НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


   Шановні викладачі та студенти! З 23 по 26 травня запрошуємо вас на перегляд нових надходжень літератури в зал каталогів та електронної інформації НБ ХНУ (6 поверх) з 9 до 18 години


   23-26 травня у залі каталогів та електронної інформації НБ ХНУ будуть проходити Дні інформації. На виставці представлено 153 видання - це монографії, автореферати дисертацій, підручники та навчальні посібники, наукові, аналітичні та довідкові видання.
    Питання історії та стратегії розвитку науки, освітньо-технологічної сфери України висвітлено на сторінках наукового видання "Наука західного регіону України (1990-2010)", присвяченого 40-річчю Західного наукового центру. В книзі представлено досягнення Хмельницького національного університету в розвитку трибології, досліджень проблем тертя та зношування, трибохімічних процесів, числових методів синтезу важільних механізмів та його провідних науковців (Скиба М.Є., Костогриз С.Г., Шалапко Ю.І., Шевеля В.В., Кузьменко А.Г., Семенюк М.Ф., Гладкий Я.М., Каплун В.Г., Кінницький Я.Т. та інші) Читачам варто звернути увагу на збірники "Наука України у світовому інформаційному просторі. Випуск 9", "IV Українсько-Польські Наукові діалоги", "Збірник тез доповідей П'ятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених".
   Колектив авторів кафедри практики іноземної мови та методики викладання ХНУ видав навчальний посібник "Practise your English" (за ред. Н.М. Бідюк). Основне завдання посібника - навчити студентів ефективно використовувати лінгвістичні засоби для продуктивної комунікації.
   Консорціум "Темпус-проекту "Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)" подарував нашій бібліотеці посібники "Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту" та "Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі", де зібрані рекомендації щодо побудови та проведення прозорих, достовірних і неупереджених процедур забезпечення якості освіти.
   У навчальному посібнику Гуменюка Г.Д. "Міжнародна і регіональна стандартизація" наведено коротку характеристику діяльності міжнародних організацій, що працюють у сфері АПК, міжнародної торгівлі, електрозв'язку. Проаналізовано діяльність національних організацій у деяких країнах Європи, Азії, Африки та США, зроблено аналіз міжнародних систем щодо управління якістю продукції, навколишнього середовища, безпечністю харчових продуктів, безпеки і гігієни праці в освіті, медицині, в суб'єктах місцевого самоврядування.
   Інноваційні напрями розвитку економіки України розглянуто в монографіях "Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції" (Колодійчук А.), "Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження концепції гідної праці" (Лебедєв І.В.), "Механізми адаптації бізнес-процесів промислових підприємств до нової економіки" (Полінкевич О.М.), "Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління" (Джеджула В.В.), "Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку" (Мавлюга Н.М.).
   Наукові дослідження маркетингових технологій та менеджменту висвітлено в збірниках матеріалів конференцій "Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України" (Хмельницький національний університет), "Менеджмент сую'єктів господарювання : проблеми та перспективи розвитку" (Житомирський державний технологічний університет) та навчально-методичних посібниках Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" : "Дослідницький тренінг: виявлення проблем бізнесу і пошук шляхів їх розв'язання" та "Дослідницький тренінг: маркетинг інновацій і інновації в маркетингу".
   Фахівцям готельно-ресторанного та туристичного профілю рекомендуємо ознайомитись з книгами "Сучасна українська кухня" (Ростовський В.С.), "Помічник кухаря" (Ростовський В.С., Красноход Н.І.), "Фізико-хімічні методи оборобки сировини і харчових продуктів" (Соколенко А.І., Піддубний В.А. Та ін.), "Основы теории надежности и теории массового обслуживания" (Постан М.Я.), "Туристичне краєзнавство" (Берест Р., Безручко Л.), "Охорона праці в туристському комплексі" (В.Г. Банько).
   Для тих, хто вивчає релігієзнавство маємо цікаві видання: "Біблійний довідник Геллея" та "Преславний Коран. Переклад смислів українською мовою".


   Студентам психологічних спеціальностей, а також фаховим психологам презентовано посібники : "Проективні методи дослідження особистості"(Шамлян К., Кліманська М.), "Педагогічна психологія" (Євтух М.Б., Лузік Е.В. та ін.), "Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу"(за наук. ред. Кияшко Л.О.), "Психологія управління" (Ходаківський Є.І. та ін.), "Політична психологія" (Головатий М.Ф.), "Геронтопсихологія" (Бочелюк В.Й., Черепєхіна О.А.), "Юридична психологія" (за ред. Казміренко Л.І.), "Психологія обдарованої дитини" (К.Г. Дементьєва)
   Інформацію про особливості сучасного дизайн-проектування викладачі та студенти можуть отримати з видань "Основи дизайн-проектування дитячого простору" (Скляренко Н.В., Авраменко Д.К., Христюк Ю.С.) та "Макетування" (Скляренко Н.В., Пасічник О.С.).