Виставка-презентація видань викладачів
Хмельницького національного університету за 2018 рік
НЕОПУБЛІКОВАНІ ВИДАННЯ
(дисертації та автореферати)
З виданнями можна ознайомитися в читальному залі НТД (6 поверх)

1. 658
В40
Вешко, О.  В. 
Крос-культурний менеджмент в реалізації стратегії розвитку підприємства : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Вешко. - Хмельницький : ХНУ, 2018. - 264 с.
2. 621.8
К20
Каплун, П.  В.
Науково-прикладні основи застосування безводневого іонного азотування для підвищення контактної міцності трибосистем : дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.04 / П. В. Каплун. - Хмельницький : ХНУ, 2018. - 358 с.
3. 378
К63
Комочкова, О.  О. 
Професійна підготовка фахівців з лінгвістики в університетах Великої Британії : дис. ...канд. пед. наук : 13.00.04 / О. О. Комочкова. - Хмельницький, 2018. - 263с.
4. 519.8
К93
Курінєнко, О.  В. 
Моделювання ймовірності банкрутства підприємств на основі теорії нечіткої логіки : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.11 / О. В. Курінєнко. - Хмельницький : ХНУ, 2018. - 251с.
5. 378
Н22
Наконечна, А.  О. 
Організація самостійної навчальної діяльності майбутніх перекладачів в університетах США : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. О. Наконечна. - Хмельницький : ХНУ, 2018. - 387с.
6. 330.3
Н24
Нам'ясенко, В.  М. 
Управління ефективністю діяльності промислових підприємств на засадах маржинального підходу : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.04 / В. М. Нам'ясенко. - Хмельницький : ХНУ, 2018. - 269 с.
7. 378
П48
Покудіна, Л.  С. 
Міждисциплінарний підхід до професійної підготовки майбутніх бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. С. Покудіна. - Хмельницький, 2018. - 312с.
8. 37
Р75
Росквас, І.  А. 
Педагогічні умови розвитку творчої індивідуальності майбутніх слюсарів-електриків у ліцеях :дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / І. А. Росквас. - Хмельницький, 2018. - 307 с.
9. 678
С38
Синюк, О.  М. 
Наукові основи проектування обладнання для переробки полімерних відходів у вироби легкої промисловості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.10 / О. М. Синюк. - Київ : ХНУ, 2018. - 44 с.