Бібліотеки України

Айвазян О.Б. Бібліотеки Поділля (друга половина XIX - початок XX ст.)

Зміст
Додаткова
бібліографія

Айвазян О.Б.
Бібліотеки Поділля (друга половина XIX - початок XX ст.) : монографія / О.Б. Айвазян, B.C. Прокопчук. -Кам'янець-Подільський і Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. - 256 с.


   У монографії піддано науковому аналізу процес формування мережі бібліотек у Подільській губернії в другій половині XIX - на початку XX ст. Встановлено кількість бібліотек, склад їх фондів, роль держави, громадських організацій, церковних, освітніх і громадських діячів у формуванні мережі, організації діяльності бібліотек краю.
   Для працівників бібліотек, науковців, студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей.


Рогова П. I. Педагогічні бібліотеки України

Зміст
Додаткова
бібліографія

Рогова П. I.
Педагогічні бібліотеки України (друга половина XIX -20-ті роки XX ст.) / П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. О. С. Онищенко ; рецензенти: О. В. Сухомлинська, Л. А. Дубровіна. - К.: Четверта хвиля, 2009. -270 с.


   Монографію присвячено історії розвитку педагогічних бібліотек України упродовж другої половини XIX - 20-х pp. XX ст. Це перше наукове дослідження з даної теми, яке об'єктивно розкриває історію розвитку та становлення педагогічних бібліотек у зазначених хронологічних рамках. У монографії визначено й обгрунтовано основні етапи їхнього становлення та розвитку, охарактеризовано суспільне призначення, простежено еволюцію формування соціальних функцій та типологічних ознак. Особливу увагу приділено маловідомим фактам щодо започаткування вчительських та педагогічних бібліотек на українських етнічних землях у другій половині XIX ст., зокрема, у Харківському та Київському товариствах грамотності, при губернських земських управах; висвітлено діяльність Львівської педагогічно-наукової бібліотеки, а також розвиток інших педагогічних книгозбірень, зокрема, Педагогічного музею м. Києва у період Української революції та у 20-ті pp. XX ст.
   Для науковців, аспірантів, викладачів історії та культурології, бібліографознавства, студентів, бібліотекарів, а також усіх, хто вивчає або цікавиться історією освіти та бібліотечної справи.


Білоус B.C. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: історія, сьогодення, постаті

Зміст
Додаткова
бібліографія

Білоус B.C.
Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: історія, сьогодення, постаті (до 100-річного ювілею): науково-краєзнавче дослідження / B.C. Білоус ; ред. колегія О.В. Шестопалюк (голова), Л.М. Воробйова, І. В. Зарванська. - Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2013. -109 с
ISBN 978-966-2337-74-7


   У науково-краєзнавчому дослідженні представлені важливі моменти діяльності наукової біб іпотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у контексті історії держави, освіти, університету та бібліотечної справи, відображені тенденції розвитку, проблеми і перспективи.
   Видання пропонується бібліотечним працівникам, освітянам, всім, хто з повагою ставиться до бібліотеки та книги.


Бібліотека для дітей: нове бачення, нові орієнтири та соціальне партнерство

Зміст
Додаткова
бібліографія

Бібліотека для дітей: нове бачення, нові орієнтири та соціальне партнерство : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек для дітей. -Хмельницький, 2011. - 247 с

   До збірника ввійшли доповіді та повідомлення учасників науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек для дітей. На конференції розглядалося широке коло питань щодо сучасних тенденцій розвитку дитячих бібліотек, впровадження та використання новітніх інформаційних технологій, традиційної та інноваційної діяльності, організації бібліотечного сервісу, нових орієнтирів та соціального партнерства як факторів підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів-дітей.