НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


  Тітова В.Ю.
Проектування складових архітектури комп'ютерів мовою VHDL: Навч. посібник для ВНЗ. - Хмельницький: ФОП А.С. Гонта, 2018.- 264 с.
   Доцент кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування, к.т.н. Вєра Юріївна Тітова подарувала науковій бібліотеці 2 примірники навчального посібника "Проектування складових архітектури комп’ютерів мовою VHDL".

   У навчальному посібнику розглядаються питання організації вводу-виводу даних, організації пам'яті, цифрових та арифметично-логічних пристроїв, мікропроцесорної техніки та архітектури процесорів та наведено приклади їх програмно-апаратної реалізації на мові програмування VHDL.
    Для студентів та аспірантів спеціальностей "Комп'ютерна інженерія", "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", "Інженерія програмного забезпечення" та інших споріднених напрямів, пов'язаних з інформаційними технологіями.
    Також посібником зможуть скористатися викладачі дисципліни "Архітектура комп'ютерів", науковці та фахівці, які займаються питаннями розроблення та проектування складових сучасних комп'ютерів та комп'ютерних систем на мові VHDL.

   Електронна версія видання розміщена в БД "Електронна бібліотека" наукової бібліотеки ХНУ.


Зміст