Наукова бібліотека Хмельницького національного університету   Бібліометрика української науки – це інформаційно-аналітична система Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, яка надає можливість більш зручного пошуку профілів науковців у Google Академія. Система призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища, представлення його галузевої, регіональної та відомчої структури. Джерельною базою Системи є створені вченими на платформі Google Scholar бібліометричні профілі, що містять вивірену ними інформацію про результати публікаційної діяльності.

Останні зміни 03.03.2016 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail