Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ
СІЧЕНЬ 2018 р.

  ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Бойко, Т.    Класифікація ризиків комунікацій під час надання освітніх послуг [Текст] / Т. Бойко, О. Сищук // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2016. – №77. – C. 148-155.
2. Децентралізація по-українськи [Текст] // Освіта України. – 2017. –  4 груд. (№47). – С. 1,7.
3. Зельницький, А.    Дефінітивний аналіз понять "якість освіти" і "компетентність", їх інтерпретація, удосконалення змісту та особливості введення, в науковий обіг сфери вищої військової освіти [Текст] / А. Зельницький // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 66-71.
4. Ковалів, І.    Від дитсадка до магістратури [Текст] : [підсумки 2017 року-освіта та наука] / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2018. –  4 січ. (№ 2). – С. 5.
5. Короденко, М.    Відчути енергію змін : [механізм забезпечення якості і нові моделі підготовки фахівців]. / М. Короденко // Освіта України. – 2018. –  5 лютого (№5). – С. 8.
6. Ловінська, Л.Г.    Фінансування державних послуг у контексті визначення понятійно-термінологічного апарату [Текст] / Л. Г. Ловінська, С. В. Даниленко // Фінанси України. – 2017. – №11. – С. 7-20.
7. Мазур, В.    Новації чи профанації? [Текст] : [подальший занепад системи вищої освіти і науки в Україні узаконили] / В. Мазур // Дзеркало тижня. – 2017. –  11-17 листоп. (№42). – С. 12.
8. Мазуренок, М.    Керівництво вищою освітою УСРР в умовах посилення репресивно-тоталітарної системи (кінець 1920-х - початок 1930-хрр.) [Текст] / М. Мазуренок // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 113-118.
9. Макарчук, В.    Львівська політехніка: генеза у контексті змін державної освітньої політики та юридичного статусу 1816-2016 рр.) [Текст] / В. Макарчук, І. Терлюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №1(861). – С. 35-44.
10. Мельник, О.    Де майбутнє місце педагогічних коледжів? [Текст] / О. Мельник // Освіта України. – 2018. –  29 січня (№4). – С. 11.
11. Онищенко, О.    Виховати спікерів, підтримати агентів і знайти бюджет на ТБ-рекламу [Текст] : [про нову комунікаційну стратегію МОН] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2017. –  18 листоп. (№43-44). – С. 12.
12. Петровський, В.    Інклюзія як формат життєдіяльності суспільства [Текст] / В. Петровський // Дзеркало тижня. – 2017. –  9-15 груд. (№47). – С. 11.
13. Полторак, С.Т.    Проблеми державного управління системи вищої військової освіти та шляхи їх вирішення [Текст] / С. Т. Полторак // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №20. – С. 62-66.
14. Прігунов, О.В.    Інформаційна система рейтингу для забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти [Текст] / О. В. Прігунов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №4. – C. 255-260.
15. Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії [Текст] // Освіта України. – 2018. –  29 січня (№4). – С. 6.
16. Сорока, В.    Альма-матер Антона Макаренка [Текст] : [до 100-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка] / В. Сорока // Освіта України. – 2018. –  22 січ. (№ 3). – С. 14-15.
17. Суржик, Л.    Атестаційна трагікомедія [Текст] / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2018. – №1. – С. 1, 12.
18. Хомишин, І.    Поняття та зміст забезпечення якості вищої освіти в Україні [Текст] / І. Хомишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №1(861). – С. 341-346.
19. Шевцов, А.    Позбутися ролі контролера [Текст] : [реформи в системі атестації кадрів вищої кваліфікації] / А. Шевцов // Дзеркало тижня. – 2018. –  10-16 лют. (№5). – С. 12.
  НАВЧАЛЬНА РОБОТА
1. Автодидактичні передумови та важелі активізації позааудиторної самосстійної роботи студентів [Текст] // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 170-177.
2. Барабаш, Ю.    Реформа правничої освіти: окремі складові успішної реалізації [Текст] / Ю. Барабаш // Право України. – 2017. – №10. – С. 9-19.
3. Блощицький, О.    Етапи, зміст і методика проведення, експериментальної роботи щодо формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників [Текст] / Блощицький, О. Бабич // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 19-24.
4. Вихрущ, В.    Парадигмальний підхід та моделі навчання дорослих у сучасній вищій освіті [Текст] / В. Вихрущ // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 35-41.
5. Зацарний, В.В.    Вивченння ризик-орієнтовного підходу у вищій школі [Текст] / В. В. Зацарний // Безпека життєдіяльності. – 2017. – №10. – С. 9-10.
6. Іванків, І.    Зміна підходів до викладання у юридичній освіті як основна передумова формування професійного правника [Текст] / І. Іванків // Право України. – 2017. – №10. – С. 73-81.
7. Ілларіонова, О.О.    Напрямки розвитку практичного навчання [Текст] / О. О. Ілларіонова // Педагогічна майстерня. – 2017. – №12. – С. 33-35.
8. Комаров, В.    Вища юридична освіта України: нові виміри [Текст] / В. Комаров // Право України. – 2017. – №10. – С. 20-35.
9. Красовська, Т.Д.    Як уникнути типових помилок у викладанні за допомогою інноваційних методик [Текст] / Т. Д. Красовська // Педагогічна майстерня. – 2017. – №12. – С. 28-33.
10. Кузнєцова, Н.    Забезпечення якісної практичної підготовки студентів-юристів як невід’ємна складова реформування юридичної освіти [Текст] / Н. Кузнєцова // Право України. – 2017. – №10. – С. 66-72.
11. Лисак, Г.    Шляхи професійного самовдосконалення викладачів ВНЗ [Текст] / Г. Лисак // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 85-92.
12. Личенко, І.    Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання Європейського досвіду [Текст] / І. Личенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №1(861). – С. 554-560.
13. Лівшун, О.    Особливості використання інноваційних технологій, форм та методів у професійній підготовці майбутнього вчителя, трудового навчання до викладання художньо-технічних дисциплін [Текст] / О. Лівшун, В. Хреннова // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 96-101.
14. Лісниченко, Ю.    Модель підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] / Ю. Лісниченко // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 106-113.
15. Мазурець, О.В.    Онтологічний підхід до побудови семантичної моделі навчальних матеріалів [Текст] / О. В. Мазурець // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – №6. – С. 223-229.
16. Мельник, Р.    Докорінна реформа юридичної освіти як основна умова утвердження правової державності в Україні [Текст] / Р. Мельник, О. Шаблій, Б. Шлоер // Право України. – 2017. – №10. – С. 56-65.
17. Миронець, С.    Мотивація в професіогенезі фахівців торговельної сфери [Текст] / С. Миронець, О. Коновалова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – №6. – С. 107-114.
18. Мосейчук, Ю.    Психолога-педагогічні засади професійного та особистішого розвитку студентів в процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах [Текст] / Ю. Мосейчук // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 118-128.
19. Пацурківський, П.    Ціннісні виклики українській юридичній (правничій) освіті [Текст] / П. Пацурківський, Р. Гаврилюк // Право України. – 2017. – №10. – С. 38-55.
20. Пожуєва, Т.О.    Роль інновацій та інноваційного мислення у підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи [Текст] / Т. О. Пожуєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №4. – C. 182-185.
21. Поліщук, О.    Компетентнісний підхід до підготовки вчителя історії [Текст] / О. Поліщук // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 134-139.
22. Попов, В.    Перспективи гуманістичної освіти [Текст] / В. Попов // Психолог. – 2017. – №21-22. – С. 49-53.
23. Рабінович, П.    Людиноцентризм і практична спрямованість викладання теорії права та держави (Львівський досвід) [Текст] / П. Рабінович, Н. Стецик // Право України. – 2017. – №10. – С. 102-107.
24. Раков, С.    Впровадження тесту загальної навчальної правничої компетентності як спосіб підвищення ефективності та справедливості відбору вступників на магістерські програми за спеціальністю 081 "Право" [Текст] / С. Раков, В. Терещенко // Право України. – 2017. – №10. – С. 120-129.
25. Рябовал, Л.    Методика навчання правознавства як наука: методи досліджень, категоріально-понятійний апарат, розробленість наукової та навчальної літератури [Текст] / Л. Рябовал // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 139-146.
26. Самарук, Н.    Професійна компетентність майбутнього математика та її складові [Текст] / Н. Самарук, О. Поплавська // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 146-153.
27. Сокирник, І.В.    Впровадження змін в стратегії розвитку закладів освітніх послуг у сфері культури [Текст] : [регіональний ринок освітніх послуг навчання танцям] / І. В. Сокирник, Є. А. Черняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №4. – C. 132-137.
28. Співаковський, О.    Про вузівських фахівців широкого профілю [Текст] / О. Співаковський // Голос України. – 2018. –  16 січ. (№ 9). – С. 4.
29. Степанюк, А.    Екологізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів біології [Текст] / А. Степанюк // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 159-164.
30. Чала, А.    Розвиток мовленнєво-комунікативної культури майбутніх учителів початкових класів в умовах реформування освіти [Текст] / А. Чала // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 183-187.
31. Шоробура, І.    Підготовка фахівців початкової освіти для Нової школи у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії [Текст] / І. Шоробура // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 192-197.
32. Яворська, С.    Методика опрацювання різних за лінгвістичною природою написань у контексті професійного становлення філологів [Текст] / С. Яворська // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 197-203.
33. Як вступатимуть на бакалавра і магістра [Текст] // Освіта України. – 2017. –  11 груд. (№48). – С. 4.
34. Ящук, І.    Теоретичні засади формування іншомовної комунікативної компетенції як складової професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови [Текст] / І. Ящук // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 203-205.
  ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
1. Бармак, О.В.    Інформаційна технологія автоматизованого формування тестових завдань [Текст] / О. В. Бармак, О. В. Мазурець, В. І. Кліменко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – №5. – С. 93-103.
2. Лебедь, Г.    Історико-педагогічний вимір змісту фахової підготовки майбутніх програмістів у другій половині XX- початку XXI століття [Текст] / Г. Лебедь // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 85-92.
3. Притульська, Н.    Використання іnternet-платформи Mеетоо в освітньому процесі [Текст] / Н. Притульська, Д. Антюшко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – №6. – С. 100-106.
  ВИХОВНА РОБОТА
1. Бойсан, М.    Пріоритетні напрями профілактики наркотизму неповнолітніх [Текст] / М. Бойсан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №1(861). – С. 411-417.
2. Болібрух, Н.    Особливості кримінологічного моделювання як методу дослідження особистості студента ВНЗ, у зв'язку з учиненням корисливо-насильницьких злочинів [Текст] / Н. Болібрух // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №1(861). – С. 417-422.
3. Жолкевська, І.    Фокусування на актуальної проблемі особистості [Текст] / І. Жолкевська // Психолог. – 2017. – №21-22. – С. 71-73.
4. Кремень, В.    Особистість в інформаційному суспільстві [Текст] / В. Кремень // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – №10. – С. 5-10.
5. Лисенко, О.В.    Все починається з тебе! Виховна година до Мінародного дня толерантності [Текст] / О. В. Лисенко // Педагогічна майстерня. – 2017. – №12. – С. 9-13.
6. Оксьон, В.    "Школа Володимира Лубенка" в Україні - організація та управління художньо-виховним процесом [Текст] / В. Оксьон // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – №10. – С. 21-31.
7. Плиска, Ю.    Особистісна педагогічна культура вчителя: системний і синергетичний підходи до аналізу [Текст] / Ю. Плиска // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 128-134.
8. Соляр, Л.    Програма формування етнокультурної компетентності [Текст] / Л. Соляр // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 153-159.
9. Сподарик, Н.    Кримінологічна характеристика студентів ВНЗ, які вчиняють насильницькі злочини проти життя і здоров'я особи [Текст] / Н. Сподарик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №1(861). – С. 522-528.
10. Тульська, О.    Особистісні якості у структурі професійної компетентності фахівця-еколога [Текст] / О. Тульська // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 177-183.
НАУКОВА РОБОТА
1. Габович, О.    Джерела та наслідки псевдонаукової повені [Текст] / О. Габович, В. Кузнєцов // Дзеркало тижня. – 2017. –  18 листоп. (№43-44). – С. 12.
2. За фальсифікацію і плагіат - санкції [Текст] : [розроблено альтернативний проект Порядку присудження наукових ступенів] // Дзеркало тижня. – 2017. –  2 груд. (№46). – С. 12.
3. Ільченко, М.    Інноваційний прорив здійсьнюють університети [Текст] / М. Ільченко // Світ. – 2018. –  січень (№1-20). – С. 2.
4. Короденко, М.    Без фінансування науки бути не може [Текст] / М. Короденко // Освіта України. – 2018. –  29 січня (№4). – С. 4.
5. Короденко, М.    Університетська наука: якість, змагальність і чесність [Текст] / М. Короденко // Освіта України. – 2018. –  22 січ. (№ 3). – С. 6.
6. Наука - мовою цифр [Текст] // Світ. – 2017. –  листоп. (№43-44). – С. 1.
7. Остролуцька, Л.    2018 - повинен стати в Україні роком науки [Текст] / Л. Остролуцька // Світ. – 2018. –  січень (№1-20). – С. 1,3.
8. Остролуцька, Л.    2018 - повинен стати в Україні роком науки [Текст] / Л. Остролуцька // Світ. – 2018. –  січень (№1-20). – С. 1,3.
9. Хазан, Я.    Учені ступені без спецрад [Текст] : [як поліпшити якість дисертацій, що захищаються] / Я. Хазан // Дзеркало тижня. – 2018. –  20-26 січ. (№2). – С. 12.
10. Хом'як, І.    Самореалізуватися в науці [Текст] / І. Хом'як // Освіта України. – 2017. –  11 груд. (№48). – С. 12.
  МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
1. Личенко, І.    Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання Європейського досвіду [Текст] / І. Личенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №1(861). – С. 554-560.
2. Парпан, У.    Реформування юридичної освіти: зарубіжний досвід та українські реалії [Текст] / У. Парпан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №1(861). – С. 320-328.
3. Шулкін, Д.    Про закриття шкіл, галузеву науку й адаптацію до вимог ЄС [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2018. –  22 січ. (№ 3). – С. 5.
  ВИЩА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ
1. Балендр, А.    Характеристика, рівнів галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу в академічній освіті [Текст] / А. Балендр // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 9-14.
2. Бініцька, К.    Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти у Чеській Республіці: нормативно-правові засади (1989-2005рр.) [Текст] / К. Бініцька // Педагогічний дискурс. – 2017. – №1/22. – С. 14-19.
3. Жултек, С. (Жултек, К.-Ю.)   Впровадження належної практики у сферу вищої юридичної освіти: реформа навчальної програми на факультеті права й адміністрації Варшавського університету [Текст] / С. Жултек, К. -. Ковальська // Право України. – 2017. – №10. – С. 108-119.
4. Сивий, Р.    Підготовка магістрів права у Великій Британії (з досвіду навчання в Університеті міста Данді, Шотландія) [Текст] / Р. Сивий // Право України. – 2017. – №10. – С. 82-94.
5. Хайн, П.    Якісна юридична освіта та надмірна кількість випускників юридичних вишів і межі реформи юридичної освіти в Японії [Текст] / П. Хайн // Право України. – 2017. – №10. – С. 95-101.
  ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
1. Айвазян О. [у Хмельницькому національному університеті вийшла нещодавно в світ книга ] / О. Айвазян // Українець. - 2017. - № 1 (19). - С. 38.
2. Бутенко В. Науковці Хмельниччини отримали заслужені нагороди : [про обласний конкурс дослідницький робіт, де згадується ХНУ] / В. Бутенко // Енергозбереження Поділля. – 2017. – № 2 . – С. 42.
3. Войнаренко, П.    Хмельницький національний університет : [до 55-річчя ХНУ] / П. Войнаренко // Українець. – 2017. – №1. – С. 13-16.
4. Вчимось навчати новому  : [про Всеукраїнський  семінар-практикум "Самбо у кожен навчальний заклад", де згадується виступ Анатолія Ребрини, доцента кафедри здоров'я людини ХНУ]// Проскурів. – 2017. –  28 груд. (№ 51). – С. 10.
5. Кузьміна, Т.    Гарний приклад співпраці бізнесу та науки : [захист магістерської роботи випускника ХНУ на виробництві] / Т. Кузьміна // Енергозбереження Поділля. – 2017. – № 1. – С. 53-54.
6. Травневий, Д. Поетичне божоле від Віталія Міхалевського : [викладач ХНУ] / Д. Травневий // Українець. – 2017. – № 1. – С. 39.
7. Хмельницький національний університет : [переваги навчання, перелік спеціальностей та спеціалізацій (освітніх програм) університету] // Українець. – 2017. – №1. – С. 40.
8. Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації ХНУ [Текст] // Українець. – 2017. – №1. – С. 46.


Останні зміни 14.03.2018 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail