ІншеЗміст
Додаткова
бібліографія
016
С48
Петро Слободянюк (до 75-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Шеін, відп. за вип. К. А. Чабан. – Хмельницький : Стрихар А.М., 2023. – 80 с. – (Видатні особистості Хмельниччини).
Зміст
Додаткова
бібліографія
016
Н12
На службі української науки і краєзнавства [Текст] : біобібліогр. довідник членів Хмельницької обл. організації Національної спілки краєзнавців України. Вип.1 / уклад.: Л.В. Баженов та ін. – Хмельницький : Стрихар А.М., 2023. – 251 с.

   Видання містить переднє слово, огляд діяльності Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України та її осередків з часу надання Всеукраїнській спілці краєзнавців статусу національної, біобібліографічні довідки про членів Хмельницької ОО НСКУ із зазначенням їх творчих здобутків та переліком основних опублікованих праць та публікацій про них.
    Для тих, хто цікавиться, вивчає і досліджує краєзнавчий рух на Хмельниччині.
Зміст
Додаткова
бібліографія
016
Л28
Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки: Хмельницька область [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: О.М. Шеін; відп. за вип. К.А. Чабан. – Хмельницький : Стрихар А.М., 2022. – 96 с. – (Видатні особистості Хмельниччини).

   На небосхилі досягнень України в галузі науки і техніки яскраво сяють зорі лауреатів Державної премії. Серед них — 63 наші земляки і пов'язані з Хмельниччиною особистості -науковці, письменники, освітяни, лікарі, історики, господарники.
   Мета цього видання - представити громадськості грані талантів та успіхів наших земляків, відзначених на державному рівні.
   Біобібліографічний покажчик складається з поданих в алфавітній послідовності інформаційних довідок про лауреатів.
Зміст
Додаткова
бібліографія
01
К53
Книга Хмельниччини 2022 [Текст] : анот. кат. вид. (з фондів Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського) / уклад.: В. С. Дощук, відп. за вип. К. А. Чабан. – Хмельницький : Стрихар А.М., 2023. – 88 с.

   Анотований каталог видань "Книга Хмельниччини -2022" інформує про краєзнавчі видання, які надійшли у фонди Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки у 2022 році.
   Каталог адресований всім, хто цікавиться історією, літературою та культурою Хмельниччини.


 Телячий Ю. В.
    Українська художня книга 1917-1920 pp.

Зміст
Додаткова
бібліографія
028
Д 23
2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання / упоряд. Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 296 с.

   Збірник містить 2300 афоризмів та мудрих думок про книгу, читання, читача, бібліотеку. Подана й стисла інформація про авторів наведених сентенцій. Додатки містять усілякі цікавинки та деякі гумористичні матеріали з книжкового всесвіту. Видання може бути корисним для бібліотечних працівників, а також науковців, викладачів, студентів, учнів та всіх тих, хто шанобливо ставиться до Книги як найавторитетнішого джерела знань.


 Телячий Ю. В.
    Українська художня книга 1917 – 1920 pp.

Зміст
Додаткова
бібліографія
01
Т31
Телячий Ю. В.
Українська художня книга 1917 – 1920 pp.: навч. посібн. / Юрій Телячий. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – 124 с.

   У навчальному посібнику представлено історичні аспекти видання української художньої книги в ході революційних подій 1917 – 1920 pp., місце книговидавничого руху в загальному контексті національно-культурного відродження, державну політику щодо підтримки вітчизняного книговидавництва в часи Центральної Ради, гетьманату П. Скоропадського, Директорії УНР, результати роботи видавництв, здобутки інтелігенції в справі друку та популяризації української художньої книги, узагальнено та систематизовано українську художню літературу, надруковану в 1917 – 1920 pp. в Україні та за кордоном.
   Рекомендується викладачам і студентам історичних, філологічних, бібліотечних, редакційно-видавничих спеціальностей, а також усім, хто цікавиться історією культури України.


Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія та сучасність

Зміст
Додаткова
бібліографія
01
К18
Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія та сучасність : бібліографічне видання. Вип. 2 / [уклад.: Булаєнко В. О., Климчук Л. В., Никитюк С. С., Павлюк О. Я.]. – Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друкарня Рута", 2015. – 182 с. : іл.

   У довідково-бібліографічному виданні зібрано матеріали про історію та сучасний стан навчального закладу, інформацію про творчі здобутки викладачів і випускників коледжу. Представлені документальні джерела (публікації з періодичних видань та інтернет-ресурсів, матеріали науково-практичних конференцій і семінарів, програми концертів, конкурсів, фестивалів) зберігаються у фондах музею історії коледжу.
   Видання розраховане на краєзнавців, бібліотечних працівників, фахівців у галузі культури, освіти, мистецтва для науково-дослідної, методичної, педагогічної та навчально-виховної діяльності. Викладачі, студенти, випускники навчального закладу, всі, кого доля поєднала з Кам'янець-Подільським коледжем культури і мистецтв, знайдуть інформацію про минуле та сучасні досягнення коледжу.


Скленар, I. М. Історія видавничої справи та редагування

Зміст
Додаткова
бібліографія
002
С43
Скленар, I. М.
Історія видавничої справи та редагування: навч. посібник / І.М.Скленар, М.В.Лозинський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 192 с.

   Досліджено історію видавничої справи і редагування в українському та світовому контексті. Розглянуто етапи становлення видавничої сфери, починаючи з найдавніших часів і до сьогодення, коли людство користується найновішими комунікаційними досягненнями. Виокремлено важливі події української та світової історії, які мали вплив на розвиток книговидавничої галузі.
   Для студентів факультетів журналістики, усіх, хто цікавиться історією видавничої справи та редагування.


Кунанець Н.Е.Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (XIII ст. – 1939 p.)

Зміст
Додаткова
бібліографія
02
К91
Кунанець Н.Е.
Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (XIII ст. – 1939 p.): консолідований інформаційний ресурс: монографія / Н.Е. Кунанець. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 448 с.

   Монографія консолідує інформаційний контент з історії бібліотечної справи західноукраїнського регіону, розкриває концептуальні засади функціонування бібліотек різних типів та підпорядкувань на цих землях від XIII ст. в контексті історичного розвитку. У книзі висвітлено особливості мотиваційних чинників їх заснування та функціональні особливості діяльності.
   Розрахована на фахівців у галузі бібліотекознавства, книгознавства, студентів та викладачів бібліотечних факультетів.


Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів

Зміст
Додаткова
бібліографія
02
Б59
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15 – 16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263 с

   Висвітлено основні шляхи розвитку сучасної бібліотеки ВНЗ, розглянуто напрями наукової роботи і діяльність з вивчення історії бібліотечної справи; представлено нові форми та методи формування інформаційної культури користувачів; показано досвід книгозбірень з накопичення та зберігання фондів, а також організації й проведення просвітницької роботи бібліотеками ВНЗ.
   Призначено широкому загалу фахівців і студентам ВНЗ, які вивчають бібліотечну справу.


Сучасна бібліотека в інноваціійному освітньому просторі системі підвищення якості освіти

Зміст
Додаткова
бібліографія
027
С91
Сучасна бібліотека в інноваціійному освітньому просторі системі підвищення якості освіти : матеріали наук.- практ. конф. (12 – 13 березня 2009 року, м. Луганськ) / Ред.. кол. : Ж. В. Марфіна, О. В. Бикова, К, О. Шарамет. – Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2011. – 385 с.

   У матеріалах Всеукраїнської иауково-практичної конференції висвітлено роль бібліотек вищих навчальних закладів у забезпеченні якості освітнього процесу, розглянуто проблеми автоматизації основних бібліотечних процесів та шляхи їх вирішення, представлено нові форми й методи формування інформаційної культури користувачів, а також організації внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації кадрів.


Ткаченко В. П., Чеботарьова І. Б., Киричок П. О., Григорова З. В.

Зміст
Додаткова
бібліографія
002
Е64

Ткаченко В. П., Чеботарьова І. Б., Киричок П. О., Григорова З. В. Енциклопедія видавничої справи: Навч. посібник. – X.: ХНУРЕ, 2008. – 320 с

   Розглядається весь редакційно-видавничий процес від моменту одержання видавництвом авторського оригіналу і закінчуючи відносинами з книгорозповсюджувачами. Видання зібрало найактуальніший методичний і довідковий матеріал із видавничої справи, зокрема з питань підготовки видання, взаємин видавництва й поліграфічного виробництва, містить також юридичні та економічні аспекти книговидання та книгорозповсюдження.
   Книга може бути корисною як видавцям-початківцям, так і тим, хто має досвід у видавничій справі, а також студентам і викладачам вищих навчальних закладів видавничо-поліграфічного профілю.
Зміст
Додаткова
бібліографія
К96
Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 502 с – (Вища освіта XXI століття). ISBN 966-346-242-6

   Це єдиний в Україні підручник, у якому весь комплекс історичних, теоретико-методологічних, методичних та організаційно-практичних проблем бібліотечного краєзнавства розглянуто як єдине ціле. Викладено особливості змісту і структури краєзнавчої діяльності бібліотек за умов інформатизації. Розглянуто специфіку формування краєзнавчого фонду, організації обслуговування користувачів з краєзнавства, краєзнавчої бібліографічної діяльності, поширення краєзнавчих знань, науково-методичної та науково-дослідницької діяльності бібліотек. Висвітлено проблеми кадрового та матеріально-технічного забезпечення бібліотечного краєзнавства. Місцеву публічну бібліотеку розглянуто як матеріальний об'єкт історії та культури краю. Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Бібліотечне краєзнавство" для вищих навчальних закладів.
   Для студентів, викладачів, працівників бібліотек, архівів, музеїв, інформаційних центрів, слухачів системи підвищення кваліфікації, працівників установ культури, широкого кола читачів.
Зміст
Додаткова
бібліографія
02
Б59

Бібліотечний раритет Хмельниччини. – Хмельницький, 2006. – 136с

   Це видання довідково-бібліографічного характеру, в загальному знайомить з бібліотечним раритетом Хмельниччини. Перелік матеріалів неповний, вибірковий, подасться за розділами. Кожний розділ розпочинається передмовою, що містить стислі відомості з даної теми, та супроводжується ілюстраціями.
   Адресується широкому колу читачів – працівникам культури, освітянам, науковцям, краєзнавцям, студентській і учнівській молоді, всім, кого цікавить історія краю та України.
Зміст
Додаткова
бібліографія
027
К65
Концепція розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київ, 23 – 25 травня 2006 року. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. – 151с

   Збірник укладено на основі матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з теоретичних і практичних проблем розвитку бібліотек вищих навчальних закладів, проведеної Науковою бібліотекою імені М. Максимовича 23 – 25 травня 2006 року. Розглянуто актуальні проблеми бібліотечно-інформаційної науки і практики.