Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  НАУКОВА РОБОТА
SCOPUS: публікації науковців України [Текст] // Вища школа. – 2017. – №2. – С. 104-105.
Vivat, Akademia! Вперед, українська науко! [Текст] // Світ. – 2017. – листоп. (№43-44). – С. 1.
Амосова К. М. Науково-методичне спрямування організації та контролю самостійної роботи студентів у НМУ імені О. О. Богомольця / К. М. Амосова, О. В. Стеченко, І. В. Васильєва, К. С. Ковалішин, М. В. Захарченко // Медична освіта. - 2016. - № 2. - С. 60-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2016_2_12
Амосова К. М. Науково-методичне спрямування організації та контролю самостійної роботи студентів у НМУ імені О. О. Богомольця / К. М. Амосова, О. В. Стеченко, І. В. Васильєва, К. С. Ковалішин, М. В. Захарченко // Медична освіта. - 2016. - № 2. - С. 60-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2016_2_12
Андрущенко, В. Освітні вимірювання: наука і практична діяльність [Текст] / В. Андрущенко, В. Сергієнко, І. Войтович // Вища освіта України. – 2017. – №1. – С. 17-25.
Арбузова, С. Про "мертві душі" та липові дисертації [Текст] / С. Арбузова // Дзеркало тижня. – 2017. – 10 черв. (№22). – С. 5.
Атестація наукових установ : відтепер оцінювати результати діяльності наукових установ будуть не міністерства і президії академій наук, а незалежні експертні групи // Освіта України. – 2017. – № 28. – 24 липня. – С. 2.
Буяк Б. Наукова робота університету: стан, проблеми та перспективи розвитку / Б. Буяк // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2015. - Вип. 15. - С. 30-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2015_15_6
Галата С. «Ведмежі послуги»: дорого [українські університети лише недавно вийшли на «стежку війни» з академічної недоброчесністю.] / С. Галата // Освіта України. – Київ, 2017. – 15 трав. (№ 18/19). – С. 10.
Гранти для науковців [Текст] // Освіта України. – 2017. – 3 квіт. (№13). – С. 2.
Для молодих учених : МОН оголосило конкурс проектів наукових робіт молодих учених, який фінансуватиметься за кошти загального фонду держбюджету // Освіта України. – 2017. – № 27. – 17 липня. – С. 2.
Доступ до електронних наукових баз : міністерство оголосило відбір вищих навчальних закладів і наукових установ МОН, яким за кошти держбюджету забезпечать доступ до електронних наукових баз даних // Освіта України. – 2017. – № 31. – 14 серпня. – С. 2.
Експертиза проектів // Освіта України. – 2017. – 18 верес. (№ 36). – С. 2.
Загірняк, М. Про користування можливостями міжнародної бази даних SCOPUS [Текст] / М. Загірняк, А. Костенко // Вища школа. – 2017. – №5-6. – С. 48-56.
Копанєва В. Становлення наукометрії як навчальної дисципліни / В. Копанєва // Вісник Книжкової палати. –2017. – № 6 (251). – С. 29- 31.
Корсак, К. Молоді науки про норми й аномалії у мисленні та діях сучасних Ното sapiens [Текст] / К. Корсак // Вища школа. – 2017. – №9. – С. 75-87.
Лебединець А. М. Наукова студентська робота як форма дослідницької взаємодії майбутнього вчителя і викладача вищого навчального закладу України / А. М. Лебединець // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 3(2). - С. 191-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_3%282%29__64
Луговой, В. Наука в університетах, університети в науці у світовому дослідницькому просторі [Текст] / В. Луговой, Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2017. – №1. – С. 42-51.
Мішеніна Т. Організація науково-дослідницької роботи майбутніх учителів філологічних спеціальностей у змісті компетентнісно-орієнтованої вищої освіти / Т. Мішеніна // Молодь і ринок. - 2016. - № 2. - С. 112-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_2_23
Назаровець М. Використання офіційної назви установи для репрезентації університету в системі Google Академія / М. Назаровець // Вісник книжкової палати. – 2017. – № 5. – С. 33-36.
Науковий пріоритет : [розвиток університетської науки]. // Освіта України. – 2017. – 6 берез. (№8). – С. 4. –
Науково-технічна співпраця : [науково-технічне співробітництво між Україною та Кореєю] // Освіта України. – 2017. – 3 квіт. (№ 13). – С. 2.
Осецький, В. Місце футурології у структурі наукових досліджень феномену освіти [Текст] / В. Осецький, І. Татомир // Вища школа. – 2016. – №10. – С. 27-44.
Остролуцька, Л. Від стартапів - до високотехнологічної країни! [Текст] / Л. Остролуцька // Світ. – 2017. – жовт. (№39-40). – С. 1-2.
Остролуцька, Л. Розвиток університетської науки - одна із пріоритетів МОН [Текст] / Л. Остролуцька // Світ. – 2017. – березень (№9-10). – С. 1
Переваги програми [горізонт–2020] // Освіта України. – 2017. – 11 верес. (№ 35). – С. 2.
Пилаєва І. Репозитарій як реалізація принципів відкритого доступу Полтавським університетом економіки і торгівлі / І. Пилаєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 7-8.
Підключення до баз : МОН забезпечило підключення понад 100 українських вишів та наукових установ МОН до міжнародних наукових баз даних за кошти держбюджету // Освіта України. – 2017. – № 43. – 6 листоп. – С. 4.
Поліщук О. П. Чинники мотивації наукової діяльності у студентів 4 року навчання НаУКМА / О. П. Поліщук, Д.Ю. Баталова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 76–81.
Про академічну доброчесність у вишах [Текст] // Освіта України. – 2017. – 6 листоп. (№43). – С. 7.
Про внесення змін до Порядку державної реєстрації та обліку
відкритих науково -дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій:наказ Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2016р. No1297//Офіційний вісник України.–Київ,2017.–No6.–С.14–17.
Про Національний репозитарій : Кабмін затвердив Положення про Національний репозитарій академічних текстів // Освіта України. – 2017. – № 28. – 24 липня. – С. 2.
Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених // Голос України. – 2017. –2 верес. (№ 161). – С. 7.
Проект Положення про Національну раду України з питань розвитку науки // Вища школа. – 2017. – №3. – С. 96-107.
Репозиторій академічних текстів створять до кінця року : Кабмін затвердив Положення про Національний репозиторій академічних текстів // Голос України. – 2017. – № 133. – 21 липня. – С. 10.
Ромащенко І. Значення самостійної роботи у процесі формування науково-дослідницьких умінь студентів гуманітарних факультетів / І. Ромащенко // Молодь і ринок. - 2017. - № 1. - С. 73-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_1_17
Співаковський, О. Реформа науки - основа розвитку держави [Текст] / О. Співаковський // Голос України. – 2017. – 15 лист.(№212). – С. 4.
Стартапи-переможці : [проект Чорноморського державного університету імені Петра Могили «Cubomania» переміг на конкурсі стартапів Vernadsky challenge] // Освіта України. – Київ, 2017. – 1 трав. (№ 17). – С. 3.
Студенти і наукова робота // Фармацевт Практик. - 2016. - № 3. - С. 18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/farmpr_2016_3_11
Суржик, Л. Світлана Арбузова: "Нові досягнення" МОН - лише імітація боротьби з фальсифікацією і плагіатом" [Текст] / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2017. – 14-20 січ. (№1). – С. 1, 13.
Суржик, Л. Чотири мільярди на плагіат [Текст] / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2017. – 20-26 трав. (№18). – С. 1, 12.
Толмачов А. Потужна база із синтезу ідей до сполук / А. Толмачов // Світ. – 2017. – Верес. (№ 33/34). – С. 3
Україна інтегрується в Європейський дослідницький простір [Текст] // Світ. – 2017. – лютий (№7-8). – С. 1.
Університетська наука України - до на шляху до Європи [Текст] // Світ. – 2017. – листоп. (№41-42.). – С. 1-2.
Фінансування науки : для фінансування у програмі "Горизонт 2020" уже прийнято 90 проектів, до яких залучено українських науковців // Освіта України. – 2017. – № 45. – 20 листоп. – С. 2.
Чеберкус, Д. Українська наука інтегрується у світовий простір [Текст] : [понад 100 установ по всій країні отримали доступ до Scopus та Web of Science] / Д. Чеберкус // Дзеркало тижня. – 2017. – 28 жовт. (№40). – С. 12.
Шлях до лідерства в інноваціях : [зміна системи фінансування науки та підтримки вчених дасть змогу Україні суттєво покращити свої позиції у Глобальному інноваційному індексі, а також перевести економіку на інноваційний шлях розвитку] // Освіта України. – Київ, 2017. – 29 трав. (№ 21). – С. 5.
Шулікін Д. Академічна чесність: практики ВНЗ / Д. Шулікін // Освіта України. – Київ, 2017. – 15 трав. (№ 18/19). – С. 8–9.
Шулікін Д. Реалізація Закону : на розширеному засіданні Комітету ВРУ з питань освіти і науки розглянули кризу у науково-технічній сфері держави, бюджетне фінансування науки, базове фінансування наукових установ і ВНЗ тощо / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – № 45. – 20 листоп. – С. 5.
Шулікін, Д. Приклад наукового динамізму :  [наукова робота у Сумському державному університеті]. [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 6 листоп. (№43). – С. 9.
Шулікін, Д. Реалізація закону : [стан реалізації закону "Про науково-технічну діяльність"]. / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 20 лист. (№45). – С. 5. –

Останні зміни 06.03.2018 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail