НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


   Академічна доброчесність – це моральний кодекс та етичні правила цивілізованого наукового та освітнього співтовариства. Поняття "академічної доброчесності" включає в себе такі цінності, як запобігання шахрайству, фальшуванню та плагіату; підтримку академічних стандартів; чесність і ретельність у дослідженнях і науковому видавництві.
   Питання академічної доброчесності є дуже актуальним для України. Адже неприпустимою є ситуація, коли наукові роботи (від курсових до докторських) виконуються на замовлення за гроші, коли студентські роботи передаються від курсу до курсу лише зі зміненими титульними сторінками, коли у наукових текстах перефразовують чужі думки та видаються за власні без посилання на їх справжнього автора, коли метою наукового дослідження є не нове наукове знання, а отримання вченого ступеню. І абсолютно неприпустимо, коли в суспільстві такий стан речей сприймається як норма.
   Останні роки українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів. Американські ради з міжнародної освіти спільно з Міністерством освіти і науки України розпочали Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. Лише сприйняття суспільством, усіма учасниками освітнього та наукового процесів принципів академічної доброчесності як глибинних цінностей є запорукою того, що українська освіта та наука позбудуться імітації, народжуватимуть нові ідеї та знання і будуть рівноправно включені у світовий процес наукової комунікації. Бібліотеки ж можуть відіграти у цьому ключову роль та стати центрами просвітництва та формування культури академічної доброчесності.
   2016 р. Українська бібліотечна асоціація започаткувала проект "Культура академічної доброчесності: роль бібліотек" за підтримки Посольства США в Україні. Він спрямований на включення бібліотек різних типів, видів, підпорядкування у процес формування в суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки, зокрема, в школах і університетах.

   Більше дізнатися:


1. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні
2. "Культура академічної доброчесності: роль бібліотек"
3. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету
4. Оцінка доброчесності освітньої системи України
5. Академічна нечесність як елемент академічної культури українського студентства: результати емпіричних досліджень
6. Академічна чесність: практики ВНЗ
7. Академічна нечесність та політична культура: порівняльний досвід (Україна — США)
8. Академічна честність: що маємо на увазі
9. Недоброчесність у навчанні – списування і плагіат у вищій освіті України: за результатами оглядів ОЕСР у сфері доброчесності
10. Академічна доброчесність в Україні: ілюзія чи перспектива?
11. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти?
12. Гендерні проекти та академічна доброчесність(з досвіду участі Гендерного
центру ХНУМГ імені О.М.Бекетова у проектах гендерного бюджетування)
13. Ткаченко В. В. Практики протидії плагіату в українських ВНЗ як складова академічної доброчесності [Електронний ресурс] / В. В. Ткаченко, Л. Ю. Кожекіна, О. Я. Денисюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 2017. - Вип. 38. - С. 82-86.
14. Калюжна В. Ю. Про проблему академічної нечесності: спроба короткого порівняльного аналізу стану у вишах США і України [Електронний ресурс] / В. Ю. Калюжна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 11(2). - С. 89-96.
15. Гапон Н. П. Ставлення студентів до виявів академічної нечесності: крос-культурний аналіз [Електронний ресурс] / Н. П. Гапон, А. Худзіцка-Чупала, А. Лупіна-Вегенер // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. - 2013. - Вип. 16. - С. 241-248.
16. Гунчак В. М. Кодекс честі викладача як перешкода академічній нечесності і поблажливості [Електронний ресурс] / В. М. Гунчак, М. П. Чепига // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 3. - С. 14-23.
17. Cемків Т. Впровадження інституту перевірок на доброчесність в законодавство України [Електронний ресурс] / Т. Cемків // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2017. - № 2. - С. 11–16.

З фонду НБ ХНУ:

1. Андрій Гевко: "Плагіат починається не з дисертації" [Текст] // Освіта України. – 2014. –  8 груд. (№46). – С. 5.
2. Благодєтєлєва-Вовк, С. Плагіат як ознака суспільної деградації [Текст] / С. Благодєтєлєва-Вовк // Дзеркало тижня. – 2016. –  10-16 верес. (№32). – С. 1, 13.
3. Бойко, Р.В. Без компіляцій і плагіату! Про юридичні аспекти попередження незаконних запозичень у дисертаційних дослідженях [Текст] / Р. В. Бойко, М. О. Фролова // Бюлетень ВАК України. – 2008. – №12. – С. 11-13.
4. Войдига, А.    Запобігання розкраданню інтелектуальної власності: економічне значення автоматичної перевірки програмного забезпечення на плагіат [Текст] / А. Войдига // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 300-306.
5. Галата, С. Метастази плагіату [Текст] / С. Галата // Освіта України. – 2016. –  11 квіт. (№14). – С. 8-9.
6. Германова, О. Плагіат в українському інформаційному просторі [Текст] / О. Германова // Інтелектуальна власність в Україні. – 2005. – №3. – С. 41-44.
7. Дикань, С.А. Плагіат в освіті : походження, причини та шляхи подолання [Текст] / С. А. Дикань // Безпека життєдіяльності. – 2007. – №5. – С. 16-20. – [Самостійна робота студентів: використання "корисних" сайтів із колекціями рефератів, курсових і дипломних робіт в Інтернеті].
8. Ковалів, І. Плагіат виявлятимуть миттєво [Текст] / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2016. –  28 лип. (№140). – С. 3.
9. Корнієнко, Н. Імітація і плагіат як загроза академічній свободі [Текст] / Н. Корнієнко Н. Корнієнко // Філософська думка. – 2014. – №4. – С. 101-109.
10. Крук, М. Плагіат : неприємна випадковість чи злий намір? [Текст] / М. Крук // Інтелектуальна власність в Україні. – 2012. – №1. – С. 56-62.
11. Мазур, В. Плагіат або крадіжка [Текст] : [чи передбачає нове законодавство очищення науки від мародерів] / В. Мазур // Дзеркало тижня. – 2015. –  5-11 груд. (№47). – С. 1, 12.
12. Михайловський, Ю.Б. Система Аnti-Рlagiarism як інструмент запобігання плагіату в навчальній та науковій діяльності [Текст] / Ю. Б. Михайловський, Н. А. Длугунович // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – №3. – С. 162-168. 
13. Морс, Д. Пропущена ланка між теорією доброчесності та етикою бізнесу [Текст] / Д. Морс // Освіта і управління. – 2006. – №1, т. 9. – С. 145-156.
14. Селіванов, А. Наукова корупція як породження плагіату та недоброчесності псевдовчених [Текст] / А. Селіванов // Голос України. – 2016. –  11 листоп. (№215). – С. 5.
15. Совсун, І. Подолати плагіат. Місія неможлива? [Текст] / І. Совсун, А. Чубко // Дзеркало тижня. – 2016. –  17-23 верес. (№33). – С. 12.
16. Соловйов, В. Плагіат як соціальний феномен [Текст] / В. Соловйов // Дзеркало тижня. – 2013. –  6-12 лип. (№25). – С. 12.
17. Суржик, Л. Чотири мільярди на плагіат [Текст] / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2017. –  20-26 трав. (№18). – С. 1, 12.
18. Федоренко, В. Шляхи і методи запобігання плагіату наукових творів та утвердження академічної доброчесності [Текст] / В. Федоренко // Голос України. – 2016. –  20 верес. (№178). – С. 4-5.
19. Хачатрян, К. "Щоб критично мислити, потрібно мати ціннісну платформу" [Текст] : [Лілія Гриневич - про те, як і для чого змінюється українська освіта] / К. Хачатрян, О. Скільська // День (п'ятниця). – 2017. –  21-22 лип. (№125-126). – С. 14-15.
20. Шулкін, Д. Доброчесність в освіті [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2017. –  3 квіт. (№13). – С. 8-9.