Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 1.  
Андреева, А.А.    Методика организации компьютеризированного практического занятия по теплотехнике [Текст] / А. А. Андреева, А. А. Деменьтьев // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 15-18.
 1.  
Андруник, В.А.    Особливості формування електронних дайджестів [Текст] / В. А. Андруник, В. А. Висоцька, Л. В. Чирун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №3(843). – C. 3-14.
 1.  
Бармак, О.В.    Застосування інформаційної технології гнучкого тестування рівня знань у середовищі Moodle [Текст] / О. В. Бармак, О. В. Мазурець, А. О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – №2. – С. 103-114.
 1.  
Бармак, О.В. Застосування інформаційної технології гнучкого тестування рівня знань у середовищі Moodle [Текст] / О. В. Бармак, О. В. Мазурець, А. О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – №2. – С. 103-114.
 1.  
Вінтюк, Ю.    Розроблення навчального курсу з інформаційно-комп'ютерним забезпеченням для фахової підготовки соціальних працівників [Текст] / Ю. Вінтюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 84-91.
 1.  
Гаращук, О.    Інформаційно-інноваційні технології - передумова розбудови конкурентоспроможної освіти [Текст] / О. Гаращук, В. Куценко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 18-23.
 1.  
Гнатчук, Є.Г. Модель опрацювання результатів моніторингу даних користувача в системах електроннного навчання [Текст] / Є. Г. Гнатчук, С. А. Дикун // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – №3. – С. 244-248.
 1.  
Григорович, В.  Інформаційні системи розрахунку навчального навантаження та розподілу штатів ВНЗ [Текст] / В. Григорович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №3(843). – C. 94-103.
 1.  
Гриценко, А.П.    Використання можливостей "Вікіпедії" в навчальному процесі [Текст] / А. П. Гриценко // Основи здоров'я. – 2017. – №7. – С. 2-4.
 1.  
Дронь, В.В.    Google-сервіси в навчальній діяльності викладачів. Методичні рекомендації [Текст] / В. В. Дронь // Педагогічна майстерня. – 2017. – №1. – С. 10-19.
 1.  
Дронь, В.В.  Google-сервіси в навчальній діяльності викладачів. Методичні рекомендації [Текст] / В. В. Дронь // Педагогічна майстерня. – 2017. – №3. – С. 11-16.
 1.  
Дронь, В.В.  Google-сервіси в навчальній діяльності викладачів. Методичні рекомендації / В. В. Дронь // Педагогічна майстерня. – 2017. – №4. – С. 6-12
 1.  
Жежнич, П.    Аналіз використання інтерактивних комп'ютерних технологій на лекційних заняттях у Львівській політехніці [Текст] / П. Жежнич, О. Морушко, Н. Химиця // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 59-66.
 1.  
Каук, В.    Хмарні технології у підтримці самостійної роботи студентів [Текст] / В. Каук, В. Гребенюк, О. Шкіль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 11-17.
 1.  
Киселев, А.Ф.    Информатизация образования и проблемы межличностных коммуникаций [Текст] / А. Ф. Киселев // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 2-4.
 1.  
Колодій, Р.    Використання комп'ютерних технологій у викладанні курсу "Телекомунікаційні системи передачі" [Текст] / Р. Колодій, С. Ромашко, І. Ромашко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 66-71.
 1.  
Комп'ютеризовані засоби проведения лабораторних робіт — шлях до ефективної професійно-практичної складової підготовки i формування компетентного фахівця [Текст] / М. Загірняк, О. Чорний, С. Сергієнко, М. Несен // Вища школа. – 2017. – №7. – С. 46-57.
 1.  
Коряковцев, М.А.    Использование конечных автоматов для извлечения текстовых данных электронных резюме сайтов трудоустройства [Текст] / М. А. Коряковцев // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 18-23.
 1.  
Краснюк, І.    Вивчення іноземних мов у контексті: переваги та недоліки використання комп'ютерних технологій [Текст] / І. Краснюк, М. Кривич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 72-77.
 1.  
Кунанець, Н.  Інформаційні технології озвучування українською мовою математичних формул для осіб з вадами зору [Текст] / Н. Кунанець, О. А. Лозицький, В. В. Пасічник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №3(843). – C. 84-93.
 1.  
Медзатий, Д.М.    Web-сервіс підтримки організації виробничих практик студентів ІТ-спеціальностей [Текст] / Д. М. Медзатий, А. Б. Кривенко, С. С. Ноженко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – №4. – С. 210-213.
 1.  
Мирнова, М.Н. Практико-ориентированный подход к организации педагогической практики студентов в условиях информационно-образовательной среды [Текст] / М. Н. Мирнова // Инновации в образовании. – 2017. – №4. – С. 57-71.
 1.  
Михайлів, Н.    Аналіз сучасного стану розвитку комп'ютерних тренажерних комплексів професійної підготовки операторів складних технологічних об'єктів [Текст] / Н. Михайлів, Л. Сав'юк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 78-84.
 1.  
Моісеєва, Т. Онлайн проти офлайну : [Найважливіше в онлайн-освіті в Україні - доступ до якісного ресурсу]. / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2017. – 20 трав. (№92). – С. 4.
 1.  
Монахов, Г.А.    Модель BYOD в дополнительном профессиональном образовании [Текст] / Г. А. Монахов, Н. В. Монахов // Инновации в образовании. – 2017. – №3. – С. 115-123.
 1.  
Мосоров, В.    Інформаційні технології як шанс отримати освіту для інвалідів [Текст] / В. Мосоров, Т. Панський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 31-39.
 1.  
Никулина, Т.В.  Интеграция интерактивно-производственного обучения в электронное [Текст] / Т. В. Никулина // Инновации в образовании. – 2017. – №1. – С. 120-128.
 1.  
Носкова, Т.Н.    Некоторые эффекты информатизации образовательной среды современного вуза [Текст] / Т. Н. Носкова, Т. Б. Павлова, О. В. Яковлева // Инновации в образовании. – 2016. – №11. – С. 131-144.
 1.  
Петлина, Е.М.  Информатизация образования как основной принцип формирования компетенций специалиста / Е. М. Петлина, С. В. Хатагова // Инновации в образовании. – 2017. – №3. – С. 124-133.
 1.  
Полухан, Н.    Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України [Текст] / Н. Полухан, І. Сліпухіна // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – №3. – С. 5-10.
 1.  
Попова, Н.В. Электронные ресурсы как мотивационный фактор обучения [Текст] / Н. В. Попова, Е. К. Вдовина // Инновации в образовании. – 2017. – №6. – С. 102-104.
 1.  
Рудинский, И.Д. Формирование общепрофессиональной компетенции выпускника: место и роль информационной культуры в образовательном процессе вуза [Текст] / И. Д. Рудинский, Т. Абдулхамид // Инновации в образовании. – 2017. – №4. – С. 115-124.
 1.  
Рудницкий, И.Д. Системы компьютерной поддержки и их влияние на формирование языковых и речевых навыков при изучении иностранного языка [Текст] / И. Д. Рудницкий, Т. Абдулхамит // Инновации в образовании. – 2017. – №4. – С. 124-138.
 1.  
Савченко, Т.  Електронні навчальні курси на основі технології Articulate Storyline [Текст] / Т. Савченко, Л. Власенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – №1. – С. 127-135.
 1.  
Ситникова, С.Ю.    Теоретические основы информационно-аналитической культуры в учебном процессе военных образовательных организаций [Текст] / С. Ю. Ситникова, Е. Н. Семенова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №12. – С. 36-41.
 1.  
Ткаченко, В.    Стандарти вищої освіти у сфері кібербезпеки — важливий інструмент модернізації освітнього процесу та запорука національної безпеки України [Текст] / В. Ткаченко // Вища школа. – 2017. – №7. – С. 31-40.
 1.  
Усов, Г.А.    Інформаційно-комунікаційні технології навчання у педагогічній діяльності педагога [Текст] / Г. А. Усов // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2009. – №2. – С. 90-93.
 1.  
Федасюк, Д.    Формування системи вимог до електронних освітніх ресурсів вищого навчального закладу з метою їх сертифікації [Текст] / Д. Федасюк, Н. Гоц, М. Микийчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 47-58.
 1.  
Федоренко, В.Г.    Економічна освіта України в інтеграційно-новітніх різнорівневих системах [Текст] / В. Г. Федоренко, С. В. Федоренко // Економіка @ держава. – 2017. – №2. – С. 4-7.
 1.  
Феоктистова, А.А.    Влияние информационных технологий на актуальность образовательных парадигм [Текст] / А. А. Феоктистова, Н. И. Красовская // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 12-15.
 1.  
Хомишин, І.Ю. Принцип інформатизації освіти в умовах глобалізації суспільства [Текст] / І. Ю. Хомишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №5(850). – C. 123-128.
 1.  
Чекан О. Використання комп’ютерних технологій в умовах модернізації навчального процесу ВНЗ / О. Чекан // Педагогічний дискурс. - 2017. - Вип. 16. - С. 189-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2017_16_38
 1.  
Шаповалов, В.  Обгрунтування доцільності розробки віртуальних навчальних середовищ STEAM на базі середовища ТОДОС / В. Шаповалов // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – №2. – С. 25-28.
 1.  
Шелестова, А.    Онлайн-сервіси як засоби навчання студентів-документознавців (на прикладі дисципліни "Маркетинг і реклама в Інтернеті") [Текст] / А. Шелестова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 97-103.
 1.  
Шовш, К.  Інформаційна культура соціального педагога: особливості формування та реалізації [Текст] / К. Шовш // Вища освіта України. – 2017. – №1. – С. 65-72.
 1.  
Ялова, К.М. Універсальна функціональна модель академічноЇ Massive open on-line course платформи [Текст] / К. М. Ялова, К. В. Яшина // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – №3. – С. 201-207.

Останні зміни 06.03.2018 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail