НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


  Хмельницький національний університет. Історія і сучасність [Електронний ресурс] : наук.-пізнав. вид. Кн.3 : 1995-2015 / упоряд.: Є. М. Cвіргунець, П. К. Мельник. – Текст. і граф. дані. ( 23,28 Мб ). –Хмельницький : ХНУ, 2017. – 1060 с. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/scan/2017/HNU/index.pdf. – Назва з екрана.


   Видання є продовженням Книг історії ХНУ: "Перші п’ять років" та "Кадри для служби сервісу", в яких було відтворено історію Хмельницького національного університету з 1962 по 1994 роки.
   У цій книзі зібрано матеріали архіву та сайту університету про освітні, наукові, спортивні та культурні події в навчальному закладі протягом 1995-2015 років. Висвітлено розвиток та становлення факультетів і кафедр, науково-дослідної роботи, освітньої, господарської діяльності, розповіді про "Золотий фонд" та тих особистостей, які творять історію університету, активно сприяють процесу утвердження його як сучасного Європейського навчального і наукового закладу.
   Тут спогади колишніх студентів та галерея знаменитих випускників, інша цікава інформація…

Зміст