Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

2018   2017     2016     2015     2014     2013     


2012

  ВИДАННЯ ПРО УНІВЕРСИТЕТ
1. Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 2012 р. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263 с.
2. Бібліотека університету : витоки та сучасність [Текст] : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту / редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей, О. М. Великосельська, О. О. Костюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 296 с.
3. Винахідницька діяльність Хмельницького національного університету за 2009 –2012 роки / [упоряд.: М.Є. Скиба, Г.Б. Параска, В.О. Гуляєва]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 337с.
4. Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 77 с.
5. Комп’ютеризація освітньої діяльності [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 141 с.
6. Комплектування контингенту студентів і працевлаштування випускників [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 66 с.
7. Концепція освітньої діяльності Хмельницького національного університету [Текст]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 10 с.
8. Матеріально-технічна база в освітній діяльності [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 108 с.
9. Міжнародні зв’язки та проекти : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 61 с.
10. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету (1962-2012) [Текст] : [буклет]. – Хмельницький, 2012. – [10] с.
11. Положення про щорічне рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників університету [Текст] / уклад.: О. В. Головко, Я. Т. Кіницький, В. І. Кухар, Г. Б. Параска О. М. Шинкарук. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 61 с.
12. П'ятдесят років творення Хмельницького національного університету [Текст] : текст лекції для студ. і громадськості до Дня знань (3 вересня 2012 року). – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 11 с.
13. Університет на шляху Болонських перетворень [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 88 с.
14. Хмельницький національний університет у дзеркалі періодичних видань [Електронний ресурс] / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – Режим доступу http://library.tup.km.ua/dysk/index.htm. – Загол. з екрану.
15. Хмельницький національний університет. 50 років розвитку [Текст] / редкол.: Скиба М.Є., Костогриз С.Г., Войнаренко М.П., Параска Г.Б., Нижник В.М., Шинкарук О.М. та ін. – К. : Логос Україна, 2012. – 188 с.
16. Хмельницький національний університет. До 50-річчя заснування університету [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – Режим доступу: http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/pro_HNU_NEW.htm. – Загол. з екрану.

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО УНІВЕРСИТЕТ
17. Абітурієнте – 2012 [Текст] :[прийм. коміс. інформує] // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 22–27.
18. Айвазян, О. Б.    Історія – місток у майбутнє [Текст] : [історія б-ки ХНУ] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 2-3.
19. Айвазян, О. Б. Наукова бібліотека [Текст] / О. Б. Айвазян // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку / редкол.: М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 142–144.
20. Алєксєєва, О.    Художній музей – університет [Текст] : [виїзна виставка Хмельниц. обл. худож. музею в ХНУ] / О. Алєксєєва // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 13.
21. Байдич, Л.    1 грудня  – День солідарності з ВІЛ-інфікованими людьми [Текст] : [акція в ХНУ до Дня боротьби зі СНІДом] / Л. Байдич // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 13.
22. Байдич, Л.    Конкурс "Кращий студент України" [Текст] : [у ХНУ визначено переможців відбіркового туру конкурсу] / Л. Байдич // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 2.
23. Байдич, Л.    Кращі поради від старшокурсників для першокурсників [Текст] / Л. Байдич // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 11.
24. Баннов, Г.    Активний відпочинок студентів у 2013 році [Текст] / Г. Баннов // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 15.
25. Баннов, Г.    Говерляна до півстолітнього ювілею університету [Текст] / Г. Баннов // Проскурів. – 2012. –  6 верес. (№ 36). – С. 8.
26. Баннов, Г.    Механіки на XI міжнародному промисловому форумі у Києві [Текст] / Г. Баннов, М. Мокрицька, Л. Сорока // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 3.
27. "Барви Поділля-2012" – нова сторінка традиційного конкурсу [Текст] : [в актовому залі ХНУ відбувся ХХ конкурс молодих дизайнерів одягу в Україні] // Проскурів. – 2012. – 3 трав. (№ 18). – С. 9.
28. Бариш, К.    "Ангельські" справи до дня Святого Миколая [Текст] : [студент. пожертви для благод. допомоги дітям-сиротам] / К. Бариш // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 6.
29. Беймук, Н. З.    Неспокійні серця [Текст] : [про відділ обслуговування на абонементах] / Н. З. Беймук // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 11.
30. Бичко, О. М.    Практичний результат народжується з конкретних справ [Текст] : [про працівника б-ки ХНУ В. В. Іваненкову] / О. М. Бичко // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 13.
31. Бідюк, Н.    Центр для актуальних проблем порівняльної педагогіки : [Текст] / Н. Бідюк // Пед. газета. – 2012. – Трав. (№ 5). – С. 6.
32. Бідюк, Н.М.    Порівняльно-педагогічні дослідження у контексті розвитку інтеграційних процесів в освіті [Текст] / Н. М. Бідюк // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 73-76.
33. Біла, С.    Моя бібліотека [Текст] : [б-ці ХНУ – 50] / С. Біла // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 14.
34. Біла, С.  Наш храм мудрості [Текст] : [бібліотеці ХНУ - 50] / С. Біла // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 14.
35. Білецька, Г. А.    Мобільність студентів у рамках співпраці з Краківською Політехнікою [Текст] / Г. А. Білецька, Л. Л. Станіславова // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 38-42.
36. Боровик, А. Группа ТШ-71-3 [Текст] :[воспоминания выпускницы ун-та] / А. Боровик // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 9.
37. Булько, Ф. «Університет» як поштовх… [Текст] : [спогади випускника ун-ту групи СІ-02-1] / Ф. Булько // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 17.
38. Великосельська, О.    Інституційний репозитарій ХНУ: відкритий доступ до наукових публікацій [Текст] / О. Великосельська // Університет. – 2012. – № 2 (92). – С. 7.
39. Великосельська, О.    Наукова бібліотека ХНУ: 50 років у світі науки, освіти, культури [Текст] / О. Великосельська // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 20-21.
40. Великосельська , О. "Перші черешні" Віталія Міхалевського [Текст] : [у НБ ХНУ відбулася зустріч викл. і студ. з поетом В. Міхалевським] / О. Великосельська // Проскурів. – 2013. – 28 берез. (№ 14). – С. 9.
41. Великосельська, О. М.    Людина високого професіоналізму і шляхетної душі [Текст] : [про працівника б-ки ХНУ Л. І. Іщенко] / О. М. Великосельська // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 13.
42. Великосельська, О. М.    Програма "Молодий спеціаліст XXI століття" та її реалізація в НБ ХНУ [Текст] / О. М. Великосельська // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 6.
43. Великосельська, О. М. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету: від витоків до сьогодення [Текст] : [історія заснування НБ ХНУ, шляхи розв. та сучас. стан б-ки] / О. М. Великосельська // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 3. – С. 44-46.
44. Великосельська, О. Науковій бібліотеці Хмельницького національного університету – 50 / О. М. Великосельська// Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 12.
45. Веприцька, О.    Туристичними стежками разом із профкомом [Текст] : [діяльн. студент. профкому ХНУ] / О. Веприцька // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 10.
46. Вешко,  В. Мрії збуваються :[бесіда з головою Хмельниц. міськ. упр. молоді та спорту В. Вешком, випускником ХТІПО 1992 р. / розмовляла О. Орлова] // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 15.
47. Випускники Хмельницького національного університету [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 174-187.
48. Вичавка, А.    Конкретні патріотичні справи профкому [Текст] : [студент. профком ХНУ] / А. Вичавка // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 14.
49. Віктор Нижник: «Людина завжди перед собою має ставити певні рубежі і успішно їх долати» [Текст] : [проректор В. М. Нижник розповідає про своє студент. життя] // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 5.
50. Вільчанський, В.    Інформація про спортивні секції, що діють в ХНУ [Текст] / В. Вільчанський // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 15.
51. Воєвода, К.    Наші студенти – переможці Міського конкурсу флешмобів [Текст] / К. Воєвода // Університет. – 2012. – № 5 (95). – С. 13.
52. Войнаренко Михайло Петрович [Текст] : [проректор з науково-педагогічної роботи, перший проректор] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 33.
53. Войнаренко, М.    Гімн Хмельницького національного університету [Текст] / М. Войнаренко, О. Слободенко // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 2.
54. Войнаренко, М.    Модульне середовище – нова форма взаємодії студента і викладача [Текст] / М. Войнаренко // Пед. газета. – 2012. – Трав. (№ 5). – С. 5.
55. Войнаренко, М.П.    Використання модульного середовища для навчання у виховній роботі Хмельницького національного університету [Текст] / М. П. Войнаренко, Н. В. Валькова // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 84-87.
56. Войнаренко, М.П.    Інформаційні технології у системі перепідготовки та працевлаштування [Текст] / М. П. Войнаренко, С. М. Слободянюк // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 126-133.
57. Волошина, К.    Аматорський літературний театр "Глорія" [Текст] / К. Волошина // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 15.
58. Гаврилюк, Г.В.    Проведення контрольних заходів автоматизованими засобами тестування як один із ефективних шляхів контролю якості навчання [Текст] / Г. В. Гаврилюк // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 58-63.
59. Галінська, В.    Дидактичні аспекти розробки електронних навчальних видань для використання в MOODLE [Текст] : [у ХНУ відбувся метод. семінар для викл.]  / В. Галінська // Університет. – 2012. – № 1 (91). – С. 2.
60. Галінська, В. Конференція трудового колективу Хмельницького національного університету [Текст] : [звіт ректора М. Є. Скиби «Про виконання умов контракту в 2011 календарному році»] / В. Галінська // Університет. – 2012. – № 1 (91). – С. 3.
61. Галінська, В. Сучасні заклади освіти – 2012 [Текст] :  [ХНУ взяв участь у 3-тій Міжнар. виставці] / В. Галінська // Університет. – 2012. – № 2 (92). – С. 2.
62. Галінська, В. Хмельницький національний університет відвідали гості з Польщі [Текст] : [науковці Природн.-технол. ун-ту м. Бидгощ]  / В. Галінська // Університет. – 2012. – № 2 (92). – С. 4.
63. Ганжуров Семен Михайлович [Текст] : [перший ректор інституту, декан загальнотехнічного факультету (1962-1969)] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 28.
64. Гладкий, Я.М.    Використання модульного середовища для навчання у підготовці фахівців інженерних спеціальностей [Текст] / Я. М. Гладкий, В. В. Милько // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 37-42.
65. Гладкий, Я.М.    Локальні центри як невід'ємна частина інформаційної системи дистанційного навчання [Текст] / Я. М. Гладкий // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 43-47.
66. Глухенька, В. О.    Новітні інформаційні технології наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Текст] / В. О. Глухенька // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 4.
67. Гончарук, В. Тільки іспити, а більше ніяких турбот! [Текст] :[спогади випускника ун-ту групи КСМ-00-1] / В. Гончарук // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 18.
68. Горячок, І.    День української писемності та мови [Текст] : [заходи організвані каф. укр.. філології] / І. Горячок // Університет. – 2012. – № 5 (95). – С. 14.
69. Гостинна, Д.    Наука, влада, промисловці та бізнес: спільно до енергоефективних технологій. В області розпочато створення першого в Україні енергетичного кластера з метою розвитку альтернативних джерел енергії та економії енергетичних ресурсів [Текст] / Д. Гостинна // Поділ. вісті. – 2012. –  22 листоп. (№ 175–176). – С. 2.
70. Гостинна, Д.    Чий же то клопіт – безробітний з дипломом? Освіта для грошей, чи гроші – для освіти? [Текст] : [пробл. працевлаштування випускників] / Д. Гостинна // Поділ. вісті. – 2012. – 13 берез. (№ 37–38). – С. 3.  
71. Григоренко, О.    50 років пошуку і здобутків у фізичному вихованні [Текст] / О. Григоренко, Є. Свіргунець, В. Свіргунець // Здоров’я, фізичне виховання і спорт в умовах сьогодення : зб. пр. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 13-26.
72. Григоренко, О.    З історії студентського фізкультурно-спортивного життя Хмельницького національного університету [Текст] / О. Григоренко // Здоров’я, фізичне виховання і спорт в умовах сьогодення : зб. пр. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХНУ, 2012.  – С. 120-126.
73. Григор'єва, Л. В. Бібліотека в моєму житті [Текст] : [бібліотеці ХНУ – 50] / Л. В. Григор'єва // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 14.
74. Гуманітарний інститут [Текст] // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 10.
75. Гуманітарний інститут [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 108-130.
76. Гуманітарно-педагогічний факультет [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 120-125.
77. Гуменна, Л.    Співпраця з польськими вишами [Текст] / Л. Гуменна // Проскурів. – 2013. –  4 лип. (№ 29). – С. 8.
78. Гуменна, Л.    Технологія вебінару в ХНУ [Текст] / Л. Гуменна // Проскурів. – 2013. –  6 черв. (№ 25). – С. 15.
79. Дерикот, М.В.    Вітання до 50-річчя Хмельницького національного університету [Текст] / М. В. Дерикот // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 2.
80. Добровольський, В.    Пройшли перепідготовку, отримали сертифікати [Текст] : [у ХНУ відбулася урочиста церемонія випуску слухачів Хмельниц. центру пере підготов. та соц. адаптації військовослужбовців за програмою НАТО "Партнерство заради миру"] / В. Добровольський // Поділ. вісті. – 2013. –  12 лют. (№ 21–22). – С. 3.
81. Драпак, Г. М.    Освітня і наукова діяльність українсько-польського центру університету в контексті європейської інтеграції [Текст] / Г. М. Драпак, В. Л. Дубіневич, Ю. І. Серкова // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 53-58.
82. Драчук, Р. В.    Команда небайдужих [Текст] : [про колектив б-ки ХНУ] / Р. В. Драчук // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 10.
83. Дунець, Л.    Успішної адаптації, студенти-першокурсники! [Текст] : [дослідж. проблем, які виникають у студ.-першокурсників ХНУ] / Л. Дунець // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 8-9.
84. Економічний факультет [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 79-86.
85. Заочний факультет № 1 [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 133-134.
86. Заочний факультет № 2 [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 134-135.
87. Западенко, І. Успіх гарантовано [Текст] :[спогади дир. музею історії м. Хмельницького, випускника мех. ф-ту ХТІПО 1986 р.] / І. Западенко // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 21.
88. Захарчук, Т. Найвродливіша студентка – у ХНУ : [переможиця обл. конкурсу «Студ Міс – 2012» А. Танасійчук] / Т. Захарчук // Поділля. – 17 трав. (№ 20). – С. 16.
89. Зварич, К.    Комуністи вчать капіталізму. Куба та Китай показують приклади економічного стимулювання [Текст] : [проф. ХНУ М. Войнаренко взяв участь у засіданні, що відбулося у Хмельниц. торг.-промисл. палаті] / К. Зварич // Поділ. вісті. – 2013. –  4 черв. (№83-84). – С. 2.
90. Зварич, К.    Конспект конспекту [Текст] :  [у Хмельницькому відбулася міжнар. наук.-практ. конф. за участю викл. ХНУ] / К. Зварич // Поділ. вісті. – 2012. – 3 квіт. (№ 49–50). – С. 3.
91. Зварич, К.  Зазирнути до комп’ютерних «вікон» [Текст] : [про каф. систем. програмування ХНУ] / К. Зварич // Поділ. вісті. – 2012. – 15 трав. (№ 69–70). – С. 1, 2.
92. Зварич, К. Між вузом та виробництвом прірва? [Текст] : [пробл. працевлаштування випускників ХНУ] / К. Зварич // Поділ. вісті. – 2012. – 20 берез. (№ 41–42). – С. 4.
93. Зубар, Л. Мова – втілення думки... [Текст]  : [до Міжнар. дня рідної мови каф. укр. філології провела у б-ці лінгвіст. брейн-ринг] / Л. Зубар // Університет. – 2012. – № 1 (91). – С. 8–9.
94. Інноваційні технології у навчальному процесі університету [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 145-148.
95. Інститут економіки і управління [Текст] // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 8.
96. Інститут економіки і управління [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 76-95.
97. Інститут заочного і дистанційного навчання [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 131-141.
98. Інститут заочного та дистанційного навчання [Текст] // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 11.
99. Інститут механіки та інформатики [Текст] // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 6.
100. Інститут механіки та інформатики [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 40-67.
101. Інститут телекомунікаційних та комп'ютерних систем [Текст] // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 9.
102. Інститут телекомунікаційних та комп'ютерних систем [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 96-107.
103. Інститут технологій, дизайну та сервісу [Текст] // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 7.
104. Інститут технологій, дизайну та сервісу [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 68-75.
105. Історія Хмельницького національного університету [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 12-27.
106. Іщенко, Л. І.   Спасибі, бібліотеко, за місію подвижницьку й святу [Текст] / Л. І. Іщенко // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 7.
107. Йохна Микола Антонович [Текст] : [проректор із науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 36.
108. Йохна, М.А.    Реалізація ідей Болонської декларації у мережевій взаємодії університетів-партнерів [Текст] / М. А. Йохна, В. В. Стадник // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 60-67.
109. Казімірова, Л.  Ботанічний сад розрісся до 50-річчя університету [Текст] / Л. Казімірова // Проскурів. – 2012. –  8 листоп. (№ 45). – С. 15.
110. Казімірова, Л.П.    Ботанічний сад університету [Текст] / Л. П. Казімірова // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 95-103.
111. Каньковський, І. Є.    Алгоритм проектування компетентнісно-орієнтованої освітньо-професійної програми підготовки фахівця [Текст] / І. Є. Каньковський // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 25-32.
112. Каражбєй, Т. Важливо правильно обрати професію [Текст] :[спогади випускниці ун-ту групи МІН-00-1] / Т. Каражбєй // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 16.
113. Каразей, В.Д.    Використання дистанційних технологій у заочному навчанні [Текст] / В. Д. Каразей, Н. К. Медведчук // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 87-94.
114. Карпиленко Михайло Іванович [Текст] : [ректор інституту (1969-1974)] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 28.
115. Карта ХНУ [Текст] // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 19.
116. Кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 79, 84.
117. Кафедра вищої математики і комп'ютерних застосувань [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 62-63, 67.
118. Кафедра дизайну [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 74.
119. Кафедра ділової іноземної мови [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 93.
120. Кафедра довузівської підготовки та післядипломної економічної освіти [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 138-139, 140.
121. Кафедра екології [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 122, 124.
122. Кафедра економіки підприємства і підприємництва [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 80, 85.
123. Кафедра економіки та менеджменту промислових підприємств [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 92-93, 95.
124. Кафедра економічної теорії [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 79, 83.
125. Кафедра електротехніки [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 100, 102.
126. Кафедра здоров'я людини і фізичного виховання [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 122, 125.
127. Кафедра зносостійкості та надійності машин [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 49-50, 60.
128. Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 52-54, 59.
129. Кафедра іноземної філології [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 114-115, 118.
130. Кафедра інформаційних технологій проектування [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 63-64.
131. Кафедра історії та країнознавства [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 111-113, 116.
132. Кафедра комп'ютерних систем і мереж [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 104-105, 106.
133. Кафедра маркетингу [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 87.
134. Кафедра машин та апаратів [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 47-49, 56.
135. Кафедра машинознавства [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 50-51, 57.
136. Кафедра менеджменту [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 91-92, 94.
137. Кафедра міжнародних економічних відносин [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 110.
138. Кафедра міжнародної інформації [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 110-111, 116.
139. Кафедра обліку і аудиту [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 80-82, 86.
140. Кафедра основ інженерної механіки [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 54, 58.
141. Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 51-52, 61.
142. Кафедра перекладу [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 115, 119.
143. Кафедра права [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 139, 140.
144. Кафедра практики іноземної мови та методики викладання [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 113-114, 117.
145. Кафедра практичної психології і педагогіки [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 126-127, 129.
146. Кафедра прикладної математики і соціальної інформатики [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 65-66.
147. Кафедра програмної інженерії [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 66.
148. Кафедра радіоелектронних апаратів і телекомунікацій [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 100, 102.
149. Кафедра радіотехніки та зв'язку [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 96-100, 101.
150. Кафедра романо-германських мов [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 139, 141.
151. Кафедра системного програмування [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 105, 106.
152. Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 127, 130.
153. Кафедра теорії і методики трудового і професійного навчання [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 121.
154. Кафедра технології машинобудування [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 46-47, 55.
155. Кафедра технології та конструювання швейних виробів [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 71-72, 75.
156. Кафедра української філології [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 121-122, 123.
157. Кафедра управління персоналом і економіки праці [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 87-88, 89.
158. Кафедра фізики [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 105, 107.
159. Кафедра філософії і політології [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 126, 128.
160. Кафедра фінансів та банківської справи [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 88, 90.
161. Кафедра хімії [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 72-73.
162. Кафедра хімічної технології [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 73-74.
163. Кенц, В.І.    Музей історії університету: минуле, сьогодення і майбутнє [Текст] / В. І. Кенц // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 103-106.
164. Ковальчук, С.    Комп'ютерний бум: хмельницька історія [Текст] :  [історія розвитку інформ. технологій у ХНУ] / С. Ковальчук, О. Абрамов // Поділ. вісті. – 2012. –  17 лип. (№ 101–102). – С. 6. –
165. Ковальчук, С.С.    Міжнародна олімпіада з САПР і комп'ютерного моделювання у системі підготовки фахівців ІТ-напряму [Текст] / С. С. Ковальчук // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 121-126.
166. Ковальчук, С.С.    Проект мережевого та інформаційного забезпечення освітнього простору Хмельницької області [Текст] / С. С. Ковальчук // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 133-139.
167. Козак, М.    З ювілеєм, колеги! [Текст] : [співпраця студради ХНУ з колегами з Полтав. нац.. пед. ун-ту] / М. Козак // Університет. – 2012. – №5(95). – С. 4.
168. Коляденко, В.    Зустріч поколінь [Текст] : [зустріч студ. ХНУ з ветеранами ВВВ] / В. Коляденко // Проскурів. – 2013. –  8 трав. (№ 21). – С. 4.
169. Кос, Н. Візит військових аташе 10 країн-членів НАТО в університет [Текст] / Н. Кос // Університет. – 2012. – № 2 (92). – С. 6.
170. Косіюк, М.    Шановні випускники! [Текст] : [при ун-ті створено громад. орг. "Асоціація випускників ХНУ"] / М. Косіюк // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 5.
171. Косіюк, М.М.    Інтегрована інформаційна система "Електронний університет" [Текст] / М. М. Косіюк, А. Ю. Мазарчук, К. Е. Більовський // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 13-27.
172. Косіюк, М.М.    Комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище Хмельницького національного університету [Текст] / М. М. Косіюк // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 28-32.
173. Костогриз Сергій Григорович [Текст] : [перший проректор] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 32.
174. Костогриз, С. Г.    Болонський процес, академічна мобільність та навчальна дисципліна студентів [Текст] / С. Г. Костогриз, Г. С. Ткачук // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 7-11.
175. Костогриз, С. Г.    Особливості кінетики семестрових навчальних досягнень студентів в умовах реформування вищої освіти [Текст] / С. Г. Костогриз, І. Л. Андрієнко, О. Г. Самолюк // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 19-25.
176. Костогриз, С.Г.    Матеріально-технічна база університету: історія становлення, сьогодення та перспективи розвитку [Текст] / С. Г. Костогриз, О. М. Шинкарук, М. П. Олійник // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 9-29.
177. Красильникова, Г. В.    Вища освіта та Болонський процес з погляду студентів університету [Текст] / Г. В. Красильникова, С. Р. Красильников // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 14-19.
178. Красильникова, Г. В.    Гармонізація шкали оцінювання навчальних досягнень студентів з європейською шкалою ЄКТС [Текст] / Г. В. Красильникова, В. І. Бегняк // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 42-47.
179. Красильникова, Г. В.    Електронні видання як сучасна форма методичного забезпечення навчального процесу університету [Текст] / Г. В. Красильникова, Т. Ф. Косянук // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 47-53.
180. Красильникова, Г. Вища освіта та Болонський процес: з погляду студентів університету  [Текст] / Г. Красильникова // Університет. – 2012. – № 1 (91). – С. 4–5.
181. Красильникова, Г. В.    Контроль якості навчальних досягнень студентіву ході дистанційного навчання - основа його успіху [Текст] / Г. В. Красильникова, М. П. Мазур // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 32-43.
182. Красильникоіва, Г. В.    Використання тестових технологій діагностування результатів навчання студентів на етапі державної атестації [Текст] / Г. В. Красильникоіва, О. В. Міщенко, А. О. Шинкарук // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 77-87.
183. Кудряшова, Л. Молодіємо душею [Текст] :[спогади випускниці  ун-ту, групи ТМ-71-2] / Л. Кудряшова // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 11.
184. Культурно-виховний процес в університеті [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 156-157.
185. Куруца, А. Реєстрація студентських почуттів [Текст] : [День Святого Валентина в ХНУ] / А. Куруца // Університет. – 2012. – № 1 (91). – С. 10.
186. Кущевський, М. 30 років поспіль [Текст] : [спогади про студент. життя зав. каф. ТКШВ, випускника ун-ту групи ТШ-77-5] / М. Кущевський // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 10.
187. Левицька, Т.    Учасники проекту "Інвоправо – школа перемін" [Текст] / Т. Левицька // Університет. – 2012. – №1 (91). – С. 14.
188. Ліствін, К. В.    Система проведення Хмельницьким національним університетом вступних випробувань у формі тестування [Текст] / К. В. Ліствін, О. П. Терещенко, С. А. Матюх // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 104-108.
189. Лопатовський, В. Г.    Представлення інформації у модульному середовищі для навчання та її значення для організації самостійної роботи студентів [Текст] / В. Г. Лопатовський // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 63-67.
190. Лук’янюк, М. Гумор – справа серйозна[Текст] :[про СТЕМ ун-ту] / М. Лук’янюк // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 12.
191. Людина року – звання високе [Текст] : [в номінації "Науковець" проф. М. П.  Войнаренко став переможцем конкурсу "Людина року – 2011"] // Проскурів. – 2012. – 23 лют. (№ 8). – С. 1,7.
192. Мазарчук, А. Ю.    Організація ефективної самостійної роботи студентів у модульному середовищі для навчання [Текст] / А. Ю. Мазарчук // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 32-36.
193. Мазур, М. П.    Кадри вирішують усе [Текст] / М. П. Мазур // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 69-71.
194. Мазур, М. П. Проекти розвитку і міжнародного співробітництва в області дистанційного навчання [Текст] / М. П. Мазур // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 71-76.
195. Мазур, М. П.    Електронний деканат дистанційного навчання – винахід Хмельницького національного університету [Текст] / М. П. Мазур, І. В. Форкун, Ю. В. Форкун // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 15-21.
196. Мазур, М. П.    Наукові підходи методичного забезпечення дистанційного навчання у Хмельницькому національному університеті [Текст] / М. П. Мазур, І. В. Форкун // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 21-32.
197. Мазур, М. П.    Факультет дистанційного навчання -флагман нових інформаційних технологій навчання [Текст] / М. П. Мазур // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 12-15.
198. Майструк , С.  Бути жінкою [Текст]  : [про ветеранів НБ ХНУ В.М. Петрицьку та Г.В. Вдовіну ] / С. Майструк // Університет. – 2012. – № 1 (91). – С. 6–7.
199. Майструк, С. В.    Екологія – справа всіх і кожного [Текст] : [екол.-просвіт. діяльн. б-ки ХНУ] / С. В. Майструк // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 8.
200. Матюх, С.    День відкритих дверей [Текст] : [зустріч ректора ХНУ М. Є. Скиби з абітурієнтами] / С. Матюх // Університет. – 2011. – № 8. – С. 4.
201. Мацей, О. О.    Методична служба НБ ХНУ: сучасний діапазон діяльності [Текст] / О. О. Мацей // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 9.
202. Мельник, К. Студентство – яскраві спогади [Текст] :[спогади випускниці ун-ту] / К. Мельник // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 19.
203. Мельник, С. І.    Вітання до 50-річчя Хмельницького національного університету [Текст] / С. І. Мельник // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 2.
204. Михальчик, С. О.    Впровадження досвіду використання інтерактивного мультимедійного контента в модульному середовищі для навчання [Текст] / С. О. Михальчик, І. В. Лісовський // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 80-84.
205. Міжнародна співпраця [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 160-163.
206. Мясіщев, О. А. Становлення комп'ютерної мережі університету [Текст] / О. А. Мясіщев // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 29-49.
207. Навчальні екскурсії [Текст] : [навч. екскурсії ф-ту інженер. механіки у Хмельницькдержстандартметрології] // Університет. – 2012. – № 5 (95). – С. 5.
208. Найбільший на Поділлі вуз випустив нових фахівців [Текст] // Проскурів. – 2013. –  4 лип. (№ 29). – С. 8.
209. Наукова діяльність [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 149-155.
210. Нерущак, А.    "Замість ялинки – зимовий букет" [Текст] : [студент. еколог. конкурс] / А. Нерущак // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 7.
211. Нижник Віктор Михайлович [Текст] : [проректор із науково-педагогічної роботи] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 35.
212. Нижник, В. М.    50 років університету – 50 років бухгалтерії [Текст] / В. М. Нижник // Університет. – 2012. – №4(94). – С. 17.
213. Нижник, В. М.    Проблеми безпеки інформаційної системи вищого навчального закладу за умов розвитку Болонського процесу [Текст] / В. М. Нижник, В. М. Стецюк, В. М. Лисак // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 95-104.
214. Нікітін, О. Студентські роки [Текст] : [спогади викл. ХНУ, випускника ун-ту групи МА-67-1] / О. Нікітін // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 13.
215. Новікова,  О.  Не забувається таке ніколи… [Текст] : [спогади про студент. життя викл. каф. менеджменту, випускниці ун-ту групи ЕО-72-1] / О. Новікова // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 8.
216. Ночка, Ю. І.    Студентське містечко - острів молоді [Текст] / Ю. І. Ночка // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 106-107.
217. Організаційна структура Хмельницького національного університету [Текст] // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 3.
218. Організаційна структура Хмельницького національного університету [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 40-41.
219. Орлова, О.    В гості до буковинських колег [Текст] : [студенти ХНУ у Чернівецькому університеті] / О. Орлова // Університет. – 2012. – № 5 (95). – С. 9.
220. Орлова, О.    Вітаємо з Новим 2013 роком! [Текст] : [вітання викл. та студ. ХНУ] / О. Орлова // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 6-7.
221. Орлова, О.    Ювілейна зустріч випускників [Текст] / О. Орлова // Університет. – 2012. – №4(94). – С. 18.
222. Орлова, О. Різноманітне студентське життя [Текст] :[спогади про студ. життя декана заоч. ф-ту № 2  В. М. Цимбалюка, випускника ун-ту групи ТКВШ-77] / О. Орлова // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 13.
223. Орлова, О. Свій дім – своїми руками! [Текст] : [про будзагони ХТІПО] / О. Орлова // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 6.
224. Орлова , О. Спогади до ювілею бібліотеки [Текст] / О. Орлова // Університет. – 2012. – № 5 (95). – С. 7.
225. Основні віхи становлення університету [Текст] // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 5.
226. Особливості сучасної матеріально-технічної бази підготовки інженерів-механіків [Текст] / В. Д. Косенков, О. М. Шинкарук, В. В. Мартинюк [та ін.] // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 64-78.
227. Параска Георгій Борисович [Текст] : [проректор із наукової роботи] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 34.
228. Пасічник, Г. Говорили про актуальні питання розвитку легкої промисловості [Текст] : [у Хмельницькому відбувся "круглий стіл" за участю представників освіти та бізнесу] / Г. Пасічник // Проскурів. – 2012. – 1 берез. (№ 9). – С. 4.
229. Пилипчук, А. Краса, розум, успіх… [Текст] :[бесіда з викл. каф. міжнар. екон. відносин М. Губіною] / А. Пилипчук // Університет. – 2012. – № 1 (91). – С. 7.
230. Підгайчук, С. Я.    Особливості використання Європейської кредитно-трансферної системи на факультеті інженерної механіки [Текст] / С. Я. Підгайчук // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 32-34.
231. Подільський, Г.    Сільській молоді "закривають" дорогу до вишів? [Текст] : [ректор ХНУ М. Скиба про підвищення прохідного бала з профільного предмету] / Г. Подільський, О. Щегельська, Т. Захарчук // Поділля. – 2012. – 5 квіт. (№ 14). – С. 10.
232. Полозова, В. М.    Особливості організації навчального процесу на економічному факультеті в умовах провадження ЄКТС [Текст] / В. М. Полозова // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 34-37.
233. Почесні доктори наук університету [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 27.
234. 50-річчя найповажнішого вузу [Текст] // Проскурів. – 2012. –  20 верес. (№ 38). – С. 3.
235. Ранджан, Р. Спасибо университет! [Текст] :[воспоминания випускника ун-та 1998 р. с Индии] / Р. Ранджан // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 14.
236. Ректори і проректори Хмельницького національного університету [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 28-38.
237. Рибак, Л. День кохання [Текст] : [День святого Валентина в ХНУ] / Л. Рибак // Університет. – 2012. – №1(91). – С. 10. –
238. Рибчинська, Л.    Перше засідання Ради Західного наукового центру на Хмельниччині [Текст] / Л. Рибчинська // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 4-5.
239. Рибчинська, Л. Управління економічними системами в форматі обліку, аудиту і аналізу [Текст] :  [у ХНУ відбулася VIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Упраління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку» / Л. Рибчинська // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 4.
240. Рибчинська, О. Вітання з маленьким ювілеєм [Текст] :[спогади випускниці ун-ту групи СР-06-1] / О. Рибчинська // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 18.
241. Рожко-Павленко, Л.    Про ювілей художника Михайла Андрійчука та його 3D [Текст] / Л. Рожко-Павленко // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 12.
242. Ромко, А.    День відкритих дверей в ХНУ [Текст] / А. Ромко // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 3.
243. Ромко, А.    Міжуніверситетський телеміст [Текст] : [телеміст між ХНУ та  С.Пб. акад. післядиплом. пед. освіти] / А. Ромко // Університет. – 2012. – № 1 (91). – С. 3.
244. Ромко, А.    Новітні технології в текстильній промисловості [Текст] : [між нар. конф. у ХНУ] / А. Ромко // Університет. – 2012. – № 5 (95). – С. 3.
245. Ромко, А.    Представники ХНУ взяли участь у міжнародному симпозіумі [Текст] : [наук.-метод. симп. "Електронні ресурси у неперервній освіті" у м. Геленджик] / А. Ромко // Університет. – 2012. – № 5 (95). – С. 3.
246. Ромко, А.    Хмельницький національний університет бере участь у нових проектах [Текст] : [участь у стартовому засіданні по проекту Темпус] / А. Ромко // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 5.
247. Ромко, А.    Школа математики [Текст] : [заняття з математики для учнів шкіл у ХНУ ] / А. Ромко // Університет. – 2012. – № 5 (95). – С. 4.
248. Ромко, А. Конференція наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Текст] : [до 50-річчя заснування ун-ту та б-ки]  / А. Ромко // Університет. – 2012. – № 2 (92). – С. 3.
249. Ромко, А. Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізацій них та інтеграційних процесів [Текст] : [у ХНУ відбувся наук.-метод. семінар] / А. Ромко // Університет. – 2012. – № 2 (92). – С. 5.
250. Ромко, А. Студенти ХНУ у Рівному [Текст] :[студ. каф. хім. технології побували на Рівнен. льонокомбінаті] / А. Ромко // Університет. – 2012. – № 2 (92). – С. 4.
251. Рудницький, В.    ХНУ відзначає 50-річчя [Текст] / В. Рудницький // Проскурів. – 2012. –  6 верес. (№ 36). – С. 3.
252. Салій, І.    На що гаразд наші студенти-дизайнери [Текст] : [у міськ. раді відбулась об'єднана виставка студ., які освоюють професії дизайну] / І. Салій // Проскурів. – 2012. – № 17. – С. 8.
253. Свіргунець, Є.    Здоровому тілу – здоровий дух [Текст] : [спорт і фіз. виховання у ХНУ] / Є. Свіргунець // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 16.
254. Середа, К. Це були найкращі роки мого життя… [Текст] :  [спогади випускниці  ун-ту, групи ХТ-71-1] / К. Середа // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 11.
255. Сивак, О. Випадковостей не буває, все закономірно! [Текст] :[спогади випускниці ун-ту групи СП-03-1] / О. Сивак // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 16.
256. Сілін Радомир Іванович [Текст] : [ректор інституту, університету (1974-2001)] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 29.
257. Сілін, Р.І.    Solidworks - сучасний інструмент інженера-механіка [Текст] / Р. І. Сілін, В. О. Харжевський // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 114-121.
258. Скиба Микола Єгорович [Текст] : [ректор університету (з 2001 р.)] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 30-31.
259. Скиба, М.    Вітаю з Міжнародним днем прав жінок та миру! [Текст] / М. Скиба // Університет. – 2012. – № 1 (91). – С. 2.
260. Скиба, М.    Вітаю з міжнародним Днем студента! [Текст] / М. Скиба // Університет. – 2012. – № 5 (95). – С. 2.
261. Скиба, М.    Вітаю з Новим 2013 роком! [Текст] / М. Скиба // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 2.
262. Скиба, М.    З світлим святом - Днем Перемоги! [Текст] / М. Скиба // Університет. – 2012. – № 2 (92). – С. 2.
263. Скиба, М.    Інформаційно-комп'ютерне забезпечення університету [Текст] / М. Скиба // Пед. газета. – 2012. – Трав. (№ 5). – С. 4.
264. Скиба, М.    Інформаційно-комп'ютерне забезпечення якості підготовки фахівців [Текст] / М. Скиба // Поділ. вісті. – 2012. – 7 черв. (№ 81–82). – С. 4.
265. Скиба, М.    Раціональна витрата ресурсів і захист довкілля – пріоритети національної економіки [Текст] : [інтерв'ю з ректором ХНУ проф. М.Є. Скибою / розмовляла Т. Слободянюк] [Текст] / М. Скиба // Поділ. вісті. – 2012. –  16 жовт. (№ 153–154). – С. 2.
266. Скиба, М.    Хмельницький національний університет: від галузевого факультету до освітнього лідера Поділля [Текст] : [інтерв'ю з ректором ХНУ проф. М. Є. Скибою / розмовляла Т. Слободянюк] / М. Скиба // Поділ. вісті. – 2012. –  6 верес. (№ 131–132). – С. 3.
267. Скиба, М. Болонський процес: погляд з Хмельницького [Текст] : [бесіда з ректором М. Є. Скибою про переваги Болонського процесу / розмовляла Т. Слободянюк] // Поділ. вісті. – 2012. – 13 берез. (№ 37–38). – С. 4.
268. Скиба, М. Є.    Бібліотека дарує таїнство пізнання [Текст] : [б-ці ХНУ – 50] / М. Є. Скиба // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 2.
269. Скиба, М. Є.    Освітня діяльність університету та болонські перетворення [Текст] / М. Є. Скиба, Г. В. Красильникова, В. І. Бегняк // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 3-7.
270. Скиба, М. Шановні друзі, колеги, випускники нашого рідного навчального закладу! [Текст] / М. Скиба // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 2.
271. Скиба, М. Є.    50 років поступу до знань [Текст] : [вітання з нагоди 50-річчя ХНУ] / М. Є. Скиба // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 3.
272. Скиба, М. Є.    Дистанційне навчання як новий крок в історичному розвитку сучасної освіти [Текст] / М. Є. Скиба, Я. М. Гладкий // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 3-11.
273. Скиба, М. Є.    Комп'ютерні технології для наукових досліджень і розробка програмного забезпечення у Хмельницькому національному університеті [Текст] / М. Є. Скиба, Г. Б. Параска, Ю. Б. Михайловський // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 7-13.
274. Скиба, М. Є.    Матеріально-технічна база та якість навчального процесу у вищому закладі освіти [Текст] / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 4-9.


275. Скиба, М. Є.    Системна реалізація принципів інформаційно-комп'ютерного забезпечення управління якістю підготовки фахівців [Текст] / М. Є. Скиба // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 3-6.
276. Скиба, М. Є.    Хмельницькому національному університету –50 років! [Текст] / М. Є. Скиба // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. VII Междунар. науч. конф., посвящ. 50-летию Хмельниц. нац. ун-та 25 авг. –1 сентяб. 2012г., г. Опатия (Хорватия). – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 3-5.
277. Слободянюк, Т.    Півстолітній екзамен склав на зрілість флагман вищої школи Поділля – Хмельницький національний університет, який за 50 років дав професійну путівку в життя більш ніж 50 тисячам своїх випускників [Текст] / Т. Слободянюк // Поділ. вісті. – 2012. – 11 верес. (№ 133–134). – С. 1.
278. Слободянюк, Т.    Подільська мода народжується в ... університеті [Текст] :  [студент. Будинку моделей ХНУ – 20 років]. Т. Слободянюк // Поділ. вісті. – 2012. –  22 берез. (№ 43–44). – С. 1, 3.
279. Слободянюк, Т.    Рукотворні барви [Текст] : [про Всеукр. конкурс молодих дизайнерів одягу "Барви Поділля-2013" у ХНУ] / Т. Слободянюк // Поділ. вісті. – 2013. –  2 лип. (№ 97-98). – С. 8.
280. Слободянюк, Т.   Болонський процес: погляд з Хмельницького [Текст] / Т. Слободянюк // Поділ. вісті. – 2012. –  13 берез. (№ 37–38). – С. 4.
281. Слободянюк, Т. Барвистий ювілей, університетський [Текст] :[про ХХ Всеукр. фестиваль моди «Барви Поділля» у ХНУ] / Т. Слободянюк // Поділ. вісті. – 2012. – 15 трав. (№ 69–70). – С. 6.
282. Сокологорська, Г. Відвідали факультет інженерної механіки ХНУ [Текст] : [вихованці гуртка "Юний журналіст"] / Г. Сокологорська, К. Загурська // Проскурів. – 2012. – 19 квіт. (№ 16). – С. 15.
283. Солтик, О.    Веселі старти [Текст] : [спорт. змагання студ.] / О. Солтик // Університет. – 2012. – № 5 (95). – С. 15.
284. Соціально-психологічний факультет [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 126-130.
285. Сторож, І.    Культурно-виховний процес в університеті [Текст] / І. Сторож // Університет. – 2012. – № 5 (95). – С. 10-11.
286. Студенти-волонтери допомагатимуть міліціонерам під час "Євро-2012" [Текст] // Проскурів. – 2012. –  31 трав.  (№ 22). – С. 5.
287. Студентське самоврядування [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 158-159.
288. Таланчук, О. Б.   Електронна бібліотека – нові можливості [Текст] / О. Б. Таланчук // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 5.
289. Тарашевська, А.    Європейський молодіжний парламент [Текст] : [конф. ЄМП на базі ХНУ] / А. Тарашевська // Університет. – 2012. – № 5 (95). – С. 5.
290. Тарашевська, А. Конкурс краси «Міс університет – 2012» [Текст] / А. Тарашевська, В. Сидорчук // Університет. – 2012. – № 1 (91). – С. 10.
291. Тебляшкіна, Л. 40 років потому [Текст] : [спогади про студент. життя викл. каф. хім. технології, випускниці ун-ту групи ХТ-67] / Л. Тебляшкіна // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 7.
292. Факультет бізнесу [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 87-90.
293. Факультет дистанційного навчання [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 136-138.
294. Факультет довузівської і післявузівської підготовки [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 138-139.
295. Факультет інженерної механіки [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 42-61.
296. Факультет комп'ютерних систем та програмування [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 103-107.
297. Факультет менеджменту [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 91-95.
298. Факультет міжнародних відносин [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 108-119.
299. Факультет прикладної математики та комп'ютерних технологій [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 62-67.
300. Факультет телекомунікаційних систем [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 96-102.
301. Факультет технологій і дизайну [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 68-75.
302. Фізична культура і спорт [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 164-172.
303. Флентін, В.    Чемпіонат області на честь Радомира Сіліна [Текст] / В. Флентін // Проскурів. – 2013. –  24 січ. (№ 4). – С. 12.
304. Фоміних В. В. Дарчі видання, як джерело поповнення фондів наукової бібліотеки [Текст] / В. В. Фоміних // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 11.
305. Фоміних, В.    Її життєве кредо – робити людям добро і вірити в нього [Текст] : [бесіда із співроб. б-ки ХНУ В. О. Макутрою / інтерв’ювала В. Фоміних ] // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 12.
306. Фоміних, В.В.    Дарчі видання як джерело поповнення фондів наукової бібліотеки [Текст] / В. В. Фоміних // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 11.
307. Фомов Анатолій Дмитрович [Текст] : [проректор з адміністративно-господарської роботи] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 38.
308. Франковська, І.    Здоровий спосіб життя в фотооб'єктиві студентів [Текст] : [нові форми пропагування студрадою здор. способу життя] / І. Франковська // Університет. – 2012. – № 1 (91). – С. 13.
309. Франковська, І.    Студентська рада – орган дієвого молодіжного самоврядування університету [Текст] / І. Франковська // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 13.
310. Франковська, І. Нетрадиційні заходи по боротьбі з тютюнопалінням [Текст] : [антитютюнова кампанія в ХНУ] / І. Франковська, А. Тарашевська // Університет. – 2012. – № 2 (92). – С. 11.
311. Фурман, А.    Найбільша перемога – перемога над собою [Текст] : [акція студради проти тютюнопаління] / А. Фурман, І. Франковська // Університет. – 2012. – № 5 (95). – С. 8.
312. Хитра, О.В.    Перспективи переходу до підвищення кваліфікації викладачів за накопичувальною системою [Текст] / О. В. Хитра // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. /  за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 58-60.
313. Хмельницький національний університет. Етапи становлення [Текст] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 12-26.
314. Хмельницький фешн-вік [Текст] : [про ХХ Всеукр. конкурс молодих дизайнерів, що відбувся у ХНУ] // Поділля. – 2012. – 3 трав. (№ 18). – С. 16.
315. Хмельниччина підтримує і заохочує науковців до плідного пошуку [Текст] : [ згадується про ХНУ] // Хмельниччина. – 2012. – №22. – С. 2.
316. Цимбалюк, О.    У ХНУ вступ проходить спокійно і без черг [Текст] : [вступна кампанія] / О. Цимбалюк // Проскурів. – 2012. – 12 лип. (№ 28). – С. 3.
317. Цісар, А.    "Льодовиковий період" в ботанічному саду університету [Текст] : [змагання між ф-тами ХНУ у формуванні фігур зі снігу] / А. Цісар // Університет. – 2012. – № 1 (91). – С. 14.
318. Цяук, О. З гордістю про ХНУ [Текст] :[спогади випускниці ун-ту групи МІН-06-2] / О. Цяук // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 18.
319. Чепа, С. Жили-були… 30 років тому [Текст] : [спогади про студент. життя випускниці  ун-ту, групи ТШ-82-3] / С. Чепа // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 11.
320. Череповська, Т.    Сергій Григоренко: "Спорт, навчання і особисте життя – невід'ємні складові мого буття" [Текст] / Т. Череповська // Університет. – 2012. – № 6 (96). – С. 14.
321. Череповська, Т. Шерстяна казка Наталії Кравчик [Текст] : [виставка картин талановитої студ. ХНУ] / Т. Череповська // Університет. – 2012. – № 5 (95). – С. 12-13.
322. Чернушкіна, О. О.    Використання інтерактивних засобів для фахової підготовки студентів економічних спеціальностей [Текст] / О. О. Чернушкіна // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 75-80.
323. Шинкарук Олег Миколайович [Текст] : [проректор з організації діяльності, контролю та перспективного розвитку] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол.:  М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 37.
324. Щегельська, О.    Діагностувати серцево-судинні хвороби стане легше [Текст] : [вчені ХНУ розробили пристрій, який дасть змогу ставити діагноз на ранніх стадіях] / О. Щегельська // Є (Поділля). – 2012. –  5 лип. (№ 27). – С. 14.
325. Щегельська, О.    Педагог, вчений і... невиправний романтик [Текст] : [про проректора ХНУ М. П. Войнаренка] / О. Щегельська // Є (Поділля). – 2012. – 8 нояб. (№ 45). – С. 7.
326. Ядуха, В.С.    Вітання до 50-річчя Хмельницького національного університету [Текст] / В. С. Ядуха // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 2.

Останні зміни 22.01.2014 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail