ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 
Погляд крізь час
 
378
П27
Перші п'ять років. Становлення та розвиток Технологічного університету Поділля (1962–1967 рр.) [Текст] : зб. док. і матеріалів / упоряд.: І. Х. Ткачук, Ю. С. Земський. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 236 с.

   У книзі подаються архівні документи та матеріали, спогади учасників безпосередніх подій, газетні повідомлення, за якими реконструюється історія створення і початкові роки становлення Технологічного університету Поділля.
   Це перша спроба всебічного та об'єктивного відтворення історії формування вищого навчального закладу в м. Хмельницькому на основі першоджерел. Автори сподіваються, що книга буде плідною основною для роздумів прийдешніх поколінь викладачів і студентів університету, а також викличе інтерес у широкого кола громадськості - людей не байдужих до історії рідного краю.

378
Х65
Хмельницкий технологический институт бытового обслуживания [Текст] / авт.-сост. М. П. Войнаренко, под. общ. ред.: Р. И. Силина, Е. М. Свиргунца. – Киев, 1988. – [16] с.

   


378
Х65
Хмельницький технологічний інститут: учора, сьогодні, завтра [Текст] / авт. кол.: Р. Сілін, В. Кошель, Я. Гладкий, С. Кабачинська. – Хмельницький, 1994. – 28 с.

   Фоторозповідь про Хмельницький технологічний інститут, його історію та нинішній день, його викладачів та студентів, завдяки яким вуз став одним з провідних учбових закладів України.


378
К13
Кадри для служби сервісу. Становлення та розвиток університету (1967–1994 рр.) [Текст] : зб. док. і матеріалів / упоряд.: І. Х. Ткачук, Ю. С. Земський. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 612 с.

   Книга є продовженням видання "Перші п'ять років", якою було розпочато відтворення історії Хмельницького національного університету. В ній подані архівні першоджерела, що документально висвітлюють становлення та етапи розвитку майже тридцятирічної (1967-1994 рр.) історії навчального закладу.
   У ній зібрано публікації з періодичних видань, спогади сучасників, а також фотоматеріали, що змістовно доповнюють та інформаційно насичують історичну реконструкцію життя тогочасного періоду вузу.


378
Т38
Технологічний університет Поділля : короткий довідник про вуз та його спортивні здобутки [Текст]. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 12 с.


58
Б86
Ботанічний сад Хмельницького національного університету [Текст] / за ред. Л. П. Казімірової. – Кам'янець-Подільський : Мошинський В.С., 2009. – 68 с. – (Terra in-cognita: Хмельниччина).

   Видання розкриває поняття ботанічного саду, показує роль ботанічних у сучасному суспільстві, правові засади створення та функціонування ботанічних садів у світі і в Україні. Розглядаються ландшафтно-архітектурне планування території, колекційний фонд, напрямки діяльності та перспективи розвитку Ботанічного саду Хмельницького національного університету.
   Для працівників науково-дослідних і природоохоронних установ, викладачів, студентів, школярів, широкого кола громадськості.


378
В55
Хмельницький національний університет : етапи розвитку [Текст] // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область : монографія / ред. рада вид. В. Г. Кремень (гол.) [та ін] ; редкол. тому : О. М. Завальнюк. – Київ : Знання України, 2010. – С. 293–314.

   Пропонована монографія — одна з серії книг, присвячених комплексному аналізу педагогічної освіти і науки в Україні. Характерні риси педагогічної освіти Хмельницької області висвітлюються в площині історії розвитку, природно-географічних і екологічних умов Хмельницької області. Послідовно розкрито багатство інтелектуально-культурного потенціалу краю в єдності науки і культури. Простежено історичний розвиток педагогічної освіти Хмельницького краю, показаний громадсько-педагогічний рух в XX столітті, боротьба передових сил за перетворення педагогічної освіти і науки Хмельницької області на демократичних засадах. Серед навчальних закладів Поділля пердставлений Хмельницький національний університет.
   Для всіх, хто має професійну необхідність або особисту потребу у вивченні педагогічної освіти і науки Хмельницького краю.


378
Х65
Хмельницький національний університет. 50 років розвитку [Текст] / редкол.: М. Є. Скиба [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2012. – 188 с.

   Видання присвячене діяльності Хмельницького національного університету, який протягом 50 років творить, зберігає і примножує наукові, культурні й освітні традиції Хмельниччини, готуючи нові покоління кваліфікованих кадрів, інтелектуально й духовно збагачуючи потенціал України.
    Зі сторінок книги читач дізнається про всі історичні перипетії розвитку Університету від моменту його заснування до років розквіту в часи незалежної України, структурні перебудови й освітні реформи, які провадилися у виші. У книзі також представлена інформація про діяльність провідних науковців, викладачів і випускників Хмельницького національного університету.


378
Х65
Хмельницький національний університет. 50 років [Текст] : [проспект] / уклад. А. М. Ромко. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 30 с.


378
Н37
Наш університет у 2012–2013 [Текст] : інформ. довід. Вип. 1 / уклад.: М. Є. Скиба, Г. В. Красильникова, В. І. Бегняк. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 132 с.

   


378
Н37
Наш університет у 2013 – 2014 [Текст] : інформ. довід. Вип. 2 / уклад.: М. Є. Скиба, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 99 с.

   


378
Х65
Хмельницький національний університет: історія і сучасність [Текст] : лекція з нагоди Дня університету та десятиріччя з часу присвоєння йому статусу "Національного" / уклад.: О. П. Григоренко, М. П. Олійник. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 18 с.

   


378
Х65
Хмельницький національний університет. Історія і сучасність [Електронний ресурс] : наук.-пізнав. вид. Кн.3 : 1995-2015 / упоряд.: Є. М. Cвіргунець, П. К. Мельник. –Хмельницький : ХНУ, 2017. – 1060 с. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

   


- попередня - - наступна -
- зміст -