НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

   

До уваги викладачів та студентів!

   23-26 жовтня у залі каталогів та електронної інформації НБ ХНУ проходять Дні інформації.  Увазі читачів представлено більше 150 видань - це монографії, підручники, навчальні посібники, наукові, періодичні та довідкові видання.
   На виставці презентовано праці викладачів ХНУ, серед яких:   В. Б. Рудницький, Г. І. Міхалевська "Вища математика"; С. Г. Кулешова  "Колір в художньому проектуванні одягу"; А.  Л. Славінська, О. П. Сиротенко  "Практикум з проектування і конструктивного моделювання одягу. Ч. 2"; В.В.  Стадник "Менеджмент гетерогенних організацій"; Є. М. Потапчук, О. М. Василенко "Основи психолого-педагогічних досліджень"; О.  А. Посвістак "Теоретико-історичні основи психології сім'ї"; А. В. Горошко, В. П. Ройзман "Обернені задачі параметричної ідентифікації механічних систем"; О. К. Яновицький, Л. О. Ковтун "Електроматеріали"; І. Є. Каньковський, С. В. Псьол, Є. О. Бохонько "Теорія автомобіля. Задачник"; О. В. Савченко "Фінансовий менеджмент в індустрії гостинності"; Г. С. Калда, Ю. С. Соколан, К. А. Паршенко "Соціально-економічні основи охорони праці";  Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко "Управління інноваційними проектами"; В. В. Чупира "Теоретичні основи країнознавства" та ін.
   Консорціум Темпус (Транс-європейська програма мобільності для навчання в університетах) продовжує надсилати в дар нашій бібліотеці видання з педагогіки. Література висвітлює питання підготовки вчителів, корекційної  та інклюзивної педагогіки тощо.
   Книга Хмельницького письменника М. Кульбовського "З подільського кореня" присвячена творчості Т.Г. Шевченка та митців Хмельниччини.
   Користувачі бібліотеки можуть ознайомитись з книгами різноманітноїтематики: землеустрій, земельні відносини, радіобіологія, електротехніка, хімічна екологія, охорона праці, дієтичне харчування, організація обслуговування в готельному та ресторанному господарстві, методика підготовки магістерської роботи тощо.