Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету


Кредитно-трансферна система підготовки
фахівців у контексті Болонської декларації

http://www.mon.gov.ua/ Сайт Міністерства освіти і науки України. В рубриці Вища освіта надана повна інформація стосовно Болонського процесу: текст Болонської декларації, нормативні акти, статті та навчальні посібники. 
http://www.irf.kiev.ua/ about/ Портал Міжнародного фонду "Відродження" пропонує Проект "Україна: європейська інтеграція через вищу освіту"— сприяння європейській інтеграції вищої освіти України шляхом реалізації ряду громадських ініціатив та акцій, спрямованих на системні зміни у вищій освіті країни, налагодження дієвого діалогу і співпраці між університетською громадськістю, державними органами та європейськими освітніми структурами. 
http://www.enqa.net Сайт Європейської Асоціації для Перевірки Якості у вищій освіті. Акредитаціярівня навчальних програм, досвід і практика якісного оцінювання в галузі вищої освіти. Сайт англомовний.  
http://www.eaie.nl/ Портал Європейської Асоціації Міжнародної Освіти. Конференції, тренінги, ЄАМО і Болонський процес, різні публікації і ін. Матеріаланглійською мовою.  
http://aeer.cctpu.edu.ru/ Сорбонська і Болонська декларація. Текст документа.  
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".

Країнознавство

http://www.geograf.com.ua/ Проект "Geograf.com.ua". Розділи з суспільної та фізичної географії складаються з шкільного курсу та  блоку академічних суспільно-географічних наук і дисциплін. Розділ "Бібліотека" складається з : наукових статей, географічної періодики, статистичної інформації, карт, словників.
http://gturs.com Сайт "Gturs.com" присвячений географії світу. Висвітлюються питання клімату, населення, економіки та географічного положення країн. Містить карти світу, гімни, розповіді про великі географічні відкриття тощо
http://mobile.pidruchniki.com/turizm/ Сайт "Навчальні матеріали онлайн". Рубрика "Туризм" пропонує різноманітні електронні  підручники з питань туризму та країнознавства
http://www.ukr-tur.narod.ru Сайт "Світ географії та туризму". Електронні статті про різні країни світу, карти країн світу, областей України, географічний словник, веб-камери світу, тощо
http://www.wiiw.ac.at
Портал "Віденського інституту міжнародних економічних досліджень". Дослідження стосуються країн Східної Європи, країн СНД, Китаю, Турції тощо. Серед матеріалів: публікації з поточними аналізами стану країн, економічними прогнозами, статистичними даними, бібліотека економічної літератури, яка пов'язана з країнами Центральної та Східної Європи тощо. Матеріал на англійській мові.
http://www.cia.gov Портал Центрального розвідувального управління США. Розділ Library/Publications/The World Factbook надає ресурс, який висвітлює всесторонню, в тому числі статистичну, інформацію про більше ніж 250 держав світу. В тому ж розділі, в посиланні World Leaders, - матеріали про голів держав і склади уряду майже всіх країн світу.
http://towns.narod.ru/ Web-каталог, який містить сайти та посилання на ресурси, присвячені містам та країнам світу, країнознавчі портали, інформацію про еміграцію та діаспору тощо.
http://www.countries.ru/ "Страны мира"-інформаційна база країн світу, яка містить не тільки загальну та довідкову інформацію, але й матеріали з історії та культури країн, фотогалерею, детальний опис національних символів країн.
http://archive.travel.ru/ Сервер TRAVEL.RU -один з найпопулярніших туристичних ресурсів. До серверу додається велика російськомовна бібліотека з інформацією про країни, їх культуру та історію з розповідями про поїздки тощо. Розміщено більше 5 тисяч статей по 199 країнам.
http://www.krugosvet.ru/ Проект "Энциклопедия кругосвет -Страны мира" охоплює відомості про більшість країн світу. Укладачі цього сайту намагаються збирати найновіші знання з тим, щоб інформація відповідала питанням сьогодення. Крім того, "Кругосвет" містить категорії: "Історія","Культура і освіта","Наука та техніка","Гуманітарні науки" тощо.
http://worlds.ru/countries/ Сайт містить загальні відомості про кожну країну( Близько 50 країн різних континентів)
http://www.uk.ru/ Сайт "Uk.ru" повністю присвячений Великобританії. Висвітлюються історія, географія, економіка, політика, освіта країни та багато іншого.
http://www.india.ru Портал "India.ru" надає широку інформацію, присвячену Індії. Рубрика "Карта сайту" пропонує наступні матеріали: історія Індії, населення, релігії, культура, мови, клімат, путівники, кухня Індії тощо.
http://tourlib.net/lib.htm На сторінках сайту "Все о туризме" публікуються електронні книги, статті, методичні посібники, дисертації направлення "Країнознавство".
http://geoswit.ucoz.ru/index Сайт "Geoswit". Матеріали з загальної, фізичної, соціально-економічної географії України і світу.
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".


Культурологія

http://www.irbis-nbuv.gov.ua Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, зібрання "Наукова періодика України". Список видань за алфавітом назв відкриває наступні електронні наукові збірники з культурології: Культура і сучасність, Культура України, Культурологічна думка, Культурологічний вісник
http://www.worldsculture.ru/ Сайт "Мировая культура". Світова культура представлена на сторінках сайту в контексті історії. У короткому викладі можна ознайомитися з визначними особистостями різних епох, а також з історією розвитку людства і цивілізації
http://www.hsf.opu.ua/chairs/cfa/science/scientific_seminar Культурологічний та мистецтвознавчий журнал "Аркадія". Сторінки журналу відкривають можливості для публікацій мистецтвознавчого спрямування, культурно-історичного характеру, культурологічного кшталту т ощо
http://www.cr-journal.ru/ "Культурологический журнал / Journal of Cultural Research"  -  мережеве рецензуєме наукове видання безкоштовного доступу, в якому публікуються результати відкритих наукових досліджень у галузі культурології, мистецтвознавства, історичних, філософських, філологічних, психологічних і соціологічних наук
http://izbornyk.org.ua/istkult/ikult.htm В бібліотеці електронних книг і текстів "Ізборник" - матеріали з історії української культури.
http://www.vuzlib.net/kult_l/_index.htm Экономико-правовая библиотека "Vuzlib" містить повнотекстовий конспект лекцій з предмету "Культурологія"
http://readbookz.com/ "Бібліотека онлайн". В розділі "Релігія та культура" - електронні конспекти лекцій з культурології та з історії світової культури.
http://www.librius.net/g/sci_culture Безкоштовна Інтернет-бібліотека Librius.net. В розділі "Культурологія" представлено велику кількість робіт, що стосуються цієї тематики.
http://www.gramota.net/editions/3.html Сайт видавництва "Грамота" пропонує електронну версію періодичного наукового видання "Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики". Наукові статті доступні в розділі "Архив научных статей".
http://www.countries.ru/library.htm "Библиотека по культурологии" - повні тексти з теорії та історії культури, соціальної та прикладної культурології, суміжні дисципліни тощо.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ "Электронная библиотека Гумер" - книги та підручники з культурології.

Логістика

http://www.irbis-nbuv.gov.ua  Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, зібрання "Наукова періодика України". Система пошуку  дає можливість знаходити повнотекстові наукові статті різних напрямків, зокрема  з питань логістики
http://nauka.kushnir.mk.ua/?page_id=42436 Веб-ресурс "Наукове товариство Івана Кушніра" – це середовище, що репрезентує сучасну наукову думку українських вчених. В електронній бібліотеці сайту розміщено статті з результатами науково-практичних досліджень в області економіки, освіти та права, широкий вибір економічних підручників, макроекономічні дослідження країн світу, статистичні дані їх економічного стану.
http://www.ukrlogistica.com.ua/ Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал "Дистрибуция и логистика". Журнал присвячено питанням оптимізації логістичних процесів на всіх етапах виробництва, розподілу та збуту. У вільному доступі — дайджест номерів.
http://dic.logistics-gr.com/ "Терминология в логистике и на транспорте" - проект портала Logistics-GR. Проект систематизує знання про терміни та поняття з галузі логістики і транспорту.
http://transport-journal.com Електронний щотижневий виробничо-практичний журнал "Транспорт". Велика увага в журналі приділяється питанням логістики у рубриці "Логистика и экспедирование"
http://studme.com.ua Сайт навчальних матеріалів для студентів "Studme.com.ua". Дана сторінка сайту відкриває ряд конспектів лекцій з предмету "Логістика"
http://www.fill2001.narod Сайт бізнес-консультування з питань логістики. Рубрика "Полезные статьи и курс логистики" містить різноманітні тексти та відео з актуальних питань логістики
http://westudents.com.ua/predmet/ Бібліотека українських підручників 2010 — 2015 "Westudents". Рубрика "Логістика" містить збірку повнотекстових підручників з даного предмету
http://www.transportal.by/services/ Транспортно-логістичний портал. Рубрика "Все о логистике" розкриває ряд матеріалів з питань теорії логістики.
http://www.logistika-prim.ru/ Спеціалізований науково-практичний журнал "Логистика". Журнал висвітлює новини логістики, питання теорії і практики логістики, комп'ютеризації логістичних функцій та багато інш.

Макро-мікроекономіка

http://www.me.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Висвітлюється широке коло питань економіки України, зокрема питання макроекономічного розвитку.
http://dspace.nbuv.gov.ua/ Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України. Безкоштовний доступ до наукової інформації з різних направлень. Рубрики: "Розділи і колекції", "Назви", "Теми" дають можливість зручно вести пошук, зокрема, і з питань мікро- та макроекономіки
http://www.economy.nayka.com.ua/ Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", що включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки. Видання цитується в таких наукометричних базах даних, як: Google Scholar та Index Copernicus
http://irbis-nbuv.gov.ua  Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, зібрання "Наукова періодика України", що містить 400 тис. електронних копій статей з більш як 1500 часописів. Система пошуку  дає можливість знаходити повнотекстові наукові статті різних напрямків, зокрема  з мікро та макроекономіки
http://nauka.kushnir.mk.ua/?page_id=42436 Веб-ресурс "Наукове товариство Івана Кушніра" – це середовище, що репрезентує сучасну наукову думку українських вчених. В електронній бібліотеці сайту розміщено статті з результатами науково-практичних досліджень в області економіки, освіти та права, широкий вибір економічних підручників, макроекономічні дослідження країн світу, статистичні дані їх економічного стану.
http://studentam.kiev.ua/content Сайт "Електронна бібліотека підручників". Оцифровані підручники з макроекономіки,  макроекономічної політики, макроекономічного прогнозування, мікроекономіки.
http://ecsocman.hse.ru/text/19177303/ "Федеральный образовательный портал ЭСМ" Різноманітні публікації з дисциплін мікро- та макроекономіки, зокрема — навчальний посібник "Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства" Киреев А.П.
http://www.vuzlib.org/beta3/ Сайт економіко-правової літератури "Vuzlib".Електронні підручники та монографії з дисциплін "Мікро- та макроекономіка".
http://posibnyky.vntu.edu.ua На сайті Вінницького національного технічного університету розміщено сторінку з електронними посібниками з різних дисциплін, зокрема —  з макроекономіки: Небава М.І.  "Теорія макроекономіки"
http://library.if.ua/ Сайт "Бібліотека економіста". Електронні підручники, конспекти лекцій з мікро- та макроекономіки
https://sites.google.com/a/economicus.org/ Сайт Інституту "Экономическая школа "ECONOMICUS" пропонує 50 лекцій з мікроекономіки.

Маркетинг

http://kneu.net.ua/index.php? Неофіційний сайт КНЕУ. На сайті зібрані електронні навчальні матеріали з названого предмету.
http://readbookz.com/ Бібліотека он-лайн Readbookz.com.  В розділі "Менеджмент, маркетинг" - електронні книги з стратегічного маркетингу, словник маркетолога тощо.
http://library.if.ua/ Портал "Бібліотека економіста". В рубриці "Менеджмент, маркетинг" - електронні книги з маркетингу в туризмі, міжнародного маркетингу тощо.
http://nauka.kushnir.mk.ua/?page_id=42436 Веб-ресурс "Наукове товариство Івана Кушніра" – це середовище, що репрезентує сучасну наукову думку українських вчених. В електронній бібліотеці сайту розміщено статті з результатами науково-практичних досліджень в області економіки, освіти та права, широкий вибір економічних підручників, макроекономічні дослідження країн світу, статистичні дані їх економічного стану.
http://www.marketing-ua.com На сайті Міжнародної Маркетингової Групи в Україні (маркетингові дослідження ринків) - великий діапазон статейз маркетингу, огляди українських ринків.
http://www.management.com.ua Інтернет-портал для управлінців. Містить розділ "Маркетинг та продаж"
http://www.educate.com.ua Центр Розвитку Кар’єри "Формула Успеха" в інформаційному проекті "Бизнес-образование в Украине" надає публикації, книгиз маркетингу.
www.marketing.web-standart.net Сайт українського журналу "Новий маркетинг". Основні теми – товарний портфель, методи досліджень, український бізнес, стратегія продажів, рітейл, promotion-mix, користувач, історія компанії, юридична консультація. На сайті також - свіжі новини, форум "Круглий стіл маркетологів". Для доступу до всіх матеріалів сайту необхідно зареєструватися і оформити передплату на електронну версію журналу.
http://www.4p.ru "4p.ru — e-журнал по маркетингу". Сайт повністю присвячений маркетингу, містить теоретичні матеріали з різних питань маркетингу, маркетингових досліджень. На сайті є книжковий магазин ділової літератури, каталог посилань на ресурси мережі.
http://www.aup.ru/marketing/ AUP.Ru - "Административно-управленческий портал" – безкоштовна електронна бібліотека з питань економіки, фінансів, менеджменту, маркетингу на підприємстві. Тексти, методичні матеріали, наукові монографії, статті, документи для економістів і керівників та ін.
http://www.marketing.al.ru "Маркетинг в сетях". На сайті зібрана інформація з маркетингу (в основному, теоретичного характеру)
http://www.marketologi.ru/ Журнал "Маркетолог". Журнал з маркетингу, реклами, дослідженнь, управління. Архів всіх номерів
http://www.cfin.ru "Корпоративный менеджмент" – незалежний проект з управління компаніями, інвестиціями, фінансами та маркетингом. Матеріали сайту: аналітичні статті, книги, курси лекцій, бізнес- плани реальних підприємств та ін. Доступ до всієї інформації безкоштовний. Сайт орієнтований на спеціалістів, керівників, викладачів економічних внз.
http://marketing-guide.org/ Ресурс присвячений теорії маркетингу, розробці маркетингової теорії фірми. Повнотекстові матеріали.
http://www.marketingpro.ru/ Маркетинг PRO —  ресурс з директ-маркетингу. Безкоштовні навчальні матеріали.
http://tourlib.net/lib.htm На сторінках сайту "Все о туризме" публікуються електронні книги, статті, методичні посібники, дисертації направлення "Маркетинг", "Маркетинг в туризмі"
http://b2blogger.com/articles/manage Некомерційний ресурс, повністю присвячений питанням теорії і практики, а також проблемам і технологіям промислового маркетингу. Статті и публикації, практичні матеріали з организації маркетингової діяльності на виробничих підприємствах.
http://www.marketing.spb.ru Проект "Энциклопедия маркетинга" - Інтернет-бібліотека методичних і оглядових матеріалів з маркетингу і реклами. Безкоштовний доступ до декількох сотен матеріалів, підготовлених провідними фахівцями, фрагменти з книг, архіви журналів, інтерактивні підручники, відео-курси, матеріали науково-практичних конференцій та ін.
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".

Менеджмент

http://readbookz.com/ Бібліотека он-лайн Readbookz.com. В розділі "Менеджмент, маркетинг" - електронні книги з інноваційного менеджменту, менеджменту в ЗЕД та інші.
http://library.if.ua/ Портал "Бібліотека економіста". В рубриці "Менеджмент, маркетинг" - електронні книги відповідної тематики.
http://kneu.net.ua/index.php Неофіційний сайт КНЕУ. На сайті зібрані електронні навчальні матеріали з названого предмету.
http://www.e-xecutive.ru Проект E-xecutive створено для постійнодіючого в режимі on-line співтовариства менеджерів-професіоналів. Ресурс надає можливість користуватись свіжою професіональною інформацією: публікації, матеріали конференцій і тренінгів, знайомство з новою професіональною літературою, тести, довідники закордонних бізнес-шкіл тощо.
http://nauka.kushnir.mk.ua/?page_id=42436 Веб-ресурс "Наукове товариство Івана Кушніра" – це середовище, що репрезентує сучасну наукову думку українських вчених. В електронній бібліотеці сайту розміщено статті з результатами науково-практичних досліджень в області економіки, освіти та права, широкий вибір економічних підручників, макроекономічні дослідження країн світу, статистичні дані їх економічного стану.
http://www.management.com.ua/ Інтернет-портал для управлінців "Менеджмент: методологія та практика". Статті, електронні книги, навчальні приклади, методичні посібники, семінари, глосарій тощо.
http://eup.ru/ Науково-освітній портал "Экономика и управление на предприятиях". Безкоштовна електронна бібліотека економічної і управлінської літератури: монографії, дисертації, книги, статті, реферати, підручники тощо.
http://www.cfin.ru Сайт "Корпоративный менеджмент". Теорія і практика фінансового аналіза, інвестиції, менеджмент… Повні тексти статей і книг з різних питань управління.
http://www.iteam.ru Портал iTeam. Технології корпоративного управління та впровадження інформаційних технологій. Каталог публікацій, матеріали семінарів, конференцій.
http://www.ecsocman.edu.ru/#sc5 Федеральний освітній портал "Экономика. Социология. Менеджмент". Навчальні програми, книги, статті, дисертації, посилання на подібні ресурси тощо.
http://www.aup.ru Адміністративно-управлінський портал. Підбірка публикацій з питань економіки і управління на підприємстві (навчальні, наукові, методичні і аналітичні матеріали з менеджменту і маркетингу, економіки, фінансів).
http://quality.eup.ru/ Сайт "Quality"- менеджмент якості і ISO 9000. Статті і матеріали з менеджменту якості, аудиту та сертифікації на відповідність стандартам ISO9000.
http://www.improvement.ru/ Организация времени: эффективность, успех, планирование. Сайт висвітлює питання тайм-менеджмента. В рубриці Статьи публікується повнотекстова література, присвячена обліку і розподілу власного часу, організації праці, тренінгам  і ін.
http://www.businessvoc.ru Бізнес-словник. Одна з тематичних рубрик словника – Менеджмент, маркетинг, торгівля.
http://www.finansy.ru/ Сайт "Экономика и финансы". Серед повнотекстових книг, статей, дипломів, рефератів, дисертацій з економіки і фінансів – публікації, присвячені менеджменту.
http://www.hr-journal.ru/ Електронний журнал "Работа с персоналом". Все про HR-службу від загальних до окремих питань.
http://www.hr-portal.ru/ "HR-Portal" містить: психологічні тести, посадові інструкції, зразки трудових договорів і штатного розкладу, приклади заповнення трудових книжок, положення про відділи, матеріали з корпоративної культури, статті з психології, кадрового діловодства, мотивації персонала тощо.
http://tourlib.net/lib.htm На сторінках сайту "Все о туризме" публікуються електронні книги, статті, методичні посібники, дисертації направлення "Менеджмент", "Менеджмент в туризмі"
http://posibnyky.vntu.edu.ua/ На сайті Вінницького національного технічного університету розміщено "Електронні посібники ВНТУ". Серед повнотекстових ресурсів — різноманітні навчальні матеріали з даної спеціальності
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".

Мистецтвознавство

http://academia.gov.ua/ Офіційний сайт Академії мистецтв України. В структурі Академії діють відділення образотворчого, музичного, театрального та кіномистецтва, теорії та історії мистецтв (мистецтвознавства), синтезу пластичних мистецтв, секція естетики та культурології у складі відділення синтезу пластичних мистецтв. Відділення займаються визначенням пріоритетних шляхів розвитку українського мистецтва, головних напрямків фундаментальних наукових досліджень, розвитком освіти.
http://storinka-m.kiev.ua/ Інтернет-ресурс "Мистецька сторінка", спрямований на висвітлення та розвиток української культури і мистецтв. Авторизовані користувачі мають можливість розміщувати свої твори в різножанрових галереях сайту, анонсувати події, викладати власний погляд на важливі події в авторських колонках.
http://artyx.ru/art/index.shtml На сторінках сайту "Аrtyx.ru" представлені повнотекстові книги з історії мистецтв та енциклопедія "Загальна історія мистецтв"
http://www.etnolog.org.ua/index.php Сайт Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. Розділи "Періодичні видання" та "Збірники" відкривають повнотекстові журнали з різноманітними матеріалами з питань мистецтвознавства, народної творчості та етнології.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, зібрання "Наукова періодика України". Список видань за алфавітом назв відкриває наступні електронні наукові збірники з мистецтвознавства: "Мистецтвознавство", "Мистецтвознавство України", "Мистецтвознавчий автограф", "Мистецтвознавчі записки", "МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія "
http://www.irbis-nbuv.gov.ua Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Зібрання "Наукова періодика України" за допомогою пошукової системи відкриває повнотекстові статті з питань мистецтвознавства.
http://www.mari.kiev.ua "Мистецтвознавство України" - збірник наукових праць українських мистецтвознавців і культурологів,  присвячений питанням історії й теорії образот­ворчого мистецтва, дизайну, музики, театру, кіно, актуальним питанням культури
http://mystectvo.ru/ Сайт "Мистецтво.ру"  присвячено  рукоділлю, художній і народній творчості в малюнках, вишиванню, вишиванкам, в'язанню тощо
http://khanko.com.ua/ Розділ "Образотворчість" сайту "Видавець Остап Ханко" дає огляд історичних явищ:  еллінізм і готика, класицизм і модерн
http://www.art-drawing.ru/terms Інформаційно-освітній інтернет-портал "Искусство стран и народов мира", сторінка "Искусствознание" знайомить з основами теорії та історії мистецтвознавства
http://studme.com.ua Сайт "Навчальні матеріали для студентів" представляє короткий курс лекцій з дисципліни "Історія  мистецтв"
http://ukr.sovfarfor.com/ Електронний журнал "ukr.sovfarfor".  Розділи журналу: архітектура і дизайн, декоративно-прикладне мистецтво, культурна спадщина, колекціонування та предмети старовини, образотворче мистецтво,

Митна справа

www.customs.gov.ua/ Офіційний сайт Державної митної служби України. Висвітлюються: концепція реформування Митної служби,  наукова та навчальна діяльність, митна експертиза, електронна митниця, нормативно-правові документи, митна статистика тощо.
http://libfree.com Сайт Бібліотеки для навчання  "Libfree.com" пропонує електронні навчальні посібники: Пашко П.В. "Митні інформаційні технології" та Гребельник О.П. "Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності"
http://readbookz.com/ Ресурс "Бібліотека онлайн" відкриває повнотекстову версію конспекту лекцій "Митне право України"
Останні зміни 18.01.2017 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail