Наукова діяльність бібліотек

Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Зміст
Додаткова
бібліографія


   Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: С.А. Копилов (голова), B.C. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. — Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. — 396 с — (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4).

   У науковому збірнику подано доповіді і повідомлення всеукраїнської науково-практичної конференції "Університетські бібліотеки в сучасному інформаційному просторі", яка відбулася 23 квітня 2013 року, а також рецензії, документи і матеріали, що стосуються діяльності бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, проблем бібліотекознавства та книгознавства.
   Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них, можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами та студентами навчальних закладів системи освіти і культури.


Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В, О. Сухомлинського

Зміст
Додаткова
бібліографія


   Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В, О. Сухомлинського, Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед, б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. П. I. Рогова ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар (голова), Л. Г. Петрова, Г.П. Пустовіт, П. І. Рогова (заст. голови), Т. В. Добко, Л. М. Заліток, С. М. Зозуля]. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. - 598 с : табл., рис. - Бібліогр. у кінці ст. — Засновано у 2008 р.

   Збірник наукових праць містить матеріали, підготовлені фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за результатами НДР "Теоретичні та науково-практичні аспекти створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського" (2011-2013 pp.), а також доповіді, виголошені на міжнародній науково-практичній конференції "Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу" (9-11 листопада 2013 р.), в яких розглядаються питання розроблення й поглиблення організаційних, теоретичних і технологічних засад створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з педагогічної та психологічної наук та їхнього впровадження в діяльність мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.


Вісник Львівського університету

Зміст
Додаткова
бібліографія


   У Віснику публікуються праці з актуальних проблем книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, застосування інформаційних технологій у книгознавчих дослідженнях та роботі бібліотек, а також публікації документів, огляди, рецензії, наукова хроніка тощо.


Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Зміст
Додаткова
бібліографія

Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [редкол.: С А. Копилов (голова), B.C. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. — Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. — 328 с — (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 3).

   У науковому збірнику подано доповіді і повідомлення всеукраїнської науково-практичної конференції "Степан Сірополко - освітянин, науковець, бібліотекознавець", яка відбулася 21 червня 2012 року, а також бібліографію, рецензії, документи і матеріали, що стосуються діяльності наукової бібліотеки університету, проблем бібліотекознавства та книгознавства.
   Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них, можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами та студентами навчальних закладів системи освіти і культури.Зміст
Додаткова
бібліографія

02
Н34

   Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України / АПН України, Держ. наук-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. В. Дерлеменко, Т. І. Ківшар (голова), Л. Г. Петрова, Г. П. Пустовіт, П. І. Рогова (заст. голови), В. І. Лутовинова, Т. В. Добко, Я. О. Чепуренко, О. М. Яценко, Л. І. Бейліс, О. 3. Клименко]. - К. : Четверта хвиля, 2008. - 402 с.


Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету
ВИПУСК II

Зміст
Додаткова
бібліографія

02
Н34

   Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека; редкол.: О.М. Завальнюк (голова), B.C. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 648 с. - (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство; вип. 2).

   
У збірнику подано доповіді і повідомлення міжнародної науково-практичної конференції "Роль і функції бібліотек вищих навчальних закладів у контексті модернізації освіти", яка відбулася 7-8 жовтня 2010 року на базі наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, а також бібліографію, рецензії, документи і матеріали, що стосуються діяльності наукової бібліотеки університету, проблем бібліотекознавства та книгознавства.
   Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них, можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами і студентами навчальних закладів системи освіти і культури.


Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету
ВИПУСК I

Зміст
Додаткова
бібліографія

02
Н34

   Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету: Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство/Кам'янець-Подільський національний університет, наукова бібліотека; редкол.: О. М. Завальнюк, голова, В. С Прокопчук, відп. ред. [та ін.]. - Вип. І. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет, 2008. - 400 с.

   
У науковому збірнику подано доповіді і повідомлення міжнародної' науково-практичної конференції "Бібліотека вищого навчального закладу - центр науково-інформаційного забезпечення підготовки національних кадрів", яка відбулася 20-21 вересня 2007 року на базі наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету. А також подано бібліографію, рецензії, документи і матеріали, що стосуються проблем бібліотекознавства та книгознавства.
   Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами і студентами навчальних закладів системи освіти і культури.