Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА
  1.  
Shvets, V.    The new model of feedbacks between students and e-learning platform MOODLE (Нова модель зворотних зв'язків між студентом і платформою дистанційного навчання MOODLE) [Текст] / V. Shvets // Вища освіта України. – 2017. – №2. – C.46-52.
  1.  
Герасименко, І.    Використання технологій дистанційного навчання [Текст] / І. Герасименко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 23-30.
  1.  
Науменко Л. Ю. Дистанційна освіта для професійного росту лікарів в питаннях медичної етики і психології хворих та людей з інвалідністю / Л. Ю. Науменко, І. Ф. Аршава, І. С. Борисова, В. М. Березовський, В. В. Лепський // Семейная медицина. - 2017. - № 1. - С. 158-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2017_1_35
  1.  
Опанасюк Ю. І. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти / Ю. І. Опанасюк // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2017. - Вип. 48(1). - С. 153-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2017_48%281%29__19
  1.  
Скрипник Л. М. Переваги та недоліки дистанційної освіти в медицині / Л. М. Скрипник // Галицький лікарський вісник. - 2012. - Т. 19, число 4. - С. 122-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2012_19_4_49
  1.  
Удосконалення методів оцінювання набуття знань студентів на основі дистанційного навчання [Текст] / В. Зорін, В. Бандура, Р. Храбатин [та ін.] // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 116-121.
  1.  
Чернихівський, Є.    Засоби дистанційного навчання у ВНС для дослідження потоків викликів та телефонного навантаження. [Текст] / Є. Чернихівський, Р. Колодій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 92-97.

Останні зміни 05.03.2018 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail