HTML> Наукова бібліотека Хмельницького національного університету
Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
 1.  
"Автобан" до Європи : [про заходи, передбачені програмою українсько-польських освітніх зустрічей у Києві, журналістів поінформували радник Посольства Республіки Польща в Україні, керівник сектору науки та освіти Емілія Ясюк]  / підгот. Налія Кулик // Освіта України. – 2017. – 10 квіт. (№ 14). – С. 7.
 1.  
Nesterova, M.  European cognitive practices of social cohesion development in the ukranian educational dimension (Європейські когнітивні практики розвитку соціальної згуртованості в українському освітньому просторі) [Текст] / M. Nesterova // Вища освіта України. – 2017. – №1. – C. 77-82.
 1.  
Semenog, O.    Forming professional mobility in the process of future master philologists' training in Ukraine and abroad [Текст] / O. Semenog // Порівняльна професійна педагогіка. – 2016. – №4, Т.6. – С. 27-33.
 1.  
Андрущенко, В.    "Школа майбутнього" для України і європейського простору [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2017. – №1. – С. 5-17.
 1.  
Говоровська О. Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір через процес інформатизації суспільства / О. Говоровська // Переяславський літопис. - 2016. - Вип. 9. - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Perlit_2016_9_21
 1.  
Григорьян, Я.Г.    Требования к профессиональной компетентности учителей международного бакалавриата [Текст] / Я. Г. Григорьян // Инновации в образовании. – 2016. – №11. – С. 29-42.
 1.  
Дебич, М.    Мобільність персоналу в контексті Болонського процесу [Текст] / М. Дебич // Філософія освіти. – 2015. – №2. – C. 210-221.
 1.  
Дебіч, М.  Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України [Текст] / М. Дебіч // Вища школа. – 2017. – №2. – С. 33-43.
 1.  
Запрошення до Канади  : [українські студенти зможуть брати участь у дослідницькому стажуванні в Канаді у межах програми Mitacs Globalink Research Internship]. // Освіта України. – Київ, 2017. – 11 верес. (№ 35). – С. 2.
 1.  
Кочеткова О. П. Науково-освітянська діяльність ВНЗ за міжнародними показниками / О. П. Кочеткова, Н. І. Вавіліна, О. О. Чаркіна // Науково-технічна інформація. - 2016. - № 2. - С. 34-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI_2016_2_7
 1.  
Кулаковська В. Більшість державних стипендій Литви матимуть українські студенти / В. Кулаковська // Урядовий кур’єр. – 2017. – 12 квіт. (№ 69). – С. 1, 4.
 1.  
Курбатов С. "Побачити слона…" Рецензія на книгу: "Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторингове дослідження: аналітичний звіт / Міжнародний благодійний фонд "Міжнародний фонд досліджень освітньої політики”" / С. Курбатов // Вища освіта України. - 2016. - № 1. - С. 83-84.350
 1.  
Луговий В. Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" / В. Луговий, С. Калашнікова, Ж. Таланова // Вища освіта України. - 2016. - № 1. - С. 112-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2016_1_19
 1.  
Ляшенко, Г.  Нова спроба пояснення появи та еволюції протоіндоєвропейської мови на основі нооісторії України [Текст] / Г. Ляшенко // Вища школа. – 2017. – №2. – С. 43-53.
 1.  
Максимчук, Б.    Формування валеологічної компетентності майбутніх фахівців: теоретичний аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних учених [Текст] / Б. Максимчук // Порівняльна професійна педагогіка. – 2016. – №4, Т.6. – С. 84-91.
 1.  
Маньгора В. В. Болонський процес і професійна підготовка юристів / В. В. Маньгора // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 14. - С. 298-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2015_14_62
 1.  
Марчук І. А. Набуття економічної грамотності у контексті підвищення мобільності студентів / І. А. Марчук // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Світове господарство і міжнародні економічні відносини. - 2015. - Т. 23, Вип. 7. - С. 34-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sv_g_2015_23_7_6
 1.  
Моісєєва Ф. А. Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу / Ф. А. Моісєєва, В. А. Усачов // Наука. Релігія. Суспільство. - 2016. - № 1. - С. 36-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrs_2016_1_8
 1.  
Обрамбальський В. А до Пенсильванії не так уже й далеко : [національний університет біоресурсів і природокористування України підписав меморандум про співпрацю з Університетом штату Пенсильванія] / В. Обрамбальський // Урядовий кур’єр. – 2017. – 20 квіт. (№ 74). – С. 2.
 1.  
Опанасюк, Ю.    Проблеми розвитку міжнародного академічного співробітництва [Текст] / Ю. Опанасюк // Вища освіта України. – 2017. – №2. – С. 64-71.
 1.  
Поглибення академічної мобільності : [посол Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні Салем Ахмед Салем Алі Аль-Квабі виступив з ініціативою створення програми для навчання українськихстудентів в університетах ОАЕ] // Освіта України. – 2017. – 29 трав. (№ 21). – С. 2.
 1.  
Про науку й освітню платформу :   [2017 року заплановано проведення спільного українсько-ізраїльського Комітету з науково-технологічного співробітництва.]. // Освіта України. – 2017. – 28 серп. (№ 33). – С. 2.
 1.  
Садковий В. П. Болонський процес як один з напрямів державного реформування освіти / В. П. Садковий // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2016. - Т. 235, Вип. 223. - С. 150-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2016_235_223_28
 1.  
Семеног, О.    Формування професійної мобільності у процесі магістерської підготовки майбутніх філологів в Україні і зарубіжжі [Текст] / О. Семеног // Порівняльна професійна педагогіка. – 2016. – №4, Т.6. – С. 76-84.
 1.  
Співаковська Є. О. Формування мобільності студентів в рамках європейської інтеграції / Є. О. Співаковська, В. В. Базиченко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2015. - Вип. 65. - С. 57-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_65_12
 1.  
Стрюк М. І. Тенденції розвитку мобільності студентів та молодих науковців у європейському освітньо-науковому просторі / М. І. Стрюк // Педагогіка вищої та середньої школи. - 2015. - Вип. 46. - С. 218-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2015_46_42
 1.  
Україна – Китай: дружити вишами і вивчати мову // Освіта України. – 2017. – 4 верес. (№ 34). – С. 7
 1.  
Хоружий, Г.    Інституційні засади європейської вищої освіти [Текст] / Г. Хоружий // Вища школа. – 2016. – №11-12. – С. 28-43.
 1.  
Черба, В.М.    Причини освітніх міграцій українських студентів за кордон [Текст] / В. М. Черба, Г. Д. Тоболь, Д. В. Мушкатьорова // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №12. – C. 68-72.
 1.  
Чугаєвський В. Г. Соціалізуючі функції вищої освіти в контексті європейської інтеграції / В. Г. Чугаєвський // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - 2016. - Вип. 12. - С. 110-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2016_12_15
 1.  
Шитікова, С.П.    Міжнародні проекти як інструменти реформування вищої освіти в Україні [Текст] / С. П. Шитікова // Педагогіка і психологія. – 2017. – №2. – С. 20-27.
 1.  
Ящук, С.    Формування професійно-правової компетентності студентів у контексті досвіду європейських університетів [Текст] / С. Ящук // Порівняльна професійна педагогіка. – 2016. – №4, Т.6. – С. 99-103.

Останні зміни 06.03.2018 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail