Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету

Міжнародні відносини та міжнародна інформація

http://www.mfa.gov.ua/ Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. В рубриках розташовано матеріали, що стосуються зовнішньополітичних приоритетів України, економічного та інвестиційного співробітництва України на світовій арені, матеріал про євроінтеграційну стратегію України, коротка характеристика міжнародних торговельно-економічних організацій.
http://www.kuchma.org.ua/ Сайт Інституту стратегічних оцінок (ІСО) при Президентському фонді Леоніда Кучми "Україна" пропонує аналітичні матеріали "Стратегічні оцінки". Матеріали діляться на три розділи: політика, макроекономіка, світові процеси.
http://readbookz.com/ Бібліотека он-лайн Readbookz.com.  В розділі "Міжнародна економіка" - електронні книги з питань геополітики України та інш.
http://library.if.ua/ Портал "Бібліотека економіста". В рубриці "Міжнародна економіка" - електронні книги відповідної тематики.
http://www.wiiw.ac.at
Портал "Віденського інституту міжнародних економічних досліджень". Дослідження стосуються країн Східної Європи, країн СНД, Китаю, Турції тощо. Серед матеріалів: публікації з поточними аналізами стану країн, економічними прогнозами, статистичними даними, бібліотека економічної літератури, яка пов'язана з країнами Центральної та Східної Європи тощо. Матеріал на англійській мові.
http://www.cia.gov Портал Центрального розвідувального управління США. Розділ Library/Publications/The World Factbook надає ресурс, який висвітлює всесторонню, в тому числі статистичну, інформацію про більше ніж 250 держав світу. В тому ж розділі, в посиланні World Leaders, - матеріали про голів держав і склади уряду майже всіх країн світу.
http://www.iir.edu.ua/ Сайт відділення міжнародного права Інституту Міжнародних відносин. Містить інформацію (лекції, правові документи, корисні посилання) з таких предметів: ЄС, Історія міжнародного права, Міжнародне публічне право, Міжнароднві відносини та світова політика, Міжнародна інформація тощо.
http://www.ipolitics.ru/ Сайт повністю присвячений питанням міжнародних відносин. Містить Каталог документів з міжнародних відносин , статті та публікації, які стали класикою в сучасній політології та міжнародних відносинах, підбірку матеріалів з всесвітньої історії.
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ "Україна-Європейський Союз"- офіційний сайт представницта України при Європейському Союзі. Містить інформацію про євроінтеграцію, співпрацю Україна-ЄС в області економіки, науки, техніки, культури тощо.
http://www.un.org/ru/index.html Офіційний сайт ООН. Основні відомості про ООН. Статут та структура организації. Матеріали інформаційного центру, документація. Анонси та огляди конференцій та заходів. Посилання на сайти установ ООН тощо.
http://www.coe.kiev.ua/ Сайт містить загальні відомості про Раду Європи: статут, мету, країни-члени РЄ, країни-кандидати тощо. Набір правових документів. Інформація про становище України в Раді Європи.
http://russia.mfa.gov.ua/ Офіційний сайт Посольства України в Росії. Корисна всестороння інформація про Україну: історія, економіка, географія, економічна географія, статистичні матеріали, посилання на інші офіційні державні відомства України тощо.
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".

Основи бізнесу

http://scholar.google.com.ua/ Система пошуку наукової інформації Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Портал  Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського  представляє електронні версії журналів та збірників наукових праць, зокрема, з питань бізнесу.
http://nebotan.info/ethic.php Портал "Nebotan.info". На сайті об'єднано та структуровано актуальні навчальні матеріали для студентів, зокрема, представлено конспект лекцій "Етика бізнесу"/ Укладач доц. Бондаренко С.
https://www.probivnoy.com/category/biznes Веб-сайт "Probivnoy.com" пропонує орігінальні ідеї, де і як заробити гроші в мережі Інтернет та в реальному бізнесі тощо
http://biznesbrend.ru/biznes-idei/ Портал "Бизнесбренд" пропонує ідеї прибуткового бізнесу. Цікаві факти, історії успіху тощо
http://otkroibisnes.ru/ Веб-ресурс "Открой бизнес" пропонує ідеї відкриття власної справи: по розміру вкладень, по сфері діяльності, для чоловіків та жінок...
http://www.openbusiness.ru/ Портал "Openbusiness.ru". Бізнес-плани, поради з відкриття бізнесу, міжнародний бізнес, ідеї малого бізнесу тощо.
http://www.buklib.net/ Повнотекстові підручники з основ бізнесу в електроній бібліотеці "BukLib.net"
http://www.do.sibsutis.ru/ Електронний конспект лекцій "Управление бизнесом"
http://business-companion.te.ua/ Онлайн журнал "Бізнес компаньйон". Аналітичні матеріали для ділових людей

