РОЗДІЛИ ВИСТАВКИ


1. Закон України Про Голодомор 1932-1933 років в Україні
2. Історична довідка
3. Голодомор 1932-1933 років в Україні
4. Розп'яте голодом Поділля
5. Фотоархів
6. Молитва за Україну

З А К О Н    У К Р А Ї Н И
Про Голодомор 1932-1933 років в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 50, ст.504 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

вшановуючи пам'ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору 1932-1933 років в Україні та його наслідків;
шануючи всіх громадян, які пережили цю страшну трагедію в історії Українського народу;
усвідомлюючи моральний обов'язок перед минулими та наступними поколіннями українців і визнаючи необхідність відновлення історичної справедливості, утвердження в суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів насильства;
відзначаючи, що трагедія Голодомору 1932-1933 років в Україні офіційно заперечувалася владою СРСР протягом багатьох десятиріч;

засуджуючи злочинні дії тоталітарного режиму СРСР, спрямовані на організацію Голодомору, наслідком яких стало знищення мільйонів людей, руйнування соціальних основ Українського народу, його вікових традицій, духовної культури і етнічної самобутності;

співчуваючи іншим народам колишнього СРСР, які зазнали жертв внаслідок Голодомору;

високо цінуючи солідарність та підтримку міжнародної спільноти у засудженні Голодомору 1932-1933 років в Україні, що відображено в актах парламентів Австралії, Аргентинської Республіки, Республіки Грузія, Естонської Республіки, Італійської Республіки, Канади, Литовської Республіки, Республіки Польща, Сполучених Штатів Америки, Угорської Республіки, а також у розповсюдженій як офіційний документ 58-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Спільній заяві з нагоди 70-х роковин Голодомору - Великого голоду 1932-1933 років в Україні , яку підписали Аргентинська Республіка, Азербайджанська Республіка, Народна Республіка Бангладеш, Республіка Білорусь, Республіка Бенін, Республіка Боснія і Герцеговина, Республіка Гватемала, Республіка Грузія, Арабська Республіка Єгипет, Ісламська Республіка Іран, Республіка Казахстан, Канада, Держава Катар, Киргизька Республіка, Держава Кувейт, Республіка Македонія, Монголія, Республіка Науру, Королівство Непал, Об'єднані Арабські Емірати, Ісламська Республіка Пакистан, Республіка Перу, Південно-Африканська Республіка, Республіка Корея, Республіка Молдова, Російська Федерація, Королівство Саудівська Аравія, Сирійська Арабська Республіка, Сполучені Штати Америки, Республіка Судан, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Демократична Республіка Тимор-Лешті, Республіка Узбекистан, Україна та Ямайка, а також підтримали Австралія, Держава Ізраїль, Республіка Сербія і Чорногорія та 25 держав - членів Європейського Союзу;

виходячи з Рекомендацій парламентських слухань щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років, схвалених Постановою Верховної Ради України від 6 березня 2003 року N 607-IV ( 607-15 ), та Звернення до Українського народу учасників спеціального засідання Верховної Ради України 14 травня 2003 року щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років, схваленого Постановою Верховної Ради України від 15 травня 2003 року N 789-IV ( 789-15 ), в якому Голодомор визнається актом геноциду Українського народу як наслідок зумисних дій тоталітарного репресивного сталінського режиму, спрямованих на масове знищення частини українського та інших народів колишнього СРСР;

визнаючи Голодомор 1932-1933 років в Україні відповідно до Конвенції від 9 грудня 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього ( 995_155 ) як цілеспрямований акт масового знищення людей, приймає цей Закон.

Стаття 1. Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом Українського народу.

Стаття 2. Публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним.

Стаття 3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень зобов'язані:

брати участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу;

сприяти консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості та культури, поширенню інформації про Голодомор 1932-1933 років в Україні серед громадян України та світової громадськості, забезпечувати вивчення трагедії Голодомору в навчальних закладах України;

вживати заходів щодо увічнення пам'яті жертв та постраждалих від Голодомору 1932-1933 років в Україні, в тому числі спорудження у населених пунктах меморіалів пам'яті та встановлення пам'ятних знаків жертвам Голодомору;

забезпечувати в установленому порядку доступ наукових та громадських установ і організацій, вчених, окремих громадян, які досліджують проблеми Голодомору 1932-1933 років в Україні та його наслідки, до архівних та інших матеріалів з питань, що стосуються Голодомору.

Стаття 4. Держава забезпечує умови для проведення досліджень та здійснення заходів з увічнення пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні на основі відповідної загальнодержавної програми, кошти на виконання якої щорічно передбачаються в Державному бюджеті України.

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

1) визначити статус і функції Українського інституту національної пам'яті та забезпечити його утримання за рахунок коштів державного бюджету як спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу;

2) у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;

3) вирішити в установленому порядку за участю Київської міської державної адміністрації питання щодо спорудження у м. Києві до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні Меморіалу пам'яті жертв голодоморів в Україні.

Президент України    В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 28 листопада 2006 року
N 376-V

ІСТОРИЧНА ДОВІДКАГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ

   Великий голод в Україні 1932-1933 років [Текст]. У 4-х т. Т. 1. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / викон. дир. Комісії Д. Мейс ; наук. ред. С. В. Кульчицький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 838 с.

    Перший том чотиритомного видання матеріалів Конгресово-президентської Комісії США з вивчення Великого голоду в Україні 1932-1933 pp. містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані впродовж 1983-1984 pp. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу. Ключова акція уряду (конфіскація всіх продовольчих продуктів тривалого зберігання в українських селах у січні 1933 р.) була здійснена на основі усних вказівок. Вона може бути встановлена тільки за подібністю дій чекістів і комнезамівців у різних селах України, засвідченою людьми, які бачили такі дії на власні очі. Тому свідчення є одним із найцінніших джерел з історії колективізації та Голодомору в Україні 1932—1933 pp.
   Видання розраховане як на науковців, так і на широке коло тих, хто цікавиться історичним минулим нашої держави.


   Голодомор 1932-1933 років в Україні [Текст] : документи і матеріали / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Міжнар. благод. Фонд "Україна 3000" ; упоряд. Р. Я. Пиріг ; голова редкол. В. А. Смолій. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 1128 с.

   У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціогуманітар-ної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років. Це найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії українського голодомору. Розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.


   Дзеркало душі народної [Текст] : спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932-1933 років в Україні "Розсекречена пам'ять" / упоряд. В. Даниленко ; редкол. С. Богунов [та ін.] ; Служба безпеки України. Галузевий держ. архів. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 767 с.

    Видання факсимільного типу містить свідчення, спогади, враження - всі записи, зроблені у Книзі відгуків відвідувачами виставки "Розсекречена пам'ять", організованої Службою безпеки України у 2006-2007 роках у місті Києві, в Автономній Республіці Крим, обласних центрах України, а також за кордоном - у Москві та Мінську.
    Записи віддзеркалюють ставлення людей різного віку, життєвого досвіду, різних політичних поглядів і соціального статусу до Голодомору 1932-1933 років, передають душевний стан численних відвідувачів виставки, відкривають нові факти геноциду. Визначальною ідеєю книги є заклик зберегти пам'ять про безвинних жертв Голодомору та не допустити повторення такої величезноїтрагедії в жодній країні.


   Кульчицький С. В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення [Текст] / С. В. Кульчицький. – Київ : Наш час, 2007. – 424 с.: іл. – (Невідома Україна).

    На підставі багатьох документів і свідчень автор встановлює, що Голодомор 1932-1933 pp. в українському селі являв собою результат замаскованої під хлібозаготівлі каральної акції з вилучення у селян всього наявного у них продовольства. В книзі доведено, що Сталін застосував цю терористичну акцію в ситуації гострої кризи і голоду в багатьох регіонах СРСР, які були наслідком здійснюваної Кремлем прискореної "революції згори".
    Книга допомагає усвідомити, що терор голодом у поєднанні з репресіями проти безпартійної української інтелігенції та членів КП(б)У мали на меті попередити соціальний і політичний вибух в найбільшій національній республіці.
   Це дослідження призначене для української громадськості, яка зацікавлена у міжнародному визнанні Закону України "Про Голодомор 1932—1933 років в Україні", прийнятого Верховною Радою 28 листопада 2006 р.


   Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні [Текст]. – Київ : Вид-во ім. О.Теліги, 2008. – 1000 с.

    Загальноукраїнський том "Національної книги пам'яті жертв Голо-домору 1932-1933 років" є лише частиною масштабного загально-українського видавничого проекту, який включає в себе 17 обласних томів та том міста Києва.
    У книзі узагальнено сучасний стан наукових досліджень з цієї про-блеми. На основі архівних джерел та свідчень очевидців розкрива-ються причини, масштаби та наслідки Голодомору. Публікуються ре-єстр архівних документів, перелік населених пунктів, мешканці яких постраждали під час Голодомору. Подано вибрану бібліографію та оригінальні фотодокументи.
    Видання розраховане на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, істориків, краєзнавців, всіх тих, хто цікавиться історією України.


   Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД [Текст]. - К. : "Києво-Могилянська академія", 2008. - 604с.

    У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки -Державного політичного управління (ДПУ) та Народного комісаріату внут-рішніх справ (НКВС), що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії в історії українського народу XX століття - Голодомору 1932-1933 років. Документи розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій, у тому числі й з метою приховування правди про Голодомор. Майже 70 років ці документи зберігались під грифами секретності і були недоступними для дослідників.


   Піст від диявола [Текст] / упоряд. і авт. тексту Серафима (ігуменя). – К. : Мистецтво, 2003. – 112 с.

    Книга розповідає про голодомори в Україні 1921—1923, 1932—1933 і 1946—1947 років. У ній вміщено документальні матеріали, спогади, фотографії, інші свідчення тих часів, зібрані Синодальною комісією Української Православної Церкви з увічнення пам'яті жертв голодомору, дано церковно-історичну та духовно-етичну оцінку жахливого злочину більшовицького тоталітарного режиму.


   Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 [Текст] / П. П. Панченко [та ін.] ; упоряд. Ю. В. Авраменко [та ін.]. – Київ : Україна, 2003. – 352 с.


    У книзі трагедія голодомору 1932—1933 років висвітлюється як у загальноукраїнському, так і регіональних аспектах. Авторський аналіз органічно доповнюється численними архівними документами, спогадами очевидців страшної трагедії, оригінальними ілюстративними матеріалами.
    Для викладачів і студентів вузів, педагогів та учнів старших класів, профтехучилищ, широке коло читачів, усіх, хто виявляє інтерес до історії України.

РОЗП'ЯТЕ ГОЛОДОМ ПОДІЛЛЯ   Вавринчук М. П. Голодомор 1932-1933 років на Хмельниччині: причини і наслідки [Текст] / М. П. Вавринчук, С. В. Маркова. – Хмельницький : [б. в.], 2008. – 217 с.

    У книзі на широкій джерельній базі досліджуються передумови, перебіг та наслідки Голодомору 1932-1933 pp. на Хмельниччині. Авторами робиться спроба розглянути трагічні події у декількох вимірах: політичному, соціально-економічному та морально-психологічному.
   Для науковців, педагогів, краєзнавців, студентів та широкого загалу читачів.


   Шульга І. Г. Голод на Поділлі [Текст] : до 60-річчя голодомору 1933 р. / І. Г. Шульга. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 1993. – 223 с.

   Книга свідчень — це своєрідний історичний довідник про подробиці народної трагедії убієних голодом наших співвітчизників. Кожне свідчення достовірно відтворює тодішній трагізм українського селянства, це — своєрідне очищення перед народом і своєю совістю. В книзі чітко переплітаються дві події — колективізація і спричинений голод. Поряд з хліборобами трагізм українського народу у своїх свідченнях розкривають поважні академіки Григорій Костюк, Олександр Мазуркевич, письменники Кузьма Гриб, Олександр Брянський (Саша Красний), Богдан Чалий, Василь Кравчук.


   Діяльність архівних, культурологічних, науково-освітніх установ у дослідженні явищ геноциду проти українського народу [Текст] : матеріали наук.-краєзнав. конф., 24 лист. 2009 р., м. Хмельницький. – Хмельницький : МАУП, 2010. – 176 с.

   До збірника увійшли доповіді та повідомлення учасників науково-краєзнавчої конференції, яка відбулася 24 листопада 2009 року в Державному архіві Хмельницької області. Висвітлюються матеріали про дослідження явищ геноциду проти українського народу архівними, науковими, культурно-освітніми установами подільського регіону.


   Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Хмельницька область [Текст] Ч. 1. / відп. ред. Г. Осадча [та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Хмельниц. обл. держ. адмін., Держ. архів Хмельниц. обл. – Хмельницький, 2008. – 752 с

   Книга свідчень — це своєрідний історичний довідник про подробиці народної трагедії убієних голодом наших співвітчизників. Кожне свідчення достовірно відтворює тодішній трагізм українського селянства, це — своєрідне очищення перед народом і своєю совістю. В книзі чітко переплітаються дві події — колективізація і спричинений голод. Поряд з хліборобами трагізм українського народу у своїх свідченнях розкривають поважні академіки Григорій Костюк, Олександр Мазуркевич, письменники Кузьма Гриб, Олександр Брянський (Саша Красний), Богдан Чалий, Василь Кравчук.


   Пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні [Текст] : фотоальбом. – Тернопіль : Лілея, 2009. – 132 с.


    У фотоальбомі "Пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні", підготовленому за матеріалами однойменної експозиції Державного історико-культурного заповідника "Межибіж", відображено панораму життя України 1930-х років. Мета видання — показ страдницького шляху українців і України, виховання молодого покоління свідомих українців, забезпечення умов для політико-правової оцінки Голодомору 1932-1933 років в Україні як акту геноциду українського народу, привернення уваги іноземної громадськості до проблематики Голодомору 1932-1933 років. Видається двома мовами: українською та англійською.


   Розіп'яте Голодомором Поділля [Текст] : зб. док. і матеріалів про Голодомор 1932-1933 р. на Хмельниччині / упоряд.: М. П. Вавринчук, Г. Г. Осадча, П. Я. Слободянюк. – Хмельницький : Збруч, 2008. – 717 с.

   У збірнику поміщено документальні матеріали про політичні мотиви, причини, перебіг та наслідки Голодомору 1932-1933 років на Поділлі.


ФОТОАРХІВ 

 

 

 

 

 

 

   

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа


музика Миколи Лисенка,
слова Олександра Кониського