Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


 

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Kuosuwan B. Analysis of consumer choice factors in education services' marketing modernization = Аналіз чинників вибору при модернізації маркетингу освітніх послуг / B. Kuosuwan // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 3. – С. 133-139.
2. Атестація ВНЗ: перспектива [Текст] // Освіта України. – 2017. –  6 листоп. (№43). – С. 8.
3. Барна, М.    Львівський торговельно-економічний університет —визнаний науковий центр з економіки та торгівлі [Текст] / М. Барна, Б. Семак // Вища школа. – 2017. – №4. – С. 24-34.
4. Бебко, С.    Система вищої освіти як об'єкт наукового дослідження [Текст] / С. Бебко // Вища школа. – 2017. – №4. – С. 83-90.
5. Бідюк, А.    Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг [Текст] / А. Бідюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – №6. – С. 116-123.
6. Бурлакова, И.И. Управление образованием на основе программного метода в условиях глобализации [Текст] / И. И. Бурлакова // Инновации в образовании. – 2017. – №6. – С. 4-12.
7. Бутук, О.    Найм власних випускників — негативне явище, якому не місце у провідних вишах. Чи справді так? [Текст] / О. Бутук // Вища школа. – 2016. – №11-12. – С. 83-114.
8. Вітренко, Ю.М.    Вартість і ціни освітніх послуг [Текст] / Ю. М. Вітренко // Фінанси України. – 2017. – №1. – С. 10-25.
9. Гавловська Н. І. Вітчизняний та міжнародний досвід фінансування інклюзивної освіти / Н. І. Гавловська, М. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2016. – № 6. – С. 40–45.
10. Гавловська, Н.І.    Вітчизняний та міжнародний досвід фінансування інклюзивної освіти [Текст] / Н. І. Гавловська, М. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 40-45.
11. Галата С. Світлана Омельченко: "Вижити мало – потрібно підтверджувати авторитет вишу" : ректор Донбаського державного педагогічного університету про цілі, які ставить перед собою університет / С. Галата // Освіта України. – 2017. – № 30. – 7  cерпня. – С. 11.
12. Гальків, Л.В.    Фінансове забезпечення ринку освітніх послуг як чинник розвитку людського потенціалу [Текст] / Л. В. Гальків, Г. В. Миськів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №6(846). – С. 48-54.
13. Гальків, Л.І.    Ризики втрат людського потенціалу: чинник фінансування освіти та охорони здоров’я [Текст] / Л. І. Гальків, О. І. Карий, І. В. Мойсеєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №1. – С. 223-229.
14. Горбунова О. Університети стануть енергоефективними / О. Горбунова // Голос України. – 2017. – № 208. – 9 листоп. – С. 1, 2.
15. Григорович, В.    Інформаційні системи розрахунку навчального навантаження та розподілу штатів ВНЗ [Текст] / В. Григорович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №3(843). – C. 94-103.
16. Гриневич, Л. Кваліфікація вчителя —найбільший виклик для нас [Текст] / Л. Гриневич, Н. Молчанова // Педагогічна майстерня. – 2017. – №5. – С. 2-6.
17. Гринькевич, О.С. Кадровий потенціал вищої освіти і науки України у контексті інноваційної активності її регіонів. [Текст] / О. С. Гринькевич // Регіональна економіка. – 2016. – №3. – C. 113-119.
18. Дараган, Т.    Автономія вищих навчальних закладів: нормативно-правові акти, встановлені Законом України"Про вищу освіту" [Текст] / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа. – 2017. – №7. – С. 40-46.
19. Дарсанія Р. Обдарована молодь обирає навчання у провідних вишах України : молодь передусім звертає увагу на місце університету в рейтингу ВНЗ України, адже за цими показниками визначаються провідні університети, серед яких Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка / Р. Дарсанія // Освіта України. – 2017. – № 27. – 17 липня. – С. 13.
20. Де професорам ведеться найкраще: скільки платять викладачам [Текст] // Вища школа. – 2017. – №8. – С. 7-57.
21. Де професорам ведеться найкраще: скільки платять викладачам [Текст] // Вища школа. – 2017. – №9. – С. 7-75.
22. Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. No1045 //Офіційний вісник України.–Київ,2017.–No4.–С.517
–523.
23. Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 р. № 1103 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2017. – № 70. – С. 565-566
24. Деякі питання утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 809 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2017. – № 88. – С. 69.
25. Дзвінчук, Д.    Україна на зламі: прогнози майбутнього вищої освіти й суспільства [Текст] / Д. Дзвінчук, В. Петренко // Вища школа. – 2017. – №3. – С. 12-22.
26. Должанський, А.М.    Застосування методів аналізу та оцінки ризиків в діяльності вищого навчального закладу [Текст] / А. М. Должанський, Ю. С. Пройдак, О. О. Ревенко // Наука та інновації. – 2016. – №5. – C. 5-13.
27. Доманецька, І.    Особливості формування єдиного навчально-інформаційного простору для організаційно та територіально розподілених університетів [Текст] / І. Доманецька, Г. Красовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 39-46.
28. Доступ до гуртожитків : встановлювати часові обмеження щодо доступу до гуртожитків мешканців-здобувачів вищої освіти – неприпустимо // Освіта України. – 2017. – № 45. – 20 листопада. – С. 4.
29. Дударенко, Л.    Межі звернення до знань про минуле у передбаченні майбутнього системи освіти [Текст] / Л. Дударенко // Вища школа. – 2016. – №10. – С. 45-53.
30. Євсейцева, О.С.    Особливості розробки маркетингової стратегії вищого навчального закладу [Текст] / О. С. Євсейцева, Д. В. Новіков // Економіка @ держава. – 2017. – №3. – С. 77-80.
31. Єфименко, Т.І.    Деякі аспекти громадського обговорення проекту середньострокового плану пріоритетних дій на період до 2020 року [Текст] : [освітянська галузь] / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2017. – №1. – С. 7-9.
32. Єфименко, Т.І.    Деякі аспекти громадського обговорення проекту середньострокового плану пріоритетних дій на період до 2020 року [Текст] : [освітянська галузь] / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2017. – №1. – С. 7-9.
33. Завтра село залишится без фахівців [Текст] // Голос України. – 2017. –  25 жовт. (№197). – С. 1, 4-5. – [Результати вступної кампанії стали неприємною несподіванкою для аграрних вишив].
34. Загірняк, Д.М.    Роль вищих навчальних закладів у розвитку вищої освіти [Текст] / Д. М. Загірняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 184-189.
35. Загорський, B.C.    Освіта як визначальний фактор забезпечення сталого розвитку національної економіки [Текст] / B. C. Загорський // Регіональна економіка. – 2017. – №2. – С. 23-31.
36. Захарова, О.    Тимчасово переміщені ВНЗ: основні проблеми та першочергові напрями їх розв'язання [Текст] / О. Захарова, Ж. Гончарова // Вища освіта України. – 2017. – №3. – С. 13-22.
37. Зіньковський, Ю.    Імператив стандартизації в освіті [Текст] / Ю. Зіньковський, Б. Уваров // Вища школа. – 2017. – №2. – С. 3-7.
38. Ільїч, Л.М.    Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування [Текст] / Л. М. Ільїч // Економіка @ держава. – 2017. – №4. – С. 69-75.
39. Кладченко, М.    Державне фінансування ВНЗ України [Текст] / М. Кладченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – №5. – C. 117-128.
40. Ковалів І. Вступ-2018: без збоїв і плутанини / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2017. – № 203. –  28 жовтня. – С. 4.
