ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 
Скиба Микола Єгорович
 

   д. т. н., проф., ректор Хмельницького національного університету, заслужений працівник народної освіти України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України

   Народився 1 січня 1950 р. в с. Камень Сумської області. У 1967 р., після закінчення середньої школи, навчався на механічному факультеті Київського технологічного інституту легкої промисловості, а потім, у 1972 - 1975 рр., там же в аспірантурі. У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а в 2005 р. - доктора наук. Будучи завідувачем кафедри, деканом факультету, проректором та ректором університету, показав себе умілим і чуйним керівником, з властивою йому енергією та ініціативністю він об'єднав зусилля професорсько-викладацького персоналу та спрямував його на удосконалення навчального процесу і матеріально-технічної бази університету. Під його керівництвом регіональний ВНЗ перетворився на Національний університет. Він є автором або співавтором майже 150 публікацій, серед них - 4 навчальні посібники, 5 монографій, 7 авторських свідоцтв та 20 патентів на винаходи. Нагороджений знаком "Винахідник СРСР". Він здійснив підготовку 9 кандидатів наук і наукове консультування 2 докторів наук.

- попередня - - наступна -
- зміст -