Увага! Варіанти фонетичні, граматичні, словотворчі


абрикос і абрикоса
авдиторія і аудиторія
апсида і абсида
банкрот і банкрут
бенкет і банкет
бендюг і биндюг (розм. кінь-ломовик)
деревляни і древляни
грошевий і грошовий
дозор і дозір
естакада і естокада
жираф і жирафа
зал і зала
зарані і зарання
засіки і засіки
згідний і згодний
зловісний і зловіщий (розм.)
зогрівати і зігрівати
зокрема і зокрема
інакомислячий і інакомйслящий (заст.)
кава і кофе
каліф і халіф
каліфат і халіфат
камса і хамса
каприччіо і каприччо
Кармелюк і Кармалюк
кинений і кинутий
клавіш і клавіша
контактний і контактовий
копійковий і копійчаний
корисний і корисний
лангет і лонгет
лозовий і лозяний
намарне і намарно
напевне і напевно
пантофля і пантофель
плаский і плоский
по-батьківськи і по-батьківському
порений і поротий
сорокаріччя і сорокаліття
сплисти і спливти
страдіварі і страдіваріус (вид скрипки)
ступінчастий і ступінчатий
суглинистий і суглинковий і суглинний (ґрунт)
сукняний і суконний
сум'ятливий і сум'ятний
тезовий і тезисний
тертка і тертушка
трошки і трішки (рідко)
фаза і фазис (рідко)
фрикаделька і фрикадель
целюлоза і целюлаза
цитрин і цитрина
шинель і шинеля
шляхом (ім.) і шляхом (прийм.)

1.2. ТИПОВІ ПОМИЛКИ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

Так пишуть:
багаточисленний
безчисленні
бувші, бувший
бумага, на бумазі
бути на виду
в двох словах
в заключення (скажу)
в поті лиця
в сім годин
Валентіна Миколаєвна
Василь Миколаєвич
вдруг
вести себе
взяти верх
взяти чиюсь сторону
вигляду не подає
види (на врожай)
визвати реакцію
визивати (заперечення, подив)
виключення
виписка (з протоколу)
вирішувати проблему
висказувати
виставляти претензії
витікає висновок
віддати перевагу
віддихати
відділ по міжнародним зв'язкам
відложити (засідання)
відмінити
відноситися, це до мене (мене)
не відноситься (не касається)відносно (кого, чого)
відправити, відправляти (лист)


відсутній порядок
вірний висновок
вірніше всього
включити питання
вмісті
вмішуватися в...
внести в список
воплощатися
впереді
в поті лиця
говорити на українській мові
грошові засоби
дає себе знати
даже
дальше буде попадати в...
дальше, і так дальше
держати
дивлячись на...
(недивлячись на...)
дійсне
діюче законодавство
для вигляду (зробив)

до сих (цих) пір
до тих пір
добавочний (добавочна вартість)
довгий час
додержуватися дисципліни
доказувати
допускати (безгосподарність)
допускати (помилку, порушення)
допущення
друг з другом
друг на друга
друг проти друга
другий, другим разом
дякую вас
єдинодушне
з своєї сторони ми...
завірення
задача
займати посаду
займати участок
заказний лист
заключати (сказане)
заключення
заключити (договір, угоду, мир)
закон вступив у силу
замінити новим
заслуговує уваги
звільнитися від помилок
здати екзамен
здібний і на таке
змістити з посади
знаходитись

знаючі люди
іменно предоставляти
ітак
кидається в очі
кінець-кінцем
кінцеве рішення
командировка
командирувати
комісія по питаннях ...
крайні міри
кризисна ситуація
крупне питання
лишній раз
лічно
любий

маса питань
металургічний завод
Миколаєвська область
міроприємство
на протязі
на прошлій неділі
навики
нагрузка
надо
надобність
накінець
накладна плата
накопити,накопичення
налог
нанести шкоду
наоборот
напечатати
напоминати
не зовсім вірно
неділя

нести втрати
ні в якому випадку
ні під яким видом
ніякий
носити біля себе
носить характер
обжалувати
область знань (науки)
обобщати питання
общий


одержати знання
одержати розвиток
одобрити
оказати допомогу
окремі (люди)
опровергати
осінню
основа (на основі документа)
очередний виток інфляції
перевод (грошей)
перевод
перечислити
піднімати питання
піднімати справу

піднімати шум
підписні видання
підручник по фізиці
по адресу
по бажанню
по вимозі
по вині
по вихідних днях
по відношенню до нього (цього)
по відомостях
по вказівці
по всякому поводу
по документу
по домовленості
по дорученню
по досвіду
по електронній пошті
по заклику(поклику)

по імені
по ініціативі
по крайній мірі
по мірі зростання (підвищення)
по недорозумінню
по незнанню
по обов'язку
по плану (йде)
по поверненні
по представленню
по призначенню
по професії
по путі слідування
по путі

по радіо (телевізору)

по розгляді
по святах
по справі
по схемі
по такому питанню
по телефону
по теорії
по хворобі
побороти перешкоди
позорити
положення в суспільстві
попасти в ціль
попасти

попередити злочин
поправити положення
поступають товари
поступили в продажу
потерпіти поразку

похожий на...
правий (ви правий)
при аналізі звіту
при вирішенні (розгляді) питання

при вході
при допомозі
при дослідженні...
при досягненні певного віку
при збільшенні показника
при огляді місця подій
при пожежі
при температурі
приводити факти (приклади)
признати (слід признати)

приймати до уваги (відома)
приймати міри
приймати участь
прикладати зусилля
приносить збитки
притягувати до себе
провірка
проводити заходи
прожиточний мінімум
пропуск
простіть, я нечаянно

прошлого року в травні місяці
регулірувати
ричаги (керівництва, управління)
рідкий
робити вигляд
розглянути на Верховній Раді
розходувати кошти
рядом з іншими
саме складне питання
самий активний
скрутне положення
слідуючий (розпорядок, план, порядок денний)
сміхотворна ціна
співпадати
співставляти факти
сторонник
так як...
типографія
у виконання (рос. во исполнение)
у відміну (рос. в отличие)
у відсутність
у дальнійшому
у доказ
у значній мірі
у любий час
у третій годині
у честь
у якому смислі
упаковочний папір
учитуючи ситуацію
факт на лице
через хвилину відповім
чуть-чуть
являтися, являється
як можна більше

Треба писати так:
численний
незліченні
колишні, колишній
папір, на папері
бути на видноті
двома словами
на завершення (скажу)
в поті чола
о сьомій годині
Валентина Миколаївна
Василь Миколайович
раптом
поводитись, поводити себе
взяти гору
тягнути за кимось
знаку не подає
сподіванки (на врожай)
викликати реакцію
викликати (заперечення, подив...)
виняток (за винятком, без винятку)
витяг
розв'язувати проблему
висловлювати
висувати претензії
випливає висновок
надати перевагу
відпочивати
відділ з міжнародних зв'язків
відкласти (засідання, збори ...)
скасувати
1) ставитися, 2) належати (до
інтелігенції, робітників), 3)
стосуватися, це мене (до мене) не
стосується, це до мене не має
відношення
щодо
1) послати, посилати, надсилати,
надіслати (лист), 2) відправити,
відправляти поїзд, телеграму
нема порядку
правильний висновок
вірніше (певніше) за все
внести питання
разом, гуртом
втручатися в...
включити до списку
втілюватися
попереду
в поті чола
говорити українською мовою
кошти
дається взнаки
навіть
далі буде потрапляти в...
далі, і так далі
тримати
зважаючи на...
(незважаючи на...)
справжнє
чинне законодавство
про око (про людське око),
для годиться (зробив)
досі, до цього часу
доти, до того часу
додатковий {але: додана вартість)
тривалий час
дотримуватися дисципліни
доводити
виявляти (безгосподарність)
допускати, припускати
припущення
один з одним
один на одного
один проти одного
інший, іншим разом
дякую вам
одностайне
зі свого боку ми...
запевнення
завдання (задача, матем.)
обіймати посаду
займати ділянку
рекомендований лист
підсумовувати (сказане)
висновок
укласти (договір, угоду, мир)
закон набрав чинності, став чинним
замінити на новий
вартий уваги
позбавитися помилок
скласти іспит
здатний і на таке
усунути з посади
1) бути розташованим, розміщатися, міститися, 2) перебувати
досвідчені люди; люди, які знають
саме надавати
отже, таким чином
впадає в око
врешті-решт, зрештою
остаточне рішення
відрядження
відрядити
комісія з питань ...
надзвичайні заходи
кризова ситуація
значне питання
зайвий раз
особисто
будь-який, будь-котрий, будь-хто,
кожний
безліч питань
металургійний завод
Миколаївська область
захід (заходи) (план заходів)
протягом
минулого тижня
навички
навантаження
треба
потреба
нарешті
післяплата
нагромадити, нагромадження
податок
завдати (заподіяти) шкоди
навпаки
надрукувати
нагадувати
не зовсім так (не зовсім правильно)
1) тиждень, 2) неділя (7-ий день
тижня)
зазнавати втрат (збитків), мати збитки
у жодному разі, ні в якому разі
нізащо, ніколи, у жодному разі
жоден
носити при собі
має характер
оскаржити
галузь знань (науки)
узагальнювати питання
1) загальний (збори, думка, вага,
вигляд), 2) спільний (зусилля,
надії, мир)
здобути знання, набути знань
дістати розвитку, розвиток
схвалити
надати допомогу
деякі (люди)
спростовувати
восени
підстава (на підставі документа)
черговий виток інфляції
переказ (грошей)
переклад (іншою мовою)
перелічити, перерахувати
порушувати питання
звертатися до справи;
налагоджувати справу
зчиняти (здіймати) галас (шум)
передплатні видання
підручник з фізики
за адресою
за бажанням
на вимогу, за вимогою
з вини
у вихідні дні
щодо нього (цього)
за відомостями
за вказівкою
з усякого приводу
за документом
за домовленістю
за дорученням
за досвідом, з досвіду
електронною поштою
на заклик (поклик); за закликом
(покликом)
на ім'я
за ініціативою
принаймні, щонайменше
у міру зростання (підвищення)
через непорозуміння
через незнання
з обов'язку
за планом (йде)
після повернення
за представленням, за поданням
за призначенням
за фахом, за професією
шляхом (на шляху) руху
по дорозі (нам з вами), дорогою   (йти,
їхати, брести)
по (через) радіо (по телевізору, через
телевізор)
після розгляду
у свята
у справі
за схемою
з такого питання
телефоном
за теорією
через хворобу
подолати перешкоди
ганьбити, паплюжити, знеславлювати
становище у суспільстві
поцілити, влучити в ціль
потрапити (в халепу; у складне
становише; у Київ; додому)
запобігти злочину (-ові)
виправити становище
надходять товари
надійшли у продаж
зазнати поразки (але: потерпіти
ще трохи, до завтра)
схожий на..., подібний до...
маєте рацію
під час аналізу звіту
у вирішенні (розгляді) питання,
під час вирішення...
біля входу
за допомогою
під час дослідження, у дослідженні
у разі досягнення певного віку
зі збільшенням показника
під час огляду...
під час пожежі
за температури
наводити факти (приклади)
визнати (треба, необхідно, варто
визнати)
брати (взяти) до уваги (відома)
вживати заходи, вжити заходів
брати участь
докладати зусиль
завдає збитків
приваблювати, манити
перевірка
здійснювати заходи
прожитковий мінімум
перепустка (але: пропуск занять) вибачте (пробачте, даруйте), я ненароком (ненавмисне, випадково)
минулого року в травні
регулювати
підойми, важелі
1) рідкісний, 2) рідкий (ліс, юшка)
удавати
розглянути на засіданні Верховної Ради
витрачати кошти
поряд з іншими
найскладніше питання
найактивніший
скрутне становище
наступний, такий, черговий...

сміховинна ціна
збігатися
зіставляти факти
прихильник, прибічник
оскільки, тому що...
друкарня
на виконання
на відміну
за час (під час) відсутності
надалі
на доказ
значною мірою
у будь-який час, будь-коли
о третій годині
на честь
у якому розумінні, значенні
пакувальний папір
беручи до уваги ситуацію
наочний (незаперечний) факт
за хвилину відповім
трохи, трошечки, трішки, ледь-ледь
бути, є
якомога більше
1.5. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПОЄДНАННЯ СЛІВ

вважати (ким, чим)
вживати (чого і що)
вибачати (кому, що)
відповідно (до чого)
враження (мати) (від чого)
вчитися (чому)
геноцид (народу)
глузувати (з кого)
доглядати (кого, що)
дивуватися (кому)
додавати (до чого)
зазнавати (чого)
запевняти (кого в чому)
запобігати (чому)
засвідчувати (що)
застерігати (кого від чого)
захворіти (на що)
зважати (на кого, що)
зволікати (з чим)
згідно (з чим)
зневажати (кого)
знущатися (з кого)
зраджувати (кого, що)
кепкувати (з кого)
набирати (чого)
набувати (чого)
навчати (чого)
наголошувати (на чому)
надіятися (на кого)
наповнений (чим)
наполягати (на чому)
насміхатися (з кого, чого)
нехтувати (чим, що)
оволодіти (чим)
одружитися (з ким)
оженитися (з ким)
опанувати (що)
перетворювати (на що)
повідомити (кого, що)

додалося (чого)
додержувати (чого: слова, чистоти)
додержуватися (чого: поглядів)
докладати (чого)
докоряти (кому чим)
допікати (чим)
дорікати (кому за що)
дякувати (кому за що)
завдавати (чого)
завдяки (кому, чому)
завідувач (чого)
погоджувати (з ким)
позбутися (кого, чого)
покликатися (на що)
поклоніння (чому)
попереджати (кого про що)
припуститися (чого)
приречений (на що)
прозвітувати (про що кому)
простити (кому)
розмірковувати (над чим)
розумітися (на чому)
сміятися (з кого, з чого)
соромитися (кого, чого)
співати (що і чого)
сповістити (кого, що)
сповнений (чого)
сподіватися (кого)
спонукати (кого до чого)
стосуватися (кого, чого)
суперечити(чому)
турбуватися (про кого, що)
удавати(кого)
узгоджувати (з чим)
ухилятися (від чого)
хворіти (на що)
чекати (на кого і чого)
шкода (кому кого)
шкодувати (за чим кому чого)