41. Ковалів І. Навчання прокладе міст до Криму й Донбасу : цього року до українських вишів вступило на третину більше абітурієнтів з тимчасово окупованих і непідконтрольних територій, ніж торік / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2017. – № 202. – 27 жовтня. – С. 7.
42. Ковалів, І.    Вступ -2018: без збоїв і плутанини [Текст] / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2017. –  28 жовт.(№203). – С. 1,4.
43. Ковалів, І.    Закон про освіту не порушує міжнародних угод [Текст] / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2017. –  27 жовт. (№202). – С. 3.
44. Коврегін, В.В.    Державно-управлінські засади економічного розвитку вищої освіти України [Текст] / В. В. Коврегін // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №3. – С. 70-72.
45. Коврегін, В.В.    Механізми державного регулювання стабілізації кадрового корпусу вищих навчальних закладів [Текст] / В. В. Коврегін // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №4. – С. 76-78.
46. Коврегін, В.В.    Система економічної безпеки вищого навчального закладу як основа формування та реалізації відповідних механізмів державного регулювання [Текст] / В. В. Коврегін // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №5. – С. 81-83.
47. Коновалова, А.А.    Вплив вищої освіти на економічне зростання: методологія досліджень [Текст] / А. А. Коновалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 194-199.
48. Коноплянский, Д.А.    Конкурентоспособность как стратегический ориентир выпускника вуза [Текст] / Д. А. Коноплянский // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 23-27.
49. Корнілова, О.М.    Теоретико-методологічні основи визначення якості освіти вищих навчальних закладів України [Текст] / О. М. Корнілова, Ю. О. Огороднік // Економіка @ держава. – 2016. – №12. – C. 82-85.
50. Корнілова, О.М.    Теоретико-методологічні основи визначення якості освіти вищих навчальних закладів України [Текст] / О. М. Корнілова, Ю. О. Огороднік // Економіка @ держава. – 2016. – №12. – C. 82-85.
51. Короденко М. Володимир Бугров: "На результати хорошого рейтингу, як і на дзеркало, ображатися не варто" : що дало змогу Київському національному університету імені Тараса Шевченка отримати високі показники у світових рейтингах розповідає проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – № 29  – 31 липня. – С. 6-7.
52. Короденко М. На зміну ДІНЗ прийде служба якості : про найближчі перспективи розповідає голова ДІНЗ Руслан Гурак / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – № 41-42. – 23 жовтня. – С. 13.
53. Короденко М. Тестування з іноземної: відтепер – з аудіюванням / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – № 45. – 20 листопада. – С. 6-7.
54. Короденко, М.    План 2020 : [урядовці й експерти обговорили пріориритетні напрями у галузі освіти і науки до 2020 року]. / М. Короденко // Освіта України. – 2017. –  6 лютого (№4). – С. 4.
55. Короденко, М. Про вищу освіту, університетську науку і типові плани [Текст] / М. Короденко // Освіта України. – 2017. –  10 лип. (№26). – С. 6.
56. Кремень, В.    Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2016 р. та в період 2012-2016 pp. і завдання подальшого розвитку [Текст] / В. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2017. – №2. – С. 5-14.
57. Крижанывський, Є.    Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу - визнаному центру вищої нафтогазової освіти і науки - 50 років [Текст] / Є. Крижанывський // Вища школа. – 2017. – №3. – С. 7-12.
58. Кузь, В.Г.    Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015 - 2025 рр. [Текст] / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2017. – №1. – С. 21-26.
59. Кузьмін, О.Є.    Чинники забезпечення якості державного управління освітянською діяльністю ВНЗ [Текст] / О. Є. Кузьмін, М. Я. Яструбський // Регіональна економіка. – 2017. – №2. – С. 31-39.
60. Кулик, Н. Битва за мову :  [освітня політика директорії]. / Н. Кулик // Освіта України. – 2017. –  7 серп. (№30). – С. 14-15.
61. Кулик, Н. Руслан Гурак: "Ми хочемо трансформувати систему так, щоб мати можливість підвищцвати якість освіти" [Текст] / Н. Кулик // Освіта України. – 2017. – 24 квіт. (№15-16). – С. 10-11.
62. Куосуван, Б.    Аналіз чинників вибору при модернізації маркетингу освітніх послуг [Текст] / Б. Куосуван // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №3. – С. 133-139.
63. Курбатов, С.    Проблема вимірювання результатів навчання і вдосконалення існуючих систем університетських рейтингів [Текст] / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2017. – №2. – С. 18-23.
64. Куцик, П.    Львівському торговельно-економічному університету —200 років [Текст] / П. Куцик, С. Гелей // Вища школа. – 2017. – №4. – С. 7-24.
65. Лазоренко, О.    Інтелектуальні дороговкази модернізації вищої освіти в Україні [Текст] / О. Лазоренко // Філософія освіти. – 2015. – №2. – C. 182-192.
66. Легенький, М.    Проблеми і перспективи законотворчого забезпечення реформування освітянської галузі [Текст] / М. Легенький // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №11. – С. 131-134.
67. Легенький, М.    Проблеми і перспективи законотворчого забезпечення реформування освітянської галузі [Текст] / М. Легенький // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №11. – С. 131-134.
68. Ловінська, Л.Г.    Визначення вартості освітніх послуг [Текст] / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. – 2017. – №2. – С. 12-26.
69. Луговий, В.І.    Особливості стандартизації професійної невищої і вищої освіти: теоретико-методологічний аспект [Текст] / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2017. – №1. – С. 5-21.
70. Лущак В. Чи можна довіряти загальноукраїнським рейтингам ВНЗ / В. Лущак // Дзеркало тижня. – 2017. – 9–15 верес. (№ 33). – С. 12.
71. Лущак, В.    Чи можна довіряти загальноукраїнським рейтингам ВНЗ? [Текст] / В. Лущак // Дзеркало тижня. – 2017. –  9-15 верес. (№33). – С. 12
72. Ляшенко, Г.    Інтелектуальний капітал: його зміст і роль в економічному розвитку підприємства [Текст] / Г. Ляшенко // Вища школа. – 2017. – №2. – С. 61-69.
73. Ляшенко, О.І.    На шляху до Нової української школи: концептуальні засади і виклики [Текст] / О. І. Ляшенко, Ю. І. Мальований // Педагогіка і психологія. – 2017. – №3. – С. 5-13.
74. Маевский, Д.П.    Проекты университета как ресурс социокультурного развития региона [Текст] / Д. П. Маевский, Н. А. Мельникова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 42-45.
75. Маліхіна, К. Алгоритм профорієнтації у взаємодії ВНЗ та школи [Текст] / К. Маліхіна // Вища школа. – 2017. – №5-6. – С. 95-104.
76. Мартинюк, В.    Прагматика розробки і реалізації стратегії фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти України [Текст] / В. Мартинюк // Світ фінансів. – 2017. – №2. – С. 72-83.
77. Мартинюк, В.    Прагматика розробки і реалізації стратегії фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти України [Текст] / В. Мартинюк // Світ фінансів. – 2017. – №2. – С. 72-83.
78. Мельник С. Робоча група доопрацьовує прикінцеві положення законопроекту про освіту / С. Мельник // Голос України. – 2017. – 21 квіт. (№ 73). – С. 3.
79. Мисюк, Ю.І. Рівність права на освіту: міжнародні стандарти та наукові підходи [Текст] / Ю. І. Мисюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №5(850). – C. 250-253.
80. Модернізація вищої освіти: нормативно-правове та організаційне забезпечення [Текст] / В. Погребняк, О. Дашковська, О. Власюк, А. Солоденко // Вища школа. – 2016. – №10. – С. 20-26.
81. Моісеєва Т. Як розпізнати неповносправний виш / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2017. – № 119. – 30 червня. – С. 5.
82. Моісеєва, Т.    Вітер змін :[про новий Закон "Про освіту"] / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2017. –  13 верес. (№170). – С. 5.
83. Мусаев, А.    Организационная и экономическая оценка реформ, проведенных в сфере науки и высшего образования [Текст] / А. Мусаев // Економіка @ держава. – 2017. – №1. – С. 45-51.
84. Онищенко, О.    Ампутація неспроможних : [абітурієнтів з низькими балами ЗНО не пустять у медичні виші] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2017. –  17-23 черв. (№23). – С. 12.
85. Ортинський, В.    Заперечую проти вживання словосполучення "класичний університет" як терміна в законодавстві" [Текст] / В. Ортинський // Урядовий кур'єр. – 2017. –  23 лют. (№35). – С. 9.
86. Особливості умов прийому // Освіта України. – 2017. – № 41-42. – 23 жовтня. – С. 2.
87. Пагони на новому ґрунті : [нова історія Донецького національного технічного університету почала відлік із листопада 2014 рок] // Освіта України. – Київ, 2017. –29 трав. (№ 21). – С. 4.
88. Петроченков В. Університет «Україна» пропонує платформу для розроблення нових технологій екологічного, економічного і соціального устрою / В. Петроченков // Голос України. – Київ, 2017. – 8 квіт. (№ 65). – С. 4–5.
89. Підгорний, А.З.    До питання про оптимізацію мережі вищих навчальних закладів в Україні [Текст] / А. З. Підгорний, Т. С. Корольова // Економіка України. – 2017. – №8. – С. 60-72.
90. Позиції наших вишів : КНУ імені Тараса Шевченка ввійшов до групи 801-1000 світового рейтингу університетів за версією журналу Times Higher Education // Освіта України. – 2017. – № 35. – 11 вересня. – С. 2.
91. Поліщук, В. Вища освіта у календарному соціальному вимірі [Текст] / В. Поліщук // Вища школа. – 2017. – №5-6. – С. 12-23.
92. Похресник, А.    Філософська рефлексія щодо антропологічної катастрофи і необхідності "релігієзації' вищої школи України [Текст] / А. Похресник // Вища школа. – 2016. – №10. – С. 64-72.
93. Правові колізії сучасного стипендіального забезпечення: manitestum non eget probatione [Текст] // Вища школа. – 2017. – №1. – С. 7-2
94. Призначення стипендій: запитання і видповіді [Текст] // Освіта України. – 2017. –  13 лют. (№5). – С. 5.
95. Примаченко І. Тиха освітня революція : чому все більше українців отримують нові навички та фах на онлайн-курсах / І. Примаченко // День. – 2017. – № 157. – 7 вересня. – С. 11.
96. Про відшкодування коштів : Департамент економіки та фінансування МОН надає роз'яснення щодо відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців // Освіта України. – 2017. – № 36. – 18 вересня. – С. 4.
97. Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників : закон України від 6 жовтня 2016р. No1662-VIII //Відомості Верховної Ради України.–Київ, 2016.–No48. –С.6–7.
98. Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : Закон України від 23 травня 2017 р. № 2053-VIII // Офіційний вісник України. – 2017. – № 56. – С. 7–8.
99. Про внесення змін до Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 "Філологія", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення : наказ Міністерства освіти і науки України від 20 вересня 2017 р. № 1293 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2017. – № 88. – С. 208-209.
100. Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності / Україна. Міністерство освіти і науки: наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 р. № 994 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 85. – С. 89-93.
101. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2017. – № 82. – С. 51-56.
102. Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560 : наказ Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2017 р. № 947 // Офіційний вісник України. – Київ, 2017. – № 64. – С. 91–92.
103. Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам : постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 94 // Офіційний вісник України. – Київ, 2017. – № 20. – С. 18–19.
104. Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту : постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 8 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 8. – С. 74.
105. Про деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2017 році : постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 201 // Урядовий кур’єр. – 2017. – 5 квіт. (№ 64). – С. 19.
106. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" : наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 р. № 992 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2017. – № 70. – С. 551-564.
107. Про затверження вимог до оформлення дисертації: наказ МОН України від 12.01.2017 №40. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://science.kname.edu.ua/index.php/uk/home-7/naukovo-tekhnichnij-zbirnik-komunalne-gospodarstvo-mist/25-aspirantura/161-nakaz-mon-ukrainy-40-vid-12-01-2017-r-pro-zatverdzhennia-vymoh-do-oformlennia-dysertatsii
108. Про освіту: Закон України [Текст] // Голос України. – 2017. –  27 верес.(№178). – С. 10-14.
109. Про плату за користування : з ІІІ кварталу 2017 року українські ВНЗ платитимуть за користування Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО) 1,98 грн у розрахунку на одного студента, однак вживаються заходи, що дадуть змогу зменшити плату за послуги з IV кварталу // Освіта України. – 2017. – № 37. – 25 вересня. – С. 2.
110. Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій: постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226 // Урядовий кур’єр. – 2017. – 15 квіт. (№ 72). – С. 13–14.
111. Пясецька, А.    Організаційні інновації в управлінні сучасним вищим навчальним закладом [Текст] / А. Пясецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №2(847). – C. 139-144.
112. Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерства освіти і науки України за 2016 рік [Текст] // Освіта України. – 2017. –  13 берез. (№9-10). – С. 5-24.
113. Сало, А.В.    Пріоритетні напрями вдосконалення фінансового забезпечення вищої освіти в Україні [Текст] / А. В. Сало // Економіка @ держава. – 2017. – №3. – С. 80-85.
114. Седых, И.Ю.    Образовательные и профессиональные стандарты: вместе или врозь? [Текст] / И. Ю. Седых // Инновации в образовании. – 2017. – №2. – С. 5-11.
115. Силадій, І.    Нові тенденції в розвитку вітчизняної освіти [Текст] / І. Силадій // Вища освіта України. – 2017. – №1. – С. 59-65.
116. Смілянська А. МОН затвердило нові правила прийому до вишів : прохідний бал для майбутніх медиків підвищать до 150, а претендувати на сільський коефіцієнт зможуть мешканці глибинки з дворічним "стажем" / А. Смілянська // Голос України. – 2017. – № 194. – 20 жовт. – С. 10.
117. Смілянська А. Обсяги держзамовлення зменшено : цьогоріч кількість місць державного замовлення у вишах буде зменшено на 17,5 % / А. Смілянська // Голос України. – 2017. – № 128. – 14 липня. – С. 9.
118. Сміян, Н.    Уряд хоче розширити права вишів у призначенні стипендій [Текст] / Н. Сміян // Голос України. – 2017. –  18 листоп. (№215). – С. 2.
119. Сокирник, І.В.    Впровадження змін в стратегії розвитку закладів освітніх послуг у сфері культури : [регіональний ринок освітніх послуг навчання танцям] / І. В. Сокирник, Є. А. Черняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №4. – C. 132-137.
120. Соснін, О.    Про необхідність світоглядних змін на вищу освіту [Текст] / О. Соснін // Зовнішні справи. – 2017. – №2. – С. 26-31.
121. Співаковський О. Закон "Про вищу освіту": стратегія нагальних змін / О. Співаковський // Голос України. – 2017. – № 207. – 8 листоп. – C. 2.
122. Співаковський О. Запуск національного агентства з якості вищої освіти потребує законодавчих змін / О. Співаковський // Голос України. – 2017. – 18 трав. (№ 88). – С. 5.
123. Співаковський, О.    Новий закон "Про освіту" на підході [Текст] / О. Співаковський // Голос України. – 2017. –  12 квіт. (№67). – С. 4.
124. Станкевич, І.В.    Комплексний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності випускників [Текст] / І. В. Станкевич, Є. Г. Борисевич // Економіка @ держава. – 2017. – №3. – С. 71-77.
125. Стратонов, В. Херсонському державному університету - 100 років! [Текст] / В. Стратонов // Вища школа. – 2017. – №5-6. – С. 7-12.
126. Суржик, Л.    Монстра не стало. Хай живе МОНстр! [Текст] : [новий Закон "Про освіту" припиняє повноваження членів Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти] / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2017. –  23-29 верес. (№35). – С. 13.
127. Суржик, Л.    Незалежне агенство чи театр маріонеток?  : [щодо Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти] / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2017. –  18-24 берез. (№10). – С. 1, 11.
128. Ткаченко, Н.    Професіоналізація публічних закупівель в Україні [Текст] : [освітні послуги] / Н. Ткаченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – №5. – C. 72-85.
129. Токарський, Т.Б.    Освітня складова у соціально-економічній моделі України [Текст] / Т. Б. Токарський // Економіка @ держава. – 2017. – №7. – С. 28-31.
130. Трач, М.И.    Управление системой подготовки кадров: проблемы и решения [Текст] / М. И. Трач, Д. М. Трач, Л. Д. Мельничук // Высшее образование сегодня. – 2016. – №12. – С. 6-12.
131.. Туниця, Ю.    Економічний дискурс освіти для сталого розвитку [Текст] / Ю. Туниця, Л. Загвойська, О. Адамовський // Вища школа. – 2016. – №11-12. – С. 7-28.
132. Туниця, Ю.    Економічний дискурс освіти для сталого розвитку [Текст] / Ю. Туниця, Л. Загвойська, О. Адамовський // Вища школа. – 2016. – №11-12. – С. 7-28.
133. Україна вабіть абітурієнтів з-за кордону [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2017. –  24 лют. (№36). – С. 1,5.
134. Україна. Закони. Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : Закон України від 23 травня 2017 р. № 2053-VIII / Україна. Закони // Голос України. – 2017. – № 123. – 7 липня. – С. 3.
135. Україна. Кабінет Міністрів.  Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році : постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 511 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2017. – № 134. – 21 липня. – С. 9-27.
136. Україна. Кабінет Міністрів. Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 541 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2017. – № 141. – 1 серпня. – С. 7.
137. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження порядку проведення державної атестації наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2017. – № 141. – 1 серпня. – С. 7.
138. Умови надання грошової допомоги випускникам педагогічних ВНЗ // Освіта України. – 2017. – 4 верес. (№ 34). – С. 6
139. Уряд затвердив обсяги державного замовлення на підготовку кадрів // Світ. – 2017. – Серп. (№ 31/32). – С. 1.
140. Ушаков, Д.    Економічна ефективність державного фінансування освіти: оцінювання економічних умов зростання [Текст] / Д. Ушаков, О. Архіпов // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №2. – С. 66-73.
141. Ушаков, Д.С.    Державні витрати на освіту у ХХІ столітті: кількісне оцінювання ефективності та межі раціональності [Текст] / Д. С. Ушаков // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №1. – С. 253-263.
142. Федяєва, В. Досягнення і прорахунки педагогічної науки в університетській освіті кінця XX - початку XXI ст. [Текст] / В. Федяєва // Вища школа. – 2017. – №5-6. – С. 32-41.
143. Хачатрян, К.    "Щоб критично мислити, потрібно мати ціннісну платформу" : [Лілія Гриневич - про те, як і для чого змінюється українська освіта] / К. Хачатрян, О. Скільська // День (п'ятниця). – 2017. –  21-22 лип. (№125-126). – С. 14-15.
144. Хмирова, А.О.    Удосконалення механізмів державного регулювання виховного простору вищого навчального закладу [Текст] / А. О. Хмирова // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №4. – С. 97-99.
145. Хомишин І. Механізм реалізації державної політики в сфері вищої освіти / І. Хомишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2016. – № 855. – С. 116-117.
146. Хомишин, І.Ю. Мета сучасної правової політики у сфері вищої освіти [Текст] / І. Ю. Хомишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №4(845). – C. 167-172.
147. Черних, А.    Студентські стипендії - підтримка найкращих чи непродумані зміни? [Текст] / А. Черних // Дзеркало тижня. – 2017. –  11 лют. (№5). – С. 12.
148. Черницкая, А.Л. Традиции и инновации в современном образовании [Текст] / А. Л. Черницкая // Инновации в образовании. – 2017. – №6. – С. 69-80.
149. Чумаченко, С.    Майбутнє української освіти. Нотатки оптиміста [Текст] / С. Чумаченко // Дзеркало тижня. – 2017. –  11-17 берез. (№9). – С. 13.
150. Шаров О. Перші кроки вступної : про особливості вступної кампанії-2017 / О. Шаров // Освіта України. – 2017. – № 27. – 17 липня. – С. 4.
151. Шаров, О.    Про умови прийому - 2018 [Текст] / О. Шаров // Освіта України. – 2017. –  23 жовт. (№41-42). – С. 5-6.
152. Шевченко, Л.С.    Злиття і поглинання у вищій освіті [Текст] / Л. С. Шевченко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №11. – С. 160-167.
153. Шулікін Д. Вступ-2017 – на старті : 29 червня стартувала активна фаза вступної кампанії до ВНЗ / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – № 26. – 10 липня. – C. 4-5.
154. Шулікін Д. ЗНО-2017: тенденції та висновки / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – № 31. – 14 серпня. – С. 8-9.
155. Шулікін Д. Про вступ, ЗНО і навчальні програми : підсумки проведення вступної кампанії і ЗНО 2017 року, видання підручників для профтехосвіти – такі питання розглянули на черговому засіданні колегії МОН / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – № 44. – 13 листопада. – С. 5.
156. Шулікін Д. Про вступну кампанію і освіту в умовах АТО / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – № 39. – 9 жовтня. – С. 6.
157. Шулікін, Д. Новий навчальний. Фінансування освіти [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. –  21 серп. (№32). – С. 4-5.
158. Шулкін, Д.    Доброчесність в освіті [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2017. –  3 квіт. (№13). – С. 8-9.
159. Шулкін, Д.    Мовна стаття. Лікнеп [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2017. –  25 верес. (№37). – С. 5.
160. Шулкін, Д.    Про пенсії, права здобувачів і діяльність спецрад [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2017. –  10 квіт. (№14). – С. 4.
161. Шулкін, Д.    Стандарти, навчальні плани і програми: чому і навіщо? [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2017. –  3 квіт. (№13). – С. 4-5.
162. Щербата, Т.С.    Теоретичні аспекти налагодження партнерських відносин підприємств із ВНЗ [Текст] / Т. С. Щербата // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №2(847). – C. 193-197.
163. Якість і економіка освіти: обмін досвідом [Текст] // Освіта України. – 2017. –  13 листоп. (№44). – С. 15.
164. Якщо випускники не вміють розмовляти державною мовою, це обмежує їхній доступ до вишів : новий закон України про освіту викликав неоднозначну реакцію з боку Румунії і Угорщини // Голос України. – 2017. – № 166. – 9 вересня. – С. 8.
165. Яструбовський, М.Я.    Фінансове забезпечення автономних дослідницьких ВНЗ України в умовах реформування [Текст] / М. Я. Яструбовський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №6(846). – С. 191-197.
166. Яцунь, О.    Університетська освіта: шлях від ревізії до світоглядного переосмислення та визначення нових векторів розвитку [Текст] / О. Яцунь // Вища школа. – 2017. – №4. – С. 34-48.

Останні зміни 06.03.2018 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail