Нормативно - правове регулювання бібліотечної діяльності

Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали

Зміст
Додаткова
бібліографія

Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали : 2001-2009 pp. / Українська бібліотечна асоціація ; уклад.: В. С. Пашкова, Т. В. Добко, В. Г. Дригайло. - 5-те вид., допов. і перероб. - К.: Самміт-Книга, 2010. - 144 с
ISBN 978-966-7889-54-8

   У збірнику відображено основні документи Української бібліотечної асоціації, літературу про її діяльність, хроніку основних подій, наведені дані про її Президію, регіональні відділення, почесні відзнаки тощо за період 2001-2009 pp.


Пашутинський Є.К. Посадові інструкції:Освіта, культура, мистецтво

Зміст
Додаткова
бібліографія

02
П22

Пашутинський Є.К.
Посадові інструкції:Освіта, культура, мистецтво.- К.: КНТ, 2006.- 240с.- (Кадри підприємства).- ISBN 966-8062-98-1

   У виданні представлено зразки посадових інструкцій працівників, які зайняті в галузях освіти, культури та мистецтва.
   Інструкції містять основні або типові положення. Роботодавець може доповнювати інструкції роботами, які входять до складу статутів, регламентів та інших нормативних документів, установлених адміністрацією за погодженням із профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
   Для керівників, працівників кадрових служб, осіб, відповідальних за ведення кадрової документації на підприємстві.


Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности
Зміст
Додаткова
бібліографія

02
Б77

Бойкова О.Ф.
Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности: Научно-практическое пособие.- М.: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006.- 480с.- ("Библиотекарь и время. ХХI век"; Вип.№30).- ISBN 5-85129-175-3

   В издании рассмотрено использование таких инструментов юридического регулирования деятельности российских библиотек, как стандартизация, сертификация, маркирование, лицензирование, аккредитация. Их применение способствует повышению эффективности управления библиотекой и совершенствованию качества и конкурентоспособности библиотечно-информационного обслуживания.
   В качестве приложений приводятся законы и подзаконные нормативные акты, которые могут быть использованы для обоснования выбранных библиотекой направлений деятельности.
   Пособие адресовано руководителям библиотек, менеджерам, юристам, а также студентам, аспирантам и преподавателям библиотечно-информационных факультетов вузов культуры.


АРХІВ