Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету

Українська філологія

http://pravopys.vlada.kiev.ua Сайт "Український правопис" присвячений мовним питанням, зокрема, правописним. З дозволу члена Правописної комісії, директора Інституту української мови НАН України В.Німчука подано проект "Нового українського правопису", а також його працю "Проблеми українського правопису в ХХ столітті".
http://www.mova.info/ "Лінгвістичний портал". Найпопулярніші розділи: "Чотиримовний науковий словник", "Перекладач",  "Словники", "Відкритий словник", "Електронний підручник з української мови" (фонетика, лексика, морфеміка, словотвір, морфологія, синтаксис, стилістика).
http://www.slovnyk.net/ "Великий тлумачний словник сучасної української мови онлайн". У словнику представлено активну лексику української літературної мови, терміни, номенклатурні та складноскорочені слова, слова історичного фонду.
http://journal.nndiuvi.org.ua/ Електронне наукове фахове видання "Українознавство" . Видавник - науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України. Багато статей про розвиток мови, мовну політику, українську мову в сучасному інформаційному просторі, матеріали конференцій.
http://www.philolog.univ.kiev.ua/Lingur/ Сайт лінгвістичного гуртка "Лінгур"  Інституту філології Київського національного університету імені Т. Шевченка. Цей сайт для тих, хто хоче бути справжнім філологом, який любить, шанує  рідну мову, бореться за її чистоту і природність. На сайті -  новини світу науки, конспекти, статті з культури  мови, словники, досягнення  гуртківців, матеріали лабораторій експериментальної фонетики і комп'ютерної лінгвістики.
http://www.cybermova.com/links.htm Сайт "Cybermova". Посилання на ресурси і програми, присвячені українській письмовій/усній мові. Розмаїття українських словників та інших ресурсів для перекладу, навчання в Інтернеті.
http://www.ukrcenter.com/ Освітньо-інформаційний ресурс "Український центр".  В розділі "Українська бібліотека" – електронні книги українською мовою, наукові праці , біографії, статті, народна творчість.
http://linguist.univ.kiev.ua Ресурс "Лабораторія комп'ютерної лінгвістики". Лінки на деякі електронні тексти із загальної та прикладної лінгвістики, що можна знайти в Інтернеті.
http://izbornyk.org.ua/ Портал "Ізборник" — Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації — проект електронної бібліотеки давньої української літератури. Бібліотека є добіркою електронних книг і текстів, об’єднаних проголошеною тематикою і єдиною ідеєю. Основні розділи: "Літописи", "Мовознавство", "Давня українська література", "Літературознавство", "Граматики та лексикони".
http://liknep.pp.ua/index.php На сайті "Український лікнеп"- мовні і навколомовні питання. Читальня, словники, електронні підручники, бібліотеки, лінки.
http://www.pysar.net/ Метою цієї сторінки є поширення української культури -  "Електронна бібліотека української поезії в світі".

Фізична реабілітація

http://readbookz.com/ Бібліотека он-лайн Readbookz.com.  В розділі "Медицина" - електронні книги з лікувальної фізкультури, фізиології, фізиології і психології праці тощо.

Філософія та релігія

http://www.management.com.ua/vision/vis010.html Повнотекстова версія книги Г. Сковороди "Вхідні двері до християнського доброчестя".
http://www.ukma.edu.ua/ Сайт Національного університету "Києво-Могилянська акдемія". В рубриці Про нас/Історія академії міститься інформація про видатних професорів та студентів, серед яких - Сковорода Г.С.
http://www.philosophy.ru/ Сайт Інституту філософії Російської Академії Наук. В рубриці "Философские ресурсы"- електронні підручники та словники, бібліотека праць всесвітньо відомих філософів, матеріали конференцій, держ.стандарти, програми курсів тощо.
http://antology.rchgi.spb.ru Науково-освітній проект "Философская библиотека средневековья" створено Російським Християнським гуманітарним інститутом у Санкт-Петербурзі в рамках науково-аналітичної освітньої програми для мережі Інтернет. На сайті представлена Бібліотека філософських і богословських праць західного середньовіччя. Список авторів, бібліографія. Латино-російський словник філософських термінів. Галерея середньовічних мініатюр.
http://filosofia.ru Підбірка книг, статей, рефератів та іншої інформації з філософії та релігії. Пошук літератури на сайтах книжкових магазинів.
http://www.coramdeo.ru/ Бібліотека християнської літератури "Caram deo". Каталог книг, анотації. Електронні версії книг, статей. Електронний магазин книг.
http://www.credonew.ru/ Теоретичний журнал "Credo new". Повні тексти від античної філософії до сучасної.
http://books.atheism.ru/ Електронна бібліотека філософських та атеістичних творів. Біографії, галерея портретів філософів, вчених та інших видатних людей, які внесли вклад в розвиток науки, і філософії зокрема.
http://www.materialist.kcn.ru/ Бібліотека матеріаліста. Альтернативний погляд авторів сайту на питання філософії, політекономії та суспільствознавства.
http://www.ruthenia.ru/logos/ Філософсько-літературний журнал "Логос". Публікації сучасних авторів. Архів (з 1991 р.), посилання на англо- та російськомовні філософські ресурси.
http://nietzsche.ru/ Все про Фридріха Ніцше: біографія, бібліографія, архів праць, мистецтво, присвячене Ніцше та його творам тощо.
http://izbornyk.narod.ru/fdm/fdm.htm "Філософська думка в Україні": Біобібліографічний словник. Містить короткі біографії та характеристику праць українських філософів.
http://filosof.historic.ru/ "Цифровая библиотека по философии". Антропологія, аксиологія, діалектика, філософия духу, філософія науки і техніки, філософія науки i техніки/Штучний інтелект, філософія природи, релігії, мови, iстории, історія філософії та багато іншого.
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".

Фінанси та банківська справа

http://readbookz.com/ Бібліотека он-лайн Readbookz.com. Розділи "Аудит", "Ревізія і контроль", "Гроші та кредит", "Податки" пропонують електронні книги відповідної тематики.
http://library.if.ua/ Портал "Бібліотека економіста". В рубриках "Фінанси, Гроши та кредит" - електронні книги відповідної тематики.
http://www.bank.gov.ua Офіційний сайт Національного банку України. Всестороння інформація стосовно діяльності Нацбанку: історична пам’ятка, правовий статус, функції, інформаційні технології банку, банківська система України, фінансові ринки, правові акти, звіти банку, статистика тощо.
http://www.sta.gov.ua/ Офіційний сайт Державної Податкової Адміністрації. Серед ресурсів, показаних на мапі Інтернет-серверу ДПА, надані посилання на: історія створення ДПА України, діяльність ДПА України, Єдина база податкових знань,Нормативно-правові акти України щодо системи оподаткування в Україні, нове у податковому законодавстві, електронні версії видань ДПА України ("Вісник податкової служби України" та "Консультант"), веб-сайти податкових відомств держав-учасниць СНД .
http://nauka.kushnir.mk.ua/?page_id=42436 Веб-ресурс "Наукове товариство Івана Кушніра" – це середовище, що репрезентує сучасну наукову думку українських вчених. В електронній бібліотеці сайту розміщено статті з результатами науково-практичних досліджень в області економіки, освіти та права, широкий вибір економічних підручників, макроекономічні дослідження країн світу, статистичні дані їх економічного стану.
http://finance.ua/ Сайт Finance.ua. Свіжа інформація про стан фінансів України, курси валют, огляди фінансових ринків, аналітика тощо.
http://www.cofe.ru/finance/ Коротка версія електронної "Энциклопедии банковского дела и финансов", крім того надаються: короткий англо-російський словник енциклопедичних  термінів, список аббревіатур і скорочень, скорочення, які використовуються в комерційній документації, грошові одиниці країн світу.
http://unia.com.ua/blog/finansy/ Сайт Української національної іпотечної асоціації (УНІА). Аналітика, законодавство, напрямки діяльності, корисна інформація про іпотеку, громадська діяльність УНІА  висвітлюються на сторінках даного ресурсу
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".

Хімтехнологія

http://vhht.dp.ua/menu/about  

Журнал "Питання хімії та хімічної технології" засновником якого є Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет". Журнал видається з 1965 року. Журнал публікує виконані на високому науковому рівні оригінальні статті, а також оглядові роботи, що присвячені різноманітним аспектам хімії та хімічної технології.

http://science2016.lp.edu.ua/uk/jcct

Науково-технічнийжурнал CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY (Хімія та хімічна технологія). Засновник і видавець Національний університет "Львівська політехніка"
http://waste.com.ua/cooperation2004/ Електронна версія матеріалів першої Міжнародної конференції "Сотрудничество для решения проблемы отходов "(тезіси та повні тексти доповідей)
http://journal.mrsu.ru/chemistry Електронне періодичне видання для студентів та аспірантів "Огарев-online". Статті розділу "Химические науки"  висвітлюють актуальні питання, пов'язані з синтезом нових органічних і неорганічних матеріалів, створенням електрокаталізаторів і вивченням механізмів каталітичних процесів.

https://finechemtech.mirea.ru

Науково-технічний журнал "Тонкие химические технологии" до [2006-2016]. "Вісник МИТХТ" публікує результати оригінальних експериментальних і теоретичних досліджень у вигляді повнотекстових статей, коротких повідомлень, а також авторські огляди та прогнозно-аналітичні статті з актуальних питань хімічної технології та суміжних наук. Матеріали можуть представлятися російською або англійською мовами і видаються на мові оригіналу. У вільному доступі архів з 2006р-2016р.

http://abc-chemistry.org

Добірка безкоштовних повнотекстових рецензованих журналів з хімії англійською мовою. Архів поділений на 2 частини, одна частина – журнали, повні тексти, які постійно доступні в Інтернеті, інша частина – тестовий доступ та журнали, які тимчасово знаходяться у вільному доступі. Окремо представлено список журналів російською мовою.

http://www.fptl.ru/Chem%20block_Biblioteka.html

Хімічна бібліотека містить більше 400 книг з хімії та зв’язаних з нею дисциплін (російською мовою). Серед дисциплін: процеси та апарати хімічної технології, хімія та мікробіологія води, харчові виробництва, фізична хімія тощо.

http://acct.muctr.ru

Журнал є сучасним основним періодичним виданням. Специфічною особливістю часопису є його широкий профіль, що дозволяє відображати матеріали з хімії та хімічної технології російською мовою. У вільному доступі можна ознайомитися з 3025 статтями, з 2007р по 2016 включно.
http://www.santi.com.ua/magazine.html Сайт "Профессиональный журнал о химчистке, прачечной, клининге" представляє електронну версію журналів "Профессиональная химчистка" та "Индустрия чистоты"
http://alumni.univer.kharkov.ua/ Стаття "Разноцветная история", присвячена фітохімії, рослинним фарбам, в електронному журналі "Университеты"
http://www.krugosvet.ru/enc/ Онлайн-енциклопедія "Кругосвет". Сторінка присвячена історії хімії.
http://art-con.ru/node/3409 Ресурс "Искусство реставрации" представляє матеріал "Из истории применения красителей".
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ Електронна бібліотека з хімії (Журнали, бази данних, книги, аналітичні огляди, підручники та ін.)
http://izumrud.com.ru/articles/ На сайті науково-виробничого підприємства "Ізумруд" рубрика "Статті" містить публікації щодо технологій і методів очищення води та її дезинфекції.
http://www.abc.chemistry.bsu.by/current/10.htm Безкоштовні  повнотекстові журнали з хімії.
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya Органічна хімія - Енциклопедія "Кругосвет"
http://www.chem.msu.su/rus/vmgu/ Повнотекстова електронна версія журналу "Вестник Московского университета. Серия "Химия"(Архів з 1998 р.)
http://www.chem.msu.su Повнотекстова електронна версія журналу "Российский химический журнал (Журнал РХО им. Д.И. Менделеева)" (Архів з 1999 р.)

Останні зміни 07.06.2017 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail