ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 
Наукова діяльність
 


   За часи свого існування Хмельницький національний університет розвинувся як один з найпотужніших наукових потенціалів серед вищих учбових закладів України і став визнаним не тільки в Україні, а й у світі науковим центром. Протягом періоду становлення університет створив сучасну добротну науково-технічну базу, в його стінах працює досвідчений науково-педагогічний колектив, якому до снаги вирішення найскладніших наукових задач, які ставить сьогодення. За десять останніх років в університеті захищено 22 докторських дисертації та 103 кандидатських дисертації, при цьому на захист виносились сучасні інноваційні технології та розробки. Видається шість наукових журналів щорічно публікується понад 1600 статей, отримується 30–40 патентів на винаходи. Наукові школи, сформовані в Хмельницькому національному університеті, охоплюють фундаментальні дослідження у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічих наук і очолюються провідними науковцями, знаними в Україні і за кордоном.

- попередня - - наступна -
- зміст -