НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Дні кар'єри" в Хмельницькому національному університеті

   Престиж ВНЗ та його привабливість для студентів складається з якості освіти та якості працевлаштування. Проблема зайнятості молоді, зокрема, випускників Хмельницького національного університету, завжди актуальна і потребує системного підходу до її вирішення. Висока конкуренція висуває перед фахівцем проблему досконалого розвитку власної кар’єри.
   Стало традицією щорічно проводити в Хмельницькому національному університеті "Дні кар'єри", під час яких обговорюються важливі питання, пов'язані із працевлаштуванням, кар'єрою та складовими кар'єрного зростання студентської молоді. Організаторами заходів виступили: Центр планування кар'єри, деканати факультетів, наукова бібліотека.
   Першими в університетську книгозбірню на "День кар'єри" завітали студенти-випускники факультету економіки та управління. Відкриваючи захід, декан факультету, к.е.н. М.І. Бондаренко наголосив, що у сучасних умовах успішна кар'єра є невід'ємною складовою самореалізації людини, засобом і чинником, які сприяють її самоствердженню, процесом, в якому найповніше реалізуються її особистістний і соціальний потенціали. Він побажав студентам-випускникам ефективно використати в своєму житті здобуті в університеті знання і вже зараз починати шукати роботу, яка б приносила і моральне, і матеріальне задоволення.
   Головний спеціаліст відділу активної підтримки безробітних Хмельницького міського центру зайнятості Н.А.Олійник, проаналізувавши сучасний стан ринку праці в області та м.Хмельницькому, звернула увагу студентів-випускників на особливості працевлаштування в умовах сучасного ринку праці, про критерії відбору та вимоги роботодавців до молодих спеціалістів.
   З правовими аспектами працевлаштування молодого фахівця, про їх права та обов'язки присутні дізналися з виступу доцента кафедри філософії, політології та права, к.ю.н. С.І.Лучковської.
   Жвавий інтерес і зацікавленість у студентів викликав виступ представника ТОВ "Фоззи - Фуд" І. В. Марущак, яка детально зупинилась на діяльності мережі магазинів "Сільпо". Адже вдало спланований і реалізований план сходження по соціальних сходинках є запорукою доброботу та можливістю отримання престижної роботи.
   Начальник відділу працевлаштування випускників М.М.Косіюк розповів випускникам про діяльність Центру планування кар'єри Хмельницького національного університету, завдання якого полягає в тому, щоб надавати студентам фахову пораду з умов працевлаштування, розібратись в системі відносин на ринку праці тощо. Центр активно взаємодіє з кадровими агенствами міста, конкретними роботодавцями, з Центрами зайнятості, тому студенти завжди тут можуть отримати свіжу інформацію про "гарячі" вакансії.
   Студенти ознайомилися з книжковою виставкою "Кар'єра: складові успіху".
   Також на Web-сайті наукової бібліотеки ХНУ http://library.tup.km.ua можна переглянути віртуальну виставку "Кар'єра - стратегія успіху".