Основи наукових досліджень. Наукознавство

http://essuir.sumdu.edu.ua Електронний архів Сумського державного університету. Розміщено дисертацію "Основи наукових досліджень", автор  Літнарович Р.М., в якій приведена методологія написання дисертації на здобуття наукового ступеня
http://www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, в рубриці "Наукова періодика України" містить електронне фахове видання "Наука та наукознавство".
http://scholar.google.com.ua/ Пошукова система "Академія Google". "Академія Google" дозволяє знайти наукові праці, що найбільш точно відповідають  запиту серед величезної кількості  академічних досліджень, зокрема — з питань наукознавства.
http://www.info-library.com.ua/books-text-3019.html Електронна бібліотека "Info-library.com.ua" пропонує електронну книгу Цехмістрова Г. С. "Основи наукових досліджень"
http://scintific.narod.ru/ Сайт "Научные ресурсы" включає  розділи: "Научные поисковые системы", "Научная литература в Интернет", "Электронные архивы"
http://ebooktime.net/ Веб-ресурс "Бібліотека для студентів" надає інтернет-версію книги  О. В. Колесникова "Основи наукових досліджень". Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень з наукових та дослідницьких питань, які відповідають робочій програмі.
http://www.twirpx.com Веб-сайт "Все для студента". Електронна книга Афанасьєва О.Н. "Лекції з основ наукових досліджень" знайомить з системою  уявлень про світ, теоретичними основами  наукових досліджень, методами  наукових досліджень. 
http://www.gumer.info/  Портал "Библиотека Гумер" пропонує електронну версію книги Ф. Кузина  "Кандидатская диссертация". Висвітлюються основні положення написання  диссертації ,  методологія наукової творчості  тощо
http://www.bastau.com/ Зарубіжні пошукові каталоги ресурсів: SCIRUS, DMOZ Open Directory Project (ODP), Yahoo, LookSmart, які дають можливість вести пошук наукової інформації (інформація в наукових журналах, персональних сторінках вчених, университетів   і дослідних центрів)
http://www.info-library.com.ua/  Електронний навчальний посібник Цехмістрової Г.С. "Основи наукових досліджень" представляє ресурс "Електронна бібліотека Info-library.com.ua"

Патріотичне виховання

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/ Сайт Оsvita.ua в рубриці "Законодавство"  містить "Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді"
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, зібрання "Наукова періодика України", щомістить 400 тис. електронних копій статей з більш як 1500 часописів. Система пошуку  дає можливість знаходити повнотекстові наукові статті різних напрямків, зокрема  з питань патріотичного виховання
http://koippo414.at.ua/blog/patriotichne_vikhovannja Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури здоров'я комунального закладу "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського". Рубрика "Інтернет-конференція" представляє матеріали >обласної науково-практичної Інтернет-конференції "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів– важлива складова формування ціннісних орієнтацій особистості та розвитку виховної системи закладу"
http://pidruchniki.com/pedagogika На сайті Рidruchniki.com представлено книгу "Педагогіка у запитаннях та відповідях" - Кузьмінський А.І.    Розділ "Моральне виховання" містить главу "У чому сутність патріотичного виховання?"
http://ukrjuntur.org.ua/robota-centru/ Сайт "Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді".Розділ "Центр національно-патріотичного виховання дітей та юнацтва"висвітлює нормативні документи та виховні заходи, які присвячені даній діяльності.
http://social-science.com.ua/article/381 Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації". Тематика "Політична культура та ідеологія" пропонує статтю "Національні й загальнолюдські засади розвитку гуманістичної моралі громадянського суспільства", в якій, зокрема, висвітлюються питання виховання патріотизму.
http://social-science.com.ua/article/208 Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації". Тематика "Вікова та педагогічна психологія" пропонує статтю "Особливості громадянської соціалізації старшокласників", в якій, зокрема, висвітлюються питання виховання патріотизму.
http://social-science.com.ua/article/313 Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації". Тематика "Психологія" містить статтю "Психологічні чинники політичної ідентифікації студентів у процесі формування політичної свідомості".
http://journals.hnpu.edu.ua/ojs/metedu/article/view/1713 Електронний науковий журнал "Теорія та методика навчання та виховання" пропонує статтю "Витоки становлення та розвитку вітчизняних кадетських корпусів", яка розкриває, зокрема, питання патріотичного виховання молоді України.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2015_38_28 Електронний збірник наукових праць "Наукові записки кафедри педагогіки".  Містить статтю: Репко І. П. "Педагогічні основи національно-патріотичного виховання студентської молоді"
http://pidruchniki.com/1584072056381/pedagogika/pedagogika На сайті "Навчальні матеріали онлайн" розміщено електронну книгу Нісімчук А. "Педагогика", розділ "Технологія виховання" містить тему "Технологія національно-патріотичного виховання особистості"

Педагогіка

http://pedpresa.com/ Освітній портал PEDPRESA.COM державного інформаційно-виробничого підприємства видавництва "Педагогічна преса". Завдання порталу — своєчасне надання достовірної інформації із офіційних джерел професійному середовищу та громадськості. Основні розділи: "Освіта України ONLINE", "В сучасній школі", "Навчальні заклади", "Науковий світ".
http://dnpb.gov.ua/ua/ Портал Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Рубрика Ресурси/Освітні Інтернет-ресурси/Наукова періодика пропонує повнотекстові наукові періодичні видання з питань педагогіки, психології та освіти.
http://studentam.net.ua Ресурс "Studentam.net.ua" в рубриці "Корисні матеріали" містить розробки уроків.
http://nauka.kushnir.mk.ua/?page_id=42436 Веб-ресурс "Наукове товариство Івана Кушніра" – це середовище, що репрезентує сучасну наукову думку українських вчених. В електронній бібліотеці сайту розміщено статті з результатами науково-практичних досліджень в області економіки, освіти та права, широкий вибір економічних підручників, макроекономічні дослідження країн світу, статистичні дані їх економічного стану.
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".
http://readbookz.com/ Бібліотека он-лайн Readbookz.com. В розділі "Педагогіка" - електронні книги відповідної тематики.
http://journal.mrsu.ru/ Електронне періодичне видання для студентів та аспірантів "Огарев-online". У статтях розділу "Педагогические науки" розкриваються питання активізації навчальної діяльності, формування мотиваційного компонента компетентності при реалізації інноваційного підходу в освіті
http://school.edu.ru/ Загальноосвітній портал міністерства освіти і науки Російської федерації. Повнотекстова версія газети "Педагогический вестник", а також: обмін передовим досвідом, методичні рекомендації, інтернет-сайти з різних предметів, конструктор освітніх сайтів.
http://www.gumer.info/ Библиотека Гумер – електронна бібліотека для студентів і викладачів гуманітарного профілю. В розділі "Педагогіка" повнотекстові версії книг: Джуринский А. "История зарубежной педагогики" ( розвиток зарубіжної педагогіки від найдавніших часів до сьогодення); "Бордовская Н., Реан А. Педагогика." (компактний, високоінформативний нарис історії, теорії і практики педагогіки, педагогічної психології); Гармаев А. "Обрести себя" (Моральна психологія і педагогіка, структура світового освітнього простору, форми і напрямки сучасної педагогічної діяльності).

Переклад

http://linguists.narod.ru/ Сайт "Linguists  - ресурсы для переводчиков и лингвистов". Широкий спектр спеціалізованих словників. В рубриці "Читальний зал"  розміщено повнотекстові навчальні матеріали для починаючих перекладачів, навчальні посібники і монографії, статті з лінгвістики, автореферати дисертацій, мовні програми тощо.
http://starling.rinet.ru "The Tower Of Babel" - унікальний лінгвістичний Веб-проект, створенийй С.А. Старостіним - база даних з етимологій мовних сімей.  В наявності бібліотека праць з порівняльно-історичного мовознавства.
http://linguistic.ru/ Сайт Linguistic.ru. Все про англійську мову: лінгвістика, граматика, топіки, країнознавство, статті з питань перекладу, повнотекстові книги на англійській мові тощо.
http://lib.ru/TEXTBOOKS/ Електронний навчальний посібник И.П. Сусова "История языкознания".
http://www.franklang.ru/ Сайт "Мультиязыковой проект Ильи Франка", де зібрано матеріали, що допомагають засвоєнню різних мов. Розділ "Лингвистика" пропонує популярні книги, статті, наукові праці і підручники з мовознавства.
http://www.languages-study.com Сайт "Изучение языков в Интернете: лучшие методики и пособия". Сайт містить багато цікавої інформації та посилань  з різних  мов світу
http://lecture.in.ua/ Поле пошуку надає перелік різних повнотекстових навчальних матеріалів з теми "Переклад"
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".

Політологія

http://politics.ellib.org.ua/ Онлайн бібліотека "Політологія". Політологічна електронна бібліотека містить онлайн-підручники, енциклопедичні словники з політології тощо.
http://www.ipiend.gov.ua/ Сайт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України, який займається дослідженням сучасної динаміки політичних інститутів і процесів, співвідношення політики і етнонаціональних відносин, необхідності вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері тощо
http://visnyk-psp.kpi.ua/ На сайті представлено наукове видання "Вісник Національного технічного університету України "Політологія. Соціологія. Право". Галузі наук, за якими журнал є фаховим: політологія, соціологія, право.
http://www.info-library.com.ua/books.html Електронна бібліотека підручників "Info-library.com.ua" пропонує перелік повнотекстових підручників з теми "Політологія. Політичні науки"
http://readbookz.com/ Бібліотека он-лайн Readbookz.com. В розділі "Політологія" -  електронні книги відповідної тематики.
http://icps.com.ua/ Сайт міжнародного центру перспективних досліджень в розділі "Бібліотека" пропонує швидкий доступ до структурованих за тематикою публікацій, навчальних матеріалів, аналітичних записок, наукових праць, презентацій та інших документів, що є продуктами діяльності центру з проблем політичного розвитку тощо.
http://www.kuchma.org.ua Сайт Інституту стратегічних оцінок (ІСО) при Президентському фонді Леоніда Кучми "Україна" пропонує аналітичні матеріали "Стратегічні оцінки". Матеріали діляться на три розділи: політика, макроекономіка, світові процеси.

Останні зміни 25.04.2017 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail