НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ   У читальному залі наукової бібліотеки (8 поверх) розгорнуто експозицію виставки-презентації "Наукові праці викладачів Хмельницького національного університету". Упродовж першого півріччя 2017 року виставка поповнилася новими виданнями, з якими пропонуємо ознайомитися.37
А66

Андрощук, І. В.
Педагогічна взаємодія у професійній діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. В. Андрощук. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 190 с.

    Розкрито поняття'"педагогічна взаємодія", механізми, способи, принципи, види і форми. їх особливості. Розглянуто значення педагогічної етики і такту у налагодженні педагогічної взаємодії. Охарактеризовані бар"ери педагогічної взаємодії, сутність та причини конфліктів у навчально-виховному процесі, особливості та форми педагогічної взаємодії із сім'ями учнів.
   Для студентів педагогічних спеціальностей та педагогічних працівників навчальних закладів різних типів.
687
Б86

Бохонько, О. П.
Конструювання і виготовлення виробів із хутра та шкіри [Текст] : навч. посіб. / О. П. Бохонько, В. В. Мица, О. В. Ярощук. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 303 с.

   Викладені особливості конструювання, моделювання, виготовлення та експлуатації виробів з хутра та шкіри. Наведені властивості натуральних хутра та шкіри, основи їх технологічної обробки. Особливу увагу надано розкрою, конструюванню та моделюванню виробів з цих матеріалів.
    Для студентів ВНЗ, фахівців легкої промисловості, а також споживачів виробів з хутра та шкіри.
64.06
Е50

Електропобутова техніка [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / І. В. Петко, О. П. Бурмістенков, Т. Я. Біла, М. Є. Скиба. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 213 с.

   Подані конструкції електропобутової техніки, технологічні процеси, що супроводжують роботу електропобутових машин і приладів, та системи керування їх функціонуванням.
    Підручник відповідає навчальній програмі підготовки спеціалістів з електро-побутової техніки у ВНЗ. Може бути корисним для студентів коледжів, аспірантів та інженерно-технічних працівників фахівців з проектування і сервісного обслуговування електропобутового обладнання.
629
К19

Каньковський, І. Є.
Теорія автомобіля. Задачник [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Каньковський, С. В. Псьол, Є. О. Бохонько. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 94с.

   Наведені математичні вирази формул, шо стосуються експлуатаційних характеристик автомобіля щодо дисципліни "Теорія автомобіля". Подані приклади розв'язання окремих типових задач і запропоновані задачі для самостійного розв'язування.
   Для студентів ВНЗ спеціальностей "Професійна освіта. Транспорт" та "Автомобільний транспорт".
687
К90

Кулешова, С. Г.
Лабораторний практикум з основ композиції [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. Г. Кулешова, О. М. Лущевська. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 117 с.

   Поданий лабораторний практикум з дисципліни "Основи композиції". Наведені відомості щодо технік створення ескізів. Пояснено, як відтворювати первинну ідею моделі і, володіючи проектною графікою, рисувати фігури людини, а також моделі одягу на фігурі з використанням пропорційних схем. Значне місце відводиться розробці ескізів моделей одягу у кольорі для різних технік. Для студентів швейної галузі та викладачів ВНЗ.
159.9
П61

Посвістак, О. А.
Теоретико-історичні основи психології сім'ї [Текст] : монографія / О. А. Посвістак. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 402 с.

   Визначені теоретико-історичні основи психології сім'ї як галузі наукових знань. Проаналізовані історичні передумови становлення психології сім'ї, розкрита роль міждисциплінарних досліджень у становленні психології сім'ї. Висвітлена розробка проблем психології сім'ї в основних школах психології.
    Для фахівців у галузі історії психології, психології сім'ї, суміжних дисциплін, а також студентів та аспірантів ВНЗ.
159.9
П64

Потапчук, Є. М.
Основи психолого-педагогічних досліджень [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Потапчук, О. М. Василенко. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 160 с.

   Розкрито поняття "наука", її становлення та розвиток, системну структуру, категорії, методологію, організацію в державі, а також розглянуто основні вимоги до виконання і захисту студентських наукових досліджень з психології. Також охарактеризовано студентську наукову роботу поза навчальним процесом, висвітлено різноманітні форми наукової комунікації студентів, їх специфіку та ін.
    Видання призначене для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів, які займаються науково-дослідною роботою.
65.012.32
С76

Стадник, В. В.
Менеджмент гетерогенних організацій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Стадник. - Хмельницький : ПП А.С. Гонта, 2017. - 274 с.

   У навчальному посібнику виділено відмітні ознаки гетерогенних організацій, визначено особливості і завдання менеджменту різноманітності, розглянуто вплив факторів гетерогенності на конкурентоспроможність організацій, їх організаційне проектування, організаційну взаємодію та управління людським капіталом. Охарактеризовано мотиваційне забезпечення реалізації потенціалу різноманітності у системі управління інноваційною діяльністю і розвитком гетерогенних організацій. Засвоєнню проблематики, наближенню знань до практичних потреб сприятиме робота із завданнями для обговорення й тестами.
    Посібник адресовано студентам економічних спеціальностей ВНЗ, науковцям, менеджерам і всім, хто цікавиться прогресивними методами управління сучасними організаціями.
908
Ч-92

Чупира, В. В.
Теоретичні основи країнознавства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Чупира. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 235 с.

   Розглянуто основні складові країни, особливості її природно-географічного середовища, особливості суспільства і населення в антропологічних, етнологічних, культурологічних та цивілізаційних аспектах, співвідношення країни, держави та нації.
    Для студентів факультетів міжнародних відносин, усіх, хто вивчає проблеми міжнародних відносин та країнознавства
621.31
Я64

Яновицький, О. К.
Електроматеріали [Текст] : навч. посіб. / О. К. Яновицький, Л. О. Ковтун. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 215 с.

   Подані основні відомості про електроматсріали різних класів, що використовують у виробництві електротехнічної та радіоелектронної апаратури. Описані їх фізико-хімічні. електричні та механічні властивості з прикладами використання при проектуванні радіоелектронних виробів.
    Видання призначене для студентів електротехнічних, радіотехнічних та телекомунікаційних спеціальностей ВНЗ.