ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 
Карпиленко Михайло Іванович
 

   к. т. н., доц., другий ректор Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (1969 - 1974 рр.)

   Народився ЗО вересня 1924 р. у с. Леньки Благовіщенського району Алтайського краю (Російська Федерація). У 1942 р. закінчив Леньківську середню школу, після якої був призваний до Радянської армії, У 1947 р., після демобілізації, вступив до Донецького індустріального інституту, який закінчив у 1952 р. за спеціальністю "Гірниче машинобудування". З 1952 р. до 1954 р. працював начальником відділу техніки безпеки машинобудівного заводу в м. Горлівка. З 1954 р. до 1960 р. - викладач Горлівського індустріального технікуму, 1960-1969 рр. - декан Горлівського загальнотехнічного факультету Донецького політехнічного Інституту, 1969-1974 рр. - ректор Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, 1974-1977 рр. - завідувач кафедри технології металів. У 1966 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата наук, а в 1970 р. йому присвоєно вчене звання доцента кафедри "Деталі машин". Будучи ректором інституту, показав себе умілим і чуйним керівником, із властивою йому енергією та ініціативністю він спрямував зусилля професорсько-викладацького персоналу на забезпечення навчального процесу та створення матеріально-технічної бази Інституту. За цей час було створено більше ніж 120 лабораторій та навчальних кабінетів, побудовано 3-ій навчальний корпус і 3-ій та 4-ий студентські гуртожитки, розроблений генеральний план розвитку інституту.

- попередня - - наступна -
- зміст -