кабінет Міністрів.   
Деякі питання використання коштів, передбачених Міністерству освіти і науки у Державному бюджеті України на 2016 рік : постанова від 8 вересня 2016 р. № 657 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2016. – № 78. – С. 16-17.

180.

Україна. Кабінет Міністрів.  
Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2016. – № 70. – С. 7-12.

181.

Україна. Кабінет Міністрів.  
Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році : постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 408 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2016. – № 54. – С. 200-478.

182.

Університети повинні бути якісними // Світ. – 2016. – лютий (№5-6). – С. 1, 2.

183.

Федорченко Ю. Про реформу фінансування вищої освіти / Ю. Федорченко // Osvita.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/51399/

184.

Федорченко Ю. Про установи і забезпечення якості вищої освіти: Національне агентство без незалежних установ перетворюється в одного з монополістів у вищій освіті/ Ю. Федорченко // Osvita.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/51239/

185.

Федорченко Ю. Як врятувати реформу вищої освіти? / Ю. Федорченко // Osvita.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reform/50808/

186.

Фещенко, І.    Історико-правові аспекти становлення та розвитку інспектування освітніх установ в Україні [Текст] / І. Фещенко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №7. – C. 95-98.

187.

Хачатурян, Х.    Київський міжнародний університет: історія, сучасність і перспективи розвитку [Текст] / Х. Хачатурян // Вища школа. – 2016. – №3. – С. 7-11.

188.

Чек-лист реформи. Що змінюється у вищій освіті : про те, що вдалося зробити новому керівництву МОН України, над чим триває робота і яким є бачення майбутнього галузі – розповіла перший заступник міністра Інна Совсун на сторінках інтернет-видання "Українська правда. Життя" // Освіта України. – 2016. – № 7-8. – 29 лютого. – С. 5.

189.

Черевко, О.    Університет, спрямований у майбутнє [Текст] / О. Черевко // Вища школа. – 2016. – №4. – С. 7-16. – [Ректор Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького про історію і сучасність].

190.

Чижевський, Б.    Окремі проблеми розвитку законодавства та концептуальних основ у сфері освіти [Текст] / Б. Чижевський // Голос України. – 2016. –  19 лист. (№221). – С. 12.

191.

Чучка, І.М.    Маркетингові засади підготовки фахівців на ринку праці [Текст] / І. М. Чучка, О. В. Гаврилець // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №11. – С. 296-304.

192.

Швидка, Л.    Восьмирічний інститут із майже столітньою історією [Текст] / Л. Швидка // Вища школа. – 2016. – №4. – С. 53-58.

193.

Шинкарук, О.  Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького - флагман відомчої системи підготовки кадрів / О. Шинкарук // Вища школа. – 2016. – №1. – С. 7-11.

194.

Шинкарук, О. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького - флагман відомчої системи підготовки кадрів [Текст] / О. Шинкарук // Вища школа. – 2016. – №1. – С. 7-11.

195.

Шулікін Д. Базовий документ освітньої реформи : профільний комітет рекомендує Верховній Раді України для розгляду в повторному першому читанні доопрацьований проект Закону України "Про освіту". На розширеному засіданні презентували зміни, які напрацювала робоча група, відбулося фахове обговорення / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. – № 13. – 4 квітня. – С. 6-7.

196.

Шулікін Д. Вступ-2016 : про особливості цьогорічної вступної кампанії і орієнтовані показники державного замовлення / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. – № 20. – 23 травня. – С. 4.

197.

Шулікін Д. Премії освітянам і науковцям / Д. Шулікін // Освіта України. – К., 2016. – 15 лют. (№ 6). – С. 5.

198.

Шулікін Д. Про докторів філософії і фінансування ЗНО : як вирішити проблеми з ліцензуванням освітньої діяльності на освітньо-науковому рівні вищої освіти і з якого джерела дофінансовувати ЗНО – про це і не тільки із засідання профільного парламентського комітету / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. – № 18-19. – 16 травня. – С. 7.Шулікін, Д.   

199.

Шулікін Д. Про імплементацію Закону і нову українську школу : імплементація Закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", державна атестація ВНЗ для визначення їх наукового статусу і Концепція нової української школи – про це і не тільки йшлося на черговому засіданні колегії МОН / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. – № 44. – 7 листопада. – С. 4.

200.

Шулікін Д. Фінансувати по-новому / Д. Шулікін // Освіта України. – К., 2016. – 21 берез. (№ 11). – С. 5.

201.

Шулікін Д. Хроніка вступної кампанії : про проблеми, які виникають під час цьогорічного вступу, й оперативні кроки, які здійснюються для їх вирішення, про найпопулярніші серед абітурієнтів виші та спеціальності під час брифінгу МОН розповіла перший заст. міністра освіти і науки І. Совсун / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. – № 29. – 25 липня. – С. 4.

202.

Шулікін, Д.    Вступ -2016 [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. –  23 травн. (№20). – С. 4.

203.

Шулікін, Д.    Про докторів філософії і фінансування ЗНО [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. –  16 травн. (№18-19). – С. 7.

204.

Шулікін, Д.    Стипендії: плани і пропозиції [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. –  5 груд. (№48). – С. 6.

205.

Шулікін, Д.    Стипендії: скасувати не можна залишити [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. –  5 верес. (№35). – С. 6.

206.

Шулкін, Д.    Проблеми фінансування галузі [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2016. –  21 листоп. (№46). – С. 8-9.

207.

Шулкін, Д.    Соціально-економічний портрет студента [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2016. –  13 черв. (№23). – С. 13.

208.

Щербак, В.Г.    Формування та розвиток бренд-капіталу вищого навчального закладу [Текст] / В. Г. Щербак, С. М. Марченко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №6. – С. 213-221.

209.

Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Лист МОН України від 25.09.2015 № 1/9-9-454 // Фізичне виховання в школі. – 2015. – №6. – С. 2.

210.

Ягер, Й.В.    Моделювання структурними рівняннями для визначення впливу академічних, управлінських та ІКТ-факторів на задоволеність клієнтів у сфері вищої освіти [Текст] / Й. В. Ягер, М. Т. Джан // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №2. – С. 358-370.

211.

Ямковий, В.    Апробація моніторингу системи вищої освіти на прикладі Харківської області [Текст] / В. Ямковий // Вища школа. – 2016. – №9. – С. 77-94.


Останні зміни 01.02.2017 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail