Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Бібліографія праць вчених університету

Покажчики, створені за період
2019-2020 рр.
Скиба Микола Єгорович
Нижник Віктор Михайлович
 
АРХІВ

   Біобібліографічні покажчики знайомлять з науковим і творчим доробком вчених університету, містять біографічні відомості та бібліографію праць науковців. Бібліографія охоплює монографії, книги, наукові статті, навчально-методичні праці, авторські свідоцтва, патенти, неопубліковані документи, статті про авторів тощо.

   Джерельна база відбору документів: каталоги й картотеки наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, довідники, бібліографічні видання та інтернет-ресурси.

   Покажчики адресовані науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться наукою в Україні.

  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail