НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


  339.137
В19
Васильківський, Д. М.
Конкуренція на світових ринках товарів та послуг [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Васильківський, С. А. Матюх, О. Ф. Яременко. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - 162 с.   Розглянуто зміст і сутність понять конкуренції, конкурентоспроможності та міжнародної конкурентоспроможності. Визначено чинники і показники міжнародної конкурентоспроможності підприємства, розкриті особливості міжнародних стратегій бізнесу за умов глобалізації. Для студентів економічних та управлінських спеціальностей, аспірантів, викладачів ЗВО, підприємців і керівників.

Зміст