ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 
Курс на інновації та розвиток
 

   Сьогодні ХНУ – це вищий навчальний заклад європейського рівня підготовки фахівців нової генерації, який має потужний професорсько-викладацький потенціал, модернізовану науково-технічну базу та сучасні інноваційні технології навчання. Все це результат клопіткої, напруженої праці не одного покоління викладачів, співробітників, випускників і студентів. Однак університет не зупиняється на досягнутому, а впевнено крокує у майбутнє …378
С42
Скиба, М. Є. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти [Текст] / М. Є. Скиба, С. Г. Костргриз, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 219 с.

   Запропонована система моніторингу якості навчального процесу у вищому закладі освіти на основі виявлення базових складових якості. Розглянутий комплекс складових якості різного рівня структурування і поданий у компактній формі - матриці якості навчального процесу, що надає можливість застосовувати математичні методи до його аналізу.
    Адресується науковцям, керівникам підрозділів ВЗО, працівникам від-ділів моніторишу якості навчального процесу, слухачам курсів підвищення кваліфікації, а також: широкому колу освітянських працівників.


608
В48
Винахідницька діяльність Хмельницького національного університету за 2009–2012 роки [Текст] / [упоряд.: М. Є. Скиба, Г. Б. Параска, В. О. Гуляєва]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 337 с.

   У виданні "Винахідницька діяльність Хмельницького національного університету за 2009-2012 роки" наведені дані про отримані патенти співробітниками університету за 2009-2012 роки. Наведена не тільки інформація про авторів винаходів та деканів факультетів і завідувачів кафедр, які вносять великий вклад в становлення наукових здобутків університету, але й представлено повний перелік описів патентів на об'єкти інтелектуальної власності.


378
Д48
Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 77 с.

   Збірник містить матеріали з питань структури, основних складових і особливостей розвитку системи дистанційного навчання у Хмельницькому національному університеті.
   Може бути корисним для науковців, викладачів вищих навчальних закладів та закладів післявузівської підготовки, аспірантів, студентів, що здобувають вищу освіту за дистанційною формою навчання.


378
К63
Комплектування контингенту студентів і працевлаштування випускників [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 66 с.

   Збірник містить матеріали інформаційно-методичного характеру та внутрішні нормативні документи організації роботи з комплектування контингенту студентів та працевлаштування випускників Хмельницького національного університету.
   Може бути корисним для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та абіту-рієнтів, що поступають на навчання до вищих навчальних закладів.


378
К63
Комп’ютеризація освітньої діяльності [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 141 с.

   Збірник містить навчально-методичні та інформаційні матеріали з проблем комп'ютеризації та інформатизації освітньої діяльності Хмельницького національного університету.
    Видання може бути корисним науковцям, викладачам середніх і вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться досвідом розробки і впровадження комп'ютерних інформаційних технологій та інноваційних методик на-вчання, які є ефективним засобом підвищення якісної підготовки сучасних фахівців.


378
М34
Матеріально-технічна база в освітній діяльності [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 108 с.

   Збірник містить матеріали з історії становлення, сьогодення та перспектив модернізації матеріально-технічної бази Хмельницького національного університету, яка є вагомим фактором, що впливає на якість підготовки конкурентоспроможних фахівців та вихованню багатогранної особистості.
    Видання адресується науковцям, викладачам, краєзнавцям, студентам та широкій читацькій аудиторії.


378
М58
Міжнародні зв’язки та проекти [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 61 с.

   Містяться матеріали про основні напрями міжнародної співпраці Хмель-ницького національного університету, у яких подані науково-методичні та інформаційні відомості щодо міжнародних проектів і програм співробітництва університету із передовими закордонними освітніми та науковими установами.
    Може бути корисним науковцям, викладачам середніх і вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, та усім, хто цікавиться перспективою набуття міжнародного досвіду через обміни, стажування та участь у міжнародних проектах.


378
У59
Університет на шляху Болонських перетворень [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 88 с.

   Видання містить матеріали з проблем організації та методичного забезпечення навчального процесу Хмельницького національного університету на принципах Болонського процесу.
    Може бути корисним для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.


378
К65
Концепція освітньої діяльності Хмельницького національного університету [Текст]. - Хмельницький : ХНУ, 2012. – 10 с.


37
С40
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у Хмельницькому національному університеті [Текст] : зб. норм. док. / упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 446 с.

   Наведена нормативна документація з організації освітньої діяльності у Хмельницькому національному університеті.


- попередня - - наступна -
- зміст -