НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

До 25-ї річниці Незалежності України

Урок державності "МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ - ПЕРШИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ"


"Завдяки історичній пам'яті
людина стає особистістю,
народ — нацією, країна — державою"
М. Грушевський
   15 вересня у читальному залі книгозбірні для студентської молоді університету проведено урок державності "Михайло Грушевський — перший Президент України" присвячений 25-й річниці Незалежності України. Організаторами заходу виступили наукова бібліотека, відділ навчально-виховної роботи, деканати університету.
   У кожного народу є свої історичні постаті першої величини. До таких велетнів української культури, політичної думки і дій останніх двох століть, безперечно, слід віднести Михайла Сергійовича Грушевського – першого Президента України, Видатного історика, Великого українця, Ідеолога українського національного відродження, Мислителя світового масштабу. Автор унікальної 10-томної "Історії України-Руси" (у 13 книгах) вивів український народ з колиски слов’янських народів (відокремив від білоруського і російського), створив наш народ, дав йому початок на основі документальних джерел.
   Його праці "Нарис історії українського народу", "Ілюстрована історія України", шеститомна "Історія української літератури" у яких досліджено усі можливі аспекти походження та історичного поступу нашого народу, політичного устрою України, її місця і ролі у розвитку світової цивілізації.
   Загалом його перу належить майже дві тисячі праць, в яких історія України прослідковується від найдавніших часів до проголошення Української Народної Республіки. М.С. Грушевський як політик пройшов шлях від засновника національно – демократичної партії Галичини і Товариства українських поступовців у Києві - до творця засад української незалежної держави, він був головою Центральної Ради. Його політичні погляди змінювались, але любов до свого народу і до історичної істини для нього завжди були вищим мірилом в науковій творчості і політичній діяльності.
   29 вересня цього року Україна буде відзначати 150 - річний ювілей від дня народження М.С. Грушевського, який 99 років тому проголосив народження нової європейської держави – Української Народної республіки, і першим президентом якої його обрала Центральна Рада.
   Зацікавлено слухали студенти розповідь провідного бібліотекаря Гогільчиної А.О. із слайдовою презентацією та фрагментами з документальних хронік про життєвий шлях, наукову, літературну, громадсько-політичну діяльність Великого українця. Також присутні ознайомилися з книжковою виставкою "Михайло Грушевський — перший Президент України", на якій представлено наукові та літературні видання видатного історика, книги, статті із журналів, критичні матеріали про ідеолога українського національного відродження.